A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

74/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. E rendelkezés alapján a gyermekvédelmi ellátások keretében fizetendő térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

Ez indokolta a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermekvédelmi szakellátásban működő utógondozói ellátást és átmeneti gondozást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a gyermekek átmeneti (hetes) otthonai, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében működtetett átmeneti otthonok, családok átmeneti otthonai, utógondozói otthonok, valamint a többcélú intézmények gyermekotthoni főbb mutatóinak és az intézményi térítési díjaknak 2007. évre vonatkozó megállapítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § szerinti új melléklet az intézményi térítési díjak továbbiakban 2007. évre érvényes összegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére