A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

50/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Irodát, mint költségvetési intézményt 2006. október 31. hatállyal megszüntette.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet II. A közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság cím 1. és 21. pontját, ezzel megszünteti az SZMSZ 6. számú melléklet szerint a bizottság illetékességébe tartozó intézmény vezetőinek vonatkozásában átruházott munkáltatói jogait, valamint megszünteti a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó átruházott hatáskörét.

A 2. §-hoz

E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete XIII. fejezet 1. pontját, törölve ezzel a Központi Nyilvántartó és Mérnöki Irodát a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények sorából.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére