A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 2006. március 31. napjától hatályba lépő változása miatt szükséges a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendeletének módosítása.

Az 1995. november 30. napján lejárt vételi jogra vonatkozó előírások hatályukat vesztik, ennek megfelelően a rendeletben is szükséges a változás átvezetése.

Az Ltv. hatálybalépése óta eltelt időszak gazdasági-társadalmi körülményeinek változása és az önkormányzat tulajdonjogának védelme indokolja a részletfizetési feltételek megváltozását. A módosított Ltv. kiemelten kezeli a szociális helyzet alapján rászoruló személyek helyzetét, ezért indokolt részükre az önkormányzati lakás megvásárlásakor eltérő, számukra kedvezőbb feltételek megállapítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A „vételi jog” fogalmának hatályon kívül helyezése miatt ezen rendelkezés szövege is változik.

A 2. §-hoz

A jogszabályváltozás miatt szükséges a részletfizetési feltételek módosítása, továbbá célszerű eltérő szabályok bevezetése a szociális helyzet alapján rászoruló személyek részére.

Az 3. §-hoz

A részletfizetés időtartamának csökkenése miatt szükséges a vételárhátralék szerződésben vállalt határidő előtti megfizetésére vonatkozó szabályok módosítása.

A 4. §-hoz

A „vételi jog” fogalmának hatályon kívül helyezése miatt ezen rendelkezés szövege is változik.

Az 5. §-hoz

A Rendelet hatálybalépésére, valamint a hatályon kívül helyezendő rendelkezésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére