A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1453/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjára vonatkozó első felülvizsgálat 2006 júniusában, a következő a 2006. évi választások után történjen, ezután a Program intézkedései átfogó módon csak négyévente kerüljenek felülvizsgálatra és módosításra. Ugyanebben a határozatban feladatként jelölte meg, hogy a Program felülvizsgálatának, monitorozásának, a kerületi önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel való egyeztetés rendje, az ezekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának formája, a követendő stratégiai tervezés, a további önkormányzati városfejlesztési javaslatok begyűjtésének módja kerüljön kidolgozásra. A felülvizsgálattal, monitorozással kapcsolatos egyes döntési jogköröket indokolt a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságra átruházni, annak feladat- és hatásköreit kibővíteni a Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának monitoring feladataival.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság a Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának (Podmaniczky Program) előrehaladásáról, értékeléséről, monitoringjáról gondoskodik, felügyeletet gyakorol a szakmai előkészítő szervezeten. A Program végrehajtása és felülvizsgálata során Monitoring Bizottságként működik, felügyeli a monitoring jelentés készítésének folyamatát, és évente egyszeri alkalommal, a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülését megelőzően dönt a Monitoring Jelentés elfogadásáról, illetve javaslatokkal él az esetleges változtatásokkal kapcsolatosan. A Monitoring Jelentést előterjeszti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére