A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2005. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2718/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ záróbeszámolójának elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2719/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 57. pontként tárgyalja meg a „A Budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én megkötött szerződés módosítására Budapest Fővárosi Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2720/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg a „Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2721/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Szakmai bizottsági tag delegálása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2722/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a „Csatlakozás az E-contentPlus programhoz” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2723/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának részvételére a fejlesztési pólus stratégia és program kidolgozását szolgáló központi költségvetési támogatásban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2724/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a MIPIM 2006. nemzetközi ingatlan szakkiállításon való megjelenésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2725/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. XIX. kerület, Kőbánya-Kispest metróállomás és környéke KSZT” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2726/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XIX. kerület, KÖ-KI és környéke)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2727/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A Budapest XII. ker., Zugligeti út 66. szám alatti ingatlan a Budapest XII. kerületi Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2728/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és a Madarász Utcai Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelőtanácsának összevonására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2729/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2730/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2731/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az uniós önkormányzatok számára szóló Európai Közös Mutató bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2732/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2733/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat fővárosi védettségű gesztenyefasorok megmentésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2734/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest XXII. kerületi Koltói Anna utcai és Vöröskereszt utcai ideiglenes szennyvízleeresztők megszüntetésére és áthelyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2735/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére (Kossuth Ferenc telep)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2736/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2737/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2738/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Tájékoztató kérése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004 decemberében történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgálatok eredményéről, illetve bocsánatkérés Medek Tibor betegszállítótól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2739/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2005. szeptember 28-án rendkívüli ülésen elfogadott határozati javaslat szövegének pontosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2740/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2741/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Újrahasznosított papír a Főpolgármesteri Hivatalban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2742/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2743/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó) tulajdonjogának átadása Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat részére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2744/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert kezelői jogának átadása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2745/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Városmajor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság felállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2746/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A járdaburkolatok roncsolásmentesen bontható térkőburkolattal történő helyreállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2747/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka László ügyrendi javaslatát, mely a „Tájékoztató kérése a PR-szerződésekről” tárgyú anyag napirendre vételére vonatkozik.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2748/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Közgyűlés 795/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2749/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a „Javaslat BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságában tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2750/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kupper András javaslatát, mely a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című anyag napirendre vételére vonatkozik.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2751/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Középtávú Informatikai Stratégia 2006-2008.” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2752/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a CON-WORK Iskolaszövetkezet FB tag delegálására.

1/b. Szakmai bizottsági tag delegálása.

1/c. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és a Madarász Utcai Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelőtanácsának összevonására.

1/d. Javaslat BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságában tag cseréjére.

2. A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. alapító okiratának módosítása.

3. Javaslat a 2006. évi átmeneti finanszírozásra és költségvetési gazdálkodásra.

4. Középtávú Informatikai Stratégia 2006-2008.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, patológia átalakítása, felújítása megnevezésű feladat előirányzatának megemelésére, 1. számon módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

7. Javaslat a TISZK közszolgáltatási szerződések módosítására.

8. Javaslat a hátrányos helyzetűek képzési központ kialakítás beruházási és felújítási feladatainak összevonására.

9. Javaslat a Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítés fedezetének biztosítására.

10. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ záróbeszámolójának elfogadására.

11. Javaslat az Óbudai Gázgyár átmeneti hasznosításának, fejlesztésének eljárási rendjére, Fejlesztési és Városrehabilitációs Társaság létrehozására.

12. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának részvételére a fejlesztési pólus stratégia és program kidolgozását szolgáló központi költségvetési támogatásban.

13. Javaslat az MIPIM 2006 nemzetközi ingatlanszakkiállításon való megjelenésre.

14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. XIX. kerület, Kőbánya-Kispest metróállomás és környéke KSZT.

16. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XIX. kerület KÖ-KI és környéke).

17. A Fővárosi Közgyűlés 795/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának módosítása.

18. Javaslat a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a fogyatékos személyek használatába adott eszközök térítés nélküli átadására.

19. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában levő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

22. A EUROCITIES városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

23. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2006. évi támogatására.

24. Javaslat az Idősek Otthona (Halom u.) rekonstrukció 1. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

25. Javaslat a kerületi önkormányzatok 2004. évi zöldfelület-fejlesztési pályázatával támogatott beruházások pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásainak megkötésére a IX. és XIII. kerületi Önkormányzattal, valamint a támogatások utólagos utalásának engedélyezésére.

26. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53-57.) telephelyéül szolgáló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes megszerzésére.

28. A FŐKERT Rt. alapító okiratának módosítása.

29. Az Enviroduna Kft. alapító okiratának 6. számú módosítása.

30. A Budapesti Közlekedési ZRt. alapító okiratának 18. számú módosítása.

31. A Budapesti Távhőszolgáltató Rt. alapító okiratának 9. számú módosítása.

32. Javaslat a XVI. kerületben lévő egyes közterületek tulajdonjogának rendezésére.

33. Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség és a BKSZ Kht. működésével kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetését érintő pénzügyi kötelezettségvállalásra.

34. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program - a projekt előkészítésére vonatkozó támogatási szerződés.

35. Javaslat speciális gyermekotthoni elhelyezést biztosító ellátási szerződés megkötésére.

36. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

37. Javaslat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ alapító okiratának módosítására.

38. Javaslat a Budapest XI. kerület, Ulászló utca 58. szám alatti, 4497/20. hrsz.-ú ingatlan 1101/3203 tulajdoni hányada és a Budapest IX. kerület, Gyáli út 7/b szám alatti, 38283/3. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására a Magyar Állam részére.

39. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. működésével kapcsolatos döntésekre.

40. Javaslat közterületek személyről történő elnevezésére a II. kerületben.

41. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési koncepciójára és hétéves gazdasági programjára.

42. A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

43. Csatlakozás az E-contentPlus programhoz.

44. A Csepel-sziget északi csúcsán lévő 209990/2, 209988, 209978 és 209975 hrsz.-ú ingatlanokat érintő elővásárlási jog gyakorlása.

45. Javaslat a Közraktárak köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló fejlesztésére.

46. Javaslat a Fesztiválközpont Kht., a Vidám Színpad Kht. és a József Attila Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

47. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművének felállítása a Városligetben.

48. Tájékoztató a kollégiumi koncepcióban foglaltak végrehajtásáról és javaslat a Terézvárosi Középfokú Kollégium új fejlesztési programjára.

49. Javaslat a Madách Imre Gimnázium ingatlanára vonatkozó megállapodás pontosítására.

50. Javaslat az EREK Kht. HEFOP/2004/2.3.1 pályázat előfinanszírozását biztosító hitelfelvételének támogatására.

51. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladatátvételével kapcsolatos döntésekre.

52. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Margitsziget 23800/5 hrsz.-ú, illetőleg 23800/6 hrsz.-ú közös tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában a használati határok megállapítására.

53. Budapest X. kerületi ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

54. Budapest 2005. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák IV. csoport (XI., Balatoni út - BKV vasút feletti közúti híd, XI., Balatoni út - MÁV-vágányok feletti közúti híd, X., Nemes utcai közúti híd felújítása, Astoria aluljáró lépcsőire védőtető építése) engedélyokirata 1. számú módosítása.

55. Javaslat az EU támogatására számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett tömegközlekedési nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásával kapcsolatos szerződésekre.

56. Budapest XVI. ker., József u.-Igló u.-János utcák által határolt területen található 112011/6 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

57. Javaslat a 2005. évi központi céltámogatásból kimaradt kerületi szennyvízcsatorna-beruházások támogatására a decentralizált keretből.

58. Javaslat a Budapest XIII. kerületi akcióterület státuszának a meghosszabbítására.

59. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2005. évi Színházi és Kulturális Alapból.

60. Javaslat társadalmi szervezet támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2005. évi előirányzata terhére.

61. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási célú bizottsági keretből (2005. december).

62. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

63. A Budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én megkötött szerződés módosítására Budapest Fővárosi Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Rt. között.

64. Kóbor Tibor fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

65. Fővárosi Közgyűlés 2006. évi munkatervjavaslata.

66/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a CON-WORK Iskolaszövetkezet FB tag delegálására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2753/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a CON-WORK Szolgáltató és Kereskedelmi Iskolaszövetkezet (1074 Budapest, Dob u. 11., Cg.: 01-02-053887) felügyelőbizottságába 2006. január 1-jétől 2010. december 31. napjáig Bíró Ferencnét (an.: *, lakcím: *) delegálja.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Szakmai bizottsági tag delegálása.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2754/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által - a helyi önkormányzatok egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseikhez szükséges céltámogatási igénybejelentéseihez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok értékelésére - felállított szakmai bizottságba a Fővárosi Közgyűlés, mint állandó tag képviseletében dr. Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettest delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és a Madarász Utcai Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelőtanácsának összevonására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2755/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Madarász Utcai Gyermekkórház önálló Tulajdonosi Felügyelőtanácsát 2005. december 31-i hatállyal megszünteti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2756/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1884/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat, illetve az azt módosító 1979/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat 1. számú mellékletének „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményekben működő Tulajdonosi Felügyelőtanácsok szavazati joggal rendelkező tagjainak összetétele” c. táblázatban szereplő adatokat az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése Fővárosi Közgyűlés
által megválasztott
tagjainak száma
Kerületi
önkormányzatok
(döntésük esetén)
által delegált tagok száma
Delegálásra jogosult
kerületi önkormányzatok
Tulajdonosi
Felügyelőtanács
szavazati joggal
rendelkező
tagjainak száma
Heim Pál Gyermekkórház 8 9 VI. (1 fő), VII. (1 fő),
VIII. (1 fő), IX. (1 fő),
XIII. (1 fő), XV. (1 fő),
XVIII. (1 fő), XIX. (1 fő),
XXIII. (1 fő)
17

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2757/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

2006. január 1-jétől kezdődően - képviselői mandátumuk lejártáig - a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelőtanácsának

elnökévé Vörösné dr. Bánk Juditot,

tagjaivá:

Benyhe Istvánt,

Danielisz Bélát,

Dr. Havas Szófiát,

Geberle Erzsébetet,

Gy. Németh Erzsébetet,

Körmendy Ferencet,

Sasvári Szilárdot

megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2758/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megszüntetéssel és az új Felügyelőtanács működtetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságában tag cseréjére.

Előadó: dr. Kupper András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2759/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Marcsó Józsefet a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottsági tagságából visszahívja, egyben Szilágyi Iván Pétert a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságába tagnak megválasztja 2006. január 1-jei hatállyal.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. alapító okiratának módosítása.

Előadók: Vajda Pál, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2760/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Bielek Péter Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.-nél betöltött igazgatósági tagságáról való lemondását 2005. augusztus 31-jei hatállyal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2761/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a társaság 2. számú melléklet szerinti alapító okirat módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2006. évi átmeneti finanszírozásra és költségvetési gazdálkodásra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által tett kiegészítés-sel - 92/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2762/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Középtávú Informatikai Stratégia 2006-2008.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2763/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként becsatolt, „Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala Középtávú Informatikai Stratégia 2006-2008” című dokumentumban foglalt jövőbeni célkitűzések megvalósításával, a felsorolt négy programmal, az azokhoz rendelt akciók meghatározásával, és az akciótervek feladatainak megvalósításához fűződő kiemelt önkormányzati érdekre tekintettel - a költségvetés lehetőségeinek függvényében - javasolja az Informatikai Stratégia végrehajtásának mielőbbi megkezdését.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Főváros Közgyűlése

megalkotja 93/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház patológia átalakítása, felújítása megnevezésű feladat előirányzatának megemelésére, 1. számon módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2764/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a „8402 Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények” címen, az Egyéb feladat előirányzatát 50 M Ft-tal csökkenti, egyidejűleg azonos összeggel a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézményeken belül az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, patológia átalakítása, felújítása” feladat előirányzatát megemeli.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen arra vonatkozóan, hogy az előirányzat-módosítás a Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében átvezetésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2765/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. melléklet II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörét (hatáskörök jegyzéke, 4. és 13. pont) és jóváhagyja a „Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, patológia átalakítása, felújítása” megnevezésű feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását 80,0 M Ft teljes bekerülési költséggel, az engedélyokirat szerinti éves ütemezéssel.

2766/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a „Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, patológia átalakítása, felújítása” megnevezésű feladat engedélyokirata 1. számú módosításának aláírására a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat TISZK közszolgáltatási szerződések módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2767/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy HEFOP/4.1.1 támogatási szerződések megkötésének elhúzódása miatt a 936/2005. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

a „9300 Általános tartalék” cím 109 052 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg és 2006. június 30-i visszafizetési határidővel megemeli a

„8131 Észak-Pesti TISZK Kht.” cím támogatási és kiadási előirányzatát 50 353 E Ft-tal, ebből működési célú pénzeszközátadás 50 353 E Ft,

„8132 Belvárosi TISZK Kht. cím támogatási és kiadási előirányzatát 58 699 E Ft-tal, ebből működési célú pénzeszközátadás 58 699 E Ft.

Határidő: 2005. december 22.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2768/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok terhére a soron kívüli utalásról intézkedjék az alábbiak szerint:

Észak-Pesti TISZK Kht. részére 30 000 000 Ft.
Belvárosi TISZK Kht. részére 38 346 000 Ft.

Határidő: 2005. december 22.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2769/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a) Az ÉPTISZK Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Közhasznú Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést az 1/a. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított szerződés aláírására.

b) A BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Közhasznú Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést az 1/b. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: 2005. december 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a hátrányos helyzetűek képzési központ kialakítás beruházási és felújítási feladatainak összevonására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2770/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a hátrányos helyzetűek képzési központ kialakítás beruházási és felújítási feladatainak összevonását és a rekonstrukció beruházói feladatainak ellátásával a Speciális Szakiskolát bízza meg.

2771/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2) bek. alapján

a) a 130/2005. (VI. 1.) Okt. Biz., 600/2005. (VI. 8.) PÜB. határozatokkal jóváhagyott felújítási engedélyokiratban meghatározott felújítási feladatok leállítását annak megállapításával együtt, hogy a feladat megvalósítása nem kezdődött meg, kifizetés nem történt;

b) az 581/2005. (II. 24.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 3325 azonosítószámú hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítás, akadálymentesítés beruházási célokmányában meghatározott előkészítési feladatok leállítását annak megállapításával együtt, hogy a feladat megvalósítása nem kezdődött meg, kifizetés nem történt.

2772/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A központ kialakítása és rekonstrukciója pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti 60,121 M Ft-tal a „3584 Speciális Szakiskola” címen a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, ezen belül a hátrányos helyzetű képzési központ energiatakarékos felújítási munkái feladatot, továbbá 3,75 M Ft-tal a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítás, akadálymentesítés előkészítése feladat előirányzatát, valamint megemeli 63,871 M Ft-tal a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a hátrányos helyzetűek képzési központja akadálymentesítés feladat előirányzatát, és egyúttal a feladat megnevezését „Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció”-ra módosítja.

2773/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság célokmány elfogadásával kapcsolatos átruházott hatáskörét és az 5. számú mellékletben rögzített tartalommal jóváhagyja a „Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció” feladat beruházási célokmányát, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a beruházási célokmány aláírására.

Határidő: jóváhagyást követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítés fedezetének biztosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2774/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítésének megvalósításához 20,0 M Ft többletköltséget hagy jóvá és a beruházás összköltségét 100,0 M Ft-ra módosítja.

2775/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A többletköltség fedezetének biztosítása érdekében 20,0 M Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások címen belül a „Petőfi Csarnok Kht. rekonstrukció-előkészítés” feladat előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Vidám Színpad Kht. fűtési rendszerének korszerűsítése” feladat előirányzatát.

2776/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Kulturális és a Pénzügyi Bizottság hatáskörét és jóváhagyja a „Vidám Színpad Kht. fűtési rendszerének korszerűsítése” (3103) engedélyokiratának 1. számú módosítását, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2006. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat az Óbudai Gázgyár átmeneti hasznosításának, fejlesztésének eljárási rendjére, Fejlesztési és Városrehabilitációs Társaság létrehozására.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2777/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért az Óbudai Gázgyár fejlesztési javaslataival, nevezetesen

- a teljes fejlesztési terület egységben kezelendő, amely az Óbudai Gázgyár területén kívül magában foglalja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Gázgyár Tisztviselői Lakótelepet, Gázgyári Munkáslakótelepet és a Sújtás utcai sportterületet is,

- a fejlesztés fő céljai, hogy az Óbudai Gázgyár fejlesztési területen hangsúlyosan jelenjen meg a közösségi kulturális-szabadidős funkció, ugyanakkor sokfunkciós, élő városias területté váljon, ezen belül megnyitásra kerüljön a Duna-parti sáv sétányként és kerékpárúttal, a Gázgyár területének fejlesztési egységei ne különüljenek el szigetszerűen, hanem átjárhatók maradjanak, és a meglévő karakteres ipari, építészeti és technikai örökség megőrzése, újrahasznosítása prioritást élvezzen,

- a fejlesztési irányok közül a kultúr/fesztivál-park jellegű fejlesztési irányt preferálja, az Óbudai Gázgyár és környezetének városias, vegyes funkciójú hasznosításával, amely esetében a még fel nem használt területek döntően kulturális és szabadidős funkciókra szántak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2778/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat alapítsa meg a Budapest Fejlesztési és Városrehabilitációs Társaságot abból a célból, hogy az Óbudai Gázgyár rehabilitációjával és fejlesztési programjával kapcsolatos, alább felsorolt, átmeneti hasznosításhoz kapcsolódó kiemelt feladatok 2006-ban megvalósulhassanak, a hosszú távú hasznosítás előkészítése pedig 2006. évben megkezdődhessen.

Duna-parti sétány és kerékpárút

A Duna partján tervezett sétány és kerékpárút terve a környezetvédelmi hatóság állásfoglalásának ismeretében valósítható meg, itt javasolható a Duna-parton lévő, 1. számú műemléki védettséget élvező szivattyúház felújítása és sétány funkcióhoz kapcsolódó hasznosítása. A sétány kiépítését nemcsak a rövid gázgyári szakaszon, hanem a Római-parttól a K-hídig vizuálisan egységesen megtervezve érdemes kialakítani.

A sétány és kerékpárút kiépítését már 2006-ban célszerű megvalósítani, mivel ez olyan előhasznosítás, amely jelzésértékű a terület revitalizációja szempontjából, a kiépült sétány már a terület végleges hasznosítását is előrevetíti.

Monitoringrendszer kiépítése

A környezeti ártalmak mérésére és az átmeneti hasznosítás által érintett területek használhatóságának alátámasztására szükséges egy környezeti kár monitoringrendszer kiépítése és üzemeltetése.

Ipari műemlék tömb és szabad terület

A kátránytornyok műszaki állapota veszélyes, környezete szennyezett, így a tornyok elkerítve, vizuális elemként megjelenve használhatóak.

A Száraztisztító (55. számú, osztatlan belső terű, jó állapotban lévő ipari csarnok), illetve a Villamosközpont (24. számú, jó állapotban lévő, dízelmotor csarnoka) használatbavétele javasolható.

Átmeneti hasznosítás szempontjából a megmaradó 12 épületből álló műemlék épületegyüttes és a szerkezetileg jó minőségű épületek jelenleg is alkalmasak irodai, raktározási vagy egyéb közösségi hasznosításra. Ezenkívül a látogatók számára időlegesen vagy véglegesen megnyitható szabad területek közül kiemelendő a Száraztisztító, Óraház és Kátránytornyok közé eső, közel 7500 m2-es szabad terület.

Adminisztrációs épületek bérbeadása

A Gázgyár utcai bejárat környezetében elhelyezkedő adminisztrációs épületek bérbe adása irodai használatra elkezdődött.

Csarnoképületek eseti használatra való rendelkezésre bocsátása

Médiaszakemberek felhívták a figyelmet, hogy a Gázgyár területén levő csarnoképületek különlegesek a tereik nagysága és változatossága miatt. A filmes ipar Magyarországon nem rendelkezik ilyen lehetőségekkel, így feltehetően nagy lenne a kereslet az ilyen felhasználásra.

Javasolható, hogy kapjon egy média szakértő megbízást az Óbudai Gázgyár vizuális portfóliójának elkészítésére és annak értékesítésére jutalékos szerződés formájában.

Jégpálya

A Száraztisztító épülete és a mellette levő 7500 m2 szabad területen a 2005-2006-os szezonra létre lehetne hozni egy jégpályát.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2779/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési programjának koordinálására Budapest Fejlesztési és Városrehabilitációs Részvénytársaság (rövidítve: Budapest ZRt.) elnevezéssel zártkörű alapítással társaságot kíván a jövőben létrehozni, amely

- zártkörű részvénytársaság formában alakul meg,

- a Főváros többségi tulajdonában van, kisebbségi tulajdonosként szakmai befektetők részvételével (környezetvédelmi és ingatlan szakértő/fejlesztő partnerek),

- az ingatlant nem vagyoni hozzájárulásként a Társaságnak nem bocsátja rendelkezésére, arra az ingatlan tekintetében a Társaság kizárólagos vagyonkezelői jogokat kap,

és felkéri a főpolgármestert a Társaság alapító okiratának és kapcsolódó, Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között létrejövő közszolgáltatási szerződésének, vagyonkezelési szerződésének és a Társaságba bevonni kívánt szakmai befektetőkkel kötendő részvényesek közötti megállapodásnak a kidolgozására, továbbá az érintett fővárosi jogszabályok módosítására és Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2780/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési területen történő ingatlanértékesítésből, hasznosításból, illetve vagyonkezelésből származó bevételt a terület fejlesztésére, rehabilitációjára fordítja, ezen belül

- kötelezettséget vállal arra, hogy a Gázgyár utca 1-3. (hrsz. 19333/51) ingatlanrész értékesítéséből származó 310 000 000 forint bevételt a 2006. évi költségvetésben a Társaság alaptőkéjeként tervbe veszi;

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság alaptőkéjének biztosítása iránt a Társaság alapításához kapcsolódó dokumentumok cégbírósági beadásáig intézkedjen,

- minden további, a fejlesztési területen történő ingatlanértékesítésből, hasznosításból, illetve vagyonkezelésből származó bevételt a terület fejlesztésére, rehabilitációjára fordítja,

- felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben a fejlesztési területen történő ingatlanértékesítésből, hasznosításból, illetve vagyonkezelésből származó bevételt különítse el.

Határidő: az 1. és 3-4. bekezdés tekintetében a 2006. évi költségvetés elfogadásáig, 2. bekezdés tekintetében a társasági dokumentumok cégbírósági benyújtásáig

Felelős: dr. Demszky Gábor

2781/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a KIOP 1.4.0.F. pályázat felfüggesztésére vonatkozó beszámolót és erre való tekintettel

- csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel” cím előirányzatát 6000 E Ft-tal, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a környezetvédelmi ágazaton az „Óbudai Gázgyár területének kármentesítése, előkészítés” új feladat előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés december 20-i ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2782/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az Óbudai Gázgyár területén az előhasznosítás kulturális-rekreációs funkcióinak elősegítését célzó javaslataival és felkéri a főpolgármestert a feladatok előkészítéséhez szükséges forrás biztosításának kivizsgálására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ záróbeszámolójának elfogadására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2783/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény helyesbített pénzmaradványát 12 481 E Ft összeggel fogadja el a 3. számú melléklet szerint és a 2784-2787/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzat-módosítások mellett.

2784/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéssel kapcsolatban felmerült kifizetésekre (végkielégítés egyéb bérjellegű kifizetések és járulékai) 21 983 E Ft-tal csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” címkód támogatási és működési kiadások előirányzatát, azon belül a személyi juttatásokat 16 653 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 5330 E Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” címkód kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 21 983 E Ft társaság számlájára történő utalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2785/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A „9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartalék” cím terhére biztosított pályázati támogatáshoz kapcsolódóan 3771 E Ft-tal csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási, ezen belül intézményi beruházások előirányzatát, és ugyanezen összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát.

2786/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A dolgozók lakásvásárlási támogatásának jogcímén 457 E Ft-tal csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási, ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatot, ugyanezen összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát és felkéri a főpolgármestert, hogy a 457 E Ft társaság számlájára történő utalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2787/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A pénzmaradvány tervbevétele miatt megemeli az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 12 481 E Ft-tal, és ugyanezen összeggel címen belül a kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát.

2788/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanhasználati szerződésre, valamint a tárgyi eszközök apportjára vonatkozó korábbi határozatainak figyelembevételével a költségvetési szerv zárómérlegének adatai alapján nyissa meg a közhasznú társaság mérlegét úgy, hogy a 12 481 E Ft pénzmaradványt tőketartalékban helyezze el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Garamvölgyi György ügyvezető igazgató

2789/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A működési forma megváltozásával kapcsolatos egyeztetett többletköltségek biztosítása érdekében 357 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezen összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” működési célú pénzeszközátadást, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 357 E Ft átutalásáról a társaság számlájára.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának részvételére a fejlesztési pólus stratégia és program kidolgozását szolgáló központi költségvetési támogatásban.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2790/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának részvételét a fejlesztési pólus stratégia és program kidolgozását szolgáló központi költségvetési támogatásban és biztosítja az ehhez szükséges 10 000 E Ft összegű önrészt.

2791/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az előterjesztő által módosított tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2792/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési pólus stratégia és program előkészítése pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 10 000 E Ft-ot a „9163 EU Integrációs feladatok” címről a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül, a lakás ágazaton az új „Fejlesztési pólus program előkészítés” feladatra csoportosít át.

2793/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Megalakítja a támogatási szerződésben vállalt felügyeleti feladatok ellátására létrehozandó Stratégiai Ellenőrző Bizottságot az alábbi tagokkal:

Dr. Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes,

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes,

Dr. Tiba Zsolt főjegyző,

Dr. Schneller István főépítész,

Hunvald György, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) elnöke, egyben a kerületek képviselője,

Szabó Imre, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) elnöke,

Nemzeti Fejlesztési Hivatal képviselője,

Operatív Projektirányító Munkacsoport egy képviselője.

2794/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Megalakítja a támogatási szerződésben vállalt operatív feladatok ellátására létrehozandó Operatív Projektirányító Munkacsoportot az alábbi tagokkal:

Európai Integrációs Főpolgármester-helyettesi Iroda

Városfejlesztési, Gazdálkodási és Szociálpolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda,

Főépítészi Iroda,

Pro Régió Ügynökség,

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) Közép- és Észak-magyarországi Intézete,

Corvinus Egyetem,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Szent István Egyetem,

Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Közép-Európai Egyetem,

Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség,

Városkutatás Kft.,

Studio Metropolitana Kht.,

FŐMTERV Rt.,

BFVT Kft.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az MIPIM 2006 nemzetközi ingatlan-szakkiállításon való megjelenésre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2795/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért a fővárosnak a 2006-os MIPIM ingatlan-szakkiállításon való részvételével, melyen Budapest országos szervezetekkel (OLÉH, KVI, ITD Hungary) jelenik meg, megköti az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2796/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A kiállításon való megjelenés és a kommunikációs stratégia kidolgozásának szakmai előkészítésével és koordinációjával megbízza a Studio Metropolitana Kht.-t, és megköti a 2. számú melléklet szerinti szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2797/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A 2006-os MIPIM ingatlan-szakkiállításon való részvétel költségeinek biztosítására 18 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát és ugyanezzel az összeggel - egyszeres jelleggel - kiadási, ezen belül működési célú pénzeszközátadási előirányzatot biztosít az új „8141 Részvétel az MIPIM 2006 nemzetközi ingatlan-szakkiállításon (Studio Metropolitana Kht.)” címen.

A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által tett kiegészítésekkel - 94/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2798/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Észak-pesti TISZK Kht. és a Belvárosi TISZK Kht. számára biztosított összesen 68 346 E Ft soron kívüli utalását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2799/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az őszi érettségi vizsgákra biztosított 21 595 E Ft, valamint az őszi szakmai vizsgákra biztosított 10 940 E Ft soron kívüli utalását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XIX. kerület, Kőbánya-Kispest metróállomás és környéke KSZT).

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2800/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

5-5 perc hozzászólási időt biztosít dr. Fried Miklós, Nagy János, Kátai Györgyné és Szabó Gábor részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

_2801/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a Budapest XIX. kerület, Vak Bottyán utca-Lehel utca-Ferihegyi repülőtérre vezető út-Sibrik Miklós út által határolt területének kerületi szabályozási tervével egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a közgyűlés időpontját követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XIX. kerület, KÖ-KI és környéke).

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2802/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 95/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének a XIX. kerület, Kőbánya-Kispest vasút- és metróállomás (KÖ-KI) térségére vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2802/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelő tartalommal megalkotja 95/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2803/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: A Fővárosi Közgyűlés 795/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának módosítása.

Előadók: Bánsági György, Tóthfalusi György, dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2804/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy módosítja 795/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatát, hogy abból törli azon rendelkezést, mely szerint az utcabútor-pályázat elbírálásáig, illetve a vonatkozó szerződés megkötéséig három hónappal hosszabb időre a pályázatban kiírandó körre közterület-használati szerződés nem köthető.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2805/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az utcabútor-pályázatban érintett cégek, jelenleg érvényes közterület-használati megállapodása, az utcabútortender-szerződések megkötésének időpontjáig, de legkésőbb 2007. január 31-ig meghosszabbítható. Az utcabútortender-szerződések megkötésekor a jelen határozat alapján megkötött közterület-használati engedélyek visszavonásra kerülnek.

Határidő: 30 nap

Felelős: a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság elnöke

A napirend 18. pontja: Javaslat a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a fogyatékos személyek használatába adott eszközök térítés nélküli átadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2806/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapesti Információgazdálkodási Program keretében a Kedvezményes hozzáférés, elérés és esélyegyenlőség projekt pályázatokon eszköztámogatást nyert támogatottak részére használatba adott eszközök és szoftverek, azok üzembe helyezésétől számított két év elteltével - az Informatikai Bizottság döntése szerint - térítésmentesen a támogatottak tulajdonába kerüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 96/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2807/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Informatikai Bizottságot a Budapesti Információgazdálkodási Program keretében a Kedvezményes hozzáférés, elérés és esélyegyenlőség projekt pályázatokon eszköztámogatást nyert támogatottak részére történő tulajdonjog átengedéséről szóló döntések meghozatalára és az erről szóló megállapodások megkötésére.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: az Informatikai Bizottság elnöke

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2808/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka Lászlónak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2809/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MDF képviselőcsoport módosító javaslatát, mely szerint:

„1. Javaslom, hogy a rendelet 5. §-ának számozása 6. §-ra változzon, és az alábbi szabályt javaslom az új 5. §-nak.

A rendelet 60. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

60. § A várakozási övezetek területén - az 5. számú mellékletben megjelölt, eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek kivételével - minden év december 22-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-jén üzemzárásig nem kell várakozási díjat fizetni.

2. Javaslom, hogy a rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosuljon:

A rendelet 1-4. §-ai 2006. január 1-jén lépnek hatályba, míg az 5. § 2005. december 21-én lép hatályba.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2810/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Mitus Zsuzsanna, Bánsági György és Gábor József módosító javaslatát a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására az alábbiak szerint:

»Budapest Főváros Közgyűlésének ...../2005. (.........) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint 63/A. § h) pontjában, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A minimálisan fizetendő várakozási díj 30 Ft.”

2. § Az R. 45. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„45. § (1) E rendeletben meghatározott, a kerületi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 1920 forint, amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeletében korlátlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet.

(2) E rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások - a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulása kivételével - kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 1920 forint.

(3) E rendeletben meghatározott, a rendészeti szervek behajtási és várakozási hozzájárulásának kiadásáért nem kell költségtérítést fizetni.”

3. § Az R. 48. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A várakozási díjalap mértéke 115 forint.”

4. § Az R. 54. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költség összege 14 400 forint.”

5. § Az R. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

6. § A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a …/2005. (…...) Főv. Kgy. rendelethez

A 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Védett övezetben érvényes hozzájárulások díjai

Óbudai Fő tér környéke, Római-part, Hajógyári-sziget, Népliget, Normafa környéke, Margitsziget, Városliget

személy-
gépkocsi
6 t
teher-
gépkocsi
12 t
teher-
gépkocsi
16 t
teher-
gépkocsi
24 t
teher-
gépkocsi
32 t
teher-
gépkocsi
32 t felett
teher-
gépkocsi
Lak. beh.-vár. hj. 14 400 - - - - - -
Gaz. beh.-vár. hj. 144 000 - - - - - -
Ász. beh. hj. 960 960 1 536 1 536 4 608 11 520 23 040
Köz. ász. beh. hj. 960 960 1 536 1 536 4 608 11 520 23 040
Szsz. beh.-vár. hj. 1 152 1 152 1 920 1 920 5 568 13 824 27 648
Ide. beh.-vár. hj. 9 600 9 600 15 360 15 360 46 080 115 200 230 400
Kizárólagos vh. 240 000 - - - - - -

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

személy-
gépkocsi
6 t
teher-
gépkocsi
12 t
teher-
gépkocsi
16 t
teher-
gépkocsi
24 t
teher-
gépkocsi
32 t
teher-
gépkocsi
32 t felett
teher-
gépkocsi
Lak. beh.-vár. hj. 40 320 - - - - - -
Gaz. beh.-vár. hj. 403 200 - - - - - -
Ász. beh. hj. 1 440 1 440 2 304 2 304 6 912 17 280 34 560
Köz. ász. beh. hj. 1 440 1 440 2 304 2 304 6 912 17 280 34 560
Szsz. beh.-vár. hj. 1 728 1 728 2 880 2 880 8 352 20 736 41 472
Ide. beh.-vár. hj. 14 400 24 000 24 000 24 000 69 600 172 800 345 600
Kizárólagos vh. 672 000 - - - - - -

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

személy-
gépkocsi
6 t
teher-
gépkocsi
12 t
teher-
gépkocsi
16 t
teher-
gépkocsi
24 t
teher-
gépkocsi
32 t
teher-
gépkocsi
32 t felett
teher-
gépkocsi
Lak. beh.-vár. hj. 64 800 - - - - - -
Gaz. beh.-vár. hj. 648 000 - - - - - -
Ász. beh. hj. 1 920 1 920 3 072 3 072 9 216 23 040 46 080
Köz. ász. beh. hj. 1 920 1 920 3 072 3 072 9 216 23 040 46 080
Szsz. beh.-vár. hj. 2 304 2 304 3 840 3 840 11 136 27 648 55 296
Ide. beh.-vár. hj. 19 200 19 200 30 720 30 720 92 160 230 400 460 800
Kizárólagos vh. 1 080 000 - - - - - -

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Lak. beh.-vár. hj.: Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Gaz. beh.-vár. hj.: Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Ász. beh. hj.: Áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Köz. ász. beh. hj.: Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Szsz. beh.-vár. hj.: Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Ide. beh.-vár. hj.: Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Kizárólagos vh.: Kizárólagos használatú várakozóhely éves megváltási díja«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2811/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Juharos Róbert módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az alábbi elvi döntést hozza:

1. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi parkolási díjak emelését, illetve csökkentését, annak gyakoriságát, ütemét és mértékét hozzáköti a fővárosi tömegközlekedési viteldíjak növekedéséhez, illetve csökkentéséhez. A Fővárosi Közgyűlés közlekedéspolitikája a városi tömegközlekedést és a bicikliút-hálózat fejlesztését preferálja az egyéni motorizált (autós) közlekedéssel szemben.

2. A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti elvi döntést a jogalkotásban, a helyi jogszabályok és döntések előkészítésében érvényesítse.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az elfogadott módosítással - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 97/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét.

A napirend 20. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: dr. Schiffer János

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 98/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 99/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 22. pontja: Az EUROCITIES város-szervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2812/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest teljes jogú tagságát a EUROCITIES városszervezetben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2813/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az EUROCITIES városszervezet 2006. évi tagdíját, 14 690 eurót a hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével a 2006-os költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: a 2006. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2006. évi támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2814/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás előirányzatán 39 883 E Ft, a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatán 3000 E Ft, összesen 42 883 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat az Idősek Otthona (Halom u.) rekonstrukció 1. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2815/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Idősek Otthona Halom utca rekonstrukció engedélyokiratának 1. sz. módosítását 500,00 M Ft teljes bekerülési költséggel, a módosított engedélyokirat szerinti tartalommal és ütemezéssel.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a kerületi önkormányzatok 2004. évi zöldfelület-fejlesztési pályázatával támogatott beruházások pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásainak megkötésére a IX. és a XIII. kerületi Önkormányzattal, valamint a támogatások utólagos utalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2816/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak a Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörét és hozzájárul a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül, a zöldfelület-rekonstrukció ágazati keretének a kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004. évi támogatási feladat részeként szereplő IX. ker., József A. ltp. Hurok u.-Csengettyű u. játszótér felújítása megnevezésű beruházás megvalósítására Ferencváros Önkormányzatával a 9 315 360 Ft összegű pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez.

2817/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak a Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörét és hozzájárul a „9112 évközi indítású beruházások” címen belül, a zöldfelület-rekonstrukció ágazati keretének a kerületi zöldfelület-fejlesztés 2004. évi támogatási feladat részeként szereplő XIII. ker., József Attila téri közkert felújítása megnevezésű beruházás megvalósítására Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával kötendő, 3 658 559 Ft összegű pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez.

2818/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Ferencvárosi Önkormányzattal és Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások megkötésére és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2819/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a IX. ker., József A. ltp. Hurok u.- Csengettyű u. játszótér felújítása és a XIII. ker., József Attila téri közkert felújítása megnevezésű beruházások zöldfelület-fejlesztési támogatásainak utólagos, 2006. június 30-ig történő utalását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2820/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) alapító okiratát az 1/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint az 1/C. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2821/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a 2/C. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53-57.) telephelyéül szolgáló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes megszerzésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2822/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Tulajdonosi Bizottságra, valamint a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

2823/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében foglaltak alapján az 1121 Budapest, Zugligeti út 58. szám alatti, 10819/30 hrsz.-ú ingatlan Magyar Államot megillető 4450/14850 tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkozóan - kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosításához (idősek otthona, szakosított szociális ellátási forma) - igényt nyújt be.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2824/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az igényléssel összefüggő 4. számú melléklet szerinti igénybejelentést, az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, valamint a térítésmentes tulajdonszerzési igény eredményes elbírálása esetén a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződést, illetve tulajdonjogbejegyzési kérelmet írja alá.

Határidő: kérelem elbírálását követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: A FŐKERT Rt. alapító okiratának módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2825/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bek. a) pontja alapján a Fővárosi Kertészeti Rt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Az Enviroduna Kft. alapító okiratának 6. számú módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2826/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bek. g) pontja alapján megbízza Ivántsy Gábor Istvánt 2006. január 1-jétől - 2007. május 31-ig terjedő időszakra az Enviroduna Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Munkabérét 2006. január 1-jétől kezdődően * Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg.

2827/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bek. a) pontja alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti 6. számú alapító okirat módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A Budapesti Közlekedési ZRt. alapító okiratának 18. számú módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2828/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bek. a) pontja alapján úgy dönt, hogy

- a Budapesti Közlekedési ZRt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva visszavonja 2195/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatát.

2829/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési ZRt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti 18. számú alapító okirat módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és az előterjesztő által kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: A Budapesti Távhőszolgáltató Rt. alapító okiratának 9. számú módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2830/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti 9. számú alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a XVI. kerületben lévő egyes közterületek tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2831/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága felkéri a főpolgármestert, hogy a XVI. kerületi Önkormányzattal való szerződéskötés akkor lépjen életbe, amikor a kerületi önkormányzat közjegyzői okiratban vállalja azt, hogy amennyiben értékesítés és/vagy földhasználati jog alapítása történik, akkor az ebből származó bevétel 50%-át befizetik a Fővárosi Önkormányzat javára.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy

- egyetért a Bp. XVI. ker., 110966, 108027, 113775/1, 115190, 100117, 117644, 116153/6, 118756, 118691, 103951/1 és 103813/1 hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átvételével a XVI. kerületi Önkormányzattól;

- egyetért a Bp. XVI. ker., 110848, 117638, 118071/2, 101626/2, 115601/18, 107100/10, 107100/30, 107100/32 és 107100/35 hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadásával a XVI. kerületi Önkormányzat számára;

- megköti az előterjesztéshez csatolt tulajdonátruházásról szóló megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: testületi döntést követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség és a BKSZ Kht. működtetésével kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetését érintő pénzügyi kötelezettségvállalásra.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2833/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal a 2006. évre a Budapesti Közlekedési Szövetség és a BKSZ Kht. működtetésére 843 millió forint értékben, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési javaslatban szerepeltesse az előirányzatot.

Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program - a projekt előkészítésére vonatkozó támogatási szerződés.

Előadó: Vajda Pál, dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2834/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2402/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi és jóváhagyja, megköti a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat speciális gyermekotthoni elhelyezést biztosító ellátási szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2835/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a speciális szükségletű gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek ellátására 10 férőhelyet a Váci Egyházmegye által fenntartott gyermekotthonban biztosít.

2836/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Váci Egyházmegye által biztosított 10 speciális férőhely működtetéséhez kiegészítő támogatást nyújt tartós jelleggel

a) 2006. évtől 13 500 E Ft összegben ágazaton belüli átcsoportosítással (a „4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.)” cím terhére),

b) 2007-2010. évig a 13 500 E Ft növelve a mindenkori infláció mértékével.

2837/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kiegészítő támogatás biztosításáról a mindenkori költségvetési rendeleteiben gondoskodjon.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2838/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Ellátási szerződést köt a Váci Egyházmegyével a gyermekvédelmi szakellátás keretében 10 speciális férőhely biztosítására. Felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az ellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. január 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2839/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ellátási szerződés létrejöttének közzétételéről - a Fővárosi Önkormányzat budapest.hu internetes portálján - gondoskodjon.

Határidő: az ellátási szerződés mindkét fél részéről történő aláírást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2840/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) férőhelyszám csökkentéséről külön előterjesztés keretében határoz.

Határidő: 2006. március

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2841/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Német Iskola Alapítvány felügyelőbizottságába 5 éves időtartamra Székelyné Gyökössy Dórát (lakcím: *) választja meg.

2842/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosításában, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratban az Oktatási Miniszter 28208-1/2005. számon kiadott határozatának megfelelően a Thomas Mann Gimnásium - Deutsche Schule Budapest, Budapesti Általános Iskola és Gimnázium elnevezés szerepeljen.

2843/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának a 3. számú melléklet szerinti módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2844/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszter módosító javaslatát és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (székhely: Budapest IX., Gyáli u. 33-35.) költségvetési szerv alapító okiratát és felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti alapítóokirat módosítás és a 2. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest XI. kerület, Ulászló utca 58. szám alatti, 4497/20 hrsz.-ú ingatlan 1101/3203 tulajdoni hányada és a Bp. IX., Gyáli út 7/b. szám alatti 38283/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására a Magyar Állam részére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2845/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megköti a Budapest IX. kerület, Gyáli út 7/b. szám alatti, 38283/3 hrsz.-ú 1/1 és a Budapest XI. kerület, Ulászló u. 58. szám alatti ingatlan 1101/3203 tulajdoni hányadának a Magyar Állam részére történő átengedésére vonatkozó megállapodásokat az előterjesztés 1/a. és 1/b. számú mellékletét képező tervezetek szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. működésével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2846/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” [címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. (Szent István Kórház)] ügyvezető igazgatói beosztására pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2847/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. ügyvezetőjének dr. Mári Róbertet (lakcím:* ; szül.:*; anyja neve: *) jelöli ki 2006. január 1-jétől 2006. február 28-ig terjedő időtartamra, havi * Ft/hó bruttó személyi alapbérrel.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2848/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az ügyvezető személyében történő változásra tekintettel módosítja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és - a 6. számú mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2849/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti dr. Mári Róbert (lakcím: *; szül.: *; anyja neve: *) ügyvezető munkaszerződését a 7. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, mint az alapító képviselőjét, a munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat közterületek személyről történő elnevezésére a II. kerületben.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2850/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pál módosító javaslatát, mely szerint:

„Javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a II. kerületben lévő 13494, 13463, 14486, 14561. helyrajzi számú Frankel Leó út nevét Zsigmond király útra változtassa meg.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2851/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a II. kerületben lévő 13494, 13463, 14486, 14561 helyrajzi számú Frankel Leó út nevét nem változtatja meg Zsigmond király útra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési koncepciójára és hétéves gazdasági programjára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2852/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2006. évi költségvetés tervezésének kiindulási alapjaként az előterjesztés

- szerinti koncepcionális irányelvek és gazdasági program, valamint

- a 3. számú melléklete szerinti finanszírozási prognózis által meghatározott feltételeket.

2853/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat egyeztetési folyamatában az intézmények finanszírozása érdekében folytasson tárgyalásokat a fővárosi önkormányzati gazdaság egészét sújtó adóerő-képesség miatti elvonás mérséklésére.

2854/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési gazdálkodás fokozott biztonsága érdekében dolgozza ki az adósságszolgálati céltartalékképzés átfogó rendszerére vonatkozó szabályozást.

Határidő: a 2006. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2855/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetést és annak részét képező 7 éves fejlesztési tervet úgy állítsa össze, hogy a célhiteleken és a jelenleg előkészítés alatt álló 25 milliárd Ft összegű hitelfelvételen felüli további fejlesztési hitel felvételére nem kerülhet sor.

A hosszú távú fejlesztések közösségi finanszírozhatóságának elősegítése érdekében az egyes ágazati programok összhangját biztosítani kell, így például:

- csapadékvíz-elvezetés,

- tömegközlekedés,

- útépítés,

- környezetvédelem stb.

Határidő: a 2006. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2856/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési források bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Önkormányzat részvény-portfóliója értékesítésének előkészítésére.

Határidő: a 2006. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2857/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdálkodás fokozott biztonsága érdekében szigorítsa a 2005. évi pénzmaradvány-elszámolás felülvizsgálatát oly módon, hogy 2006. évi pénzmaradványként történő visszaigazolásra csak az elengedhetetlenül szükséges kötelezettségvállalások kerüljenek figyelembevételre.

Határidő: a 2005. évi pénzmaradvány elszámolása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2858/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetés előkészítésekor az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények számára működési bevételeik reális tervezésére történő ösztönzés eszközeként az alábbi szabályozást alkalmazza:

Azon önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél, melyek a 2006. évi tervezetthez képest túlteljesítik működési bevételi előirányzatukat, a tervezettet meghaladó rész legalább 25%-a a pénzmaradvány-elszámolásnál kerüljön elvonásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2859/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2006. évi részletes költségvetés elfogadása előtt előterjeszthetők jóváhagyásra a 2006. évi ütemezéssel kezdődő felújítások, valamint az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő fejlesztések közül a szerződéses kötelezettség alapján 2006. évi ütemezéssel kezdődő beruházások engedélyezési okmányai.

A napirend 42. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2860/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárát az alábbi mértékben határozza meg:

MTelekom 1250 Ft
Rába 750 Ft
TVK 5650 Ft

2861/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát 2006. január 1. napjától kezdődően háromhavonta terjessze elő, első ízben a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülésére.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2862/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztett „Tanácsadói keretszerződések 15. számú módosítása” tárgyú megállapodást az Erste Befektetési Rt., illetve az HVB Bank Hungary Rt. cégekkel. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Csatlakozás az E-content Plus programhoz.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2863/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest csatlakozik az E-content Plus programhoz.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szándéknyilatkozat és a csatlakozási szerződés aláírására.

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2864/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Szálka Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2865/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Soltész Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2866/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Soltész Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2867/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Zsinka László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2868/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 44. pontja: A Csepel-sziget északi csúcsán lévő, 209990/2, 209988, 209978 és 209975 hrsz.-ú ingatlanokat érintő elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2869/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2870/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pálnak az előterjesztés elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2871/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Deák András módosító indítványát, mely szerint:

„A Közgyűlés pártjai paritásos alapon bizottságot hoznak létre, melynek feladata Demszky Gábor főpolgármesternek a Csepel-sziget északi csúcs elővásárlási jog gyakorlása napirendi ponttal kapcsolatos tevékenységének vizsgálata.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2872/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Juharos Róbert módosító indítványát, mely szerint:

„1. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanok vonatkozásában törvényen alapuló elővásárlási jogával élni kíván.

2. A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges források biztosításáról (akár hitelfelvétel útján) haladéktalanul gondoskodjon. A feladat végrehajtásához szükséges határozati javaslatokat haladéktalanul terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

3. A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott határozatot az eladóval haladéktalanul közölje.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2873/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot.

A napirend 45. pontja: Javaslat a Közraktárak köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló fejlesztésére.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2874/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a teljes üzleti konstrukcióra elkészült javaslatot követően - de még a pályázati kiírás előtt - az előterjesztő társbizottság tegye lehetővé a Pénzügyi Bizottság számára, hogy:

- részleteiben ismerje meg az üzleti konstrukciót,

- elemezze a fővárosi költségvetésre gyakorolt hatását és kockázatát,

- valamint egyéb pénzügyi összefüggéseit.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést olyan időpontban kapja meg, hogy szükség esetén két fordulóban tudja azt megtárgyalni és álláspontját kifejteni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2875/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

- elfogadja a Közraktárak fejlesztési projekt megvalósításának struktúráját oly módon, hogy az közbeszerzési eljárás útján, szolgáltatásmegrendelési konstrukcióban valósuljon meg úgy, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárásba beépítve az építészeti tervek megfelelő színvonalú versenyeztetése történjen meg.

- Elfogadja továbbá, hogy a Közraktárak fejlesztési projekt részét képezze minimálisan a Közraktárak Ingatlanán meglévő három épület felújítása, mélygarázs építése, az épületek előtti térrendezés, a közlekedési kapcsolatok kiépítése, opcionálisan pedig, plusz - a Közraktár Ingatlanon belüli - építési lehetőség biztosítása a Belső- Ferencvárosra vonatkozó, Közraktár Ingatlanát érintő KSZT előírásainak figyelembevételével.

- Továbbá elfogadja, hogy a Közraktárak fejlesztési projekt olyan struktúrában valósul meg, amely a közbeszerzési pályázat eredményétől függően a Fővárosi Önkormányzat hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalását teheti szükségessé, úgy, hogy a Közraktárak fejlesztési projektre fordított kiadások a projekt kezdeti, felfutási időszakát követően a Fővárosi Önkormányzat számára megtérülnek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2876/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Önkormányzata és szervei Közbeszerzési Szabályzatának módosítására annak megfelelően, hogy a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága a pénzügyi fedezet birtokában a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások kezdeményezőjeként léphet fel.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2877/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a Közraktárak fejlesztési projekt közbeszerzési eljárásnak előkészítésére és a közbeszerzési eljárás kezdeményezésére.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elnöke

2878/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a Közraktárak fejlesztési projekt tekintetében a közbeszerzési eljárás előkészítése során a Public Sector Comparator („PSC”) - a projekt önkormányzati beruházásban való megvalósításához képest a magánbefektető bevonásával elérhető hozzáadott érték-meghatározására.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elnöke

2879/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Közraktárak Ingatlanon a Csarnok- és Piac Igazgatóság használati jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről, valamint az ingatlan forgalomképessé minősítésével egyidejűleg a CSAPI alapító okiratának, illetve a vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Közraktárak fejlesztési projekt közbeszerzési eljárásának megindítása előtti soros (rendes) közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fesztiválközpont Kht., a Vidám Színpad Kht. és a József Attila Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2880/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság közszolgáltatási szerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2881/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Vidám Színpad Közhasznú Társaság közszolgáltatási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2882/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a József Attila Színház Közhasznú Társaság közszolgáltatási szerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművének felállítása a Városligetben.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2883/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére felállításra kerüljön az i-ypszilon alkotócsoport nemzetközi pályázaton első díjat nyert, kormányzati beruházásban megvalósuló emlékműve a XIV. kerület Városligetnek, illetve Felvonulási térnek a Városligeti fasor meghosszabbított tengelyében fekvő 40 m sugarú, félkör alakú területén.

Határidő: 2006. január 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Tájékoztató a kollégiumi koncepcióban foglaltak végrehajtásáról és javaslat a Terézvárosi Középfokú Kollégium új fejlesztési programjára.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2884/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a kollégiumi koncepció végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2885/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a megvalósíthatósági tanulmány-tervek ismeretében határozza meg a Terézvárosi Középfokú Kollégium fejlesztési programját.

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2886/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi kollégiumok épület-helyiség minimum feltételeinek biztosítása és az ellátási színvonal javítása érdekében a kollégiumi hálózat befogadóképességét a 2006/2007. tanévtől (2006. szeptember 1.) összesen 262 férőhellyel csökkenti az alábbiak szerint:

3.1. Táncsics Mihály Kollégium
1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. -40 férőhely
3.2. Vécsey János Kollégium
1035 Budapest, Szél u. 11-13. -30 férőhely
3.3. Váci Mihály Kollégium
1141 Budapest, Mogyoródi út 128. -98 férőhely
3.4. Kós Károly Kollégium
1141 Budapest, Mogyoródi u. 19-21. -94 férőhely

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a kollégiumok alapító okiratai módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat a Madách Imre Gimnázium ingatlanára vonatkozó megállapodás pontosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2887/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2411/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

2888/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Tulajdonosi Bizottság és az illetékes szakmai bizottság - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete „Tulajdonosi Bizottság 16. pontjában” meghatározott - döntési jogkörét a Madách Imre Gimnázium vagyonának átadás-átvétele miatt, egyszeri jelleggel elvonja, és jóváhagyja és megköti a „Megállapodás önkormányzati vagyon ingyenes használatba adásáról” című, 2. számú melléklet szerinti megállapodást és aláírásra felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat az EREK Kht. HEFOP/2004/2.3.1 pályázat előfinanszírozását biztosító hitelfelvételének támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2889/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az EREK Kht. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy (dr. Bognár Ilona, az Egészségügyi Ügyosztály vezetője) kötött mandátumával eljárva, „igen” szavazatával járuljon hozzá, hogy az EREK Kht. a HEFOP2004/2.3.1 pályázat előfinanszírozásához 30 millió forint keretösszegű rulírozó hitelt vegyen fel.

Határidő: az EREK Kht. soron következő taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladat átvételével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2890/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladatátvételével kapcsolatos korábbi 53/2005. (I. 27.), 60/2005. (I. 27.), 63/2005. (I. 27.), 2179/2005. (IX. 29.), 2180/2005. (IX. 29.) valamint 2181/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2891/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a működési formaváltást érintő akadályok megszűnését követően ismételten tegyen javaslatot a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladatátvételével kapcsolatos döntésekre.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerület, Margitsziget 23800/5 hrsz.-ú, illetőleg 23800/6 hrsz.-ú közös tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában a használati határok megállapítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2892/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy megköti a természet-ben Budapest XIII. kerület, Margitsziget 23800/5 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 102858/104323 tulajdoni hányadával arányban álló, illetve a 23800/6 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 90541/100786 tulajdoni hányadával arányban álló, a közös tulajdon szabályai szerinti használatra vonatkozó megállapodást.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Budapest X. kerületi ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2893/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló

- Bp. X. kerület, 39049/1 hrsz. alatt felvett, 6656 m2 területű, kivett lakóház, udvar művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Szent László tér 2-3-4. sz. alatti,

- Bp. X. kerület, 39049/2 hrsz. alatt felvett, 9 m2 területű, kivett udvar művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Szent László tér 2-3-4. sz. alatti,

- Bp. X. kerület, 39058 hrsz. alatt felvett, 1548 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Füzér u. 21/b. sz. alatti,

- Bp. X. kerület, 39060 hrsz. alatt felvett, 1568 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Füzér u. 19/b. sz. alatti,

- Bp. X. kerület, 39115 hrsz. alatt felvett, 1292 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Szent László tér 23. sz. alatti,

- Bp. X. kerület, 39116 hrsz. alatt felvett, 2583 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, természetben Bp. X. ker., Szent László tér 24. sz. alatti

ingatlanokon fennálló elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Budapest 2005. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák IV. csoport (XI., Balatoni út - BKV vasút feletti közúti híd, XI., Balatoni út - MÁV vágányok feletti közúti híd, X., Nemes utcai közúti híd felújítása, Astoria aluljáró lépcsőire védőtető építése) engedélyokirata 1. számú módosítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2894/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szálka Miklós módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés hozzon létre vizsgálóbizottságot annak megállapítására:

1. Milyen állapotban vannak a főváros hídjai, műtárgyai.

2. Hogyan fordulhatott elő, hogy a Balatoni úti hídnál a felújítást megelőzően nem vették észre a teherbírás megszűnését.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2895/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest, 2005. évi híd-, műtárgyfelújítási munkák IV. csoport” (XI., Balatoni út - BKV vasút feletti közúti híd, XI., Balatoni út - MÁV vágányok feletti közúti híd, X., Nemes utcai közúti híd felújítása, Astoria aluljáró lépcsőire védőtető építése) engedélyokiratának 1. számú módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú módosításának melléklet szerinti kiadására és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat az EU támogatására számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett tömegközlekedési nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásával kapcsolatos szerződésekre.

Előadók: Vajda Pál, dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2896/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi 2398. és 2399/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatait.

