A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

25/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A taxiszolgáltatás és annak részét képező taxiállomás-üzemeltetés világszerte tapasztalható korszerűsödése, de különösen a nagyobb világvárosokban hatalmas méretű idegenforgalmat bonyolító közlekedési csomópontokon működtetett új taxiirányítási rendszerek tapasztalatai alapján szükségessé vált a hagyományosnak tekinthető taxiállomás-használat mellett ennek a korszerűbb, a Budapestre és Magyarországra érkező külföldi vendégek első benyomásait pozitívan befolyásoló szolgáltatási módszernek a bevezetése is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. korábban is tartalmazta azt a lehetőséget, hogy amennyiben egyes közterületek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a Taxiállomás Kht. megállapodást köthet az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A módosítás ennek a lehetőségnek a pontosítását és gyakorlásának - külön §-ba foglalt - módját tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az R. új 14. §-a részletesen szabályozza, hogy a Taxiállomás Kht. és a speciális közterületen lévő taxiállomás üzemeltetési feladatait átvevő gazdálkodó szervezet között kötendő megállapodás esetén milyen, az eddigi szabályoktól eltérő előírások érvényesülnek, és ennek megfelelően a felek milyen feltételekben állapodhatnak meg. Eszerint az R.-ben pontosan megjelölt esetekben a különleges szabályok eltérhetnek az R.-nek a hagyományos taxiállomás-használatra (amely a taxigépkocsik taxidroszton való sorban állására épül) vonatkozó egyes rendelkezéseitől, de egyúttal maga az R. szabályozza az eltérés módját és formáját is. Az R. tehát rögzíti azokat a kereteket, amelyek között az új taxiállomás-használati rendszer igényeit is kielégítő tartalmú megállapodás köthető. Lehetővé válik tehát az, hogy a kiemelt területeken színvonalasabb taxiszolgáltatás valósuljon meg a pályázati úton kiválasztott, magasabb minőséget vállaló kizárólagos szolgáltatók igénybevételével, valamint korszerű utasirányítási infrastruktúra kiépítésével és működtetésével.

A 3. §-hoz

A hagyományostól eltérő taxiállomás-használati, taxiirányítási rendszerek miatt szükséges az R. egyes részein az új 14. §-ban található különleges szabályokra való technikai jellegű utalás.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, illetve a hatáskör-átruházás SZMSZ-ben történő átvezetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére