A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmével, használatával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kötelező feladatait az erre a célra létrehozott, kizárólagos tulajdonában lévő Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Közszolgáltató) útján látja el.

A FŐKERT Zrt. feladata többek között a tárgyban jelölt rendelet hatálya alá tartozó zöldterületekben és zöldfelületekben okozott károk helyreállítása. Ahhoz, hogy a FŐKERT Zrt., mint Közszolgáltató az általa ellátott közfeladatokhoz kapcsolódó igényérvényesítés feladatát is elláthassa, Budapest Főváros Önkormányzata jelen rendeletmódosítással a 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeleten alapuló követelései jogát átruházza a Közszolgáltatóra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Jelen szakasz a Közszolgáltató azon jogát alapozza meg, hogy a rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületek és zöldterületek károsítása következtében jelentkező kártérítési igényeket saját nevében érvényesíthesse.

A 2. §-hoz

Jelen szakasz a rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére