A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és a rendkívüli események jelentési rendszeréről és a biztonságot növelő szolgálat szabályairól szóló 1/1989. (IV. 30.) Főv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A Vészhelyzet Információs Központ a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül kialakításra kerülő és működő olyan fővárosi segélyhívó szolgálat, amely alkalmas többek között a közterületi renddel és a közszolgáltatásokkal, valamint az intézmények, gazdasági és közhasznú társaságok, társulások folyamatos tevékenységét veszélyeztető lakossági és egyéb rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadására, azok hatékony kezelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E szakasz meghatározza a Vészhelyzet Információs Központ feladatait.

A 2. §-hoz

E szakasz pontosítja a Fővárosi Közterület-felügyelettel együttműködő szervek, szervezetek felsorolását.

A 3. §-hoz

E szakasszal a rendelet „Értelmező rendelkezésekkel” kiegészül, amelyek meghatározzák a Vészhelyzet Információs Központ működésével összefüggő fogalmakat.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a tanácsrendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére