A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a 2779/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatában hozzájárult a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. megalapításához az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési programjának koordinálása érdekében. A társaság a fenti cél elérése érdekében a rábízott vagyon széles körű hasznosítását fogja megvalósítani összhangban a Fővárosi Közgyűlés által már elfogadott szakmai programmal, valamint az időről időre elkészítendő és a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyandó üzleti és fejlesztési tervvel.

Ezen túlmenően a Fővárosi Önkormányzat több olyan kiemelt városfejlesztési, rehabilitációs és stratégiai területen megvalósítandó ingatlanfejlesztési programot tervez, amelynek előkészítése, koordinálása és végrehajtása komplex feladatot jelent. E feladatok leghatékonyabban egy kifejezetten erre specializált, megfelelő színvonalú szakmai háttérrel rendelkező társaság keretében láthatóak el. A Fővárosi Önkormányzat a fenti cél elérését a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. ingatlanhasznosítási, vagyonkezelői tevékenységének további kiemelt fejlesztési programokra történő kiterjesztésében látja megvalósíthatónak.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

Mind az Óbudai Gázgyár területének, mind az esetlegesen vagyonkezelésbe vont egyéb stratégiai területek fejlesztése a megfelelő szakmai háttér mellett a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. olyan hatékony működési struktúráját előfeltételezi, amely a Vagyonrendelet módosítását, illetve kiegészítését teszi szükségessé.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet értelmében az Óbudai Gázgyár hasznosítása kiemelt fejlesztésnek minősül és ezért e terület hasznosítása a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága döntési jogkörébe tartozik, indokolt a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. hasznosítási, vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatalának a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörébe vonása, illetve a szokásos üzletmenetébe tartozó kérdések eldöntésének minél hatékonyabbá tétele érdekében bizonyos összeghatárok alatti döntések meghozatalának a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. hatáskörébe utalása.

A 3-4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 685/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatával megalapította a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, így a Vagyonrendelet 2. számú mellékletének kiegészítése vált szükségessé.

A Vagyonrendelet 3. számú mellékletének 1-5. pontjai kibővülnek a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.-vel, mivel e gazdasági társaság megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a kizárólagos joggal történő felruházását indokolják.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére