A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a luxusadó fővárosi alkalmazásáról

Általános indokolás

A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: La. tv.) 5. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés rendeletet alkot a fővárosban alkalmazandó átlagértékek és értékövezetek tekintetében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) bekezdéshez:

A közgyűlés Budapest területét a helyi sajátosságok figyelembevételével értékövezetekre osztja közterületek és irányítószámok szerint az egyes lakóingatlan-fajták forgalmi értékhatárain belül - az előző évi (2005.) értékviszonyokat alapul véve - és megállapítja a főváros értékövezeteinek átlagértékeit. Az értékövezetek kialakítását a forgalmi adatok és tapasztalatok indokolják, melyek azt mutatják, hogy kerületeken belül is eltérnek az egyes kerületrészekben található lakóingatlanok forgalmi értékei.

(2) bekezdéshez:

A La. tv. kerületenként külön az egylakásos és külön a többlakásos ingatlanokra alsó és felső értékhatárokat állapít meg, s az esetenként igen szűk négyzetméterár-meghatározás beszűkíti az ingatlan-értékövezetek kialakításához rendelkezésre álló mozgásteret. A többlakásos épületekben levő ingatlanokra vonatkozó javaslat tekintetbe vette a korlátokat, de az ehhez képest megállapított családi házas értékek az utcák mintegy 15 százalékában kívül esnek a törvényben meghatározott alsó és felső korlátokon. (Ez számos esetben csak elvi kérdés, mivel az adott utcában nincs családi ház, de nagy számban fordul elő a XVIII. kerületben a felső korlátba ütközés, míg a XI., XVI., XXI. kerületekben az alsó korlátba ütközés előfordulása gyakori.)

(3) bekezdéshez:

Ez a bekezdés szabályozza a közterületi névváltozás és a 2. számú táblázatban nem található lakóingatlanok besorolásának módját.

A 2. §-hoz

A La. tv. 13. § (2) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy az önkormányzatnak a 2006. és 2007. évekre vonatkozóan 2006. március 31-ig kell a La. tv. 11. § szerinti rendeletet kihirdetni. Ezen rendelet megalkotásának, valamint kihirdetésének időpontjától függetlenül a La. tv. hatálybalépésének napjától, azaz 2006. január 1-jétől [La. tv. 13. § (1) bek.] alkalmazandó. A luxusadóban ugyanis mind a tárgyi, mind az alanyi adókötelezettséget maga a törvény teremti meg, magát az adót is 2006. évi egész adóévre kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére