A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest-Start támogatásról

Általános indokolás

A Kormány javaslatára, a parlament elfogadta a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényt, mely szerint 2005. december 31. napját követően minden megszülető, magyar állampolgárságú és lakóhellyel rendelkező gyermek „babakötvényre” jogosult, amely alapján meghatározott összegű támogatást kap. 2006. évben ez a támogatás 40 000 forint. A törvény célja a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése, a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása.

Javaslatunk arra irányul, hogy Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozzon a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény végrehajtását szolgáló „Start-program” támogatási rendszeréhez. A javaslat alapján a Fővárosi Önkormányzat egyszeri, rászorultság-elvű szociális támogatást - Budapest-Start
néven - nyújtana a budapesti lakóhellyel rendelkező, 2005. december 31. napja után született magyar állampolgárságú gyermek számára, amennyiben a gyermek rendelkezik Start számlával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a rendelet megalkotásának célját tartalmazza. A Budapest-Start támogatás megvalósításával lehetőség nyílna a nehéz körülmények között élő budapesti családok gyermekeinek segítésére.

A 2. §-hoz

A javaslat személyi hatálya a 2005. december 31-ét követően született, magyar állampolgárságú, budapesti lakóhellyel rendelkező gyermekre terjed ki.

A 3. §-hoz

A javaslat meghatározza azokat a jogosultsági feltételeket, amelyeknek együttes fennállása esetén a rendelet hatálya alá tartozó gyermek jogosulttá válik a támogatásra.

A 4. §-hoz

A javaslat szerint a támogatás egyszeri, a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 2006. évben született gyermekek számára 20 000 Ft. Az ezt követő években született gyermekek esetén a támogatás összege az éves költségvetési törvényben meghatározott fiatalok életkezdési támogatás összegének a fele. A támogatás fedezetét a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében kell biztosítani.

Az 5-6. §-hoz

A javaslat a támogatás iránti kérelem benyújtásának módját, a jogosultság megállapításához szükséges igazolások bemutatását, a döntési hatáskört, a folyósítás szabályait tartalmazza. A javaslat szerint a támogatás kifizetésére, felhasználására a 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

A 7. §-hoz

E szakasz az eljárással kapcsolatos nyilvántartás vezetésére, a nyilvántartott adatok körére vonatkozik.

A 8-9. §-hoz

A javaslat az eljárás során alkalmazandó jogszabályt, illetőleg a kérelem benyújtásának jogvesztő határidejére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, illetőleg a rendelet megalkotásával a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú melléklet hatásköri jegyzékének bővítése vált indokolttá.


  Vissza az oldal tetejére