A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

68/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelező önkormányzati feladatként határozza meg a köztemetők fenntartását. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) e feladat ellátásának kereteit állapítja meg, alapvető célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak érvényesítése, valamint a hazai temető és temetkezési kultúra fejlesztése.

A Tv.-t módosította a 2005. évi XXI. törvény, s ezzel egyidejűleg módosult a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) is.

A Tv. 6. § (4) szerint köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni. A Tv. 41. § (1) g) pontja szerint felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a temetőszabályzat kötelező tartalmi elemeit. A Korm. r. 41/A. §-a rendelkezik a temetőszabályzat tartalmáról.

Mindezen törvényi és kormányrendeleti szinten végbement változások szükségessé teszik a rendelet módosítását a megváltozott rendelkezéseknek megfelelő tartalommal.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a BTI Zrt. üzemeltetésében levő temetőterületek pontosítása megtörtént, melyet tartalmaz a módosított melléklet jegyzéke.

A 2. §-hoz

Az R. 3. számú melléklete „A fővárosi köztemetők látogatási rendje, temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei, nyitvatartási idő” helyébe a következő rendelkezés lép:

2. számú melléklet

Temetőszabályzat

A 3. §-hoz

Az R. 2/A. számú melléklete „A köztemetők nyitvatartási rendje” és a 2/B. számú „Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama” c. melléklete hatályát veszti, mivel annak tartalmáról a 3. számú melléklet rendelkezik.

A módosítás a rendeletben is átvezetésre kerül.

A rendelet a hatálybalépés napjául 2007. január 1-jét jelöli meg, így elegendő idő áll a módosított szabályokra való felkészülésre.


  Vissza az oldal tetejére