A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a 2779/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatában hozzájárult a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. megalapításához az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési programjának koordinálása érdekében. A társaság a fenti cél elérése érdekében a rábízott vagyon széles körű hasznosítását fogja megvalósítani összhangban a Fővárosi Közgyűlés által már elfogadott szakmai programmal, valamint az időről időre elkészítendő és a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyandó üzleti és fejlesztési tervvel.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet („SZMSZ”) értelmében az Óbudai Gázgyár hasznosítása kiemelt fejlesztésnek minősül és ezért e terület hasznosítása a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága döntési jogkörébe tartozik, indokolt a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. hasznosítási, vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatalának a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörébe vonása, illetve a szokásos üzletmenetébe tartozó kérdések eldöntésének minél hatékonyabbá tétele érdekében bizonyos összeghatárok alatti döntések meghozatalának a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. hatáskörébe utalása, és az SZMSZ ennek megfelelő módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiemelt fejlesztések köre kibővül a Kvassay úti áttörés feladatával, amely a Podmaniczky Program Dél-Budapesti projekttérség előkészítésében a kritikus fővárosi infrastrukturális elemet jelenti. A Kvassay úti kapcsolat kiépítése elengedhetetlen a csepeli szigetcsúcs átalakuló funkcióinak, felértékelődő városi területeinek kiszolgálásához.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat több olyan kiemelt városfejlesztési, rehabilitációs és stratégiai területen megvalósítandó ingatlanfejlesztési programot tervez, amelynek előkészítése, koordinálása és végrehajtása komplex feladatot jelent. E feladatok leghatékonyabban egy kifejezetten erre specializált, megfelelő színvonalú szakmai háttérrel rendelkező társaság munkája keretében láthatóak el. Ugyanakkor, mind az Óbudai Gázgyár területének, mind az esetlegesen vagyonkezelésbe vont egyéb stratégiai területek fejlesztése a megfelelő szakmai háttér mellett a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. olyan hatékony működési struktúráját előfeltételezi, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása, illetve kiegészítése, továbbá az SZMSZ megfelelő rendelkezéseivel történő összhangba hozatala.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére