A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

376/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

377/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg az „1956-os emlékmű felállítási terve a XXI. kerületben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

378/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg az „1956-os emlékmű felállítási terve a XVI. kerületben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

379/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest XXII. kerületi Koltói Anna utcai és Vöröskereszt utcai ideiglenes szennyvízleeresztők megszüntetésére és áthelyezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

380/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

381/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 27. pontként tárgyalja meg a „Budapest VI. kerület, Andrássy út 68. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

382/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK-állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

383/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

384/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az uniós önkormányzatok számára szóló Európai Közös Mutató bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

385/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

386/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat új park létesítéséhez szükséges területkijelölésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

387/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

388/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest XVII. kerületi Naplás úti bányatérség rekultiváció, hulladéklerakás, és környezetszennyezés ügyében tájékoztató kérésére, illetve intézkedések megtételére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

389/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Mindszenty Józsefről közterület elnevezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

390/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásának fővárosi kiegészítéséről szóló …/2006. (…) Főv. Kgy. önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

391/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

392/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

393/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest IX. kerületében található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

394/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BKV Zrt. területén elhelyezett Budapest Riport plakátok leszedése ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

395/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Tájékoztató kérése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004. decemberében történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgálatok eredményéről, illetve bocsánatkérés Medek Tibor betegszállítótól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

396/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

397/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

398/2006. (III. 30.) Főv. Kgy.h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat fővárosi védettségű gesztenyefasorok megmentésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

399/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

400/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére (Kossuth Ferenc telep)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

401/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

402/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat parkolójegyváltás előtti türelmi idő bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

403/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

404/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó) tulajdonjogának átadása Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat részére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

405/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert kezelői jogának átadása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

406/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Városmajor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság felállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

407/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A járdaburkolatok roncsolásmentesen bontható térkőburkolattal történő helyreállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

408/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Újrahasznosított papír a Főpolgármesteri Hivatalban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

409/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. ker., Zugligeti út 66. szám alatti ingatlan a Budapest XII. kerületi Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

410/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságában tag cseréjére.

2. Javaslat HEFOP 4.1.1. TISZK szerződések megkötésére.

3. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve, Bp. XIII. kerület, Váci út-Csavargyár utca-Cserhalom utca-Rákos-patak által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve).

5. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására.

6. Javaslat a „Budapest-Start” támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

7. Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről.

8. A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának, valamint a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

9. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról.

11. Javaslat Budapest csatlakozására az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezethez.

12. Javaslat a kerületi szennyvízcsatorna beruházások támogatására a 2006. évi decentralizált keretből.

13. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. működésével kapcsolatos döntésekre.

14. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. és a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. ügyvezető igazgatója munkaszerződésének módosítására.

15. Javaslat az Uzsoki Utcai Kórház nővérszállójának megszüntetésére.

16. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

17. „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi program pályázati kiírás.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekotthonok átalakításával kapcsolatosan szükségessé váló férőhelyszám módosításokra (Róbert Károly krt.-i Gyermekotthon).

19. Pályázat benyújtása a budapesti „art” mozik korszerűsítésének, fejlesztésének támogatására.

20. Javaslat a XVI. kerületi közterületek tulajdonrendezése tárgyában hozott 2831/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat visszavonására és a 2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

21. Javaslat a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződések módosítására.

22. Javaslat a Budapest Fejlesztési Pólus előirányzatának átcsoportosítására.

23. Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyageltávolítás projekthez kapcsolódó megállapodások megkötésére.

24. Javaslat a „8413 Sport célú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

25. Javaslat egészségügyi fejlesztésekre történő hitel felvételére az Európai Beruházási Banktól.

26. A Központi Szennyvíztisztító Telep változási térrajzai.

27. Budapest VI. ker., Andrássy út 68. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

28. Beszámoló a parlagfű elleni védekezés 2005. évi feladatainak teljesítéséről és az allergén növények elleni védekezés 2006. évi intézkedési terve.

29. Javaslat Erzsébet tér parkrekonstrukció beruházási feladat engedélyokiratának elfogadására.

30. Javaslat az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság II. pályázati szakaszához szükséges garanciák megadásáról.

31. A Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

32. Javaslat a kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződésének módosítására.

33. 1956-os emlékmű felállítása a XVII. kerületben.

34. 1956-os emlékmű felállítási terve a XXI. kerületben.

35. 1956-os emlékmű felállítási terve a XVI. kerületben.

36. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére.

37. Beszámoló a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2005. évi tevékenységéről.

38. Szerződéskötés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendjének javítása, egységes utcabútorzat kialakítása érdekében kiírt pályázat nyerteseivel.

39. Javaslat átutalások kezdeményezésére a „8203 Rekreációs és sport célú bizottsági keret” cím 2006. évi előirányzata terhére.

40. Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím előirányzata terhére.

41. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási célú bizottsági keret „felhasználási céllal lekötött tartalékából” (2006. március).

42. Varga Zsolt fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 209/2005. (12. 19.) határozata ellen.

43. Zárits Sándorné fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

44. Bandor Józsefné fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

45/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságában tag cseréjére.

Előadó: dr. Kupper András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

411/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Marcsó Józsefet a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottsági tagságából visszahívja, egyben Laczkó Szilviát a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelőbizottságába tagnak megválasztja 2006. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2006. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a HEFOP 4.1.1 TISZK szerződések megkötésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

412/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat 1. számú melléklet szerinti módosítását benyújtja az „Észak-pesti” Térségi Integrált Szakképző Központ (ÉPTISZK) infrastrukturális feltételeinek javítása céljából egyéni pályázóként. Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat módosításának aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

413/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat 2. számú melléklet szerinti módosítását benyújtja a „Belvárosi” Térségi Integrált Szakképző Központ (BeTISZK) infrastrukturális feltételeinek javítása céljából konzorciumi főpályázóként. Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat módosításának aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

414/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat Támogatási Szerződését az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából egyéni pályázóként megköti a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

415/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat támogatási szerződésének módosítását az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából egyéni pályázóként megköti a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

416/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat Támogatási Szerződését a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából konzorciumi pályázóként megköti az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

417/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat támogatási szerződésének módosítását a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából konzorciumi pályázóként megköti a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

418/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötött haszonkölcsön szerződést a 7. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

419/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. (1139 Budapest XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát a 8/a. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 8/b. számú melléklet szerinti alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

420/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 8/d. számú melléklet szerinti alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

421/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megköti a Budapesti Gazdasági Főiskolával (Budapest XIV. ker., Buzogány utca 11-13.) és a BETISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

422/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megköti az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val (1139 Budapest, Váci út 179-183.) az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást. Felhatalmazza főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

423/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Konzorciumi Tanácsba a Fővárosi Önkormányzat Ifi István Oktatási Ügyosztályvezetőt delegálja.

Határidő: a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

424/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. 10/a. melléklet szerinti előtársasági beszámolóját.

425/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja az BETISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. 10/b. melléklet szerinti előtársasági beszámolóját.

426/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (1139 Budapest XIII. ker., Váci u. 179-183.) Tanácsadó Testületébe 2006. április 1-jétől 2008. május 31-ig terjedő időszakra dr. Szenes Györgyöt (1194 Budapest, Kelet u. 44.) delegálja.

Határidő: 2006. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

427/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (1073 Budapest, Dohány utca 65.) Tanácsadó Testületébe 2006. április 1-jétől 2008. május 31-ig terjedő időszakra Gergely Andrást (2481 Velence, Arató utca 5/b.) delegálja.

Határidő: 2006. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

428/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása (pályázati önrész)” fejlesztés beruházói feladatait az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. (Bp. XIII., Váci út 179-183.) látja el. A beruházási feladatok átadásához kapcsolódó pénzügyi források rendelkezésre állása érdekében 26,5 M Ft-tal csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása, előkészítés” feladat előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása (pályázati önrész)” feladat előirányzatát.

429/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása (pályázati önrész)” fejlesztés beruházói feladatait a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. (Bp. VII., Dohány utca 65.) látja el. A beruházási feladatok átadásához kapcsolódó pénzügyi források rendelkezésre állása érdekében 83,5 M Ft-tal csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása, előkészítés” feladat előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása (pályázati önrész)” feladat előirányzatát.

430/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

431/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a 11/a. számú melléklet szerinti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-vel (Bp. XIII., Váci út 179-183.), és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

432/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja, és megköti az 11/b. számú melléklet szerinti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-vel (Bp. VII., Dohány utca 65.), és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

433/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Külső keleti körút Észak-pesti szakaszának (Pesti út-M0 csomópont közötti szakasz) területére vonatkozó rendelettervezet 1. és 2. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. és 3. számú melléklete módosításaként.

434/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest II. kerület, Zuzmó utca 7. (51566 hrsz.) - Magdolna utca 8. (51567 hrsz.) - Zuzmó utca 9. (51569 hrsz.) ingatlanokra vonatkozó rendelettervezet 3. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

435/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-névtelen közterület-Törökbálinti út-Rupp-hegyi út- belterületi határ-Felső határút által határolt területre (SASAD) vonatkozó rendelettervezet 4. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

436/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XV. kerület, Bányató és környékére (Dunakeszi út-2/A jelű autóút-Veresegyházi vasútvonal által határolt terület) vonatkozó rendelettervezet 5. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

437/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XV. kerület, Csömöri patak (hrsz.: (91177), (98049/2) - Veresegyházi vasútvonal-M2B autóút-Grófi út-turisztikai erdő (98065) hrsz.-ú földút-turisztikai erdő által határolt területre vonatkozó rendelettervezet 6. számú mellékle-tét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

438/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XX. kerület, M5 autópálya- Erzsébet csatorna-Nagykőrösi út-Szentlőrinci út által határolt területre vonatkozó rendelettervezet 7. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

439/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 179/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozatát.

440/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. kerület, Béke út-Fáy utca-Hajdú utca-Forgách utca-Röppentyű utca-Tahi utca által határolt terület módosításáról szóló 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének a területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal - és az előterjesztő által befogadott módosítással - megalkotja 14/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

441/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp. III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályo-zási Terve; - Bp. XIII. kerület, Váci út-Csavargyár utca-Cserhalom utca-Rákos-patak által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

442/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget területére készült szabályozási tervvel nem ért egyet.

443/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a szociális ellátás egyes kérdéseiről szóló 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest-Start támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

444/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MDF módosító indítványát, mely szerint:

„1. megalkotja a …/2006. (….) önkormányzati rendeletét a Budapest-Kelengye támogatásról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2. biztosítja a „Budapest-Kelengye” támogatás pénzügyi végrehajtásának költségvetési fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetésében.

Határidő: az éves költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

445/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

6. Minden eszközzel segíti és hozzájárul annak a nevelési célnak a megvalósításához, amely az élet fontos részének tekinti a gyermeket, a gyermek nevelését.

7. Kialakítja, megvalósítja és alkalmazza az elismerésnek és megbecsülésnek azt a rendszerét és módját, amely lehetővé teszi a gyermeket vállalók és a gyermeket nevelők kiemelt megbecsülését, annak érdekében, hogy így is csökkentse a társadalomban a gyermeket nevelők hátrányos megkülönböztetését.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

446/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kupper András módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy megalkotja a fiatalok életkezdési támogatásának fővárosi kiegészítéséről szóló .../2006. (….) önkormányzati rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét a Budapest-Start támogatásról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

447/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a „Budapest-Start” támogatás pénzügyi végrehajtásának költségvetési fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetésében.

Határidő: az éves költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

448/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslat 3. pontját, mely szerint:

„3. a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2006. április 1-jei hatállyal 2 fővel megemeli, egyidejűleg a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 1084 főben állapítja meg.

Határidő: 2006. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

449/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslat 4. pontját, mely szerint:

„4. a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának 2006. április 1-jétől 2 fővel történő emeléséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 8066 E Ft-tal, és ezzel az összeggel egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadásai előirányzatát 2006. április 1-jei hatállyal, tartós jelleggel,

ebből

- személyi juttatások (8 hóra) 6493 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (8 hóra) 1573 E Ft.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

450/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által tett módosítással - a 17/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

451/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ülést a 33., 34. és 35. napirendi pontok tárgyalásával folytatja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

452/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Erkel Tibornak az 1956-os emlékművekkel kapcsolatos előterjesztések későbbi időpontban történő tárgyalására vonatkozó indítványát.

A napirend 8. pontja: 1956-os emlékmű felállítása a XVII. kerületben.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

453/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.hatályon kívül helyezi 2285/2005. (X. 19.) határozatát, egyúttal jóváhagyja a XVII. kerület, Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban Oláh Szilveszter szobrászművésznek az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére készített, sötét gránit anyagú emlékműve elhelyezését.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: 1956-os emlékmű felállítása a XXI. kerületben.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

454/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a XXI. kerület, Szent Imre téren Szórádi Zsigmond szobrászművésznek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készített emlékműve elhelyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: 1956-os emlékmű felállítása a XVI. kerületben.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

455/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a XVI. kerület, Erzsébetligetben R. Törley Mária szobrászművésznek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára készített emlékműve elhelyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának, valamint a vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt távollétében Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

456/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti módosítás, illetve a 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

457/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest IX. ker., Közraktár u. 9-11. szám alatti, 37061/5 helyrajzi számú ingatlant és azt forgalomképessé minősíti.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

458/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, intézkedjen, hogy a közbeszerzési pályázat eredményes befejezéséig az ingatlan ideiglenes hasznosítását a Csarnok és Piac Igazgatósággal biztosítsa.

Határidő: folyamatos, illetve a közbeszerzési pályázat eredményes befejezéséig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

459/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros díszkivilágításáról szóló többször módosított 12/1991. (VI. 16.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének jelen módosításakor, a felsorolt objektumok kiegészítése során a VIII. kerület Keleti Pályaudvar mellett a VIII. kerület, Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom is elfogadásra kerül.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros Közgyűlésének 19/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 13. pontja: Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

460/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének 02-483/2005. számú törvényességi észrevételével részben egyetért.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

461/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest csatlakozására az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezethez.

Előadó: dr. Demszky Gábor távollétében Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

462/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest csatlakozását az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezethez és felhatalmazza a főpolgármestert a 3. számú mellékletként csatolt szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

463/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezethez történt csatlakozást követően engedélyezi a „7219 Tagsági díjak” címkódon biztosított, 1400 E Ft összegű előirányzat terhére a 2006. évi tagdíj kifizetését.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

464/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezet ülésein Budapest Főváros Önkormányzatát a Városrendészeti Bizottság által delegált személy képviselje. Felkéri a Városrendészeti Bizottság elnökét, hogy jelölje meg a bizottság által delegált személyt.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

465/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a mindenkori éves költségvetési rendeletében, a hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével az „Európai Fórum a Városi Biztonságért” nevű szervezetben lévő tagság érdekében Budapest éves tagdíját biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

466/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a csatlakozással kapcsolatos hivatali intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a kerületi szennyvízcsatorna beruházások támogatására a 2006. évi decentralizált keretből.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

467/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

a) a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - a felhalmozási célú decentralizált támogatás 2006. évi és a további évekre leköthető kerete terhére - a kerületi szennyvízcsatorna-hálózat építésekre a következő táblázat 6-9. oszlopai szerinti részletezésben összesen 212 088 E Ft támogatást biztosít;

b) a 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendeletben kapott felhatalmazása alapján a decentralizált támogatást elnyert kerületi szennyvízcsatorna-hálózat építésekre összesen 200 784 E Ft fővárosi céltámogatást biztosít a következő táblázat 10-13. oszlopai szerint:

E Ft-ban
Sor-
szám
Kerü-
let
Pályázat címe Teljes
költség
Támogatott
műszaki
tartalom
Decent-
ralizált
támo-
gatás
összesen
Decentralizált céltámogatás Fővárosi céltámo-
gatás
összesen
Fővárosi céltámogatás összesen
E Ft-ban
2005. 2006. 2007. 2005. 2006. 2007.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. XXIII. Horgász part 221 180 221 180 110 590 33 177 55 295 22 118 97 821 29 346 48 910 19 565
XXIII. kerület összesen 221 180 221 180 110 590 33 177 55 295 22 118 97 821 29 346 48 910 19 565
2. XVIII. Pestszentimre 04 132 652 125 204 62 602 38 773 23 829 56 284 56 284
3. XVIII. Szemere telep 95 430 77 792 38 896 0 30 916 7 980 46 679 46 679
XVIII. kerület összesen 228 082 202 996 101 498 38 773 54 745 7 980 102 963 102 963 0 0
Mindösszesen: 449 262 424 176 212 088 71 950 110 040 30 098 200 784 132 309 48 910 19 565

468/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy

- a decentralizált támogatásokról szóló döntéseket az OTH honlapján hozza nyilvánosságra,

- kösse meg - és a beruházás költségét, illetve a határidőket érintően szükség szerint módosítsa - az érintett kerületekkel a decentralizált támogatási szerződéseket, azzal a kettős megkötéssel, hogy a decentralizált támogatás összege a támogatott műszaki tartalom kivitelezési költségeinek legfeljebb 50%-a lehet, ugyanakkor nem lépheti túl a beruházásonként jóváhagyott összeget sem,

- értesítse a decentralizált támogatásokról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt formában.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

469/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon a szükséges fővárosi céltámogatási szerződések megkötéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. működésével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 17. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. és a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. ügyvezető igazgatója munkaszerződésének módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

472/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

dr. Garamvölgyi György, a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ ügyvezető igazgatójának munkabérét 2006. április 15-ével *  Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2006. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

473/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rend. 20. §-ának (8) bekezdése szerint az Egészségügyi Bizottságot megillető egyéb munkáltatói jogot eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalommal dr. Garamvölgyi György, a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítását. Felkéri a főpolgármestert a munkaszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2006. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

474/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rend. 20. §-ának (8) bekezdése szerint az Egészségügyi Bizottságot megillető egyéb munkáltatói jogot eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti a 2. számú melléklet szerinti tartalommal dr. Badacsonyi Szabolcs, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítását. Felkéri a főpolgármestert a munkaszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2006. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat az Uzsoki Utcai Kórház nővérszállójának megszüntetésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

475/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Uzsoki Utcai Kórház XIV. ker., Rákosszeg park 6. sz. alatti telephelyen lévő nővérszállójának működését 2006. április 1-jével megszünteti.

476/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdés alapján kivonja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (1145 Bp., Uzsoki utca 29-41.) használatából az 1142 Budapest, Rákosszeg park 6. szám alatti, 29978/130 helyrajzi számú felépítményes ingatlant, és módosítja az intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.

Határidő: 2006. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

477/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti az 1142 Budapest, Rákosszeg park 6. szám alatti, 29978/130 helyrajzi számú felépítményes ingatlant azzal, hogy amennyiben értékesítésre kerül sor, a befolyó bevétel az egészségügyi ágazatban kerüljön felhasználásra.

Határidő: 2006. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

478/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatának 54 658 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 41 408 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 13 250 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint:

- a Szent László Kórház intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 16 811 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 16 811 E Ft összeggel megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 12 736 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4075 E Ft);

- a Szent János Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 20 735 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 20 735 E Ft összeggel megemeli az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 15 709 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5026 E Ft);

- a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 15 694 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 15 694 E Ft összeggel megemeli az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 11 889 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3805 E Ft);

- a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 1418 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 1418 E Ft összeggel megemeli az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 1074 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 344 E Ft).

479/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2006-ban létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

480/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Szent László Kórház, a Szent János Kórház és Rendelőintézet, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, valamint a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

481/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi program pályázati kiírás.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

482/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Kulturált ebtartás program 2006. év pályázat” felhívását a 1. számú és 2. számú mellékletekben szereplő tartalommal.

483/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a pályázati kiírás és felhívás szövegét 2006. április 5-ig jelentesse meg egy országos napilapban és a www.budapest.hu internetes honlapon.

Határidő: 2006. április 5.

Felelős: az Egészségügyi Bizottság elnöke

484/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. évben a kulturált ebtartás program pályázati kiírásának költsége - az 1. határozati pontban körülírt pályázatok egy országos napilapban való megjelentetése - a kulturált ebtartás program pénzügyi keretéből kerüljön kifizetésre. Ezért csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program céltartalék” cím kiadási előirányzatát 500 E Ft-tal és egyidejűleg megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadását a hirdetési díj kifizetésére.

485/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a soron következő Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

486/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a beérkezett pályázatok elbírálására 2006. május 22-ig 5 tagú eseti munkacsoportot hozzon létre, az alábbi összetétellel:

- az Egészségügyi Bizottság elnöke

- az Egészségügyi Bizottság két alelnöke

- az ÁNTSZ képviselője

- az Egészségügyi Ügyosztály képviselője

- a Környezetvédelmi Bizottság által delegált személy.

Határidő: 2006. május 22.

Felelős: Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekotthonok átalakításával kapcsolatosan szükségessé váló férőhelyszám módosításokra (Róbert Károly krt.-i Gyermekotthon).

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

487/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) intézmény gyermekotthoni egységének férőhelyszámát az új székhelyre költözésig 30 főben határozza meg 2006. április 1. napjával.

Határidő: 2006. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

488/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény „Krízisellátás” feladatát a befogadást kérő gyermekek száma és az otthonban eltöltött időtartam csökkenése miatt 2006. április 1. napjával megszünteti és ehhez kapcsolódóan a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát.

Felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a 3. számú melléklet szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

489/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) „Krízisellátás” feladatának megszüntetéséből, valamint a gyermekotthoni férőhelyszám csökkentéséből adódó (álláshely megszüntetéssel együtt járó) 4 fő létszámleépítéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében, megelőlegezésként, egyszeri jelleggel a „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka” cím 2006. évi előirányzatának 492 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.)” cím 2006. évi támogatási és kiadási előirányzatát 492 E Ft-tal.

Ebből:

személyi juttatások 373 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 119 E Ft
létszámkeret változás -4 fő.

490/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A gyermekvédelmi ágazatnál folyó intézmény- átalakításokkal összefüggő létszámkeret biztosításához Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) „Krízisellátás” feladat megszüntetéséből, valamint a gyermekotthoni férőhelyszám csökkentéséből adódó megtakarítással 2007. január 1-jétől, összesen 9022 E Ft-tal (13 hó) csökkenti a „4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.)” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel.

Ebből:

személyi juttatások 6927 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2095 E Ft,
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel (9022 E Ft)

megemeli a „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka” cím kiadási előirányzatát.

Határidő: 2007. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

491/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 489/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2006. április ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Pályázat benyújtása a budapesti „art” mozik korszerűsítésének, fejlesztésének támogatására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

492/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Művész mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

493/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére az Örökmozgó mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 3. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

494/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Tabán mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 4. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

495/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Szindbád mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot az 5. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

496/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Puskin mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 6. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

497/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Lloyd Odeon mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 7. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

498/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Benyújtja - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán keresztül - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részére a Vörösmarty mozi műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására vonatkozó pályázatot a 8. számú mellékletnek megfelelő tartalommal. Egyidejűleg, mint tulajdonos, egyetért a Vörösmarty mozi fejlesztési és üzemeltetési tervével, továbbá vállalja, hogy a fejleszteni kívánt mozit a fejlesztés igazolt befejezésétől számított 5 éven keresztül a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelően „art” moziként működteti. A mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek az öt éves időtartam leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezzék. Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlapok aláírására.

Határidő: 2006. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

499/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott „art” mozik műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására kiírt pályázathoz a szükséges 5520 E Ft összegű önrészt a moziüzemeltetőktől átvett pénzeszközből biztosítja. A pályázati önrész fedezetéhez a 2006. évi költségvetésben 5520 E Ft-tal megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi és a „8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás” cím felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

500/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

A napirend 23. pontja: Javaslat a XVI. kerületi közterületek tulajdonrendezése tárgyában hozott 2831/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat visszavonására, és a 2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

501/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.a 831/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatát viszszavonja.

502/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés a XVI. kerületben lévő egyes közterületek tulajdonjogának rendezése tárgyában hozott 2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatának második és harmadik bekezdését úgy módosítja, hogy

- egyetért a Bp. XVI. ker. 110848, 117638, 118071/2, 101626/2 és 115601/18 hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadásával a XVI. kerületi Önkormányzat számára,

- megköti az előterjesztéshez csatolt tulajdonátruházásról szóló módosított megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Úgy dönt, hogy a 2832/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat módosítással nem érintett része változatlanul érvényben marad.

Határidő: testületi döntést követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződések módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

503/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződések módosítását a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal a 4. és 5. számú mellékletek szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosított közszolgáltatási szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

504/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletében a „8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” cím kiadási előirányzatát, azon belül a működési célú pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 10 074 E Ft-tal csökkenti, egyidejűleg a „9300 Általános tartalék”-ot azonos összeggel emeli.

505/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Fejlesztési Pólus előirányzatának átcsoportosítására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

506/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Pólus program pályázat előkészítése” feladat előirányzatát 109 600 E Ft összeggel, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen „Központi áfa-tartalék” előirányzatát 400 E Ft előirányzattal, egyidejűleg megemeli az új „7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

507/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekthez kapcsolódó megállapodások megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt távollétében Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

508/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. melléklete szerinti együttműködési megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

509/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. melléklete szerint a Világbankkal megkötendő, az Észak- budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütemének finanszírozására vonatkozó projekt megállapodást és a kapcsolódó kiegészítő levelet, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: aláírásra 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

510/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy a projekt megállapodáson az esetlegesen szükségessé váló, a támogatás összegét nem növelő és a támogatás pénzügyi feltételeit a Fővárosi Önkormányzat számára kedvezőtlenül nem befolyásoló technikai módosításokat a megállapodás érvényessége alatt, a támogatásnyújtó beleegyezése és a Pénzügyi Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett hajtsa végre.

Határidő: technikai módosításra szükség szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

511/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az együttműködési megállapodás 15.3 pontjában vállalt pénzügyi kötelezettségek, azaz a projekt könyvvizsgálatával és a tanulmányúttal kapcsolatos kifizetések fővárosi hozzájárulásának biztosítása céljából kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

512/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A pénzeszközátadás 2006. évi fedezetének megteremtése céljából Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag eltávolítás (G.E.F.)” feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 1500 ezer forinttal, és azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” címen a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

513/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

514/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése Összege
(E Ft-ban)
I/1 Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege 23 962
I/2 Budapesti sportági szakszövetségek támogatási keretösszege 68 262
I/3 Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 17 500
I/4 Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása 17 500
I/5a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása 3 000
I/5b Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználatára 14 622
I/5c Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei II-IV negyedévi pénzügyi és számviteli feladatai ellátására 10 025
I/6 Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége részére tagszervezetei I. negyedévi pénzügyi és számviteli feladatai ellátására 1 600
I/7 Budapesti Sporttanács részére tagszervezetei I. negyedévi pénzügyi és számviteli feladatai ellátására 1 475
I/8 Iharos Sándor Sportközalapítvány 99 000
I/9 Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás 15 000
Összesen: 271 946
II. Nemzetközi és EU sportkapcsolatok a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában 4 000
III. PR és sportmarketing feladatok a Budapesti Sporttanács bonyolításában 1 000
IV. Sportszervezési, igazgatási és egyéb feladatok a Budapesti Sporttanács bonyolításában 9 500
V. Szakkiadványok támogatására a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége részére 3 000
VI. Kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások kiadásaira a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége részére 4 500
VII. Intézményi Sportinformációs Rendszer támogatására
Városligeti Műjégpálya 1500 E Ft
Margitszigeti Atlétikai Centrum 1500 E Ft
3 000
VIII. A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére - Városligeti Műjégpálya részére 8 000
IX. Sporteszközkölcsönző működtetésének támogatására - Városligeti Műjégpálya részére 3 000
X. Fővárosi Futóklub működtetésére - Margitszigeti Atlétikai Centrum részére 3 000
XI. Fővárosi Sportnapok (Szigeti Sportvarázs) - Városligeti Műjégpálya részére 20 000
XII. Rendkívüli sportcélú feladatok (egyedi elbírálással) 20 000
Összesen: 79 000
Mindösszesen: 350 946

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

515/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a mellékelt sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sor-
szám
Megnevezés Támogatott cél Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Szabadidősport Szövetség Működési kiadásaira, a fővárostól átvett feladatok költségeire és a versenynaptárában szereplő rendezvények, események lebonyolítására. 17 500
2. Budapesti Diáksport Szövetség Működési kiadásaira, a fővárostól átvett feladatok költségeire és a versenynaptárában szereplő rendezvények, események lebonyolítására. 17 500
3. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége Működési kiadásaira (3000 E Ft), a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználati kiadásaira (14 622 E Ft), tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására 10 025 E Ft). 27 647
4. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége A Szakszövetség tagszervezeteinek I. negyedévi számviteli és pénzügyi tevékenységének ellátására (1600 E Ft-ot), valamint az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (3000 E Ft-ot), valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások lebonyolítására (4500 E Ft-ot). 13 100
5. Budapesti Sporttanács A Sporttanács tagszervezeteinek I. negyedévi számviteli és pénzügyi tevékenységének ellátására (1475 E Ft-ot), valamint az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység lebonyolítására (1000 E Ft) és a sportszervezési igazgatási és egyéb feladatok lebonyolítására (9500 E Ft). 11 975
6. Iharos Sándor Sportközalapítvány Működési kiadásokra (2000 E Ft), szabadidős sportszervezetek támogatására (18 000 E Ft), diáksport szervezetek támogatására (14 000 E Ft) valamint a fővárosi kiemelt sportágfejlesztési programok támogatására (65 000 E Ft) 99 000
Összesen: 186 722

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

516/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére 15 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2006. évi támogatásának kiegészítésére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat egészségügyi fejlesztésekre történő hitel felvételére az Európai Beruházási Banktól.

Előadó: dr. Tiba Zsolt távollétében Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

517/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 357/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. határozatát, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. mellékletében benyújtott, az Európai Beruházási Bankkal megkötendő, egészségügyi intézményfejlesztésekre vonatkozó hitelmegállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: A Központi Szennyvíztisztító Telep változási vázrajzai.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

518/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a T-69977., a T-74304., valamint a T-76239. számú változási vázrajzokat, továbbá felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Budapest VI. ker., Andrássy út 68. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

519/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a 28717 hrsz. alatt felvett, 1495 m2 alapterületű ingatlannak 1 150 000 000 Ft + 230 000 000 Ft áfa vételárért az Izabella 62-64. Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Beszámoló a parlagfű elleni védekezés 2005. évi feladatainak teljesítéséről és az allergén gyomnövények elleni védekezés 2006. évi intézkedési terve.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

520/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Fővárosi Parlagfű Program végrehajtásáról szóló 2005. évi beszámolót.

521/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 2006. évi intézkedési tervet.

522/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az intézkedési terv végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat az Erzsébet tér, parkrekonstrukció beruházási feladat engedélyokiratának elfogadására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

523/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló, többször módosított 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja az Erzsébet tér, parkrekonstrukciója beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európabajnokság II. pályázati szakaszához szükséges garanciák megadásáról.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

524/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Magyar Labdarúgó Szövetség által az UEFA EURO 2012 megrendezésének jogáért benyújtott pályázati dokumentáció II. szakaszában kért 19. és 20. sz. garanciavállalások megadásával, és felkéri a főpolgármestert a - 4. és az 5. számú melléklet szerinti - garanciavállalások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

525/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „9300 Általános tartalék” címről a „8413 Sport célú támogatás” címre, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatra 10 000 E Ft-ot átcsoportosít az EURO 2012 Kft. részére a 2012. évi Labdarúbó EB horvát-magyar közös pályázat szakszerű előkészítésére.

Jelen határozat csak akkor hajtható végre, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európabajnokság II. pályázati szakaszához szükséges garanciák megadásáról pozitív döntést hozott.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

526/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére 10 000 E Ft támogatást biztosít az EURO 2012 Kft. részére a 2012. évi Labdarúgó EB horvát-magyar közös pályázat szakszerű előkészítésére.

Jelen határozat csak akkor hajtható végre, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európabajnokság II. pályázati szakaszához szükséges garanciák megadásáról pozitív döntést hozott.

527/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az EURO 2012 Kft.-vel a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Jelen határozat csak akkor hajtható végre, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európabajnokság II. pályázati szakaszához szükséges garanciák megadásáról pozitív döntést hozott és a támogatott cégbírósági bejegyzésének hiteles másolatát a támogató részére átadta.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

528/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárát az alábbi mértékben határozza meg:

MTelekom 1150 Ft
Rába 690 Ft
TVK 5420 Ft.

529/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

530/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága egyes személyi ügyeire vonatkozó pontosítás” című előterjesztést.

A napirend 35. pontja: A kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződésének módosítása.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

531/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

532/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

533/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

534/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

535/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

536/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

537/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Madách Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

538/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Új Színház Kht. Közszolgáltatási szerződésének módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

539/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 9. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

540/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződést a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

541/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Beszámoló a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2005. évi tevékenységéről.

Előadó: Marsi Péter Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

542/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 38. pontja: A Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága egyes személyi ügyeire vonatkozó pontosítás.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 39. pontja: Szerződéskötés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek rendjének javítása, egységes utcabútorzat kialakítása érdekében kiírt pályázat nyerteseivel.

Előadó: Tótfalusi György

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

548/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1689/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros Önkormányzata és a Wall AG-JCDecaux SA- Affichage Holdung/APG társaságok által, a pályázati kiírásban biztosított lehetőség szerint létrehozott VBM Városbútor és Média Kft. közötti szerződés - a felek által lefolytatott egyeztetés alapján - felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, 1. számú melléklet szerinti szövegét jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

549/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1690/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros Önkormányzata és az Intermédia Kft. közötti szerződés - felek által lefolytatott egyeztetés alapján - felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, 2. számú melléklet szerinti szövegét jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

550/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1691/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, Budapest Főváros Önkormányzata és a MAHIR Cityposter Kft. közötti szerződés - a felek által lefolytatott egyeztetés alapján - felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, 3. számú melléklet szerinti szövegét jóváhagyja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

551/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításának szükségességét az utcabútor-szerződések hatékony teljesítése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

552/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy az utcabútor-szerződések végrehajtásával kapcsolatosan a főváros és az érintett gazdálkodó szervezetek közötti elszámolás eljárási rendjét határozza meg, kísérje figyelemmel a szerződések végrehajtását és tegye meg a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az utcabútor-szerződések teljesítése a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között történjen meg.

Határidő: az eljárási rend kidolgozására 60 nap, egyéb feladatokra folyamatos

Felelős: a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság elnöke

A napirend 40. pontja: Javaslat átutalások kezdeményezésére a „8203 Rekreációs és sportcélú bizottsági keret” cím 2006. évi előirányzata terhére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

553/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének 23. § (13) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy a „8203 Rekreációs és sport célú bizottsági keret” cím 2006. évi előirányzata terhére az Ifjúsági és Sport Bizottság határozata alapján az alábbi támogatási összegek átutalását engedélyezi:

Sor-
szám
Megnevezés Támogatott cél Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége 1. Sportlétesítmények karbantartására, fenntartására céltámogatás a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére
2. Bp. területi szakszövetségek kiemelt rendezvényfeladat támogatására céltámogatás a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére
46 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség „Élen a sportban, élen a tanulásban” kitüntető cím díjátadójának bonyolítására 1 000
3. Budapesti Szabadidősport Szövetség A Fővárosi Sportinformációs Rendszer működtetésére 6 000
4. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége A Főváros sporttörténetének feldolgozására 4 000
Összesen: 57 000

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a 8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása cím előirányzata terhére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

554/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatása” cím 2006. évi előirányzata terhére az alábbi táblázatban szereplő társadalmi szervezeteket támogatja. Egyben felkéri a főpolgármestert a mellékelt támogatási szerződések aláírására.

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
1. Magyar Úszó Szövetség
Úszó, Műugró Európa Bajnokság, 2006. július 26-augusztus 6.
20 000
2. Magyar Öttusa Szövetség
Férfi Öttusa Világkupa Verseny, 2006. május 11-15.
2 000
3. Magyar Fallabda Szövetség
Squash Egyéni Felnőtt Európa Bajnokság, 2006. május 31-június 4.
1 500
4. Magyarországi Harci-művészetek Össz-szövetsége
Kyokushin Karate Európa Bajnokság, 2006. május 26-27.
1 000
5. Magyar Korfball Szövetség
Korfball Európa Bajnokság, 2006. április 16-22.
500
Összesen: 25 000

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási célú bizottsági keret „felhasználási céllal lekötött tartalékából” (2006. március).

Előadó: dr. Pálinszki Antal

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

555/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Oktatási Bizottság 35/2006. (III. 8.) határozata alapján a „8204 Oktatási célú bizottsági keret felhasználási céllal lekötött tartaléka” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi szervezetek számára:

Sylvester János Protestáns Gimnázium, Protestáns Gimnázium Alapítvány 200 000 Ft,
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület 400 000 Ft,
Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete Nyugdíjas Tagozat 400 000 Ft,
Ács Kató Irodalmi Alapítvány 150 000 Ft,
Mindösszesen: 1 150 000 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

559/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

560/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 46/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

561/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 874/2005. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2197/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2910/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

562/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A Ruttkai Éva Színház elhelyezésének támogatása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

563/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg a „A Ruttkai Éva Színház elhelyezésének támogatása” című előterjesztést.

A napirend 47. pontja: A Ruttkai Éva Színház elhelyezésének támogatása.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

564/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal az 1. számú mellékletként csatolt támogatás értékű pénzeszközátadási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

565/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Ruttkai Éva Színház Kft.-vel a 2. számú mellékletként csatolt működési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

566/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződések aláírását, és a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól a támogatási összegek Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követően azonnal intézkedjen a támogatás továbbutalásáról a Ruttkai Éva Színház Kft. részére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

567/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1. számú melléklet szerinti megállapodás aláírásával egyidejűleg közös megegyezéssel megszünteti a Fővárosi Önkormányzat és a Thália Szekere Színházi Alapítvány között 2004. július 1-jén határozatlan időtartamra létrejött bérleti szerződést.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. március 30-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző
dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére