A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A jogszabály változása következtében szükségessé vált a rendelet bizonyos rendelkezéseinek pontosítása, illetve a magasabb szintű jogszabály, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2006. évi L. törvénnyel való változásának megfelelő módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Étv. 2006. évi módosítása a (kerületi) szabályozási tervekkel és szabályzatokkal kapcsolatos véleményezési határidőket a fővárosi rendeletben eredetileg meghatározott határidőkre: 30, illetve 45 napra módosította. Ez a módosítás reális, betartható időt szab a véleményezésre. Mindemellett a Fővárosi Közgyűlés éves munkatervében meghatározott ülések rendje miatt a rendelet pontosítása is szükségessé vált, ezért a rendelet meghatározza azt az időintervallumot, mely időben a kerületek benyújthatják a Fővárosi Közgyűlés egyetértését igénylő kerületi szabályozási terveiket.

A rendelet módosítása biztosítja az Étv. szabályozásának és az Ötv. 63/C. §-ban a főváros egységes településpolitikájának érvényesülése érdekében biztosított jogok gyakorlását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére