A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány

2004. évi közhasznúsági jelentése * 

Közhasznú minősítés: Kiemelkedően közhasznú szervezet

Nyilvántartási száma: 8 512

Az egyéb szervezet megnevezése:

Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1081 Budapest, Tolnai. L. u. 4-10.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2004. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
Előző
év(ek)
módos.

Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 2 563 0 2 145
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 563 2 145
11. C. Aktív időbeli elhatárolások
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 2 563 0 2 145
13. D. Saját tőke (13-18. sorok) 2 400 0 1 705
14. I. INDULÓ TÖKE 5 000 5 000
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -1 674 -2 600
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -926 -695
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (21-23. sorok) 163 0 440
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 163 440
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 2 563 0 2 145

Budapest, 2005. 05. 06.


  Vissza az oldal tetejére