A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú rendezvények, rendezvénysorozatok és garantált programok 2006. évi támogatására * 

A pályázat célja:

- 2006-ban megvalósuló turisztikai rendezvények, hagyományőrző programok, események létrehozása, valamint a már korábban is megrendezett programok színvonalának emelése, melyek mind a belföldi, mind a külföldi vendégek részére kiemelt vonzerővel bírnak.

- A rendezvények bel- és külföldön történő turisztikai piacra jutásának elősegítése marketingtevékenységük támogatásával.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái, vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére. (A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény esetében a Közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.)

2. A támogatás jellege:

- visszatérítési kötelezettség nélküli (A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes - számlákkal igazolt - elszámolást adni.)

3. A támogatás odaítélésének feltétele:

- A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás, az adatlap, a szerződés együttesen tartalmazzák, melyek letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont, Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt.

- A rendezvény időpontjának és helyszínének pontos megjelölése (év, hónap, nap).

4. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága (Bizottság) a Turisztikai Tanácsadó Testületének bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- Az elbírálás során előnyt élveznek a garantált turisztikai programok.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről írásban értesítjük, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közétesszük (www.budapest.hu).

- A pályázat nyertesével Budapest Főváros Önkormányzata nevében a Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg a rendezvény befejezése után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadását követően kerülhet átutalásra.

5. A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak. (A pályázott program előkészítettségi szintjét - tartalmi, szervezési és pénzügyi - a pályázónak dokumentálnia kell.)

- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll. (A vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot kérjük csatolni! Nem tekinthető saját forrásnak a különböző állami pénzalapokból elnyert támogatás!)

6. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, 1 (egy) eredeti példányban és egy számítógépes lemezen.

Az adatlap formanyomtatványa hozzáférhető az internet - „BudapestPortal” helyen, az alábbi elérési módon: http://www.budapest.hu PÁLYÁZATOK - Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt. A pályázati kiírás szövege nyomtatott formában átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, cím: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

7. A pályázat benyújtásának módja:

- Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest, V., Városház u. 9-11.

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret - 2006. évi rendezvény pályázat”

A Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

8. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: folyamatos, végső határidő:

2005. október 31., 24.00 óra

9. További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890

e-mail: tothgy@budapest.hu


  Vissza az oldal tetejére