A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

61/2006. (XII. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fővárosi Közgyűlés. A Közgyűlés saját szervezetét, bizottságainak számát, nevét, azok létszámát - törvényi felhatalmazás alapján - szabadon alakíthatja. Figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ban foglaltakra, az új Közgyűlés törvényes működéséhez kötelező megalakítani (a már megválasztott Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságon kívül) a pénzügyi bizottságot. A javaslat az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A javaslat az új bizottság kialakításához szükséges módosításokat tartalmazza. A bizottság létrehozása során - a törvényben rögzítetteken túl - a képviselőcsoportok megállapodása az irányadó, amely a korábbi bizottságok elnevezésének megváltoztatására, illetve több bizottság feladat- és hatáskörének az összevonására terjed ki.

A 3. §-hoz

Mivel az új bizottság megválasztása a Közgyűlés munkájához elengedhetetlen, ezért tartalmazza a javaslat azt a szabályt, hogy a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A javaslat tartalmazza a bizottságok közti jogutódlásra vonatkozó szabályokat is.


  Vissza az oldal tetejére