A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

54/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény által bevezetett új jogintézmény miatt szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1-5. §-okhoz

Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatti új jogintézmény (lobbitevékenység) gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat állapít meg. Ennek keretében szabályozásra kerül a lobbista felszólalási jogáról való döntési hatáskör, a felszólalás idejének és sorrendjének meghatározása, továbbá egyéb szükségessé váló pontosítások.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére