A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

5/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan felmerült, hogy az eljárással kapcsolatos hatásköri szabályok nem teljes körűek. A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatásköri szabályok pontosítása érdekében szükséges a rendelet módosítása.

A kisebbségi önkormányzati képviselők általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) módosította a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt. A módosításból adódóan szükségessé vált az SZMSZ kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek törvényi előírásokhoz való igazítása, valamint az egyes fővárosi önkormányzati jelképekről szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-hoz

A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárások egyedi jellegére tekintettel szükséges az általános hatásköri szabályokhoz képest, speciális szabályok megállapítása. Ennek érdekében indokolt módosítani mind a Közbeszerzési Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság, mind a Főpolgármester ezzel kapcsolatos SZMSZ-beli hatásköri szabályait.

A 4-6. §-hoz

A kisebbségi önkormányzati képviselők általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény megváltoztatta a fővárosi kisebbségi önkormányzatok elnevezését és a „területi” kisebbségi önkormányzatok elnevezést vezette be, továbbá bővítette a kisebbségi önkormányzatok jogosultságait. Ezen változások átvezetésére kerül sor a 4-6. §-ban.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére