A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint 63/A. § h) pontjában, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletét.

A rendelet módosítása hozzájárul az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Biztonsági Szolgálata, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet közfeladatai zavartalan ellátásához.

Az R. VII. fejezetében nevesített szerveket létrehozó jogszabályok - az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 40/A. §, illetve a Vám- és Pénzügyőrségről
szóló 2004. évi XIX. törvény 1. § - a rendvédelmi szerv meghatározást alkalmazzák, ezért az egységes értelmezés érdekében szükséges a hatályos szöveg pontosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A főváros közigazgatási területén a védett és a várakozási övezetekbe való behajtás és korlátozás nélküli várakozás kedvezményezetti körét kiterjeszti az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Biztonsági Szolgálatára, valamint a Fővárosi Közterület-felügyeletre.

A fogalmi pontosításhoz kapcsolódóan az R. egyes rendelkezései kiegészítésre és pontosításra kerültek.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletet érintő módosításról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére