A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

70/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletének 20. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kötelező helyi közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díját a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz kell igazítani. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása szükségessé vált. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás díját a felmerült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a megrendelők teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

A díjkialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy 2007. január 1-jétől a díjak növelésre kerüljenek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételi díj mértékének megváltoztatása - a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz történő igazítással - a 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének módosításával történik.

A 2. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2007. január 1-jével, az új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére