A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az R. módosítását a Fővárosi Közterület-felügyelet közlekedésrendészeti feladatainak változása, valamint a közterület-felügyelői feladatok rugalmasabb ellátása tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közterület-felügyelet napi munkavégzése során szerzett tapasztalatok azt támasztják alá, hogy nem célszerű minden esetben elkobzást elrendelni, azon dolgokra, amelyekre nézve a szabálysértést elkövették. Tekintettel ezen tárgyak értéktelenségére, valamint arra, hogy a szabálysértést elkövető személy helyszínről történő elfutása után egyúttal elhagyottá, gazdátlan dologgá válnak.

A fentiek alapján indokolt a differenciált közterület-felügyelői intézkedés lehetővé tétele és ennek megfelelően az R. 15/B. § (2) bekezdésének javasolt módosítása.

A 2. § (1) bekezdéséhez

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 2. § (1) bekezdéséhez

Budapest Főváros Közgyűlése megalkotta és elfogadta a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletet. Az R. hatályon kívül helyezett 15/A. §-a ellentétes a kerékbilincs alkalmazhatóságát újraszabályozó parkolási rendelet előírásaival. Az új rendelkezés szerint a korlátozott várakozási övezetekben az időtartam-korlátozást túllépő gépjárművekre nem lehet kerékbilincset felhelyezni.


  Vissza az oldal tetejére