A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Bacsó Péter, Hankiss Elemér, Oláh György, dr. Ranschburg Jenő, Sajdik Ferenc, Szabó Magda), akiknek díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja a főváros egyesítésének évfordulója.


  Vissza az oldal tetejére