A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

117/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a „Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok részére, állatkertek működési, felújítási és beruházási feladatainak támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

118/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az újrapapír bevezetésére és folyamatos használatára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

119/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat járdaburkolatok helyreállításának módját szabályozó rendelet megalkotására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

120/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Hegyvidék XII. kerület, kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert kezelői jogának átadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

121/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Hegyvidék XII. kerület, kiemelt zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatának átadás-átvételére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

122/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest XII. kerület, Zugligeti út 66. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

123/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. szám (volt Istenszeme Fogadó) átadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

124/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest XII. kerület, Városmajor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság felállítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

125/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a »3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme« című EGT-pályázat benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

126/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest XVII. kerület, Naplás úti bányatérség rekultiváció, hulladéklerakás, környezetszennyezés ügyében tájékoztató kérésére, intézkedések megtételére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

127/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

128/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról szóló Főv. Önk. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

129/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 31. pontként tárgyalja meg a „A 2011. évi IIHF jégkorong „A” csoportos világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

130/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

131/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „A Fővárosi Közterület-fenntartó igazgatóságában történő tagcsere” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

132/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKSZT Kft. ügyvezető igazgatójának személycseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

133/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2007-2013 között megvalósítani kívánt nevesített fővárosi projektek körére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

134/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja meg a „Budapesti Rendőrfőkapitányság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

135/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István ügyrendi javaslatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

136/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetési javaslatához a módosító indítványokat legkésőbb 10 óráig lehet benyújtani.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

137/2006. (II. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendi javaslata 34-55. pontjának napirendről történő levételéről egyenként kíván szavazni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

138/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására (Budapest IX. kerület Millenniumi Városközpont)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

139/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből a fővárosi utak és hidak felújítására költendő minimum meghatározása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

140/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) számú határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

141/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BKV Zrt. területén elhelyezett Budapest Riport plakátok leszedetése ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

142/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Tájékoztató kérése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004 decemberében történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgálatok eredményéről, illetve bocsánatkérés Medek Tibor betegszállítótól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

143/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

144/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásának fővárosi kiegészítéséről szóló .../2006. (...) önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

145/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2005. szeptember 28-án rendkívüli ülésen elfogadott határozati javaslat szövegének pontosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

146/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

147/2006. (II. 23.) Főv. Kgy h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest IX. kerületben található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

148/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

149/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

150/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az uniós önkormányzatok számára szóló Európai Közös Mutató bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

151/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

152/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

153/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat új park létesítéséhez szükséges területkijelölésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

154/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat fővárosi védettségű gesztenyefasorok megmentésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

155/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest XXII. kerületi Koltói Anna utcai és Vöröskereszt utcai ideiglenes szennyvízleeresztők megszüntetésére és áthelyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

156/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat parkolójegyváltás előtti türelmi idő bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

157/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

158/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

159/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

160/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Főváros Közgyűlésének .../2006. (....) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

161/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Fővárosi Vízművek Rt. igazgatósága személyi ügyeire.

1/b. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Igazgatóságában történő tagcsere.

1/c. Javaslat a BKSZT Kft. ügyvezető igazgatójának személyére.

1/d. Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratának módosítására.

2. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. működésével kapcsolatos döntésekre és az ügyvezető kinevezésére.

3. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására (Budapest IX. kerület, Millenniumi Városközpont).

5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.

6. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy., a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

7. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

8. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

9. Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítására.

10. Javaslat a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzatok Társulása megállapodásának és alapító okiratának módosítására.

11. Javaslat a Bp. I. ker. 6112 hrsz.-ú „Tabáni tenisztelep” ingatlan állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére.

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésére.

14. 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - városüzemeltetési és vagyongazdálkodási terület.

15. 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - szociálpolitikai és informatikai feladatok.

16. 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - lakás, környezetvédelmi és sport feladatok.

17. 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - intézményi terület - egészségügyi, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, gazdasági ellátási és igazgatási feladatok.

18. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című EGT-pályázat benyújtására.

19. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

20. Javaslat a BKV Zrt. 2006. évi beruházásainak támogatására.

21. Javaslat a forgalomirányító lámpák LED technikai átalakításának beruházási engedélyokiratára.

22. Javaslat a 2007-2013 között megvalósítani kívánt, nevesített fővárosi projektek körére.

23. Budapest XIII. kerület, Mohács u. 18/a-b. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

24. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi normatív támogatására.

25. Javaslat a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveinek teljesítéséről.

26. Javaslat a 14-es villamos meghosszabbított nyomvonalának helyszíni megvalósulásához készült T-70564 ttsz-ú térrajz, és a hozzátartozó megállapodás elfogadására.

27. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi költségvetésére.

28. Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaság alapító okiratának módosítása.

29. Javaslat a Budapest XIX. kerület, Kispest városrehabilitációs akcióterületének a kijelölésére.

30. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok részére, állatkertek működési, felújítási és beruházási feladatainak támogatására.

31. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképének elkészítése” című KIOP 1.6.0 központi környezetvédelmi projektre vonatkozóan.

32. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2005. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről és javaslat a 2006. évi lakásgazdálkodási tevékenységre.

33. A margitszigeti Hajós Alfréd uszoda bővítésével kapcsolatos földhasználati szerződés megkötése.

34. A 2011. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.

35. Javaslat a 2004. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási maradvány összegéről történő lemondás jóváhagyására.

36. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) területének megosztására.

37. Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása.

38. Berta István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 285/2005. (XII. 19.) határozata ellen.

39. Kalmár Dezsőné fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

40/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Beszámoló a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2005. évi tevékenységéről.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Fővárosi Vízművek Rt. igazgatósága személyi ügyeire.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

163/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a határozati javaslatról név szerint szavaz.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

164/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pál módosító indítványát, mely szerint:

„Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nem ért egyet Polgár Miklós visszahívásával.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

165/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

dr. Polgár Miklóst az Igazgatóságból visszahívja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/c. pontja: Javaslat a BKSZT Kft. ügyvezető igazgatójának személyére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

168/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft. 2006. március 10-i taggyűlésén, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa, hogy

- a társaság taggyűlése László Huszárt megválassza a BKSZT Kft. ügyvezető igazgatójának 2006. március 15-től 2006. szeptember 15-ig terjedő időtartamra,

- hozzájárul a társasági szerződés 3. számú melléklet szerinti módosításához.

Határidő: 2006. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

169/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

- tudomásul veszi Novák Ferenc lemondását a Szabad Tér Színház Kht. felügyelőbizottsági tagságáról, és helyébe új felügyelőbizottsági tagot nem választ,

- módosítja a Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratát a 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint a 2/b. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. működésével kapcsolatos döntésekre és az ügyvezető kinevezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

170/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak a vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

171/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ügyvezetői állás betöltésére kiírt pályázat alapján a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. ügyvezetőjének dr. Mári Róbertet választja meg 2006. március 1-jétől öt évig terjedő időtartamra, havi * E Ft/hó bruttó személyi alapbérrel.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

172/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és - a 6. számú mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

173/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti dr. Mári Róbert ügyvezető munkaszerződését a 7. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, mint az alapító képviselőjét a munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

174/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „az állandó bizottságok feladatköre, a II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 24. pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a 8. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

175/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzatát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

176/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság és a Kórházak közötti együttműködési megállapodás megkötését követően intézkedjék, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények - a centralizált beszerzés eljárási szabályaival való harmonizáció miatt szükséges - módosított szabályzataikat jóváhagyás végett terjesszék az Egészségügyi Bizottság elé.

Határidő: 2006. májusi közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

177/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 8/2006. (III. 10.) önkormányzati rendeletének a Budapest III. kerület, Kubik utca-Gölöncsér utca-Kékfestő köz-Kékfestő utca-Testvérhegyi út-Bécsi út által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 8/2006. (III. 10.) önkormányzati rendeletének a Budapest IV. kerület, Újpest- Káposztásmegyer BKV-végállomás és környéke (Óceánárok utca-Kerülethatár-Szilas-patak-Sporttelep utca által határolt terület) területére vonatkozó 2. számú mellékletét, az előterjesztő által befogadott módosítással.

179/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. kerület, Béke út-Fáy utca-Hajdú utca-Forgách utca-Röppentyű utca-Tahi utca által határolt terület módosításáról szóló 8/2006. (III. 10.) önkormányzati rendeletének a területére vonatkozó 3. számú mellékletét, az előterjesztő által befogadott módosítással.

180/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XV. kerület, Őrjárat utca-Neptun utca-Pestújhelyi út-Adria utca (Észak-pesti Kórház) által határolt terület módosításáról szóló 8/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletének a területére vonatkozó 4. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a módosított mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 8/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

181/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Budapest IX. kerület, Millenniumi Városközpont).

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

182/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest IX. kerület Millenniumi Városközpont területére készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel megalkotja 9/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

183/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a III. kerületi Római parti árvízvédelmi fővédvonal felújításának I. ütemére vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott és ki nem fizetett számlák ellenértékének a kivitelező részére történő azonnali utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy., a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelete módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

184/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához 8300 E Ft támogatásra, az alábbiak szerint:

- Budapesti Művelődési Központ: önrész 1500 E Ft, pályázott támogatás 1500 E Ft,

- Fővárosi Állat- és Növénykert: önrész 5000 E Ft, pályázott támogatás 5000 E Ft,

- Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.: önrész 1800 E Ft, pályázott támogatás 1800 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2006. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

185/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2006. évi költségvetésben a „9112 Évközi indítású beruházások” céltartalékon biztosítja.

186/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. vezetőit, hogy a pályázati feltételként előírt 50%-os önrész biztosítása érdekében, intézkedjenek a szükséges összegnek a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő átutalásáról.

Határidő: 2006. március 20.

Felelős: intézmény- és kht.-vezetők

187/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati önrészek beérkezését követően a bevétel és a céltartalék tervbevételéhez a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

188/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati döntést követően a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmények ill. a szervezet számlájára.

Határidő: a támogatás elnyerése esetén a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül, sikertelen pályázat esetén a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

189/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai alapító okiratát a 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

190/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi u. 48.) alapító okiratát a 2/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

191/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és - a 6. számú mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzatok Társulása megállapodásának és alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

192/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 756/2005. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatát.

193/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzatok Társulása megalakulását követően, a 2006. évi költségvetés terhére 500 E Ft összegű vagyoni hozzájárulást biztosít, melyet a társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a bankszámlára átutalja.

Határidő: 2006. július 19.

Felelős: dr. Demszky Gábor

194/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának és alapító okiratának Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala észrevételében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetű módosításához és felhatalmazza a főpolgármestert a dokumentumok aláírására.

Határidő: 2006. május 14.

Felelős: dr. Demszky Gábor

195/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Kardos Pétert a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács tagjának megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

196/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a Társulás gazdálkodásáról évente a jogszabályokban megjelölt határidőben elkészíti a mérleget és a beszámolókat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Bp. I. ker. 6112 hrsz.-ú „Tabáni tenisztelep” ingatlan állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

197/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 14. §-a alapján úgy dönt, hogy az Áht. 109/K. § (9) bekezdés, illetve a Kincstári Vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 54. §-a alapján meg kívánja szerezni a 6112 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 5980/43922 tulajdoni hányadának tulajdonjogát.

Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtsa be a tulajdonszerzési igényt a KVI-nek, illetve az igénybejelentést és a kérelmezői nyilatkozatot írja alá a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

198/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. §-ában foglaltak alapján úgy dönt, hogy egyetért a 6112 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 5980/43922 tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó tulajdonjog-átruházási szerződésben foglaltakkal és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja (7. számú melléklet). Tekintettel arra, hogy a tulajdon egyesíthetősége érdekében a Sportalapítvány lemondott vagyonkezelői jogáról, a Főváros Közgyűlése - a Vagyonrendelet 15/L. § (2) bekezdés d) pontjával összefüggésben - egyetért a tabáni tenisztelep (hrsz.: 6112; 5980 m2) hosszú távú, térítésmentes haszonkölcsönbe adásával az Ipari Szövetkezetek Sportalapítványa részére, valamint jóváhagyja az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó szerződést a melléklet szerinti tartalommal (8. számú melléklet).

A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a fenti ingatlan térítésmentes tulajdonjogának átvételére, továbbá az ingatlan haszonkölcsönbe adására vonatkozó szerződéseket - a kormánydöntést követően - egyidejűleg írja alá.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (az interpelláció vonatkozásában).

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

199/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felfüggeszti addig a 2006. évi költségvetés-tervezet tárgyalását, amíg a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveinek teljesítéséről” című előterjesztést nem fogadja el.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveinek teljesítéséről.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

200/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

201/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveire vonatkozó beszámolót.

202/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveit, az abban foglalt felelősökkel és határidőkkel.

Határidő: a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveinek jóváhagyásáig

Felelős: dr. Demszky Gábor

203/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveinek előterjesztésével egy időben számoljon be a 2006. évre irányadó vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásáról.

Határidő: a 2007. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

204/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelvei 2. számú mellékletében szereplő, intézményi vagyonból kivont ingatlanok értékesítésével azzal a feltétellel, hogy az értékesítésből származó bevétel az adott ágazatokban kerüljön felhasználásra.

Határidő: a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveinek jóváhagyásáig

Felelős: dr. Demszky Gábor

205/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelvei 4. számú mellékletében szereplő, városfejlesztési célú kiemelt ingatlanok jegyzékét.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

206/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

forgalomképessé minősíti a Budapest V. ker., Október 6. u. 24. sz. alatti, 24755/0/A/1 hrsz.-ú, valamint a Budapest III. ker., Bojtár u. 80. sz. alatti, 19725/18 hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

207/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy amennyiben a 2006. évi költségvetés bevételi oldalának megfelelő teljesüléséhez szükséges, a kiadási szükségletekhez igazodva, a részvények értékesítése érdekében megfelelő időben kezdeményezze a stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítését az üzleti/értékesítendő csoportba.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A napirend 14. pontja: Beszámoló a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2005. évi tevékenységéről.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

208/2006. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és elismerését fejezi ki a főváros rendje és biztonságának javítása érdekében tett intézkedésekért.

209/2006. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros közbiztonságáért, a közterületek nyugalmáért és a lakosság biztonságérzetéért viselt önkormányzati felelősségből kiindulva ugyanakkor indokolt az alábbi feladatok végrehajtására felhívni Budapest rendőrfőkapitányának figyelmét:

- A Fővárosi Közgyűlés szorgalmazza azoknak a rendőri szolgálati intézkedéseknek hatékonyabbá tételét, amelyek az objektív biztonság mellett Budapest polgárai szubjektív biztonságérzetét növelik, így különösen a közterületi rendőri jelenlét fenntartását, a lakossági bejelentésekre történő reagálóképesség növelését, a lakókörzetek biztonságának javítását;

- A Budapesti Rendőrfőkapitányság vállaljon aktív és kezdeményező szerepet a rendészeti együttműködés, valamint a civil kapcsolatok kialakításában;

- Továbbra is elengedhetetlenül szükséges a közlekedési rend fenntartása, valamint a közúti közlekedés folyamatosságának biztosítása.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

210/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a szavazási időt 5 másodpercre csökkenti.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

211/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 150 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „9152 működési” cím kiadási előirányzatának 150 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

212/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 60 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” cím kiadási előirányzatának 60 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

213/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300” cím kiadási előirányzatának 1 000 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „9112 új bérlakások építése - új tétel” cím kiadási előirányzatának 1 000 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

214/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 3 000 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatának 3 000 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

215/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 100 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 100 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

216/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt (kerékpárosközlekedés-fejlesztése).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

217/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási előirányzatának 70 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási előirányzatának 70 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

218/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 313 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „7321 Köztisztaság” cím kiadási előirányzatának 5 463 000 E Ft-ról 6 150 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

219/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 837 176 E Ft-ra történő csökkentésére és a „6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának” (CSAPI) kiadási előirányzatának 3 091 996 E Ft-ról 3 254 820 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

220/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 909 320 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9211 Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” című kiadási előirányzatnak 121 527 E Ft-ról 212 207 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

221/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 603 530 E Ft-ra történő csökkentésére és a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 396 470 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

222/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 990 000 E Ft-ra történő csökkentése és a „9222 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” című kiadási előirányzatnak 50 000 E Ft-ról 60 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

223/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 957 586 E Ft-ra történő csökkentésére és a „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.” című kiadási előirányzatnak 370 212 E Ft-ról 412 626 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

224/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 68 000 E Ft-tal történő csökkentése és a „8116 Studio Metropolita Kht.” cím kiadási előirányzatának 68 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

225/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 300 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7323 Vízrendezés feladatok” cím kiadási előirányzatának 300 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

226/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 25 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7322 Közvilágítás feladatok” kiadási előirányzatának 25 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

227/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 20 000 E Ft-tal történő csökkentése a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatának 20 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

228/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 30 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatának 30 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

229/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7310 Közlekedési feladatok” kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

230/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út-, hídfenntartás feladatok” kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

231/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út, hídfenntartás feladatok” kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

232/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8101 Tömegközlekedési hozzájárulás” kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

233/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 25 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8101 Tömegközlekedési hozzájárulás” kiadási előirányzatának 25 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

234/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő csökkentése és a „7331 Környezetvédelmi feladatok” kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

235/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7310 Közlekedési feladatok” kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

236/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 86 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út-, hídfenntartás feladatok” kiadási előirányzatának 86 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

237/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 310 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út-, hídfenntartás feladatok” kiadási előirányzatának 310 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

238/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 35 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „7311 Út-, hídfenntartás feladatok” kiadási előirányzatának 35 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

239/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 975 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9171 Tanórán kívüli nyelvoktatás” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 25 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

240/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 998 004 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9203 Rekreációs- és sport célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 79 856 E Ft-ról 81 852 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

241/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 936 700 E Ft-ra történő csökkentése és a „9204 Oktatási célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 63 300 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

242/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 904 300 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 95 700 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

243/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 978 000 E Ft-ra történő csökkentése és a „9206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 22 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

244/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 400 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8304 Pólus program pályázat előkészítése” cím kiadási előirányzatának 400 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

245/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8211 Csapadékvíz-elvezetés összfővárosi megoldásának előkészítése, tervezés” új cím kiadási előirányzatának 50 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

246/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 370 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” cím kiadási előirányzatának 370 000 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

247/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 750 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címkódon belül 4110 beruházási egységszám városrehabilitációs fővárosi kiegészítő támogatás II. ütem 750 000 E Ft-os növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

248/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 600 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 400 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt ((A) Közlekedési feladatok, V. Új induló fejlesztések (új soron): Főutak utólagos zajvédelmére).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

249/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 800 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (címkód) (C) Közlekedési feladatok VII. Egyéb fejlesztések” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 200 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt ((új soron): XXII. ker., Párhuzamos u.-Minta u.-Dózsa György út kereszteződés, körforgalom kialakítása).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

250/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 500 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (címkód) (C) Közlekedési feladatok VII. Egyéb fejlesztések” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 500 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt (XXII. ker., Minta u.-Nagytétényi út kereszteződés, vasúti sorompó kiváltása nem szintbeli kereszteződéssel).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

251/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 900 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (címkód) (C) Közlekedési feladatok VII. Egyéb fejlesztések” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 100 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt ((új soron): XI-XXII. ker., Háros út-Kőérberki út-Balatoni út-Kamaraerdei út kereszteződésének biztonságossá alakítása).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

252/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „8513 Tárgyi eszköz immateriális javak érékesítése” bevételi előirányzatának 75 800 E Ft-tal történő növelésére, a „9112 Évközi indítású beruházások” címre, ezen belül: Bp. IV., Baross Utcai Idősek Otthona rekonstrukció 30 000 E Ft-tal történő növelésére, Bp. VII., Dózsa Gy. Úti Idősek Otthona telephelyeinek kiváltása 30 000 E Ft-tal történő növelésére és a Puffer intézmény 15 800 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

253/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „8406 Államkötvény-vásárlás” cím kiadási előirányzatának 10 810 600 E Ft-ról 9 810 600 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (C) Közlekedési feladatok VII. egyéb fejlesztések” (új soron) kiadási előirányzat 0 Ft-ról 1 000 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt (Útfelújítás: XVI. kerület, Veres Péter út 22 sávossá alakítása I. ütem).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

254/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 000 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (C) Közlekedési feladatok VII. egyéb fejlesztések” új soron) kiadási előirányzat 0 Ft-ról 1 000 000 E Ft-ra növelésére vonatkozó módosító indítványt (Útfelújítás: XVI. kerület, Hősök fasora-Újszász utca útvonal felújítása).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

255/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 4 000 000 E Ft-ról 3 000 000 E Ft-ra történő csökkentésére és a „9112 (C) Közlekedési feladatok VII. egyéb fejlesztések” (új soron) kiadási előirányzat 0 Ft-ról 1 000 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt (Útfelújítás: XIV. kerület, Thököly út felújítása).

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

256/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9222 Civil bizottsági keret” cím kiadási előirányzatának 15 000 E Ft-tal történő csökkentésére és a „8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány” cím kiadási előirányzatának 0 Ft-ról 15 000 E Ft-ra történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

257/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a bevételi előirányzatokat 3 597 000 E Ft-tal nö-veli az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. A kiadási előirányzatokat 3 597 000 E Ft-tal növeli a 2. és a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

258/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 2006. évi költségvetési javaslat normaszövegét az alábbiak szerint módosítja:

- A 11. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9130 Idegennyelvi oktatás színvonalának emelése”,

„9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,

„9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőségfejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra”.

- A 12. § (8) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(8) Felhalmozási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

a) az EIB hitelgarancia költségeit az EIB hitellel folyamatban lévő beruházásokra lehet felosztani a felhalmozási kiadási előirányzat azonos összegű átcsoportosítása mellett,

b) a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése és a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre, a támogatásértékű felhalmozási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése, tartalék előirányzati sorok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.”

- A 13. § (4) bekezdésének a) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„Környezetvédelem

- Sorfatelepítés 50 000 ezer Ft.

Kereskedelem és turisztika

- Várospromóciós fejlesztések 150 000 ezer Ft.”

- A 17. § (1) bekezdésében az Oktatási Bizottsághoz kapcsolódó felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka”

- A normaszöveg egyéb részei a módosításoknak megfelelően értelemszerűen változnak.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

259/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2005. évi pénzmaradvány-elszámolás során a szabad pénzmaradványból elsődlegesen az alábbi feladatokra kell többletfedezetet biztosítani:

- út-, hídfenntartás működési kiadásaira 1 011 038 E Ft,

melyből legalább 300 000 E Ft-ot a 10 kiemelt aluljáró korábban megkezdett felújítására kell fordítani,

- köztisztasági feladatok működési kiadásaira 537 000 E Ft,

- nem céltámogatott gép-műszer berendezés és Szent J. K. CT-beszerzés támogatása céltartalék 160 000 E Ft,

- kulturális célú bizottsági keret céltartaléka 75 000 E Ft,

- színházi célú bizottsági keret céltartaléka, működési célú tartalék 25 000 E Ft,

- Pro Cultura Urbis Közalapítvány 50 000 E Ft,

- műemlék gyógyfürdők fejlesztési támogatására szóló pályázaton való részvétel, mely legfeljebb 1 335 000 E Ft,

- adósságszolgálati céltartalék képzésére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

260/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az általános tartalék év közben elsődlegesen a fővárosi intézményhálózat működőképességének és az intézményi feladatok maradéktalan teljesítésének biztosítására használható fel.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

261/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2005. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány-felhasználásként, egyszeri jelleggel fizessen be 200 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

262/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának 165 665 E Ft-tal történő csökkentésére és a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előirányzatának 165 665 E Ft-tal történő növelésére vonatkozó módosító indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

263/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Pénzügyi Bizottság módosító javaslata alapján a rendelettervezet normaszövegét az alábbiak szerint módosítja:

„Amennyiben a vállalkozásba adásra a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. § (9) bekezdésében és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítottak.”

264/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Gy. Németh Erzsébet és dr. Bőhm András módosító javaslatai alapján a 2006. évi költségvetési rendelet tervezett bevételi előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

1. számú melléklet a módosító indítványhoz

Bevételi előirányzatok növelése

Előirányzat
Címkód Megnevezés Megnevezése változása
E Ft-ban
Megjegyzés
8502 Illetékek önkormányzatok sajátos működési bevételei 391 333
8504 Idegenforgalmi adó működési bevételei önkormányzatok sajátos 600 000 Az idegenforgalmi adó bevételét véglegesen csak 200 000 ezer Ft-tal javasoljuk növelni, de mivel a kapcsolódó kétszeres összegű normatív állami támogatást csak a pótigénylés után lehet tervbe venni, addig formailag ez a megoldás.
8506 Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei 150 000
8501 Intézményi működési bevételek intézményi működési bevételek 300 000 kamatbevétel
8519 Részvények, részesedések értékesítése felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 660 000
8520 Osztalék- és hozambevétel felhalmozási és tőke jellegű bevételek 295 667
8535 Támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül 200 000 A Csarnok és Piac Igazgatóság befizetése
Bevételek összesen 3 597 000

65/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2006. évi költségvetési rendelettervezet kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

2. számú melléklet a módosító indítványhoz

Kiadási előirányzatok növelése

Előirányzat
Címkód Megnevezés Megnevezése változása
E Ft-ban
Megjegyzés
1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum dologi kiadások 12 000
5304 Napház Khamoro Kisebbségi kult. int. dologi kiadások 5 000
5501 Budapesti Történeti Múzeum dologi kiadások 10 000
5502 Budapest Galéria dologi kiadások 10 000 köztéri szobrok karbantartása
6001 Fővárosi Közterület-felügyelet működési költség visszatervezés dologi kiadások 35 000
7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok dologi kiadások 30 000
7219 Tagsági díjak dologi kiadások 1 400 az Európai Fórum a Városi Biztonságért szervezethez tagdíjbefizetés
7331 Környezetvédelmi feladatok dologi kiadások 50 000
8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 3 000
8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 13 000
8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 7 200
8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatás működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 14 000
8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht. működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 65 127
8116 Studio Metropolitana Kht. működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 68 000
8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 400
8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák szövetsége működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 7 000
8309 ART Pool Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 9 200
8310 Esély Budapestért Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 22 400
8318 Kincsesház Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 6 600
8319 Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 299 000
8321 Erasmus Kollégium Egyesület működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 5 000
8329 Korai Fejlesztő Központ működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 10 000
8341 Romaversitas Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 10 000
8353 Budapest Sport Egyesület támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 35 000
8366 Az 56-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 17 000
8367 Politikatörténeti Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 17 000
8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 000
8379 Bp.-i és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 000
8384 Magyarország Európában Alapítvány működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 600
8403 Önkormányzati fejlesztések felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 500 000 részletezve a 3. számú mellékletben
8403 Önkormányzati fejlesztések önkormányzati beruházások 138 100 részletezve a 3. számú mellékletben
8706 Rendészeti és Biztonsági Szolgálat támogatása támogatásértékű működési kiadás 10 000
8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás támogatásértékű működési kiadás 309 468
8413 Sportcélú támogatás működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 20 000 Szigeti Sportvarázs
8413 Sportcélú támogatás működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 12 000 Sportszövetségek működési támogatása
8413 Sportcélú támogatás működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 3 000 Bp.-i Sport Szövetségek szövetsége
8413 Sportcélú támogatás működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 2 000 Iharos Sándor Közalapítvány
8414 Karinthy Gimnázium Nemzetközi érettségi támogatásértékű működési kiadás 7 000
8426 Súlyos magatartási zavarral küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatásértékű működési kiadás 3 400
8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 25 000
8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai dologi kiadások 15 000 Fővárosi Cigány Önkormányzat működésének támogatása
8703 Országos Meteorológiai Szolgálat támogatása támogatásértékű működési kiadás 8 000
8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása támogatásértékű működési kiadás 60 000
8707 Budapesti Határőr IG támogatása támogatásértékű működési kiadás 10 000
8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása támogatásértékű működési kiadás 10 000
9112 Évközi indítású beruházások felhalmozási célú tartalék 1 021 900 részletezve a 3. számú mellékletben
9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások működési célú tartalék 800
9120 Nagyrendezvények céltartaléka működési célú tartalék 39 932
9128 Budapest Start támogatás működési célú tartalék 100 000
9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelése működési célú tartalék 100 000
9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása működési célú tartalék 60 000
9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék működési célú tartalék 27 000
9148 Kulturális Esélyegyenlőség működési célú tartalék 15 000
9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka működési célú tartalék 25 000
9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi működési célú tartalék 20 000
9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőségfejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra működési célú tartalék 40 000
9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka(nyári táborozás) működési célú tartalék 55 000
9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka működési célú tartalék 85 473
9214 Főv. Egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartalék felhalmozási célú tartalék 56 000
9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka működési célú tartalék 45 000
8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 6 000
: Kiadások összesen 3 597 000

3. számú melléklet a módosító indítványhoz

A 8403 és a 9112 kiadási címek változásának részletezése

Millió Ft-ban
Banki
azonosító
szám,
cím
Eng.
okm.
egyedi
azonosí-
tási szám


Megnevezés


2006.


2007.


2008.


2009.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8403 Önkormányzati fejlesztések
4110 Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem (keretkiegészítés) 500,0
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3579 Szökőkút-rekonstrukció (Kígyó u.) 7,5
1093 3577 Tabáni sétautak rekonstrukciója I. ütem 130,6
8403 Önkormányzati fejlesztések összesen 638,1
9112 Évközi indítású beruházások
1. Vészhelyzet Információs Központ kialakítása 50,0
2. FSZEK, új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.) 104,0
3. Margitszigeti Domonkos romok parkrekonstrukciója III. ütem 15,0
4. Sorfatelepítés (keret) 450,0
5. MAC, tenisztelep-rekonstrukció 38,4
6. Beruházások tervezése, előkészítése céltartalék 250,0
7. Kiskorrekciók 2005/1 88,9 -88,9
8. Kiskorrekciók 2005/2 111,6 -111,6
9. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1 0,0 105,6 -105,6
10. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2 53,7 153,6 -53,7 -153,6
11. Jelzőlámpa 2005/1 52,5 -52,5
12. Jelzőlámpa 2005/2 78,4 83,4 -161,8
új új Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése 30,0
Várospromóciós fejlesztések (keret) 150,0
Cigányház Romano Kher Fonyódi ingatlan tető 20,0
Városliget, gördeszkás játszótér 60,0
Európa liget, park és játszótér rek. -130,6
9112 Évközi indítású beruházások összesen 1021,9 342,6 -574,1 -153,6
Fejlesztési kiadások mindösszesen 1660,0 342,6 -574,1 -153,6

266/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2006. évi költségvetési javaslat normaszövegét az alábbiak szerint módosítja:

- A 11. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelése”,

„9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,

„9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőségfejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra”.

- A 12. § (8) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(9) Felhalmozási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

aa) az EIB hitelgarancia költségeit az EIB hitellel folyamatban lévő beruházásokra lehet felosztani a felhalmozási kiadási előirányzat azonos összegű átcsoportosítása mellett,

bb) a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése és a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre, a támogatásértékű felhalmozási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése, tartalék előirányzati sorok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.”

- A 13. § (4) bekezdésének a) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„Környezetvédelem

- Sorfatelepítés 50 000 E Ft.

Kereskedelem és turisztika

- Várospromóciós fejlesztések 150 000 E Ft.”

- A 17. § (1) bekezdésében az Oktatási Bizottsághoz kapcsolódó felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka”

- A normaszöveg egyéb részei a módosításoknak megfelelően értelemszerűen változnak.

267/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2006. évi költségvetési javaslat előterjesztése az alábbiak szerint módosul:

17. számú szövegközi táblázat

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételek felosztására

Megnevezés 2005. év Meg- 2006. év Meg- Változás
E Ft oszlási % E Ft oszlási % E Ft %
A városüzemeltetési feladatok kiadásaira, ebből 378 351 32,90 630 853 36,19 252 502 6,74
- Köztisztaság 189 176 16,45 365 427 20,96 176 251 3,17
- Közvilágítás 75 670 6,58 106 170 6,09 30 500 40,31
- Környezetvédelmi feladatok 113 505 9,87 159 256 9,14 45 751 40,31
Turisztikai feladatok támogatására, ebből 771 825 67,10 1 112 339 63,81 340 514 44,12
- BTH Budapesti Turisztikai Kht. támogatása 315 293 27,41 435 339 24,97 120 046 8,07
- Nagyrendezvények céltartaléka 340 516 29,61 470 000 26,96 129 484 8,03
- Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka 116 016 10,09 207 000 11,87 90 984 78,42
Idegenforgalom bevételei összesen 1 150 176 100,00 1 743 192 100,00 593 016 51,56

Az előterjesztés 5. számú mellékletében a 15. Központi feladatok fejezete kiegészül az alábbi szöveggel:

4. Beruházások tervezése, előkészítése

Tervezett előirányzat 250,0 millió Ft

Az előirányzatból kell biztosítani az alábbi fejlesztési programok tervezési, előkészítési költségeit:

- Károlyi Sándor Kórház - regionális egészségügyi központ összevonás,

- Heim Pál Gyermekkórház - fejlesztési program,

- Pesti Színház - rekonstrukció,

- Bábszínház - rekonstrukció,

- Szabad Tér Színház - komplex rekonstrukció,

- Róbert Károly krt.-i gyermekotthon kiváltása,

- József Attila Színház - rekonstrukció,

- Csapadékvíz-elvezetési program.

Az előterjesztés egyéb táblázatai a módosítási javaslatoknak megfelelően értelemszerűen változnak.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítésekkel és a befogadott módosításokkal megalkotja 12/2006. (III. 16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

268/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2005. évi pénzmaradvány-elszámolás során a szabad pénzmaradványból elsődlegesen az alábbi feladatokra kell többletfedezetet biztosítani:

- út-, hídfenntartás működési kiadásaira 1 011 038 E Ft,

melyből legalább 300 000 E Ft-ot a 10 kiemelt aluljáró korábban megkezdett felújítására kell fordítani,

- köztisztasági feladatok működési kiadásaira 537 000 E Ft,

- nem céltámogatott gép-műszer berendezés és Szent J. K. CT beszerzés támogatása céltartalék 160 000 E Ft,

- kulturális célú bizottsági keret céltartaléka 75 000 E Ft,

- színházi célú bizottsági keret céltartaléka, működési célú tartalék 25 000 E Ft,

- Pro Cultura Urbis Közalapítvány 50 000 E Ft,

- műemlék gyógyfürdők fejlesztési támogatására szóló pályázaton való részvétel, mely legfeljebb 1 335 000 E Ft,

- adósságszolgálati céltartalék képzésére.

269/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2006-2012. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelettervezet módosított 5. számú táblázata szerint.

270/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2006-2012. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

271/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006-2012. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisban a fejlesztéseknél jelentkező fedezethiány megszüntetése érdekében 2007. évet érintően kezdje meg a hétéves fejlesztési terv aktualizálását, a beruházási igények rendelkezésre álló forrásokhoz történő hozzáigazításával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

272/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2007., 2008. és 2009. évi költségvetéseiben a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatokra a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai”, a 7105 Hivatali informatikai feladatok”, és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja a szükséges fedezetet.

Határidő: 2007., 2008. és 2009. éves költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

273/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az általános tartalék év közben elsődlegesen a fővárosi intézményhálózat működőképességének és az intézményi feladatok maradéktalan teljesítésének biztosítására használha- tó fel.

274/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2005. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány-felhasználásként, egyszeri jelleggel fizessen be 200 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási terület.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

275/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 9. számú melléklete szerint a városüzemeltetési ágazat, felújítási feladatai engedélyezési okmányát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

276/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 4292., 4424., 4373., 4974. és 4975. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, a 3523., 2560., 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, 2537. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 815. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását. 2572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát a 4410., 4115. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 3587., 3588., 1626., 3586. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4124., 2434. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 13. számú melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat. „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4597. és 3508. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, a 3950. és 3951. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszközátadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, engedélyezési okmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

277/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok cím alatt a 3332., 2564., 4987. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 739. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, valamint a 4985. és 4879. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok cím alatt a 3962. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 4087., 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. számú módosítását, a 3941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

c) az előterjesztés 13. számú melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok cím alatt a 2450. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 14. számú melléklete, városgazdálkodási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok cím alatt az 1627., 2446. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 3503. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 2583. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, valamint a 4986., 4889. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybelépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

278/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 14. sz. melléklete, városgazdálkodási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 3502., 3056., 3058., 3504., 3059. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3506. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, valamint a 4890. és 4891. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát és felhatalmazza a főpolgármestert a melléklethez csatolt engedélyezési okmányokba foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - szociálpolitikai, informatikai feladatok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

279/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 4068., 4062. és a 4066. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

280/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 4057., 4055., 4052. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

281/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 4059., 4043., 4065., 4058., 4053., 4049., 4047., 4041., 4061., 4045., 4044., 4081., 4034., 4037., 4069., 4097., 4973., 4067., 4064., 4025. és 4023. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3374. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybelépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

282/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 79., 69., egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosított okmányát, a 83. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosított okmányát, a 84., 85. sz. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosított okmányát,

b) az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 305., 2847., 306., 3545., 3547., 3398. és 3400. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 4531. és a 4536. egyedi azonosító számú engedélyezési okmányokat,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

283/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 1372. egyedi azonosító számú beruházási feladatai célokmányának 1. sz. módosítását, 4646. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 300., 3544., 3551. egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 304., 2184., 298., 2185., 3549., 1469., egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratainak 2. sz. módosításait, valamint a 2517., 1472., 1475., 1476. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

284/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3541., 3546., 2958. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 1470. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 1473. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 5. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok - lakás, sport és környezetvédelmi feladatok.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

285/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja az előterjesztés 8. számú melléklete, lakás ágazat, 4935. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

286/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a sportágazat, felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 8. számú melléklete, lakáságazat 4584., 4569., 4573., 4574., 4587., 4906., 4588., 4617., 4621., 4618., 4635., 4625., 4627., 4637. és 4639. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

287/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. számú melléklete, sport ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3063. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirata 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, a 4893. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

288/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. számú melléklete, lakáságazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4944. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2495., 3313., 3573. és 3576. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5015. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmány jóváhagyását, az 5014. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat jóváhagyását, a 3577. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását.

Jóváhagyja a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között az alábbi feladatokhoz:

4907., 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4919., 4920., 4921., 4922., 4923., 4924., 4925., 4926., 4927. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányainak jóváhagyását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

289/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. számú melléklete, lakáságazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4942., 4945., 3558., 3559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását, a 4885. és a 4886. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3575. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 3579. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását, az 5008. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat jóváhagyását,

c) az előterjesztés 17. számú melléklete, sportágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4902. beruházási feladat engedélyezési okmányát

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: 2006. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok (intézményi terület).

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

290/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 17. számú napirend keretében előterjesztett Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem feladat megnevezéssel előterjesztett beruházási célokmányban a feladat megvalósítójaként megnevezett Fővárosi Önkormányzat helyett a Budapesti Történeti Múzeum kerüljön feltüntetésre.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

291/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 34-es egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

„a feladat megvalósítójaként a »Hivatal: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala« helyett az »Intézmény: Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon« szerepeljen.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

292/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4414., 4440., 4444., 4850., 4704., 4410., 3432., 4387., 4715., 4428., 4786., 4783., 4449., 4754., 4775., 4702., 4787., 4776., 4460., 4782. és a 4698. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 4418., 4602., 4815., 4820., 4711., 4713., 4416., 4371., 4213., 4300., 4382., 4204., 4207., 4149. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 2851. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását, a 2849., 3225., 3171. és a 4217., egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását,

c) az előterjesztés 5. számú melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 4270. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát, a 4862., 4245. egyedi azonosító számú felújítási engedélyezési okmányát,

d) az előterjesztés 6. számú melléklete, kulturális ágazat, 4337. és 4338. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát,

e) az előterjesztés 7. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat 3348. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyokiratának 2. sz. módosítását

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

293/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4443., 4705., 4378., 4434., 4450. és a 4731. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 4. számú melléklete, oktatási ágazat, 4484., 4152., 4482. és 3171. felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3133., 3140., 3230., 3147., 3266., 3125., 4208., 3278., 3279., 3277., 3158. és 3155. egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását, a 646. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 6. számú melléklete, kulturális ágazat, 4313., 4950. és 4332. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

d) az előterjesztés 7. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat 4970. és 4958. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

294/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4414., 4431., 4437., 4438., 4442., 4730., 4706., 4778., 4457., 4458., 4459., 4461., 4462., 4780., 4781. és a 4699. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait, valamint a 3439. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a sport- ágazat felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 4. számú melléklete, oktatási ágazat, 4494., 4359., 4603., 4644., 4645., 4703., 4386., 4388., 4952., 4805., 4568., 4156., 4486., 4408., 4657., 4722., 4737., 4740., 4412., 4420., 4421., 4779., 4491., 4651., 4629., 4427., 4475., 4653., 4369., 4478., 4278., 4279., 4301., 4302., 4303., 4384., 4205., 4190., 4148., 4669., 4898., 4571., 4619., 4677., 4642., 4650., 4689., 4675., 4557., 4555., 4688., 4686., 4897. és a 4687. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3129., 2849., 3275. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 5. számú melléklete szerint gyermekvédelmi ágazat, felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

e) az előterjesztés 6. számú melléklete, kulturális ágazat, 4192., 4194., 4195., 4196., 4197., 4201., 4198., 4323., 4328., 4329., 4331., 4335., 4339. és 4340. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

f) az előterjesztés 7. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, 4956. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányát

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

295/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, egészségügyi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 222. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 2990., 3451. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 19. számú melléklete, oktatási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 30., 33., 42., 31., 2784. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3396. és a 34. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 21. számú melléklete, kulturális ágazat „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3929. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3331. egyedi azonosító számú engedélyokiratának 2. sz. módosítását

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

296/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, egészségügyi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 3617. és a 2764., 3921., 3931. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 1783., 3908., 3621., 3910., 3622., 3911., 3914., 3629., 3631., 3915., 3916., 3522., 3917., 2482., 3633., 3918., 3670., 3620., 3919., 3923., 3922., 3920. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3909. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 19. számú melléklete, oktatási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4858. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 3532., 2865., 2857., 2868., 2859. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 3535. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, a 44. és 4829. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 27. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 3538. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

c) az előterjesztés 20. számú melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4477. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 2807., 282., 3060. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 2074., 3070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását a 2078. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 21. számú melléklete, kulturális ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 242. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 3529. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 3044. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 3341. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3595. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, valamint a 4964. és 4955. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányait, a 3330., 2219. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 3485. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

297/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, egészségügyi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3645., 3650., 3828., 3912., 3662., 3931., 3934. és a 3935. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 2816. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 20. számú melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3493., 3039., 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, 3378., 3444. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 21. számú melléklete, kulturális ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 4187., 1361., 244., 3103. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 3855., 3853. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3609. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4948. egyedi azonosító számú engedélyezési okiratát, valamint a 3634. engedélyokirat 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „1. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4966., 4969. egyedi számú beruházási feladat engedélyezési okmányait, a 3801. és 3973. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3322. egyedi számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 2918. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című EGT-pályázat benyújtására.

Előadók: dr. Bakonyi Tibor, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

298/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című projektet az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázatára benyújtja, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

299/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem feladatra a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című projekthez 176 000 E Ft önrészt biztosít.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határidő: 2006. február 28.

300/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a pályázat eredményes elbírálása után a támogatási szerződést terjessze jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: pályázat sikerét követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

301/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a vitát újból megnyitja.

A napirend 21. pontja: Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

302/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása pályázatra, a „Róma Aquincumban - Az aquincumi helytartóság és a helytartói palota” c., új, állandó kiállítás létrehozására 35 514 E Ft támogatásra.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt pályázati adatlap aláírására

Határidő: 2006. március 9.

Felelős: dr. Demszky Gábor

303/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához szükséges önrészt a 2006. évi költségvetésben a „9110 Múzeumi pályázat önrésze” céltartalékon 3946 E Ft összegben biztosítja.

304/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Budapesti Történeti Múzeumot, hogy a pályázati feltételként előírt 10% 3946 E Ft önrész biztosítása érdekében intézkedjen a szükséges összegnek a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő átutalásáról.

Határidő: 2006. március 9.

Felelős: dr. Demszky Gábor

305/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati önrész beérkezését követően a bevétel és a céltartalék tervbevételéhez a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

306/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén intézkedjen az önrész összegének az érintett intézmény részére történő visszautalásáról.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2006. évi beruházásainak támogatására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

307/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. beruházásainak támogatása céljára 10 000 M Ft előirányzatot biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel, amelyet a BKV Zrt. a folyósítás időpontjában a tőketartalék javára számolhat el.

308/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Közlekedési Zrt. részére 10 000 M Ft fejlesztési célú pénzeszköz - a tőketartalék javára történő - 2006. évi átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, majd azt követően a támogatás átutalására.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a forgalomirányító lámpák LED technikai átalakításának beruházási engedélyokiratára.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

309/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. alapján jóváhagyja a „Budapesti jelzőlámpás csomópontok LED cseréjével kapcsolatos beruházási feladatok” megnevezésű beruházás engedélyokiratát az előterjesztésben foglaltak alapján, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2007-2013 között megvalósítani kívánt, nevesített fővárosi projektek körére.

Előadók: dr. Bakonyi Tibor, Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

310/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletének „További, direkt finanszírozására esélyes projektek” részében szerepelteti a Nemzetközi hajókikötő-projektet az alábbiak szerint:

Projekt megnevezése
Tartalmi leírása
Megvaló-
sítás helye
Megvaló-
sítás lépései
Forrás-
szükséglet
Megvalósítás tervezett ideje
Nemzetközi hajókikötő fejlesztése A projekt megvalósítása során a kikötő teljes rekonstrukciója történik meg az épületek teljes felújításával, és a környező közterület rendezésével. Budapest 35 Md Ft 2008-2010

311/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete kiegészül a Heim Pál Kórházzal, a Szent János Kórházzal és a Péterffy Sándor Utcai Kórházzal.

312/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete kiegészül az M3-as metróvonal Káposztásme-gyerig történő megépítésével.

313/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007-2013 között a Közép-magyarországi régió Operatív Programja keretében direkt projektfinanszírozásra az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti projekteket javasolja.

314/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 2007-2013 között a Közép-magyarországi régió Operatív Programja keretében direkt projektfinanszírozásra az előterjesztés módosított 2. számú melléklete szerinti projekteket csak azok tartalmi és pénzügyi feltételeinek felülvizsgálatát követően javasolja.

315/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2007-2013 között Kohéziós Alap forrás bevonásával megvalósítani kívánt projektek körét a szükséges tartalmi és pénzügyi felülvizsgálatot követően, az előterjesztés módosított 3. számú melléklete szerint támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

316/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg az előterjesztés 2. és 3. számú melléklete által tartalmazott projektek előkészítésének és a megvalósításukhoz szükséges önrész biztosításának lehetőségét.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Bp. XIII. ker., Mohács u. 18/a-b. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

317/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 28017 és 28018 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. XIII. ker., Mohács u. 18/a-b. szám alatt található, összesen 2635 m2 alapterületű ingatlanoknak a MIK Ingatlanhasznosító Kft. részére 530 000 000 Ft + 132 500 000 Ft áfa vételárért történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi normatív támogatására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

318/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásához szükséges kérelemmel és felhatalmazza a főpolgármestert és a főjegyzőt annak aláírására.

319/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2006-ban továbbra is folyamatosan fenn kívánja tartani.

320/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéseihez Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletében 2006. évre összesen 35 744,5 M Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást biztosít a következő feladatokra:

- a helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt. tőkepótlás): 10 000,0 M Ft,

- az M2 metróvonal felújítása 10 569,3 M Ft,

- az M2 metróvonal járműállomány-cseréje 4535,8 M Ft,

- villamos járműfejlesztésre átadás 10 089,4 M Ft,

- Nagykörúti villamoshoz peronok átépítése 550,0 M Ft.

Határidő: a kérelem benyújtására 2006. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a 14-es villamos meghosszabbított nyomvonalának helyszíni megvalósulásához készült T-70564 ttsz-ú térrajz, és a hozzátartozó megállapodás elfogadására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

321/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § és a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy egyetért a 14-es villamos meghosszabbított nyomvonalának megvalósulására elkészült T-70564 ttsz-ú térrajzzal és azzal, hogy az érintett ingatlanokra a tulajdonjog továbbra is osztatlan tulajdonközösségben 1/2-1/2 arányban a Fővárosi és az Újpesti Önkormányzat javára kerüljön bejegyzésre.

Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz és a megállapodás aláírására

Határidő: testületi döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi költségvetésére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

322/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi költségvetését 264 990 000 Ft összegben. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár értesítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaság alapító okiratának módosítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

323/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaság közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat városrehabilitációs akcióterület kijelölésére a Bp. XIX. kerületben.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

324/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdései alapján, figyelemmel a mellékelt Városrehabilitációs Előtanulmányban foglaltakra, 5 évre városrehabilitációs akcióterületté nyilvánítja Budapest XIX. kerületét

1. Kispest hagyományos kereskedelmi központja csökkentett mértékben (Vak Bottyán utca-Simonyi Zsigmond utca-Kisfaludy utca-Ady Endre utca-Hunyadi Sándor utca-Kossuth tér-Kosárfonó utca)

2. Kispest hagyományos igazgatási központja csökkentett mértékben (Városház tér és a térfalat képző hagyományos szerkezetű épületek)

3. Wekerle telep (Ady Endre utca-Bercsényi utca-Nagykőrösi út-Határ út)

4. Üllői út XIX. kerületi szakasza

5. Ady Endre út (a közterületen kívül az utak menti házsorokra terjed ki a rehabilitáció mindkét főútnál)

6. Kispest Templomtere (József Attila utca-Batthyány utca-Esze Tamás utca-Kisfaludy utca)

területeket.

325/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kerület polgármesterét.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

326/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés kiegészül a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló módosított 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletben előírt pénzügyi ütemtervvel.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok részére, állatkertek működési, felújítási és beruházási feladatainak támogatására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

327/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy benyújtja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére - a Fővárosi Területi Államháztartási Hivatalon keresztül - a helyi önkormányzatok állatkerti támogatására az 1. számú melléklet szerinti pályázatot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

328/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

„Madártelelő épület átalakítása és felújítása” beruházási feladathoz a pályázati feltételként előírt önrészt és a megvalósításhoz szükséges további forrást (összesen 111 520 E Ft) teljes egészében a Fővárosi Állat- és Növénykert az intézményi költségvetéséből biztosítja.

A napirend 32. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképének elkészítése” című KIOP 1.6.0 központi környezetvédelmi projektre vonatkozóan.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

329/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, és megköti a melléklet szerinti, az előterjesztő által módosított támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. március 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

330/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés április havi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2005. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről és javaslat a 2006. évi lakásgazdálkodási tevékenységre.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

331/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2006. március 1. és 2007. február 28. közötti időszakban

- a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő

- ún. „átmeneti lakásokat”,

- szobabérlők házában lévő lakrészeket,

- társasházi lakásokat

pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja,

- a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek részére biztosítja.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: A margitszigeti Hajós Alfréd uszoda bővítésével kapcsolatos Földhasználati Szerződés megkötése.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

332/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Állam nevében képviselőként eljáró Nemzeti Sporthivatal, valamint a Sportfólió Létesítmény Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Kht. között megkötött, 2005. április 15-én hatályba lépett, a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, Budapest XIII. ker., Margitsziget, 23800/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 6.2. pontjában foglalt kötelezettsége alapján jóváhagyja, megköti a Rendezvénycsarnok Zrt. részére földhasználati jogot létesítő „Földhasználati Szerződés”-t.

333/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező „Földhasználati Szerződés” aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: A 2011. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

334/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát elfogadva az 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatát, a 2011-es IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság rendezési jogának elnyerése tárgyában kiadja és felhatalmazza a főpolgármestert a nyilatkozat 5. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2006. március 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a 2004. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási maradvány összegéről történő lemondás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

335/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján lemond a Fővárosi Önkormányzat 2004. évi működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése céljára biztosított 293,32 M Ft céltámogatási összegből a közbeszerzési eljárások lezárása után megmaradt 79 278 279 Ft összegről.

336/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az előírt lemondó és visszafizetési nyilatkozat aláírására és az Igazgatóságon keresztül a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal részére való továbbítására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) területének megosztására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

337/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján tulajdonosi hozzájárulását adja, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti (8048 hrsz.-ú) ingatlan 2. számú mellékletként csatolt változási vázrajz szerinti megosztásához, és felhatalmazza a főpolgármestert a változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

338/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

a Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti 19914, 19915 és 19916/5 hrsz.-ú ingatlanok ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződésmódosítását és felkéri a Tulajdonosi Bizottság elnökét annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: a Tulajdonosi Bizottság elnöke

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 41/a pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

341/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. h.

- a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1942/2000. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1901/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2024/2003. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „a beruházás aktiválását követő 60 nap”-ra módosítja;

- a 755/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. július 31-re módosítja;

- az 1151/2004. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- az 2585/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. április 20-ra módosítja;

- a 2587/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. április 20-ra módosítja;

- a 2844/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. február 23-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére