A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

83/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 249. §-a szerint a Fővárosi Illetékhivatal megszűnik és feladatait az APEH veszi át. Gondoskodni szükséges a Főpolgármesteri Hivatal azon munkavállalóiról, akiknek a közszolgálati jogviszonya akár e törvény, akár a jövőben hasonló jogszabályi rendelkezés miatt szűnik meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítás lehetőséget teremt arra, hogy a szolgálati jelleggel bérbeadott lakás bérlőjének bérleti jogviszonya ne szűnjön meg a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére