A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

31/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a füstködriadótervről szóló 48/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 21/2001. (II. 21.) Korm rendelet 7. § (1) bekezdése alapján „a légszennyezettségi határértékeket, beleértve a légszennyező anyagok veszélyességi fokozatba történő besorolását, valamint a riasztási, tájékoztatási küszöbértékeket a környezet-egészségügyi és környezetvédelmi, valamint az egyéb szakterületeken folyó tudományos kutatások legújabb adatai és a méréstechnika területén elért eredmények figyelembevételével kell megállapítani és legalább háromévente felül kell vizsgálni.”

A riasztási, valamint a tájékoztatási küszöbértékek felülvizsgálata alapján a 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet módosította a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott értékeket. A módosításokra figyelemmel a 48/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdéséhez

A 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében a (kén-dioxid + szálló por) mellett a PM10 frakciót is külön figyelembe kell venni.

Az 1. § (2)-(3) bekezdéseihez

A Környezetvédelmi Felügyelőség neve megváltozott.

Az 1. § (4) bekezdéséhez

Füstködriadó esetén az óránkénti adatközlés elengedhetetlenül fontos a döntéshozatal szempontjából. Ennél nagyobb időintervallum használata esetén a füstködriadóterv működésképtelenné válik.

Az 1. § (5) bekezdéséhez

A határidők megadásával a folyamat aktualizálása irányíthatóvá válik. A Főpolgármester által kiadott határozat jogi szempontból nézve elengedhetetlen. Határozat nélkül senki sem végzi el a feladatát. A küszöbértékek elérése esetén jól szervezett, működőképes terveken alapuló összehangolt munkára van szükség, hogy a légszennyezettség minél előbb csökkenésnek induljon.

A 2. § (1) bekezdéséhez

A füstködriadóterv vázát a szakterületekhez kapcsolódó intézkedési tervek töltik ki tartalommal. Az államigazgatásnak, a kerületi jegyzőknek, az egészségügynek, a rendfenntartó erőknek, a közlekedési felügyeletnek stb., az általuk gyakorolt jog- és eszközrendszer használatával létre kell hozniuk olyan intézkedési tervet a saját szakterületük vonatkozásában, amely füstködhelyzet esetén a rendelkezésre álló erőket összehangoltan és maximális hatékonysággal képes működtetni. A tervek legfontosabb tartalmi követelménye, hogy időben összhangban legyenek egymással, és bármikor végrehajthatók legyenek. A feladatok végrehajtásához pedig felelősség és hatáskör is kapcsolódjon.

A 2. § (2) bekezdéséhez

A módosítás névváltozás miatt vált szükségessé.

A 3. §-hoz

Az Intézkedési Tervek lényeges eleme a végrehajtás ellenőrzése, hiszen ha nem történtek meg a szükséges intézkedések, a légszennyezettség javulása érdekében tovább kell haladni megszorító intézkedések bevezetésével, amely nincs arányban az elért eredménnyel, mivel esetenként az előző fokozat is elegendő lett volna a helyzet normalizálásához.

A 4. §-hoz

A 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, az 1. számú és a 3. számú mellékletekkel együtt módosításra került. Ennek értelmében ózonra megszűnt a 24 órás határérték, és helyette bevezetésre került a napi 8 órás mozgó átlag. A 3. számú melléklet pedig kibővült a szálló poron belül a PM10 frakcióval.

Az 5. §-hoz

A Környezetvédelmi Felügyelőség neve megváltozott, valamint a 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése miatt szükséges a módosítás.

A 6. §-hoz

A parkolóhelyek aktualizálása után fontos a füstköd- helyzet esetére kidolgozott működőképes terv a parkolók zavartalan forgalmának fenntartása érdekében, a feladatok meghatározásával, az irányító személyzet biztosításával és a felelősök megnevezésével.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére