A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fővárosi Közgyűlés. A Közgyűlés saját szervezetét (bizottságainak számát), nevét, azok létszámát, tanácsnokait) - törvényi felhatalmazás alapján - szabadon alakíthatja. Figyelemmel arra, hogy a bizottsági struktúra mielőbbi kialakítása elengedhetetlen az új Közgyűlés hatékony működéséhez, szükséges rendezni az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A javaslat az új bizottsági struktúra kialakításához szükséges módosításokat tartalmazza. A bizottságok létrehozása során - a törvényben rögzítetteken túl - a képviselőcsoportok megállapodása az irányadó, amely egyes korábbi bizottságok elnevezésének megváltoztatására, illetve több bizottság feladat- és hatáskörének az összevonására, illetve új tanácsnoki feladatkörök kijelölésére terjed ki. A javaslat ezen változásoknak az SZMSZ normaszövegében, valamint a 4. és 5. számú mellékletekben való átvezetését tartalmazza.

A 3. §-hoz

Mivel az új bizottsági struktúra mielőbbi kialakítása a Közgyűlés munkájához elengedhetetlen, ezért tartalmazza a javaslat azt a szabályt, hogy a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A javaslat az új bizottsági rendnek megfelelően tartalmazza a bizottságok közti jogutódlásra vonatkozó szabályokat is.


  Vissza az oldal tetejére