A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

69/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat, fővárosban a Közgyűlés rendeletben állapítja meg többek között a temetőben a temetési hely megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díját.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint a köztemetőben érvényesíthető díjak fajtáit és mértékét a Közgyűlés külön rendeletben szabályozza. Ezen külön rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet.

A díjrendelet szabályai szerint a köztemetőket üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) minden évben egy alkalommal a következő év első napjától történő módosítása érdekében kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI Zrt. kezdeményezte a 2007. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2006. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata keretében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

A 2. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2007. január 1-jével - az új gazdasági év kezdetével - lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére