A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradványa elszámolásához kapcsolódó bevételek, a 2006. január 1-április 25. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3)-(5) bekezdései a 2005. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kötelezettség és bevételi előirányzat-változások tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (6)-(9) és (43) bekezdései a 2006. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (10)-(42), valamint (44)-(53) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (54) bekezdése - a kapcsolódó 5. számú melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegét módosítja.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 1/c., 2/a., 3., 3/d., 4., 5. és 6. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg a Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet pénzmaradvány részéről szóló 9. §-ának, valamint a 2006. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet 4. § (5) bekezdésének és a 8. § paragrafusnak hatályon kívül helyezése mellett.


  Vissza az oldal tetejére