2897/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az „1-es, 3-as villamos meghosszabbítása I. ütem projekt” előkészítésének támogatási szerződését, egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2898/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét és jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az „Észak-déli irányú regionális gyorsvasút Békásmegyer-Szentendre közötti szakasza projekt” előkészítésének támogatási szerződését, egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Budapest XVI. ker. József u.- Igló u.-János u. által határolt területen található 112011/6 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2899/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a 112011/6 hrsz. alatt felvett, 7 ha 2845 m2 alapterületű ingatlan 1 019 830 000 Ft + 254 957 500 Ft áfa vételárért a BEST BAU INVEST Építőipari Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat a 2005. évi központi céltámogatásból kimaradt kerületi szennyvízcsatorna-beruházások támogatására a decentralizált keretből.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2900/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

a) a 27/2005. (II. 14.) Korm. r. 4. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - a felhalmozási célú decentralizált támogatás 2005. évi és a további évekre leköthető kerete terhére - a kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre a következő táblázat 7-10. oszlopai szerinti részletezésben összesen 276 146 E Ft támogatást biztosít.

b) a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendeletben kapott felhatalmazása alapján a decentralizált támogatást elnyert kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 167 116 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít a következő táblázat 11-14. oszlopai szerint:

ezer Ft-ban
Sor-
szám
Kgy.
sor-
szám
Kerület Pályázat címe Teljes
költség
Támogatott
műszaki
tartalom
Decent-
ralizált
támo-
gatás
összesen
ebből Fővárosi céltámo-
gatás
összesen
ebből
2005. 2006. 2007. 2005 2006 2007
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2. 40. XXIII. Köves u. 168 290 168 290 84 145 50 000 34 145 57 031 33 889 23 142
XXIII. kerület összesen 168 290 168 290 84 145 50 000 34 145 57 031 33 889 23 142
3. 38. XXII. Tátra u. 128 028 128 028 64 014 40 000 24 014 39 392 24 615 14 777
XXII. kerület összesen 128 028 128 028 64 014 40 000 24 014 39 392 24 615 14 777
6. 22. XVIII. Bókay telep 114 111 94 611 47 305 20 000 27 305 23 652 10 000 13 652
8. 18. XVIII. Bókay telep
(Margó 48 320 46 164 23 082 10 000 13 082 11 541 5 000 6 541
Tivadar u.)
XVIII. kerület összesen 162 431 140 775 70 387 30 000 40 387 35 193 15 000 20 193
12. 33. XXI. Kertváros 115 200 115 200 57 600 30 000 27 600 35 500 18 490 17 010
XXI. kerület összesen 115 200 115 200 57 600 30 000 27 600 35 500 18 490 17 010
Mindösszesen: 573 949 552 293 276 146 150 000 126 146 167 116 91 993 75 123

2901/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy

- a decentralizált támogatásokról szóló döntéseket az Önkormányzatok Közlönyében hozza nyilvánosságra,

- az érvényes kiviteli szerződések alapján kösse meg - és a beruházás költségét, illetve a határidőket érintően szükség szerint módosítsa - az érintett kerületekkel a 4. számú melléklet alapján a támogatási szerződéseket, azzal a kettős megkötéssel, hogy a decentralizált támogatás összege a támogatott műszaki tartalom kivitelezési költségeinek legfeljebb az 50%-a lehet, de ugyanakkor nem lépheti túl a beruházásonként jóváhagyott összeget sem,

- értesítse a decentralizált támogatásokról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet által előírt formában.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

2902/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi céltámogatásról szóló döntéseket hozza nyilvánosságra a Fővárosi Közlönyben, valamint a Fővárosi Közgyűlés döntéseiről levélben értesítse az érintett kerületi önkormányzatokat.

Határidő: a Közgyűlés döntését követően 25 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2903/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi fővárosi decentralizált keret ismeretében terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a 2006. évi pályázati feltételek kiírására vonatkozó javaslatot.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2006. márciusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerületi akcióterület státuszának meghosszabbítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2904/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XIII. kerület, Dózsa György út - Nyugati pályaudvar határa - Bulcsú utca - Szabolcs utca által határolt terület akcióterület státuszát 5 évig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2005. évi Színházi és Kulturális Alapból.

Előadó: Körmendy Ferenc

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2905/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a Kulturális Bizottság 184/2005. (XI. 9.) határozata alapján a Vox Pannonica Alapítvány számára a Cappella Musicale koncertjéhez megítélt 500 E Ft átutalását.

2906/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság 205/2005. (XII. 7.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím terhére 4400 E Ft összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím terhére 1450 E Ft összegben (mindösszesen 5850 E Ft értékben) az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Kulturális Bizottság elnöke

Számlatulajdonos pályázó Cél Támogatás E Ft
A „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím keretéből:
Artus Táncszínházi Egyesület - Fóti Zsófi Műterem c. előadás 300
Csepeli Munkásotthon Alapítvány Gyermek- és ifjúsági előadások költségeihez 700
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány A Kurázsi mama és gyermekei műsoron tartása 500
MASZK Országos Színészegyesület 12 színészi jutalomjátékra 2400
Találkozás - Maladype Kulturális Egyesület Az Empedoklész és a Négerek továbbjátszása 500
Színházi Alapból összesen: 4400
A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretéből:
Erdélyi Magyarok Egyesülete A Csángók Budapesten c. találkozó megrendezése 200
Filmvilág Alapítvány Budapest a magyar filmművészetben c. cikksorozat folytatása 200
Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely Hollós Korvin Lajos: Óbudai búcsú c. kötet megjelentetése 100
Liget Műhely Alapítvány Faltól falig - könyv Budapest nevezetes épületeiről 200
Magyar Zenei Tanács Elindultam szép hazámból - nemzetközi vetélkedő a Bartók-évforduló kapcsán 500
Reneszánsz Zenei Alapítvány Az A:N:S Chorus őszi koncertje 100
Zenetanárok Társasága Országos ifjúsági hangverseny Kurtág György születésnapjára 150
Kulturális Alapokból összesen: 1450
Mindösszesen: 5850

A napirend 60. pontja: Javaslat társadalmi szervezet támogatására a „8413 Sportcélú támogatás cím” 2005. évi előirányzata terhére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2907/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2005. évi előirányzata terhére a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége részére, budapesti bűnmegelőzési célokat szolgáló tevékenység, illetve esemény, valamint ezeket bemutató kiadványok támogatására 500 E Ft támogatást biztosít. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási célú bizottsági keretből (2005. december).

Előadó: Oktatási Bizottság alelnöke

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2908/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

az Oktatási Bizottság 292/2005. (XII. 7.) határozata alapján a „8204 Oktatási célú bizottsági keret” cím terhére 100 000 Ft támogatás átutalását engedélyezi a Budapesti Corvinus Egyetem Alapítványa számára.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat átutalások kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Oktatási Bizottság alelnöke

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2909/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

a 300/2005. (XII. 7.) OB határozat alapján:

Burattino Általános és Szakképző Iskola 50 E Ft
Tótfalusi Kis M. Nyomdaipari Szki 50 E Ft
ÖSSZESEN: 100 E Ft

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: A Budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én megkötött szerződés módosítására Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között.

Előadók: Lakos Imre, Tüttő Kata, Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2910/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a szerződésmódosítást és megköti a szerződést a melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 65. pontja: Fővárosi Közgyűlés 2006. évi munkatervjavaslata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2912/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Közgyűlés 2006. évi munkatervét irányadóként elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

2006. január 26.:

6. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Tiba Zsolt

Igazgatási és Hatósági Ügyosztály

Megtárgyalja: Jogi Bizottság,

Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság

7. Javaslat a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a szociális ellátás egyes kérdéseiről szóló 24/1997. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Ikvai-Szabó Imre

Igazgatási és Hatósági Ügyosztály

Megtárgyalja: Jogi Bizottság,

Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság

2006. április 27.:

17. Javaslat Bartha Miklós szobrának visszaállítására a Városligetbe, a XIV. ker. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat korábbi javaslata alapján.

A napirend 66/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2913/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja,

- a 753/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 754/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 758/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 760/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2291/2003. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. október 31-re módosítja;

- a 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- az 1361/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- az 1405/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 84/2005. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- a 85/2005. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 87/2005. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- az 1573/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2005. december 31-re módosítja;

- az 1643/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét az új pályázati kiírás elfogadása utáni első közgyűlés;

- a 2152/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. januári ülésnek időpontjára módosítja;

- a 2233/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehatási határidejét 2006. március 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2005. december 20-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző
dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére