A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § b) pontja szerinti felhatalmazás alapján jogosult valamennyi kerületi önkormányzatra nézve rendeletében szabályozni többek között a lakásépítés támogatásának rendszerét, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérövezeti besorolását, a lakbérmegállapítás és a lakásfenntartási támogatás elveit, valamint az önkormányzati lakáshoz jutás és az önkormányzati lakások cseréjének feltételeit.

Az Ötv. rendeletalkotási felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés többek között megalkotta az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbérmegállapítás és a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletet.

2006. március 31. napjától hatályos, a Lakástörvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXII. törvény ugyanakkor a fővárosi közgyűlés keretrendelet-alkotási hatáskörét illetően kimondja, hogy „a fővárosi közgyűlés rendeletben határozza meg a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra vonatkozóan az Ötv. 63/A. §-ának b) pontjában említett lakbér-megállapítás elveit”. Mindemellett ugyanakkor megmarad a Lakástörvény által nem érintett, Ötv. szerinti felhatalmazás.

A hatásköri változásra tekintettel az 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a korábbi szabályok egy részének átvételével, valamint fenti módosító törvényből eredő kötelezettségnek eleget téve, új rendelkezések rögzítésével, jogtechnikai okból új rendelet alkotása indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A tulajdonos önkormányzatok tekintetében a szociális lakbér képzésére, valamint megállapításának elveire vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A rendelet ennek keretében szabályozza, hogy a lakbérképzés során mely költségeket, jellemzőket kell figyelembe venni.

A 3. §-hoz

A lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezőkről rendelkezik. A lakás fővároson, illetve kerületen belüli elhelyezkedésére tekintettel indokolt a differenciált lakbérmegállapítás.

A 4-7. §-hoz

A lakásfenntartási elveit a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott keretek között kell szabályozni.

A 8-11. §-hoz

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról rendelkezik.

A 12-15. §-hoz

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelettel összhangban szabályozza a lakásépítés helyi támogatásának rendszerét.

A 16. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a hatályon kívül helyezett jogszabályokról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére