A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola 2006. június 30-val jogutóddal megszűnik. A bekövetkezett változásokra tekintettel a megszüntető okiratot elfogadta a Fővárosi Közgyűlés. Ezzel összefüggésben a bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átszervezésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az intézmény megszüntető okiratában foglaltaknak megfelelően törli az intézmény nevét és székhelyét.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére