A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

84/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fővárosi Közgyűlés és kialakította új bizottsági struktúráját. A Közgyűlés hatékonyabb működésének elősegítése érdekében felmerült annak igénye, hogy a Közgyűlést tehermentesítve és a bizottsági munkát erősítve - a jogszabályi lehetőségek keretei között - az eddiginél több hatáskör kerüljön átruházásra a Gazdasági Bizottságra. Ezen döntés átvezetéséhez szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a Közgyűlés ülésezési rendjét - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (1) bekezdéssel összhangban - állapítja meg, valamint az átruházott hatáskörökkel kapcsolatos jogszabályi hivatkozások értelmezésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2005. évi XCII. törvény megalkotta az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos, közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szabályozást, amely 2007. január 1-jén lép hatályba. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet - szintén 2007. január 1-jei hatálybalépéssel - már tartalmazza ezeket a szabályokat. A javaslat ennek az 5. számú mellékleten való - az időközbeni SZMSZ-módosítások miatti egységes, technikai jellegű - átvezetését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a szükséges, jogtechnikai jellegű hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére