A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. június 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

997/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a Javaslat a BeTISZK Kht. új ügyvezetőjének kinevezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

998/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 92. pontként tárgyalja meg a „Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

999/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 71. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az »Együtt Egymásért« bizottsági keret céltartalék 2006. évi felhasználására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1000/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 91. pontként tárgyalja meg a „Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására az Egészségügyi célú bizottsági keretből” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1001/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 90. pontként tárgyalja meg a „Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keretből” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1002/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 89. pontként tárgyalja meg a „Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keretből” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1003/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 93. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1004/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 94. pontként tárgyalja meg a „Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1005/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 95. pontként tárgyalja meg az „Átutalás kezdeményezése a »8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret« 2006. évi előirányzata terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1006/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 86. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Európai Beruházási Bankkal 1998. október 15-én kötött EIB I. „Környezetvédelem és Infrastruktúra Projekt” hitelszerződés módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1007/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 68. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. törzstőke emelésére vonatkozó megállapodás megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1008/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával összefüggő kérdések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1009/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 63. pontként tárgyalja meg az „Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére egy Térségi Fejlesztési Információs Központ létrehozása érdekében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1010/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 51. pontként tárgyalja meg a „Javaslat „Szemünk Fénye” fűtés- és világítás- rekonstrukciós programban való részvételre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1011/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. új könyvvizsgálójának megbízására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1012/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1013/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 96. pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1014/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által 2007-2013 között direkt, illetve pályázati projektfinanszírozás keretében a Strukturális Alapból, valamint Kohéziós Alapból megvalósítani kívánt projektek körére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1015/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1016/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat parkolójegy-váltás előtti türelmi idő bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1017/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1018/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére (Kossuth Ferenc telep)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1019/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával szerződést kötők alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1020/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az 1956-os forradalom emlékeit gyűjtő és bemutató múzeum létrehozására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1021/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1022/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1023/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) számú határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1024/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest, IX. kerületében található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1025/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Tájékoztató kérése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004. decemberében történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgálatok eredményéről, illetve bocsánatkérés Medek Tibor betegszállítótól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1026/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1027/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1028/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garanciarendelet elkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1029/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az FKF Rt. üzemanyag elszámolási gyakorlata és a cég által bevezetett és használt üzemanyagkártyával kapcsolatos bejelentés ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1030/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat újrapapír bevezetésére a Főpolgármesteri Hivatalban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1031/2006.(VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A járdaburkolatok roncsolásmentesen bontható térkő burkolattal történő helyreállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1032/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Hegyvidék kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert kezelői jogának átadása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1033/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Hegyvidék kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1034/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Zugligeti út 66. szám alatti ingatlan a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1035/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó) tulajdonjogának átadása Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata részére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1036/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Budapest XII. kerület, Városmajor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság felállítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1037/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a gáz és villanyáram fogyasztói árának növekedéséből származó terhek fölmérésére a fővárosi intézményeknél, illetve intézkedés készítésére a fővárosi távhőszolgáltatásnál a lakosság terheinek csökkentésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1038/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest III. kerületi Római part árvízvédelmére és rekreációs átépítése programelemnek a Podmaniczky terv Magprogram elemei közé történő fölvételére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1039/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 92. pontként tárgyalja meg „A 2006. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1040/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Kulturális közhasznú társaságok tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának díjazása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1041/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lévai Zoltánnak „A Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény megszüntetése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1042/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka Lászlónak a „Tájékoztató Istók János Bartha Miklóst ábrázoló szobrának ügyéről” című tájékoztató előterjesztésként történő megtárgyalására vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1043/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztés után tárgyalja meg „A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1044/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak „A stratégiai, illetve üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1045/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a „Javaslat a ReEvolutio projektvásár budapesti megrendezésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1046/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Szakmai bizottság felállítása a Budapest VII. kerület, Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt területen városrehabilitációs akcióterület kijelölése céljából” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1047/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag megválasztására.

2. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht. alapító okiratának módosítására (vezető tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának megválasztása).

3. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. ügyvezetőjének megbízására.

4. Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. új könyvvizsgálójának megbízására.

5. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával összefüggő kérdések.

6. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Kulturális közhasznú társaságok tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának díjazása.

9. Javaslat a BeTISZK Kht. új ügyvezetőjének kinevezésére.

10. A Podmaniczky Program felülvizsgálata és végrehajtásának eljárásrendje.

11. Szakmai bizottság felállítása a Budapest VII. kerület, Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt területen városrehabilitációs akcióterület kijelölése céljából.

12. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által 2007-2013 között direkt, illetve pályázati projektfinanszírozás keretében a Strukturális Alapból, valamint Kohéziós Alapból megvalósítani kívánt projektek körére.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására vonatkozó javaslat.

16. A stratégiai, illetve üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése.

17. A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

20. Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet 1. számú mellékletének módosítására.

21. Javaslat a 2005. évi forrásmegosztási számítások korrekciójára, a 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításával.

22. Budapest Főváros Közgyűlése .../2006. (.....) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, a Fővárosi Önkormányzat pályáztatási rendszere civil szervezeteket is érintő elemeinek korszerűsítéséről, egységesítéséről.

23. Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat szociális intézményei alapító okiratainak módosítására.

25. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

26. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Zsirai Értelmi Fogyatékosok Otthona peresznyei telephelyén lakóépület bővítése tárgyú feladatra.

27. Javaslat az Idősek Otthona Mártonhegyi úti főépület I-II. emeleti WC-k felújítása tárgyú feladatra.

28. Javaslat a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u). lakóotthon kialakítása beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

29. „Helyi Adók Információs Rendszer” üzemeltetésére biztosított előirányzat átrendezése a 2007. évi költségvetésben.

30. Javaslat a ReEvolutio projektvásár budapesti megrendezésére.

31. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen működő Rt. alapításával összefüggő döntésekre.

32. Javaslat a Budapest IX. kerület, Táblás u. 31. sz. alatti ingatlan csere útján történő tulajdonba vételére, a benne működő fővárosi fenntartású éjjeli menedékhely fennmaradása érdekében.

33. Széchenyi gyógyfürdő, Gellért fürdő és Lukács fürdő műemléki felújítása.

34. Javaslat a Szilágyi út (Fóti út-Görgey út) kiépítése beruházás engedélyokiratának módosítására.

35. A KOVAX Kft.-vel a siófoki üdülőingatlanokra kötött használati szerződés módosítása.

36. Javaslat a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar közötti szakaszának nyomvonala által érintett ingatlanok listájának közzétételére.

37. Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Mogyoródi út-Miskolci u. kereszteződésében.

38. Javaslat az EuroVelo kerékpárút-hálózat kivitelezési és tervezési pályázatával kapcsolatos költségvetés-módosításra és beruházási okmány jóváhagyására.

39. A XVI. kerület 2006. évi központi céltámogatási pályázatainak módosítása.

40. Javaslat új lakások vásárlására.

41. Javaslat a Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat beruházási engedélyokiratának elfogadására.

42. Javaslat támogatási szerződés megkötésére és engedélyokirat jóváhagyására az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán megvalósítandó ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan.

43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő parkok, fasorok, fővárosi ingatlanok műszaki ellenőrzése című feladat pénzügyi fedezetének biztosítására.

44. Javaslat az Új Színház Kht. és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

45. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására.

46. Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadására.

47. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálásának II. ütemére.

48. Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítványból szakképzési feladatok átvételére és 2005. évi beszámolója elfogadására.

49. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi működéséről, a 2006. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

50. Javaslat a „FÁNK Madártelelő épület átalakítása és felújítása” engedélyokiratának jóváhagyására.

51. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. egyes alapítói döntéseire.

52. Javaslat az egészségügyi intézményekhez kirendelésre kerülő önkormányzati biztosok közbeszerzési eljárásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra.

53. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

54. „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi pályázat elbírálása.

55. Javaslat a Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzésével kapcsolatos feladatok összevonására.

56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi gyermek- és ifjúságvédelmi fejlesztési és felújítási feladatainak módosítására.

57. Javaslat „Szemünk Fénye” fűtés és világítás rekonstrukciós programban való részvételre.

58. A Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény megszüntetése.

59. Javaslat a „Városháza épületvilágítás felújítás, korszerűsítés I. ütem” tárgyú engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváhagyására.

60. Javaslat a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma működési elveinek jóváhagyására.

61. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítására.

62. Javaslat a Táncsics Mihály Kollégium rekonstrukció, átalakítás (Ménesi út) beruházás engedélyokiratának jóváhagyására.

63. Javaslat a Dobos C. József Vendéglátóipari Szki. (Bp. XIII., Huba u. 7.) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.

64. „A” épület felszabaduló területeinek rekonstrukciója a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházásánál.

65. Javaslat a Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme feladat jóváhagyására.

66. Javaslat a dunai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatásról szóló szerződés megkötésére.

67. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

68. Budapest portál rendszer tartalomszolgáltatóként történő üzemeltetése.

69. Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére egy Térségi Fejlesztési Információs Központ létrehozása érdekében.

70. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2005. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

71. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2005. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

72. Felterjesztési javaslat az 1993. évi III. törvény módosítására.

73. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére.

74. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. törzstőke emelésére vonatkozó megállapodás megkötésére.

75. Javaslat az Ezüst Bagoly Alapítvány támogatásának engedélyezésére.

76. Javaslat az egészségügyi közhasznú társaságok ügyvezetőinek, felügyelőbizottsági elnökeinek, felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazási szabályzatára.

77. Javaslat a főváros és IV. kerületi egészségügyi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

78. Javaslat az „Együtt Egymásért” bizottsági keret céltartalék 2006. évi felhasználására.

79. Budapest Főváros Önkormányzata részvétele a „Virágos Magyarországért” versenykiírásban.

80. Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2005. évi beszámolója elfogadására.

81. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2005. évi beszámolója elfogadására.

82. Javaslat a gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására a 2006/2007. tanévre.

83. Javaslat a 662/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére intézményi hibás adatszolgáltatások miatt.

84. Javaslat a „Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” engedélyokiratának jóváhagyására.

85. Az I. kerületi Önkormányzat „vis maior” támogatása.

86. A 707/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása. (A Csatorna Holding Rt. részvényekre vonatkozó részvény-átruházásokkal kapcsolatos önkormányzati döntések.)

87. Budapest V. kerület, Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

88. Budapest V. kerület, Markó u. 9. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

89. Budapest II. kerület, Bem József u. 1. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

90. Budapest XIV. kerület, Csömöri út-Rákospatak utca-Bosnyák utca-Lőcsei út által határolt területen található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

91. A Budapesti Közlekedési Szövetség alapszerződésének és működési szerződésének módosítása, támogatási szerződés megkötése a Volánbusz Zrt.-vel és a MÁV Zrt.-vel.

92. I. ker., Rác fürdő környéke területi rendezése.

93. Javaslat az Európai Beruházási Bankkal 1998. október 15-én kötött EIB I. „Környezetvédelem és Infrastruktúra Projekt” hitelszerződés módosítására.

94. Javaslat Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.

95. Javaslat a Békásmegyeri Tűzoltólaktanya létesítése 3. sz. módosított engedélyokirat jóváhagyására.

96. Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. alatti (hrsz.: 69.) Jankovich kastély és őspark értékesítése.

97. Javaslat az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat 2006. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

98. Javaslat átutalások kezdeményezésére a 8222 címkódról a Civil célú bizottsági keret céltartalék 2006. évi pályázat nyerteseinek támogatására.

99. Javaslat a 2006. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

100. A 2006. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

101. Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keretből.

102. Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keretből.

103. Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására az Egészségügyi célú bizottsági keretből.

104. Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére.

105. Javaslat az önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

106. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

107. Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére.

108. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból.

109. Balla István fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

110. Dernei Tibor fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

111. Kuharecz Károlyné fellebbezése Sipos Ilona személyi térítési díja ügyében.

112/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tag megválasztására.

Előadó: Wintermantel Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1048/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

dr. Fried Miklós lemondását a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság nem képviselői tagságáról tudomásul veszi. A Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága nem képviselő tagjának - 2006. július 1-jei hatállyal - Németh Szilárdot megválasztja.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht. alapító okiratának módosítására (vezető tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának megválasztása).

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1049/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, és megköti a Budapesti Fesztiválközpont Kht. ügyvezetője, dr. Kolosi Tamásné (a. n.: *, lakcím: *) megbízási szerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1050/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválközpont Kht. felügyelőbizottsága tagjának 2006. július 1-jétől 2011. június 30-ig, 5 éves időtartamra Teszársz Károlyt (a. n.: *, lakcím: *), Pohárnok Mihályt (a. n.: *, lakcím: *) Szabó Istvánt (a. n.: *, lakcím: *) választja meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1051/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválközpont Kht. könyvvizsgálójának 2006. július 1-jétől 2011. június 30-ig, 5 éves időtartamra az Audit Quality Könyvvizsgáló Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51. II. em. 1. sz., cégjegyzékszám: 01-09-674039, könyvvizsgálói engedély száma: 001415) nevében eljáró dr. Kondricz Józsefet (a. n.: *, lakcím: *; könyvvizsgálói igazolvány száma: 004680) választja meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1052/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Fesztiválközpont Kht. alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. ügyvezetőjének megbízására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1053/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

közös megegyezéssel, 2006. szeptember 30. napjával megszünteti Szabó György ügyvezető munkaviszonyát, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a közös megegyezéses megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1054/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. ügyvezetőjének megválasztja Szabó Györgyöt (a. n.: *, lakcím: *), 2006. október 1-2011. szeptember 30-ig terjedő időtartamra.

1055/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Szabó György ügyvezető megbízási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1056/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. új könyvvizsgálójának megbízására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1057/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

megválasztja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. könyvvizsgálójának a Trezor Audit 3000 Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-720499, székhely: 1124 Budapest, Vércse köz 3.) - a könyvvizsgálatért személyében is felelős Halmosi Tamásné bejegyzett könyvvizsgáló, (a. n.: *, lakik: *, Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 005517) - 2006. június 30-ától a Közhasznú Társaság végelszámolási eljárásának befejeződéséig terjedő határozott időtartamra, 120 000 Ft/hó + Áfa díjazással.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1058/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és - a 3. számú mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával összefüggő kérdések.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1059/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

közös megegyezéssel, 2006. július 31. napjával Fekete László ügyvezető munkaviszonyát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal megszünteti. Felkéri a főpolgármestert a közös megegyezéses megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1060/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 824/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatával történt ügyvezetői megbízásra tekintettel jóváhagyja és megköti Fekete Lászlóval a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, a megbízási szerződést. A megbízás díját 2006. augusztus 1. napjától kezdődően 660 000 Ft/hó összegben, éves prémiumának mértékét az éves megbízási díjának 120%-ában állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1061/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a 7. számú melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1062/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a fővárosi főjegyzőn keresztül a Főépítészi Irodát, hogy a Körvasút menti körút Pomázi út városhatár közti szakaszának FSZKT módosítás közgyűlési előterjesztéséig a Bp. III., Kunigunda út- Körvasút menti körút csomópontjára készítsen olyan FSZKT módosításra vonatkozó előterjesztést, mely biztosítani tudja a minden megközelítési irányt biztosítani tudó csomópont kialakításának lehetőségét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1063/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 43. oldalán szereplő „VOLÁN” című alfejezet harmadik bekezdéséből „egy új VOLÁNBUSZ végállomást javasolunk kialakítani a lebontásra kerülő Árva utca - metró feletti sétány - MÁV vonal töltése által határolt háromszögben.” szövegrész kimarad.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1064/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 35/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletének az Aquincum-Újpest Duna-híd kapcsolódó úthálózata és környezete Budapest III. kerületet érintő Duna-Pomázi út-Aranyhegyi út közötti szakasz és a XIII., IV. és XV. kerületet érintő, Duna-M3 bevezető út közötti szakaszra vonatkozó 1/A. és 1/B; 2/A. és 2/B. számú mel- lékleteit, az előterjesztő által befogadott módosítással.

1065/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 35/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XV. kerület, Rákos-palotai határút, Körvasút és M0 autópálya közötti szakaszra vonatkozó 3/A. és 3/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 35/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1066/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1067/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bánsági György módosító indítványát, mely szerint: „Budapest, XIV., Egressy út-Miskolci utca-Mogyoródi út-Fischer István utca (Pascal kút környéke) által határolt területre (a tervezési területre) az FSZT jelölés kerüljön rá az FSZKT-ra.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1068/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XI. kerület, Rupp-hegy és környéke (Felső határút-Kakukkhegyi erdősor-Kakukkhegyi út-Irhás árok-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út-belterületi határ által határolt) területére vonatkozó rendelettervezet 3. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1069/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XIV. kerület, Egressy út-Miskolci utca-Mogyoródi út-Fischer István utca által határolt területére vonatkozó rendelettervezet 4. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1070/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest II. kerület, Pasaréti út 191-193. sz. alatti 11658/12 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó rendelettervezet 1. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1071/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest VIII. kerület, Üllői út-József körút-Práter utca-Szigony utca-Tömő utca-Balassa utca-Apáthy I. utca-Szigony utca által határolt területre vonatkozó rendelettervezet 2. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete módosításaként.

1072/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XV. kerület, Régi Fóti út-Szántóföld utca-Mélyfúró utca-Felsőkert utca által határolt területére vonatkozó rendelettervezet 5. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1073/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XVII. kerület, Kerületközpont (Ferihegyi út-Liget sor-Gázló utca-Szabadság sugárút-Péceli út-Csabai út-Pesti út jelenlegi buszpályaudvar által határolt terület) területére vonatkozó rendelettervezet 6. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1074/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XVII. kerület, Orgoványi utca-Nagyhangács köz-Nagyhangács utca-Baross utca által határolt területre vonatkozó rendelettervezet 7. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1075/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XVII. kerület, 138659/2 hrsz.-ú (Gyümölcsös) dűlő-Szárazhegy utca-Pesti úti véderdő-138660/39 hrsz.-ú ingatlan által határolt 138660/40 hrsz.-ú területre vonatkozó rendelettervezet 8. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1076/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XII. kerület, Melinda út 38-40. szám alatti területre vonatkozó rendelettervezet 9. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1077/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest XVII. kerület, Régivám utca 37. szám alatti területre vonatkozó rendelettervezet 10. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

A Fővárosi Közgyűlés

- a mellékletnek megfelelő tartalommal - megalkotja 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1078/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Kulturális közhasznú társaságok tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának díjazása.

Előadó: Körmendy Ferenc

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1079/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 51%-os tulajdonában álló Mikroszkóp Színpad Kht. (székhelye: 1065 Bp., Nagymező u. 22-24.) taggyűlésén a Főváros, mint tulajdonos képviseletében eljáró Gy. Németh Erzsébet (lakik: *) kötött mandátummal, „igen” szavazatával az alábbiakat képviselje:

2006. július 1-jétől

a) az ügyvezető 448 000 Ft/hó díjazást kapjon, prémiumát az éves alapbér 100%-ában javasolja megállapítani;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást javasol megállapítani;

c) a könyvvizsgálónak 82 000 Ft/hó + áfa díjazást javasol megállapítani.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1080/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Budapesti Fesztiválközpont Kht. ügyvezetőjének díjazását 537 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves díjazás 120%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 82 000 Ft/hó, tagjainak 56 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1081/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 533 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Petőfi Csarnok Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 511 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1083/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Szabad Tér Színház Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 448 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1084/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a József Attila Színház Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 603 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1085/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Vidám Színpad Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 481 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1086/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Thália Színház Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 537 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1087/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) az Új Színház Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 577 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 72 000 Ft/hó, tagjainak 46 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1088/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jétől

a) a Madách Színház Kht. ügyvezetőjének személyi alapbérét 571 000 Ft/hó összegben, prémiumát az éves személyi alapbér 100%-ában állapítja meg;

b) a Felügyelőbizottság elnökének 82 000 Ft/hó, tagjainak 56 000 Ft/hó díjazást állapít meg;

c) a könyvvizsgáló díjazását 82 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a BeTISZK Kht. új ügyvezetőjének kinevezésére.

Előadó: dr. Schiffer János

(Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 10. pontja: A Podmaniczky Program felülvizsgálata és eljárásrendje.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál, dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1093/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szőke Lászlónak „A Podmaniczky Program felülvizsgálata és eljárásrendje” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1094/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés szövegéből a „Javaslat a Podmaniczky Program felülvizsgálatának és stratégiai megvalósulásának eljárásrendjére” című fejezetből kiveszi az alábbi bekezdést:

„Az átmeneti időszakban (2006. júliusa és novembere között) a Stratégiai Csoport feladatát a Városfejlesztési, Gazdálkodási és Szociálpolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda látja el a Főépítészi Iroda, a főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi kabinetek, a Költségvetési Tervezési Ügyosztály és szükség szerint külső szakértők bevonásával.”

Az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő (4.2. A monitoring rendszer és eljárási rend), a fent idézett mondatot a mellékletből is kiveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1095/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának (Podmaniczky Program) előrehaladásáról szóló tájékoztatót, az elfogadott módosító indítvánnyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1096/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának (Podmaniczky Program) módosításával az alábbiak szerint:

a) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 2.3. A kiemelt fejlesztési térségek áttekintése fejezete megváltozik jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

b) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 2.4. A kiemelt tematikus programok áttekintése fejezet megváltozik jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

c) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 4.2. A monitoring rendszer és az eljárási rend fejezete megváltozik jelen előterjesztés módosított 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

d) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 6. fejezet Függelék - Alátámasztó munkarészek kiegészül 6.6. Prioritások és intézkedések stratégiai és operatív célrendszere és indikátorok fejezettel jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

e) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 6. fejezet Függelék - Alátámasztó munkarészek kiegészül 6.7. A Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja (Podmaniczky Program) éves beszámolójának tartalmi követelményei fejezettel jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

f) Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Programjának 6. fejezet Függelék - Alátámasztó munkarészek kiegészül 6.8. Projekt Adatlap fejezettel jelen előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1097/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az 1451/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest Középtávú Városfejlesztési Program Magprogram módosítását elfogadja a 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Program szövegszerű átvezetését biztosítsa.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1098/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja Projekt Adatbázisának interneten való publikálásával.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1099/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Podmaniczky Program monitoring feladatait bizottság lássa el, amely feladattal a Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságát hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 8. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1100/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő a középtávú időszakban várható, Budapest fejlődését alapvetően meghatározó egyes nagyprojektek (olimpia, kormányzati negyed, konferenciaközpont) helyszíneinek kijelölését, valamint jelölje meg a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1101/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 101/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozatának felülvizsgálatát 2007. februárjáig végezze el.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Szakmai bizottság felállítása a Budapest VII. kerület, Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt területen városrehabilitációs akcióterület kijelölése céljából.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1102/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pál módosító indítványát, mely szerint:

„A szakmai bizottságban az erzsébetvárosi lakosság érdekét képviselő civil szervezet, a Madách Sétány Egyesület, 1 fővel képviselteti magát.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1103/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

kívánatosnak tartja a Budapest VII. kerület, Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt terület jövőbeni városrehabilitációs akcióterületté való kijelölését.

1104/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A városrehabilitációs akcióterületi kijelölés előkészítésére szakmai bizottságot hoz létre. Úgy dönt, hogy a szakmai bizottság a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala és az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2-2 delegáltjából, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1 delegáltjából álló 5 fős testületként működjön. Az Óvás Egyesület véleményezési joggal, 1 fő delegálttal képviseltetheti magát.

Határidő: azonnal a bizottság felállítására;

2006. szeptember 30. a bizottság munkájának befejezésére

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által 2007-2013 között direkt, illetve pályázati projektfinanszírozás keretében a Strukturális Alapból, valamint Kohéziós Alapból megvalósítani kívánt projektek körére.

Előadók: dr. Bakonyi Tibor, Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál, dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1105/2006. (VI. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007-2013 között, a Közép-magyarországi Régió Operatív Programja keretében direkt projektfinanszírozásra az előterjesztés 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti, Direkt projektként megjelölt projekteket benyújtja.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1106/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 2007-2013 között Kohéziós Alapból megvalósítani tervezett projektek körére az előterjesztés 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti, KA-ként megjelölt projekteknek megfelelően tegyen javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1107/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3., 4. és 5. számú melléklete szerinti projektek esetében biztosítani kívánja az előkészítéshez szükséges forrást, ideértve a szükséges körben portfólióvagyon értékesítését is, amely körnek hangsúlyosan nem része sem a privatizált közmű cégekben meglévő fővárosi részvénycsomag, sem a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges vagyonelemek. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedésekre.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1108/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az indikatív forrásnagyság növekedése esetén további projektekre a 313/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat, a 314/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat és a 315/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozatok által elfogadott projekttáblázatok szerint tesz javaslatot, különös tekintettel az előterjesztés - az előterjesztők által befogadott javaslattal módosított - 6. sz. melléklete szerinti projektekre.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól, és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1109/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Havas Szófia módosító indítványát, mely szerint: „A 4. számú mellékletbe az Operaház és környéke nem kerül be.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 39/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletet, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására vonatkozó javaslat.

Előadó: Vajda Pál

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1110/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Zsinka Lászlónak „A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1111/2006. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elnapolja „A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című napirend tárgyalását és délután a kérdések és interpellációk utáni első napirendként folytatja azt.

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1112/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Soltész Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 16. pontja: A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1113/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztés után kívánja megtárgyalni a

- Javaslat a 2006. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására;

- 2006. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján;

- Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keretből;

- Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keretből;

- Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására az Egészségügyi célú bizottsági keretből;

- Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére;

- Javaslat az önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére;

- Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére;

- Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére;

- Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból

című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1114/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak „A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztés elnapolására vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1115/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.

A napirend 17. pontja: Javaslat a 2006. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Dancsecs György

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1116/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 12/2006. (VI. 1.) határozatával a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Szervezet

Pályázati cél
Elnyert
összeg
(E Ft)

Címre

Előirányzat
1. A Zene Mindenkié Egyesület foglalkozásai 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2. Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány Kerekesszékből lóhátra 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
3. Amari Kris Cigányszervezet Hátrányos helyzetű roma gyermekek tanulási esélyeinek növelése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4. Amari Sunto Marija Cigánymissziós Alapítvány Cigány családok zarándoklata a szeptemberi csatkai cigánybúcsúra 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
5. ATHOSZ Művészeti Közéleti és Irodalmi Társaság Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete „Juniális” - júniusi családi rendezvény 112 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7. Állj Le Alapítvány Drogprevenciós program roma fiataloknak 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8. Balkán Hangja Kulturális Egyesület Balkán hangja fesztiválsorozat 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9. Bolgár Ifjúsági Egyesület „Bulfeszt” Bulgária Fesztivál 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
10. Budapesti Román Egyesület Az 1956-os forradalom hatása Romániában - Szimpózium 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11. Budapesti Románok Kulturális Társasága Románok Pest-Budán a XVII-XIX. században (Ismeretterjesztő előadássorozat) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12. Budapesti Székely Kör „Előre fiatalok” - beilleszkedési nehézséggel küzdő fiatalok szabadidős foglalkoztatása 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13. Civil Rádiózásért Alapítvány Kisebbségi médiaprogram 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14. Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete Csepeli német nemzetiségi kultúrcsoportok műsoros estje 130 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15. Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Szabadidős programsorozat súlyosan mozgássérült személyek részére 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16. Emberi Jog Védelméért és Nemzetközi Jog Kutatásért Közhasznú Egyesület „Nemzetek mesekönyve” - afrikai mesék kiadása cd-n 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17. Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság Újpest cigány kulturális programjainak szervezése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Fővárosi Örmény Klub működtetése 400 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
19. Erzsébetvárosi Mozgássérültek és Barátaik Érdekvédelmi Egyesülete a Rehabilitációért Mozgáskorlátozottak Európában - 2006. 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
20. Euro - Etnikum Alapítvány Bartók - Enescu ünnepi hangverseny 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
21. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Alapítvány Egyenlő esély biztosítása mozgássérülteknek a tanulásban és a szabadidő eltöltésében 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
22. Félúton Sportegyesület Élménnyel teli szabadidő biztosítása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
23. Fővárosi Román Ortodox Nők Egyesülete A fővárosi román ortodox közösség búcsúja 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
24. Független Cigányzenészek Országos Szervezete Kulturális hagyományőrző rendezvények 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
25. Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány A Fejlesztő Gondozó Központban ellátott 36 sérült gyermek és fiatal szabadidős tevékenységi körének szélesítése 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
26. Gyermekvilág - Ágyszínház Alapítvány 15 éves az Ágyszínház - 30 perces dokumentumfilm az önkéntes segítőkről 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
27. „Győzelemért Simon Gyerekfoci” Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Tolerancia focikupa 2006 - „Mondj nemet az erőszakra és a rasszizmusra!” 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
28. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület Magyar kisebbségek - magyarországi kisebbségek; Klubestek és előadások 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
29. Hendikep Alapítvány Integrált táboroztatás a Tisza-tónál 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
30. Humano Modo Alapítvány Nyári napközis úszó és kézműves tábor 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
31. Ifi Hajnal Alkoholmentes Klub Nyíregyháza-sóstói családi találkozó 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32. Jézus Társasága Alapítvány „Gyökerek” - nyári tábor határon túli gyerekeknek 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
33. Rendtartománya Jézus Társasága Magyarországi „Vízenjárás” amatőrfilm-szemle 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
34. Józsefvárosi Roma Kerekasztal VII. Budapesti Roma Fesztivál 400 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
35. Józsefvárosi Szabadidős Egyesület Egyenlőség megteremtése egy sportágban - az asztali labdarúgásban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
36. Kaszap István Alapítvány - Közhasznú Szervezet Szociális alapú esélyegyenlőség elősegítése kerületi családok és gyermekek részére; lelki közösségek segítése 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
37. Katolikus Ifjúsági Mozgalom A szervezet működési költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
38. Kerekasztal Alapítvány „TANÍ-TANI” - cigány szervezetvezetők képzése projektasszisztensi feladatkör ellátására 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
39. Keresztény Ökumenikus Diákegyesület „Szolidaritást tanulni” 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
40. KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület Roma és nem roma családok kultúracseréje 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
41. Kovász Egyesület a XVI. Kerületi Katolikus Iskoláért Csángó gyermekek nyaraltatása Budapesten 450 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42. Kőbánya Roma Gyermekeiért Alapítvány Hagyományőrző tábor 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
43. Közösség Ifjúsági Alapítvány Az Egyetemi templom Don Bosco Ének- és Zenekarának nyári szakmai továbbképzése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
44. Látó-tér Alapítvány Óvodás-kisiskolás gyermekek készségfejlesztő tábora 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
45. Magyarországi Bolgárok Egyesülete Dimiter napi kertészünnep 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
46. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Integrált nyári táborozás hátrányos helyzetű fiatalokkal 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
47. Magyarországi Roma Parlament Fővárosi roma kulturális rendezvények 400 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
48. Magyarországi Politikai Foglyok Szövetsége POFOSZ hagyományőrző tagozatának támogatása 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
49. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete Alsóőrsi rehabilitációs tábor 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
50. MAGYI Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség- és Érdekvédelmi Egyesület Szabadidős programok súlyosan egészségkárosodott gyermekek számára 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
51. Mahatma Gandhi Egyesület Kulturális és tolerancia programok 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
52. Monostor - Család Egyesület Családünnep 2006. 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
53. Súlyos mozgássérült fiatalok szabadidős Mozgássérültek Budapesti Egyesülete programja 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
54. Nővér-Kék Alapítvány Lovasterápiás foglalkozások értelmi sérült gyermekek számára 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
55. Országos Ifjúsági Vezetőképző Egyesület Nem jó az embernek egyedül - párkapcsolati tréning 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
56. OZVENA Budapesti Szlovák Kórus Szlovák nyelvű cd kiadása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
57. Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány Egyházközségi fiatalok nyári tábora 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
58. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány KözösPont sátor a Sziget fesztiválon 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
59. Para-fitt Úszó és Vízisport Egyesület „Nézd, milyen szép ez az ország!” 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
60. Pasaréti Ferences Alapítvány Szociális és jószolgálati feladatok ellátása Pasaréten 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
62. Pia Causa/Kegyes Célra Egyesület Az egyesület gyógyító közösségei 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
62. Polgárok Zuglóért Alapítvány 1956 - az 50 évforduló hatása a Kárpát-medencében 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
63. Pool ’n’ Roll SE Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes Kombitánccal az esélyegyenlőségért 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
64. Rákosfalvai Szent István Király Plébánia Karitász-munkacsoport Nehéz élethelyzetben élő idős beteg emberek támogatása 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
65. Református Misszió Központ Hallás- és halmozottan sérült gyermekek rehabilitációja 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
66. Regina Pacis Közösség Idősek felkarolása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
67. Regnum Mariánum Katolikus Közösség Egyesület Patkoló 2006 - ifjúságneveléssel foglalkozók képzése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
68. Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet Kisebbségek találkozója 2006. 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
69. Roma Szociális és Érdekvédelmi Egyesület Nyári családi tábor az integráció és az esélyegyenlőség nevében 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
70. Rózsafüzér Királynéja Plébánia - Regnum Mariánum Kápolna Klub A VII. kerületi cigányság kulturális támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
71. Salva Vita Alapítvány „Munka után édes a pihenés” - Értelmi fogyatékos fiatalok integrált nyaraltatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
72. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Ifjúsági és kommunikációs tábor 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
73. Szent Erzsébet Karitász Központ Életvezetést, társadalmi reintegrációt segítő lelki hétvégék 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
74. Szentimrevárosi Egyesület Mozgás- és látássérült felnőttek tábora Garán 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
75. Szent József Társaskör Családgondozói és családi kohézió erősítő programsorozat 2006. 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
76. Szent Rafael Karitasz Alapítvány Hajléktalanok személyiség gyógyító gondozása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
77. Szepesi Ervin Alapítvány A szeretet és összefogás erejével a társadalmi különbségek csökkentéséért 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
78. Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete Alsóőrsi rehabilitációs tábor 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
79. Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület Az egyesület éves tevékenységének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
80. Támasztma Zuglói Egyesület Esélyt a fulladás megelőzésére! 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
81. Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete Kis hazánk csodálatos tájain eleink nyomában 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
82. Új Út Szociális Egyesület Lelki gondozás hajléktalan emberek élethelyzetének javítása céljából 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
83. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Segítők, aktívák, önkéntesek motiválását, szakmai fejlődését és rekreációját célzó program szervezése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
84. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítása látássérült emberek részére 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
85. Zoril Délbudai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány „Amare Vuni” Gyökereink 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
86. Zuglói Szent Antal Alapítvány Növény - állat - ember békében 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
ÖSSZESEN: 15 242

Felkéri a bizottsági elnököt, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság elnöke

A napirend 18. pontja: A 2006. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

Előadó: Bánsági György

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1117/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásának átutalását a Környezetvédelmi Alap 2006. évi kerete terhére:

Királyerdei Kis-Duna Társaság 100 000
Ökoszolgálat Alapítvány 300 000
Nap Klub Alapítvány 400 000
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 350 000
Hulladék Munkaszövetség 100 000
Budenz u. és Környéke Diák és Lakóterületi SE 250 000
Magyar Természetvédők Szövetsége 550 000
Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 90 000
TIT Stúdió Egyesület Környezetvéd. Oktatóközpontja 450 000
Civil Rádiózásért Alapítvány 300 000
Magyar Közlekedési Klub Egyesület 300 000
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület 400 000
Pasaréti Ferences Alapítvány 200 000
Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány 400 000
Szebb Gyermekévekért Alapítvány 500 000
Csepeli Zöld Kör Egyesület 100 000
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete 300 000
Wekerle-Kálvin Alapítvány 130 000
Asztmás és Allergiás Gyermekek Mo. Egyesülete 1 360 000
Szemléletváltás az Életért Ember és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 30 000
NOE Ludotéka-Ferencváros Csoport 250 000
NOE Ludotéka-Ferencváros Csoport 250 000
Zölderdő Óvoda Alapítvány 500 000
Zöld Fiatalok Egyesület 600 000
Életjel Alapítvány 60 000
Összesen: 8 270 000

Határidő: azonnal

Felelős: Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

A napirend 19. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keretből.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1118/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8214 Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére az alábbi alapítványok részére a következő összegek átutalását engedélyezi:

Iktató-
szám
Pályázó szervezet neve Pályázati cél Összeg
763 Félúton Alapítvány Addiktológiai Diagnosztikai és Terápiás Központ és a háziorvosi rendelő kialakításának befejezése II. ütem 8 000
866 Magyar Hospice Alapítvány Hospice ellátás elérhetőségének kialakítása a Dél-pesti régióban 6 000
Mindösszesen: 14 000

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1119/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat átutalások kezdeményezésére a 8222 címkódról a Civil célú bizottsági keret céltartalék 2006. évi pályázat nyerteseinek támogatására” című előterjesztést az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból” című előterjesztés után tárgyalja meg.

A napirend 20. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keretből.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1120/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek részére a következő összegek átutalását engedélyezi:

Iktatószám Pályázó szervezet neve Pályázati cél Összeg
(E Ft)
800 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Fogyatékos emberek egészségmegőrzését elősegítő szűrő program 3 044
836 Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete A véradók megbecsüléséért - véradó ünnepségek szervezése és lebonyolítása, ajándékcsomagok biztosítása 3 560
837 Segély Helyett Esély Alapítvány Új prevenciós módszer létrehozása a pszichoszociális problémák megoldására a Thalassa Házban 849
902 Sziget Droginformációs Alapítvány 2 terápiás csoport elindítása „SZÜLŐI KÉPMÁS? - MÁSKÉPP!” és „megtart - a - LAK” címmel, lelki egészségmegőrző és helyreállító szemléleti keretben 600
924 Magyar Vöröskereszt XIX. ker. Szervezete Életminőség javítás program az idősödő korosztály számára 434
747 Kardiovaszkuláris Védelem Alapítvány Az egészségükben károsodott szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők egészségi állapotának javítása, teljes értékű egészségügyi, és társadalmi rehabilitációja segítésének programja 4 000
766 Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért A Központi idegrendszeri károsodott gyermekek fejlesztése játékterápiával, valamint a szabadidő programjaik szervezése, lebonyolítása 700
776 Sclerosis Multiplex Budapest Egyesület Konduktív foglalkozások SM betegeknek 864
778 Magyar Szívegyesület Budapesti Szervezete Szívbetegek egészségfenntartása, a betegség megelőzése 1 000
779 Magyar Orvostársaságok és Egyesületeik Szövetsége (MOTESZ) REHA HUNGARY 2006 Rehabilitációs Szakkiállítás és Kongresszus és az Esélyegyenlőség Napja 2 000
803 Hegedűs István Alapítvány Fogyatékosok egészségi állapotának javítása 715
804 Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Súlyosan mozgássérült emberek egészségi állapotának javítása, szinten tartása egyéni gyógytornával és víz alatti tornával 1 621
805 Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány „Állj fel és fuss!” - Fogyatékos gyermekek sportoktatása 742
806 Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület Barlangi sportterápia program asztmás, légúti allergiás gyermekeknek 600
807 Juvenilis-Diab-Help Alapítvány Pályázat cukorbeteg gyermekek prevenciós célú edukáló táboroztatásának támogatására 200
809 KESZ Kálvária 5 Egyesület Pszichotikus személyek családi gondozása 1 170
811 Diótörés Alapítvány A volt állami gondozott, hajléktalan, polymorbid fiatalok komplex szocio-rehabilitációs rendszerének támogatása, a jó gyakorlat terjeszthetőségének módszertani segítése 2 000
816 Pool ’n’ Roll SE / ROLL DANCE Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes Fogyatékos emberek testi-lelki egészségének megőrzése, javítása 500
848 Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete Betegoktatás asztmás gyermekek részére, speciális téli klímatábor 800
850 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány A nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány csecsemőotthonában élő fogyatékos, tartósan beteg, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségügyi és társadalmi rehabilitációja 2 000
853 „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Egészségügyi szolgáltatások biztosítása a Női éjjeli Menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő, életvitelszerűen utcán élő hajléktalan nők számára 325
854 Magyar Védőnők Egyesülete „Élj egészségesen” szakmai továbbképzés a budapesti védőnők részére, a hatékony prevenciós munkájuk megvalósulása érdekében 1 642
856 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Közösségi pszichiátriai elvekre épülő komplex társadalmi reintegráció a pszichiátriai betegek érdekében 2 450
857 Lélek-Hang Egyesület Skizofréniában szenvedő betegek önsegítése és egészségi állapotuk javítása 580
860 Vesebetegek Bajcsy Kórházi Egyesülete Vesebetegek Egészségi állapotának megőrzése, javítása úszásterápiával 450
861 Látássérült „Cseppkő” Országos Egyesület Házi szociális segítő szolgálat működtetése 2 544
862 Kerekasztal Alapítvány „Tiszta szívvel” - szív és érrendszeri betegségek korai megelőzése, rizikófaktorok felmérése és csökkentése, a cigány gyermek és tizenéves korcsoport körében 855
881 Súlyosan Mozgássérültek „Bethesda” Segélyező Alapítvány A BETHESDA Alapítvány működésének támogatása egy éven keresztül 500
883 „Szebb gyermekévekért” Közhasznú Alapítvány Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapotának javítására szervezett tábor 500
884 Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány „Egészségfejlesztés és prevenció” komplex egészségmegőrzési program Kőbányán 500
885 Bliss Alapítvány Mozgásfejlesztés a komplex rehabilitációban 1 690
887 Budai Gyermekkórházért Alapítvány A betegazonosítás jogszabályok és az intézmény minőségügyi rendszere alapján történő működtetése technikai feltételeinek megteremtése 523
889 Varázshegy Pszichiátriai Önsegítő Egyesület Pszichiátriai betegek rehabilitációja közösségi eszközökkel 740
890 Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN Alapítvány Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek ellátási feltételeinek megteremtése a Down Alapítvány Átmeneti Otthonában 2 080
891 Bálint Zsidó Közösségi Ház - MAZS Alapítvány Gésa Torna 207
892 Humano Modo Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek részére víztisztító berendezés vásárlása 222
898 Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány Az ágyszínház honlapjának fejlesztése 500
Mindösszesen: 43 707

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására az Egészségügyi célú bizottsági keretből.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1121/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8202 Egészségügyi célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek részére a következő összegek átutalását engedélyezi:


Iktatószám

Pályázó szervezet neve

Pályázati cél
Támogatási
összeg
(E Ft)
746 Via Vita Veritas Alapítvány Általános iskolás fiatalok preventív szemészeti szűrőprogramja 1 205
808 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Akadálymentes Egészségcentrum kialakítása 4 480
812 Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány „Egészségért lovagolva” 600
813 Uniós Tanoda Alapítvány Mit kérdezzek orvosomtól? - tájékoztató kiadvány készítése 1 205
814 Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány „Önkéntesekkel a betegekért” 3 565
815 Gyermekszív 2000 Alapítvány Krónikus légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek úszásterápiás programja 1 200
818 Jövőbarát Alapítvány „Találd meg a helyed” Egészségnevelő, drogprevenciós program halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak 2 552
819 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete „Fényközelben” - Látássérültek Közösségi Egészségnapja 4 500
849 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért „Terápia, fejlesztés, nevelés” - Preventív célú csoportfoglalkozások a Gézengúz Alapítványban 2 658
851 Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete Révészek az integrált életért 3 954
852 Benevita Alapítvány Fogyatékos emberek önálló életvitelének segítése 887
855 ÉLET Alapítvány - Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Mentálhigiénés prevenció - a telefonszolgálat a fővárosi alapellátás rendszerében 3 000
863 Allergia Adatbank Alapítvány Allergiában szenvedő betegek edukációjának fejlesztése 964
Mindösszesen: 30 770

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek és alapítvány támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére.

Előadó: Devosa Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1122/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére az alábbi szervezeteket támogatja. Egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződések megkötésére.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(Ft-ban)
1. Biner Sportegyesület Családi Sportnap kiadásaira 1 100 000
2. Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség A Korcsolyázó Szövetség által rendezésre kerülő Vilgágkongresszus kiadásaira 1 100 000
3. Kiss Lenke Kosársuli Terembérleti díjakra 450 000
4. Világjátékok Alapítvány Az árvíz által tönkretett szociális helyiségek helyreállítása 1 000 000
5. Magyar Kézilabda Szövetség A Pannon Kupa női nemzetközi kézilabda torna kiadásaira 1 000 000
6. Budapest Lágymányos Szent Adalbert Plébánia Sportfelszerelések vásárlására 250 000
7. Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Sportfelszerelések vásárlására 337 500
8. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület Az Egyesület kézilabda szakosztályának utánpótlás korú csapatai kiadásaira. 600 000
9. Aloha Reklám, Marketing és Filmkészítő Bt. Az „Aki önmaga legnagyobb ellensége volt....” címmel Iharos Sándor tizenkétszeres világcsúcstartó futóról készült dokumentumfilm angol nyelvű verziója promóciós anyagainak elkészítésére 538 000
10. Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata A Sporttagozat által szervezett kerületi sportvezetői értekezletének utazási kiadásaira. 550 000
Összesen: 6 925 500

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat az önkéntes-tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1123/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8440 Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása” címen szereplő 6000 E Ft előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását:

Támogatott megnevezése Támogatás
(E Ft)
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 1000
Perbál Község Tűzoltó Egyesület 500
Pilisborosjenő (Weindorf) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 800
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1000
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1500
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1200
ÖSSZESEN 6000

Határidő: a szolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: dr. Spira Veronika

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1124/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint, a 176/2006. (VI. 21.) OB határozat alapján:

Budapesti Diáksport Szövetség 1500 E Ft
Természetjáró Fiatalok Szövetsége 500 E Ft

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére.

Előadó: Bihary Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1125/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2006. évi költségvetésről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (13) bekezdése alapján a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” cím terhére az alábbi támogatási összegek átutalását engedélyezi:

Pályázó Pályázati program Támogatás
Ft-ban
1. FKFSZ Kht. Lokális foglalkoztatási akciótervek előkészítése és értékelése, tapasztalatcsere és kapcsolaterősítő látogatás 500 000
2. Rügyecskék Ember és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Nemzetközi tapasztalat adaptálása az erdőpedagógiában 550 000
3. Környezettudományi Központ Az EU intelligent energy programja által támogatott green labels purchase c. projekt 500 000
4. Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Tudatos vásárló leszek! vetélkedő középiskolai diákoknak 300 000
5. Nemzetközi Pikkler Emmi Közalapítvány Nemzetközi kisgyermek-nevelési konferencia szervezése 800 000
6. Urbanissimus Egyesület ReEvolutio Budapest 2006 Közép- és Délkelet-Európai befektetői fórum és projektbörze 500 000
7. Kultúrpont Iroda Tájékoztatás az EU-ban c. kurzus megszervezése fővárosi könyvtárak munkatársainak 400 000
8. Hartyán Nevelési-Oktatási Központ Nyelvi felkészítő és EU-s kapcsolatteremtő tábor 800 000
9. Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete A bp-i szelektív hulladékgyűjtést, és különösen a hulladék-hasznosítást bemutató lakossági tájékoztató füzet elkészítése 500 000
10. Jövőnk az Új Évezred Európája Alapítvány Az EU-val kapcsolatos internet címeket tartalmazó tájékoztató kisfüzet elkészítése 700 000
11. Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány Országos konferencia szervezése a munkahelyteremtésről, különös tekintettel a női munkavállalókra 600 000
12. MÉK Koordinációs és Logisztikai Kht. (Magyar Építész Kamara) Mies van Der Rohe díj 2005, Nemzetközi Építészeti Kiállítás 400 000
13. „A zene mindenkié” Egyesület folyamatos részvétel az 1. európai fogyatékos zenekar munkájában 800 000
14. Baltazár Színház Alapítvány A Tomatis-módszer alkalmazása a színházban, népszerűsítése és meghonosítása 400 000
15. Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány Az EU-ban érvényben lévő állattartási és állatvédelmi előírások, szabályozások, törvények ismertetése a hazai állattartók mind szélesebb körével 500 000
16. Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház nemzetközi bemutatkozása 400 000
17. Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület A Menedék Egyesület nemzetközi jelenlétének és tapasztalatcseréjének elősegítése 200 000
18. Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány Nemzetközi konferencia: EC Competition Law: decentralized application of a centralized regime 200 000
19. Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány EASA 006 Bp. 250 000
20. Magyar Földrajzi Társaság A városátalakulás, városfejlesztés és városrehabilitáció aktuális kérdései Bp. és Lipcse példáján (gyakorlatorientált kézikönyv) 200 000
21. Nagycsaládosok Országos Egyesülete Európa jövője a család 400 000
22. Magyar Természetvédők Szövetsége Az MTSZ európai szerepvállalásának erősítése 300 000
23. Magyar Paralimpiai Bizottság Paralimpiai filmfesztivál bemutatója Brüsszelben 300 000
24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége A KÉSZ lengyel-olasz kapcsolatainak megerősítése, bp-i konferencia szervezése 200 000
25. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Az EU-s tagsághoz kapcsolódó tájékoztató napok szervezése az SINOSZ-ben 190 000
26. Optimista Ifjúságért Alapítvány Az EU népszerűsítése a Zsiráf Diákújságban 290 000
27. Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány Tanulás és munkavállalás az EU-ban 200 000
28. Agroprudencia Kht. Hogyan gazdálkodjunk sikeresen az EU-ban? 200 000
29. Magyarországi Strucctenyésztők Közhasznú Egyesülete Brüsszeli strucc-világkongresszus 2006. okt. 28-29. 100 000
Összesen: 11 680 000

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból.

Előadó: Körmendy Ferenc

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1126/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 103/2006. (VI. 21.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím terhére 300 E Ft összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím terhére 400 E Ft összegben (mindösszesen 700 E Ft értékben) az alábbi civil szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó Cél Támogatás
(E Ft)
A „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím keretéből:
Alternatív és Független Színházak Szövetsége Alternatív Színházi Szemle főv. díja 300 E Ft
A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretéből:
Dél-Budáért Alapítvány Tánczos Gábor emléktábla 200 E Ft
Magyar Műhely Alapítvány Szkárosi E.: Merülő Monró c. kötet 200 E Ft
Mindösszesen: 700 E Ft

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: Kulturális Bizottság elnöke

A napirend 27. pontja: Javaslat átutalások kezdeményezésére a 8222 címkódról a Civil célú bizottsági keret céltartalék 2006. évi pályázat nyerteseinek támogatására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1127/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének 23. § (13) bekezdése értelmében, a „8222 Civil célú bizottsági keret” cím terhére a Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 19/2006. (VI. 13.) határozata alapján az alábbi szervezetek részére a támogatások átutalását engedélyezi:

Szervezet neve Pályázat címe Összeg (Ft)
„40+” Esélyek és Lehetőségek Negyven Felett Alapítvány Budapest „40+” pont 150 000
A Cápák Jövőjéért Alapítvány „Természet a nagyvárosban” fővárosi iskolások természettudatos nevelése 500 000
A XXIII. kerület fejlesztéséért - Együtt Soroksárért Egyesület Együtt az élhetőbb és lakhatóbb Soroksárért 100 000
A zene mindenkié Egyesület A Parafónia zenekar működtetése 200 000
Állj Le Alapítvány Drogprevenciós program fiataloknak 450 000
ANCSESZ Fitness SE ANCSESZ Fitness az egészséges ifjúságért 200 000
Angyalföld Szociális Egyesület Angyalfórum kerekasztal működtetésének továbbfejlesztése 400 000
Angyalföldért Egyesület Az Angyalföldért Egyesület közösségi, közösségépítő tevékenysége időskorúak körében 400 000
Banki Hitelkárosultak Egyesülete Információval a hitelkárosultakért 200 000
Barátság Klub Egyesület Kiemelt jelentőségű, közösségépítő programok megvalósítása - Vártúra sorozat, budapesti séták, ausztriai kiránduláshoz 100 000
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságnevelési Alapítvány A Bárdos Alapítvány működése és ezen belül a XXX. Jubileumi Bádros Lajos Zenei Hetek megrendezése 200 000
Békásmegyeri Lakótelepi Egyesület A Békásmegyeri Lakótelepi Egyesület Békásmegyeri Információs és Szolgáltató Irodájának működési támogatása 150 000
Belvárosi-Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete Működési támogatás fogyatékos időskorúaknak 150 000
Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány EASA 2006 200 000
BLISS Alapítvány Egy lépés a közös jövőért-kommunikációs táborok súlyosan és halmozottan sérült, mozgás- és beszédképtelen, de ép értelmű gyermekek és fiatalok részére 200 000
BME Management Szakkollégium Management működése 140 000
Budapesti Domonkos Templom Orgonabarátai Alapítvány Orgonakarzatot lezáró biztonsági ajtók szépítése 400 000
Budapesti Élelmiszerbank Egyesület Karácsonyi élelmiszergyűjtési akció 300 000
Budapesti Honismereti Társaság Lokálpatrióta fővárosi civil szervezetek munkáját segítő tevékenységek 300 000
Budapesti Természetbarát Sportszövetség Pályázat a fővárosközpontúan működő természetbarát felnőtt, nyugdíjas és ifjúsági szervezetek programjainak támogatására 200 000
Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány „A víz mellé ültetett fa” 200 000
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány működése 600 000
Cinkotai Polgárőr Egyesület XVI. kerületi Fiatal Polgárőrök Egyesületetének szervezése 400 000
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (Cikk Egyesület) Fiatalok Európája 450 000
Civil Rádiózásért Alapítvány A szabad, nem nyereségérdekelt közösségi Civil Rádió FM98 működtetése 600 000
Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Közélet szerepe a közösségek, ezen belül az ifjúság és az idősek együttes életvitelében 100 000
Országos Szövetsége Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért „Éld az életet!” egészségmegőrző és prevenciós program 100 000
Csíki-hegyek Utcai Iskola Alapítvány Múzsák Csókja - Kulturális Tehetségkutató Verseny 300 000
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány Közösségépítő tevékenység az„Összegyülekezés napja” keretében, 2006-évben 200 000
Csillebérc Alapítvány A Birodalom fejedelme 300 000
Csillebérci Okosodó Egyesület Okosodó tábor 2006 700 000
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete „Fehér folt” program megvalósítása 250 000
Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Diákújságírók a budapesti fiatalokért 200 000
DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány Sajátos nevelési igényű (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás) gyermekek integrált nevelésének segítése 200 000
Egy Optimista Magyarországért Közhasznú Alapítvány Mosoly-nap 100 000
Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek 2006. évi programjainak és működésének támogatása 500 000
Eleven Demokráciáért Ifjúsági és Kulturális Egyesület Fővárosi fiatalok kapcsolatprogramja 400 000
Élhető Városért Kulturális Egyesület Budapesten élő, a szociális ellátó rendszerbe nem kerülő nyugdíjasok támogatása 600 000
ELTE TFK Művelődésszervezés Tanszék Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Budapesti felnőttoktatási szervezetek adatbázisának és képzési információs hálózatának létrehozása 300 000
Ember és polgár leszek Pedagógiai Civil Egyesület A Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2006. évi pályázata 100 000
Emberi Jog Védelméért és Nemzetközi Jog Kutatásáért Közhasznú Egyesület Menekültügyi iroda fenntartása 600 000
Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság A Társaság 20 éves fennállásának 2006. évi közösségi programjai, tevékenységének bemutatása 300 000
ÉRTÉK-REND Alapítvány Gyermek és ifjúsági bűnmegelőzés - Suli Zsaru program elindítása 100 000
Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete Rokkantak Világnapja 200 000
Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület Hálózatépítés és fenntartás a Budapesten szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi területen tevékenykedő civil és egyházi szervezetek vezetői és szakdolgozói számára 600 000
FC Rákoshegy SE Lakályos gödör 350 000
Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület A felzárkózási program folytatása 100 000
Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület Ferencváros helytörténeti jelentőségű vállalkozása díj projekt megvalósítása 600 000
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület cél szerinti tevékenységeinek színvonalát biztosítani anyagi források kiegészítésével, pályázati úton 200 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetek Kulturált kutyatartás, köztisztaság és környezetvédelem a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében, a 2006. évben 100 000
Fészekalja Egyesület Gyermekélet a XXI. század eszközeivel 500 000
Fészeklakó Alapítvány Fiatal önkéntesek a budapesti hajléktalanokért 200 000
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány „Fogjunk össze” programsorozat 200 000
Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért Működési támogatás 500 000
Fórumház Egyesület A Fórumház a civilekért 500 000
Földrajztanárok Egylete Budapest világörökségei a Kárpát-medence versenyen és táborozáson 300 000
Fővárosi Diáktűzoltó Szövetség Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2006. évi pályázata 200 000
Garaboncziás Egyesület A Garaboncziások 2006. évi tevékenysége 400 000
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért A mi világunk - Gézengúz születésnap az elfogadás, az empátia és az integráció jegyében 200 000
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány A XVII. kerületben élő nagycsaládosok színházba járásának elősegítése 500 000
G-Plútó Egyesület Egészséges, művelt gyerekekért és fiatalokért Rákosmentén 255 000
Grund Alapítvány a Gyermekekért Helyem a világban 500 000
Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány A 15 éves ágyszínházi program működése 200 000
Havasi Gyopár Alapítvány Kőbányai Civil Együttműködési Hálózat 300 000
Hegyhát Egyesület Internet a fogyatékosokért! 100 000
Hegyi Sport Club Egyesület Hegymászás-speciális prevenciós terápia állami gondozott gyerekek számára 600 000
Herminamező Polgári Köre Budapest építészeti örökségéért és az épített környezet védelméért 100 000
Ifjúsági Caritas Egyesület Az Ifjúsági Caritas Egyesület éves tevékenysége 500 000
Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány Diákönkormányzati módszertani információk és diákjogi ismeretterjesztés a Fővárosban 100 000
Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány Mentálhigiénés programok biztosítása - Bp. XIII. kerületében működő (fővárosi fenntartású) középiskolák számára 200 000
JÓ-ÚT Roma EU-Integrációt Elősegítő Egyesület (EU-DROM) Roma Integrációs Paktum - 2007 400 000
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület Prevenció szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára a Magdolna projekt területén 200 000
Kamasztér Alapítvány Szabadtéren Szabadon - utcai segítő munka a fővárosi kamaszokért 200 000
Kárpátok Ifjúsági Szövetség Építsünk közösséget! 600 000
Kaszap István Alapítvány Szociális családtámogatás, lelki közösségek támogatása, gyermekek szociális alapú segítése, támogatása 200 000
Katolikus Ifjúsági Mozgalom A Katolikus Ifjúsági Mozgalom működési költségének kiegészítése 2006 300 000
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Működési támogatás 200 000
Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidősportjáért Zölden-zöldben 300 000
Keresztény Ökumenikus Diákegyesület A KÖD működésének, fővárosi programjainak, és a budapesti ökumenikus ifjúsági civilszervezetek szakmai együttműködésének támogatása 100 000
Királyerdei Kis-Duna Társaság A Kis-Duna liget megújulása 100 000
Kisállatmenhely Alapítvány Honlap - internetes gazdi keresés árva állatoknak 50 000
Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület Civil Partnerség 2006 500 000
Kispesti Véradók Egyesülete Kispesti Véradók Egyesülete 2006 200 000
Klebelsberg Kuno Emléktársaság Klebelsberg archivum-könyvtár (emlékszoba) 200 000
Klubhálózat XIII. kerület Alapítvány Egészség- és környezettudatos fiatalok előadássorozat-kiadvány megjelentetése, kommunikáció 200 000
Kócos Természetbarát Sport Egyesület „A” kategória - Alacsony jövedelmű természetet kedvelők kikapcsolódásáért 200 000
Kordován tér Baráti Kör Közterület-fejlesztés 300 000
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány Játszva gyógyulni! 100 000
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete Művészeti szomszédolás - Kortárs képzőművészeti cserekiállítás a Párkányi Képzőművészkör és a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete művészeinek alkotásaiból 100 000
Kőbányai Közéleti Egyesület Közösen Kőbányáért 300 000
Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és Szellemi Műhelyért Társadalmi szervezet kisebbségkutatásban(romák, fogyatékosok) és tehetséggondozásban folyó munkájának támogatására 100 000
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem Egyesület A Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2006. évi pályázata 100 000
Közös Jövő Alapítvány 5 napos konferencia az Európai Unióról 500 000
Közösség Ifjúsági Alapítvány Testvérvárosi kapcsolatok erősítése Budapest V. kerülete és Gyergyószentmiklós között egy fővárosi ifjúsági, kulturális civil szervezet közreműködésével 100 000
Kultúrvákuum Egyesület Városi kultúra Magyarországon 1945-80 100 000
Látó-tér Alapítvány Vakbarát Budapest 200 000
Leány Anya Gyermek Alapítvány Szakemberek és kisegítő munkatársak bevonása az eredményesebb munkáért 500 000
Létminimum Alatt Élők Társasága Város lakhatóbbá tétele 300 000
Liberális Fiatalok Egyesülete Európai Generációs Paktum 200 000
Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége Ha együtt versenyzünk, mindenki nyer 200 000
Magyar Jamboree Alapítvány KOMP fesztivál - EGÉSZségedre! 200 000
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA budapesti munkája a Főváros zenei értékeinek védelmében 200 000
Magyar Könnyűzenei és Kulturális Alapítvány A budapesti amatőr zenei mozgalom szervezése-ügyviteli rendszer támogatása 200 000
Magyar Közösségi Iskolák Szövetsége Alternatívák az erőszak kezelésére 200 000
Magyar Szimfónikus Zenekarok Szövetsége A Magyar Szimfónikus Zenekarok Szövetsége infrastruktúra fejlesztése és a szövetség által rendezett továbbképzések, konferenciák támogatása 200 000
Magyar Színházi Videóarchívum Alapítvány Színházi előadások digitális rögzítése, adatok számítógépes feldolgozása, működés, nyersanyagok 200 000
Magyar Úttörők Szövetsége „Mert kell egy jó csapat” 500 000
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség MEVISZ-Bárka Segítőszolgálat 200 000
Magyarországi Julianus Alapítvány A Magyarországi Julianus Alapítvány 2007-es működési pályázata 400 000
Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület Stratégiai projektervezés-tréningsorozat 600 000
Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete A célcsoportból való peer mentor foglalkoztatása az egyesületnél prevenciós programban 100 000
Matrix Police Körözött Gépjármű Felderítő Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Matrix Police Pogárőr Szervezet technikai hátterének fejlesztése a gépjárművek elleni bűncselekmények hatékonyabb felderítése érdekében 300 000
MAZS Alapítvány-Bálint Zsidó Közösségi Ház Bálint Ház Három Generációs Közösségfejlesztési program 200 000
MAZSIT Magyarországi Zsidó Temetőkért Alapítvány Jótékonysági koncert a budapesti zsidó temetők felújításáért 200 000
MENS SANA Alapítvány Rehabilitációs alternatívák projektje Budapest IV. és XV. kerületeiben 100 000
MI-ÉRT Alapítvány Nyári gyerekprogramok 100 000
Moderátor Családsegítő Alapítvány Egészségesen drog nélkül 100 000
Mozgássérült Emberek Önálló Élete Egyesület Tudatformáló, szemléletmódosító előadássorozat integrált és szegregált oktatási intézményekben 300 000
Múzeumok és Látogatók Alapítvány „Hogyan használjuk az oktatásban”-sorozat Emlékművek, emléktáblák című tanári kézikönyvének kiadása 100 000
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Művelődési Alapítvány Hátrányos helyzetűek, elsősorban fiatal hajléktalan személyek elhelyezkedési gondjait enyhítő tanfolyamok folytatása 200 000
Nagyzugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület Nagyzugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület üdültetési és működtetési célú pályázata 400 000
Napfény Nyugdíjas Klub Terézvárosi nyugdíjasok klubszerű foglalkoztatása a bezártságból való kitörés érdekében 100 000
Nyitnikék Alapítvány a XVIII. Kerületi Önkormányzati Bölcsödékben ellátott gyermekekért „Kisközösség a nagy közösségben” 300 000
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége A Főváros által osztott „Budapestért”, „Pro Urbe”, „Díszpolgár” kitüntetettek klubjának megalakulása, VI. Budapesti Nyugdíjas Fesztivál 600 000
Óbuda-Békásmegyer Polgárőr Egyesület Kiemelt helyzet - kiemelt válaszok a III. kerületi bűnmegelőzési, közbiztonsági feladataiban 200 000
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány Kisgyermekes családok segítése önkéntesekkel, a társadalmi kohézió megerősítése érdekében 200 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Budapesti Szervezete Fogyasztóvédelem a fővárosi lakosság érdekében 200 000
Otthon Segítünk Alapítvány Kisgyermekes családokért segítő önkéntes szolgálat fenntartása és fejlesztése 200 000
Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány Keresztény civil szervezetek együttműködése, Ökumenikus Ifjúsági Iroda 200 000
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület Közösségteremtő hétköznapok Őrmezőn - 2006 100 000
Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány Emlékév rendezvénysorozat 200 000
Összefogás Zuglóért Egyesület Időskorúak közösségépítő programjai 200 000
„Pacsirta Klub” Egyesület Idős emberek segítése, egészséges életmódra serkentése 155 000
Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Fővárosközpontúan működő civil szervezetek 200 000
Partőrség Társadalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület „A vízi közlekedés biztonságáért” elméleti és gyakorlati oktatás 100 000
Pasaréti Ferences Alapítvány Jószolgálati és közösségi programok Pasaréten 200 000
Pax Vobis Közhasznú Alapítvány Állami gondozott gyerekek drogrehabilitációjának segítése 600 000
PC Magiszter Alapítvány Helyi közösségek létrehozása, működtetése az Internet megismertetésének felhasználásával 210 000
People Team Alapítvány Kulturális és szabadidős programok a 8-18 éves korosztály számára 100 000
Pesthidegkút Alapítvány Találkozások Magyar örökség díjasainkkal 100 000
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Civil iroda a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület klubhelyiségében 400 000
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány Életet az éveknek 200 000
POFOSZ Kitelepítettek Tagozata Az 1950-53 években kitelepített, jelenleg már idős emberekkel történő kapcsolattartás és segélyezése 400 000
Polgári Érdekképviselet Egyesület A civil szervezetek 2006. évi működése 100 000
Pool ’n’ Roll SE/Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes Kerekesszékes kombitánc bemutatókkal egybekötött társadalmi tudatformáló előadások szervezése az oktatási intézményekben 100 000
Pozitív Országos Szakmai Egyesület A nehezen kezelhető gyerekeket és családjaikat összefogó Família Klub közösségépítő programjai 200 000
Rákosfalvi Kulturális és Jótékonysági Egyesület Közösségi, közösségépítő a társadalmi kohéziót erősítő tevékenységet folytató szervezetek, különösen gyermek és ifjúsági v. időskorúak szervezetei 400 000
Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Egyesület Egyesületünk 2006/2007. évi programterve, előtérben az utánpótlás és a versenysport, valamint a szabadidős sporttevékenység 300 000
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete Kedvtelésből tartott kisállatok tenyésztői közösségének társadalmi összefogása a tenyésztői munka kultúrértékeinek megőrzésére 320 000
Rákosszentmihály és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Bp. XVI. kerület Rákosszentmihály (30 000 lakos) kulturális, sport, közösségi munka feltételeinek biztosítása 400 000
Református Egyházzenészek Munkaközössége „Psalterium Ungaricum” - magyar református 300 000
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet A Társadalmi Integrációért 170 000
Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület Kiemelten hátrányos helyzetűek egészségvédelme, roma koncepción belül 600 000
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete - SITE Az egyesület által működtetett klubok működésének támogatása 200 000
Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány Prevenció az iskolai prevenciós munkában: kiégettség, fásultság elkerülése, mentális megerősítés a prevenciót folytató iskolai egészségnevelő teamnek 300 000
Sibrik Kertszépítő Egyesület Klubhelyiség korszerűsítése 100 000
SIBRIK Polgárőr Egyesület Járőrszolgálat a nyugodtabb életért 100 000
Sólyom Lövész és Tömegsportklub Lakossági szabadidő egészséges eltöltését elősegítő programunk megvalósításáért, működési feltételeink jobbításáért 450 000
Stencil Kulturális Alapítvány A Beszélő című folyóirat 2006. évi programtervének megvalósítása - működési támogatás 500 000
Szebb Gyermekévekért Alapítvány 200 pesterzsébeti csellengő, hátrányos helyzetű gyermek közösségépítő, egészségjavító és környezetvédő nyári tábora 500 000
Szertelen-Kék Alapítvány „Hass, alkoss, gyarapíts” szertelenül! 200 000
Szinyei Merse Pál Társaság „A város” 500 000
Szülőföldünk Erdély Egyesület Infrastruktúra fejlesztése 250 000
Támasztma Zuglói Egyesület Asztmások közösségi, közösségépítő programja 200 000
Társadalmi Unió Bp. és Vonzáskörzete Regionális Szövetsége Fogyasztóvédők, adófizetők Akadémiája 100 000
Társadalom Elesettjeit Támogatók Összefogása Tető Alapítvány Kulturális rendezvények technikai feltételeinek biztosítása 600 000
Terézvárosi Nagycsaládosok Egyesülete Barangolás Székelyföldön nagycsaládosok autóbuszos kirándulása 350 000
Természetvédők Turistaegyesület Támogatás a túrák költségéhez 100 000
Tudor Alapítvány Esélyteremtés a Józsefvárosi Tudor Műhelyben 300 000
Tükörterem Egyesület Kis Táska tele nagy tervekkel 300 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete „Ügyfélszempont” Látássérültek budapesti ügyfélszolgálati irodája 300 000
Városligeti Nyitott Műterem Képzőművészeti Alapítvány Pályázat a Városligeti Nyitott Műterem Képzőművészeti Alapítvány folyamatos működéséért 300 000
Vasas Művészegyüttes Alapítvány A Vasas Művészegyüttes Alapítvány házi programjainak megvalósítása 200 000
Végszó Szociális Egyesület Szociális, karitatív program fenntartása, fejlesztése, szervezeti működés háttérteremtése 450 000
XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület XVI. kerület lakhatóbbá tétele, tárgyi-szellemi értékeinek védelme 200 000
XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete Esélyegyenlőséget a fogyatékkal élőknek! 100 000
Zoril-Hajnalodik - Dél-Budai Cigány, Kulturális, Oktatási és Szociális Alapítvány A tudás házhoz megy és Romani nyelvi tábor Sukaro Laso Gyesz - „Szép jó napot” címmel 150 000
Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány „Kék ég, zöld rét - tábor a környezetvédelem jegyében” 500 000
Zöldövezet Közhasznú Egyesület Civil szabályozási javaslatok és akciók a lakható Budapestért 100 000
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület Közösségi, közösségépítő a társadalmi kohéziót erősítő tevékenységet folytató szervezetek, különösen gyermek és ifjúsági, v. időskorúak szervezetei 100 000
Zuglói Polgárok Egyesülete Zuglói nyugdíjasok élethelyzetének javítása 400 000
Zuglói Polgárőr Egyesület A Zuglói Polgárőrség tevékenységének bővítése, különös tekintettel a kerületre jellemző bűncselekmények megelőzésére 300 000
Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete Működési támogatás és Színház klub 200 000

Határidő: döntés meghozatalát követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1128/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárát az alábbi mértékben határozza meg:

MTelekom 1150 Ft
Rába 800 Ft
TVK 5420 Ft

1129/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1130/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztett „Tanácsadói keretszerződések 16. számú módosítása” tárgyú megállapodást az Erste Bank Befektetési Rt., illetve az HVB Bank Hungary Zrt. cégekkel. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Vajda Pál

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 30. pontja: A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

- az előterjesztő által befogadott módosítással - megalkotja a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet 1. számú mellékletének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet 1. számú mellékletének módosításáról, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a 2005. évi forrásmegosztási számítások korrekciójára, a 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításával.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

- az előterjesztő által tett kiegészítéssel és módosítással - megalkotja 44/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztásáról szóló 7/2006. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 33. pontja: Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, a Fővárosi Önkormányzat pályáztatási rendszere civil szervezeteket is érintő elemeinek korszerűsítéséről, egységesítéséről” című rendelet megalkotására.

Előadó: Egerfai József

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1131/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett rendelettervezetet.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1132/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi „A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése” című előterjesztést.

A stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítése.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1133/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2005/2006. évi - a 2232/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott - portfólió vagyon besorolás módosítására (egységes portfólió vagyonelemek átsorolására) vonatkozó javaslatot az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és ennek megfelelően 2006. július 1-jei hatállyal módosítja - a 202/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott - 2006. évi Vagyongazdálkodási Irányelvek 5. számú mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1134/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező üzleti/megtartandó portfólió vagyon, illetve az üzleti/értékesítendő protfólió vagyon kezelésére vonatkozó megbízási szerződés 1. sz. módosítását a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1135/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények 2006. július 1-jétől hatályos értékesítési minimálárát az alábbi mértékben állapítja meg:

BorsodChem 2 360
DÉMÁSz 17 545
EGIS 29 000
FHB 1 360
Mtelekom 1 150
Pannonplast 2 940
Richter 44 000
Rába 800
Zwack 12 980

Határidő: 2006. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1136/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. szeptember 1-jétől hatályos értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1137/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Tulajdonosi Bizottság elnökét, gondoskodjon arról, hogy a BFVK Zrt. az üzleti/megtartandó portfólióállomány-vagyon kezelésével 2006. május 31. napjával számoljon el.

Határidő: 30 nap

Felelős: a Tulajdonosi Bizottság elnöke

A napirend 34. pontja: Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1138/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj 2006. évi adományozásának előkészítésére Ideiglenes Bizottságot hoz létre, amely elnökének, tagjának:

dr. Pálinszki Antalt (MSZP)
tagjainak:
dr. Endrédy Istvánt (FIDESZ-MKDSZ)
Gábor Józsefet (MSZP)
Geberle Erzsébetet (SZDSZ)
Grosser Jánost (MSZP)
Hegedűs Zoltánt (FIDESZ-MKDSZ)
Németh Zoltánt (FIDESZ-MKDSZ)
Körmendy Ferencet (SZDSZ)
dr. Spira Veronikát (SZDSZ)
Székelyné Gyökössy Dórát (MDF)
Tüttő Katát (MSZP)
Zsinka Lászlót (MIÉP-Jobbik)

választja meg.

1139/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy javaslatát a Közgyűlés ülésére döntésre terjessze elő.

Határidő: 2006. szeptember

Felelős: Ideiglenes Bizottság elnöke

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1140/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. alapító okiratát az 1/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1141/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1142/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. alapító okiratát a 3/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1143/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. alapító okiratát a 4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1144/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1145/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1146/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 7/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1147/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Sáripuszta 1. alapító okiratát a 8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat- módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Sáripuszta 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1148/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító- okirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1149/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. alapító okiratát a 10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító- okirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1150/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Zsirai Értelmi Fogyatékosok Otthona Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése tárgyú feladatra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1151/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira) Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése” tárgyú feladat megvalósítását.

1152/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 281/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira) „H” épület konyhai ablakok javítása, cseréje” tárgyú felújítási feladat leállítását, és megállapítja, hogy a feladat megvalósítása során pénzügyi teljesítés nem történt.

1153/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése új beruházás összköltségének biztosítása érdekében csökkenti a „2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira” címen belül a „H” épület konyhai ablakok javítása, cseréje felújítási feladat előirányzatát 6400 E Ft-tal, és a Peresznyei fiók- intézet homlokzat-felújítás, ajtócsere felújítási feladat előirányzatát 3600 E Ft-tal, egyidejűleg 10 000 E Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése” tárgyú új feladat előirányzatát.

1154/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyszeri jelleggel magához vonja a főpolgármester hatáskörét, és egyidejűleg jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Peresznyei fiókintézet homlokzat-felújítás, ajtócsere” tárgyú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésétől számított 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1155/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyszeri jelleggel magához vonja a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság hatáskörét, és egyidejűleg jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira) Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése” feladat célokmányát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésétől számított 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat az Idősek Otthona Mártonhegyi úti főépület I-II. emeleti WC-k felújítása tárgyú feladatra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1156/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 281/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Mártonhegyi út), Gárdonyi G. u. I. emeleti fürdőszoba felújítása tárgyú feladat megvalósítását leállítja, és megállapítja, hogy a feladat megvalósítása során kifizetés nem történt.

1157/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények között szereplő „2101 Idősek Otthona XII., Mártonhegyi út” cím céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatain belül szereplő Gárdonyi G. u. I. emeleti fürdőszoba felújítása feladat előirányzatát 2 M Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Mártonhegyi úti főépület I-II. emeleti WC-k felújítása feladat előirányzatát.

1158/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Mártonhegyi úti főépület I-II. emeleti WC-k felújítása tárgyú feladat megvalósítását és engedélyokiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítása beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1159/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítása tárgyú feladat beruházási engedélyokiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday u.) lakóotthon kialakítása tárgyú feladat engedélyokiratának aláírására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: „Helyi Adók Információs Rendszer” üzemeltetésre biztosított előirányzat átrendezése a 2007. évi költségvetésben.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1160/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében 2007-től kezdődően a „Helyi Adók Információs Rendszer” működési és adatfeldolgozási szolgáltatások teljesítésére az új szerződés megkötéséhez - 2006. évi áron - a szükséges 180 M Ft előirányzatot a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címről a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címre történő átrendezésével biztosítja.

Határidő: a 2007. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a ReEvolutio projektvásár budapesti megrendezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1161/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi Bizottságra, a Pénzügyi Bizottságra és a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörét, és hozzájárul a ReEvolutio 2006 (Budapest) Dél-Kelet-Közép-Európai projektvásár és befektetői konferencia előterjesztésben vázoltak alapján történő, 2006. szeptember 14-16. közötti megvalósításához, egyúttal

a) engedélyezi a Városháza Park közterület-használatát 2006. augusztus 28.-szeptember 29. között,

b) engedélyezi a Városháza III. sz. udvarának használatát 2006. szeptember 6.-szeptember 19. között.

1162/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2/a. és 2/b. számú mellékletek szerinti megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1163/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodásokban vállalt, a Főpolgármesteri Hivatalt érintő kérdésekről szükséges döntések meghozataláról.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. közötti önkormányzati vagyon kezelésére és hasznosítására vonatkozó együttműködési keretmegállapodás megkötésére, illetve az ehhez kapcsolódó rendeleti módosításokra.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1164/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2006. április 27-én meghozott 691/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatát, amelyben elfogadta a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. közötti önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó megbízási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1165/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 14. §-a alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) közötti Együttműködési Keretmegállapodást Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására jelen előterjesztés az előterjesztők által módosított és kiegészített 1. számú melléklete szerinti tartalommal és formában. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a Vagyonrendelet módosítás hatálybalépését követő nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a jelen előterjesztés - előterjesztők által módosított és kiegészített - 2. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 46/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét.

Megalkotja - a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt -, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 47/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1166/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát, hogy az Óbudai Gázgyár területeinek kulturális célokra történő előzetes használhatóságához, illetve a Duna-parti sétány és kerékpárút kiépítéséhez szükséges környezeti tényfeltárás és kockázatértékelés végrehajtásáról, valamint a tervezési feladatok ellátásáról, továbbá a vagyonleltár és értékbecslés elkészíttetéséről gondoskodjék. Felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a fentiekre vonatkozó megbízási szerződések megkötésére.

Határidő: 45 nap

Felelős: Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elnöke

1167/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az 1166/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatban meghatározott feladatok többletköltségéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 18 000 E Ft-tal megemeli a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen belül az Óbudai Gázgyár Projekt előkészítése feladat előirányzatát, és 11 000 E Ft-tal csökkenti a Tartalékkeret előirányzatát, valamint 7000 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Beruházások tervezése, előkészítése” keretet.

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapest IX. ker., Táblás u. 31. szám alatti ingatlan csere útján történő tulajdonba vételére, a benne működő fővárosi fenntartású éjjeli menedékhely fennmaradása érdekében.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1168/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ellátási érdekből úgy dönt, hogy:

- Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 33468 hrsz.-ú, természetben Budapest VII. ker., Dózsa György út 74. szám alatti, 304 000 000 Ft + 60 800 000 Ft (áfa) összegű felépítményes ingatlan tulajdonjogát elcseréli a Penta-Iris Kft. tulajdonában álló 38236/733 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest IX. kerület, Táblás u. 31. sz. alatti 294 000 000 Ft + 58 800 000 Ft (áfa) összegű ingatlan tulajdonjogával oly módon, hogy a két ingatlan közötti értékkülönbözetet a Penta-Iris Kft.-nek nem kell megfizetnie. A Dózsa György út 74. sz. alatti ingatlan értékesítéséből adódó 60 800 000 Ft nagyságú áfa megfizetési kötelezettséget a Fővárosi Önkormányzat magára vállalja.

- Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. számú mellékletét képező csereszerződést.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1169/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A IX. ker., Táblás utca 31. szám alatti és a VII. ker., Dózsa György út 74. szám alatti ingatlanokra vonatkozó csereügylet végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre a 2006. évi költségvetésben:

- 294 000 E Ft-tal megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítse” cím bevételi előirányzatát,

- 58 800 E Ft-tal megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát,

- növeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 60 800 E Ft-tal,

- csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 60 800 E Ft-tal,

- a IX., Táblás u. 31. szám alatti ingatlan számla szerinti bruttó értékével megegyező összeget, 352 800 E Ft-ot tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új, Ingatlanvásárlás (IX., Táblás u.) feladat kiadási előirányzatán.

1170/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A tulajdonjog megszerzésével egyidejűleg a Budapest IX. kerület, Táblás u. 31. sz. alatti 38236/733 hrsz.-ú ingatlant korlátozottan forgalomképessé minősíti és a BMSZKI használatába adja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BMSZKI alapító okiratának módosításáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Széchenyi gyógyfürdő, Gellért fürdő és Lukács fürdő műemléki felújítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1171/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Széchenyi fürdő társas-gőz medencéinek hidraulikai átalakítására jóváhagyott 276/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat c) pontját, a feladatot törli a 7 éves fejlesztési tervből, és a 2008. évi ütemet csökkenti 160,0 M Ft-tal.

1172/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a Lukács fürdő gyógymedencéinek hidraulikai átalakításárára jóváhagyott 276/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat c) pontját, a feladatot törli a 7 éves fejlesztési tervből, és a 2008. évi ütemet csökkenti 240,0 M Ft-tal.

1173/2006 (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A műemlék gyógyfürdők felújításának megvalósításához kapcsolódóan a 2006. évi költségvetést a következők szerint módosítja:

Csökkenti a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen belül

a) a Gellért fürdő női termál medencék hidraulikai átalakítása előirányzatát, ezen belül a pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 225 800 E Ft-tal (2005. XII. 31-ig tény: 24 200 E Ft),

b) a Gellért fürdő akadálymentesítése előirányzatát, ezen belül a pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 40 000 E Ft-tal,

c) a Szt. Lukács fürdő akadálymentesítése előirányzatát, ezen belül a pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 62 600 E Ft-tal (2005. XII. 31-ig tény: 2400 E Ft).

Megemeli a 9112 „Évközi indítású beruházások” címen belül

a) az új Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása feladatot 74 400 E Ft-tal (2007. évi ütem 280 000 E Ft, 2008. évi ütem 105 600 E Ft),

b) az új Gellért műemléki felújításának támogatása feladatot 81 600 E Ft-tal (2005. XII. 31-ig tény 24 200 E Ft, 2007. évi ütem 390 000 E Ft, 2008. évi ütem 74 200 E Ft)

c) az új Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása feladatot 67 600 E Ft-tal, (2005. XII. 31-ig tény 2400 E Ft, 2007. évi ütem 185 000 E Ft, 2008. évi ütem 50 000 E Ft)

d) a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 104 800 E Ft-tal.

(Ezen felül az önkormányzat 980 000 E Ft önrészt biztosít a műemléki fürdők rekonstrukciójához elnyert pályázati támogatáshoz a 2006. évi költségvetési rendelet módosításával.)

Az előirányzatrendezést követően törli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Gellért fürdő női termál medencék hidraulikai átalakítása, a Gellért fürdő akadálymentesítése és a Szent Lukács fürdő akadálymentesítése feladatokat.

1174/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007-2008. évre biztosítja a 980 000 E Ft önrészt a műemléki fürdők rekonstrukciójához elnyert pályázati támogatáshoz, és felkéri a főpolgármestert a forrás biztosítására megállapodások szerinti évenkénti ütemezéssel.

Határidő: az éves költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1175/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása” feladat megvalósítására 460,0 M Ft-ot biztosít. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a főpolgármester az 1. számú melléklet szerinti megállapodást megkösse, és felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2006. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1176/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása” feladat megvalósítására 570,0 M Ft-ot biztosít. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a főpolgármester a 2. számú melléklet szerinti megállapodást megkösse, és felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2006. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1177/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása” feladat megvalósítására 305,0 M Ft-ot biztosít. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a főpolgármester a 3. számú melléklet szerinti megállapodást megkösse, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2006. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat a Szilágyi út (Fóti út-Görgey út) kiépítése beruházás engedélyokiratának módosítására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1178/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az elhúzódó beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 151,8 M Ft-tal csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Szilágyi út (Fóti út-Görgey út) kiépítése feladat előirányzatát (2007. évi ütem 151,8 M Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

1179/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szilágyi út (Fóti út-Görgey út) kiépítése beruházás engedélyokirata mellékelten csatolt 2. számú módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú módosításának kiadására.

Határidő: a döntést követően 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: A Kowax Kft.-vel a siófoki üdülőingatlanokra kötött használati szerződés módosítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1180/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Siófok, Beszédes sétány 72. sz. 3778/7 hrsz., Szigliget u. 11. sz. 6989 hrsz. és Ady Endre u. 70. sz., 3787 hrsz. üdülőingatlanokkal kapcsolatban úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti az ingatlanok használati szerződésmódosítását.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1181/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét;

- jóváhagyja, megköti a Siófok, Szigliget u. 11. sz., 6989 hrsz. és Ady Endre u. 70. sz., 3787 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának a Siófoki Önkormányzat tulajdonát képező 3778/114 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogával történő cseréjére vonatkozó szerződést.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. számú mellékletét képező csereszerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1182/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az ingatlanok használati szerződésmódosítását.

Felkéri a főpolgármestert az 1181/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat szerinti csereszerződés hatálybalépését követően az előterjesztés 10. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar közötti szakaszának nyomvonala által érintett ingatlanok listájának közzétételére.

Előadó: Vajda Pál

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a budapesti felszín alatti helyi vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok listájának közzétételéről, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 48. pontja: Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Mogyoródi út-Miskolci u. kereszteződésében.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1183/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése (Mogyoródi út-Miskolci u.)” feladat megvalósítását.

1184/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A XIV. kerületi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20,0 M Ft-tal csökkenti a Jelzőlámpa 2005/2. feladat előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése (Mogyoródi út-Miskolci u.) feladat előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1185/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési Bizottság előzetes egyeztetési jog gyakorlására vonatkozó hatáskörét és fölkéri a főpolgármestert a „Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítés (Mogyoródi út-Miskolci u.) tárgyú, 1. számú mellékletben szereplő megállapodás megkötésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat az EuroVelo kerékpárút-hálózat kivitelezési és tervezési pályázatával kapcsolatos költségvetés-módosításra és beruházási okmány jóváhagyására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1186/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a beruházás forrásainak és összköltségének biztosítása érdekében 54,0 M Ft-tal csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” címen belül az új EuroVelo (GKM) pályázat feladat előirányzatát 54,0 M Ft-tal és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új EuroVelo kerékpárutak létesítése feladat előirányzatát 108,0 M Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1187/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok (Városüzemeltetési, illetve Pénzügyi Bizottság) hatáskörét, és jóváhagyja a beruházás engedélyokiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A főpolgármestert felkéri az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2006. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: A XVI. kerület 2006. évi céltámogatási pályázatainak módosítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1188/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a XVI. kerületi Önkormányzat módosított pályázataival és módosítja a 364/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. határozat 13-14. sorszámú beruházásait az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1189/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 364/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. határozat második bekezdését az alábbiak szerint:

„Saját forrásként az 1. számú melléklet 9-11. oszlopa szerinti összeget - összesen 2 528 463 E Ft-ot - a beruházási adatlapokkal egyező részletezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. A 2006. évi 2 148 897 E Ft fővárosi céltámogatás forrása a költségvetésben a »8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása« címen tervezett kiadási előirányzat.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1190/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 365/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. határozatot a XVI. kerületi Önkormányzat vonatkozásában az alábbiak szerint: „felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásnak részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján a központi céltámogatási pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti 2. számú dokumentumokat az 1. számú melléklet szerint módosított tartalommal a XVI. kerületi Önkormányzatnak kiadja”.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat új lakások vásárlására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1191/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt hogy lakásállományának növelése érdekében 40+20% db, átlag 45 m2-es, összesen 1800+20% m2 alapterületű lakást vásárol.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1192/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A beruházás megvalósításához szükséges 600 M Ft összeggel csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások” előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Új lakások vásárlása” új feladat előirányzatát.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1193/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt beruházási engedélyokiratot, és felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat beruházási engedélyokiratának elfogadására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1194/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Margitszigeten a Kalandpark területének visszaparkosítása beruházási feladatot.

1195/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Kalandpark visszaparkosításának megvalósításához a Nemzeti Sporthivatal által biztosított 53 600 E Ft támogatással megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új, Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat előirányzatát.

1196/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes Környezetvédelmi Bizottságra és a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az 5088 egyedi azonosító számú Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása beruházási feladat engedélyokiratát - az előterjesztő által módosított - 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a közgyűlési döntést követő hónap 15-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére és engedélyokirat jóváhagyására az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán megvalósítandó ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan.

Előadók: dr. Bakonyi Tibor, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1197/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a ROP - 2.1.3.-2005-08-0002/35 azonosító számú, Országos Területfejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság közreműködő szervezeteként eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése Budapesten az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán” című pályázat támogatási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a júniusi közgyűlést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1198/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A beruházás forrásainak és összköltségének a támogatási szerződéssel való egyezőség megteremtése érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” címen belül a MEH PEA pályázat előirányzatát 22 978 E Ft-tal, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 18 398 E Ft-tal a Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz) feladat előirányzatát és 4580 E Ft-tal a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

1199/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Magához vonja a Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdés szerinti döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán” megnevezésű beruházás engedélyokiratát a 3. számú mellékletben foglaltak alapján, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a júniusi közgyűlést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő parkok, fasorok, fővárosi ingatlanok műszaki ellenőrzése című feladat pénzügyi fedezetének biztosítására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1200/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő parkok, fasorok, fővárosi ingatlanok műszaki ellenőrzése című feladat pénzügyi fedezetének biztosítására előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „7331 Környezetvédelmi feladatok” címen belül

2007-ben 50,4 M Ft,

2008-ban 54,8 M Ft,

2009-ben 58,8 M Ft,

2010-ben 66,8 M Ft,

összegű előirányzatot biztosít, és azt az éves költségvetési rendeletekbe beépíti.

Határidő: az éves költségvetések tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat az Új Színház Kht. és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1201/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Új Színház Kht. közszolgáltatási szerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 2006. július 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására” céltartalék címről 179 987 E Ft-ot átcsoportosít a „8125 Új Színház Kht.” cím „Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” sorára.

1203/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.Felkéri a főpolgármestert a támogatás összegének soron kívüli, a szerződésben foglaltaknak megfelelő utalására.

Határidő: 2006. július 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1204/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1205/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására” céltartalék címről 57 217 E Ft-ot átcsoportosít a „8120 Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.” cím „Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” sorára. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2006. szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2006. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1206/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a támogatás összegének soron kívüli, a szerződésben foglaltaknak megfelelő utalására.

Határidő: 2006. október 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1207/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1068 Budapest, Veres Pálné utca 36-38.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1208/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1209/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1207-1208/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó alapítóokirat-módosítás aláírására és a 2. és 5. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1210/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pálnak a „Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1211/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.

A napirend 58. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálásának II. ütemére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1212/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében 2007. január 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez további - az 1213/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt - 6 intézményt integrál részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szervként.

1213/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzá tartozó további részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű 6 intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti:

Intézmény neve Létszámkeret (fő)
Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király út 8. 35
Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Ált. Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36. 60
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. 36
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40. 37
Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3. 31
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 36
4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági Szervezete 167

1214/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2007. január 1-jétől a 37 végleges álláshely megszüntetéséből (az alábbi táblázat szerint) megtakarított 75 318 E Ft-ot a 2604/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként az ágazat a gyermekek egységes ellátásának biztosítására kidolgozott normatív finanszírozási rendszer fedezetére fordíthatja.

ezer Ft
Intézmény Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok
Összesen Álláshely
változás
1. 2. 3. 4. 5.
4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona 19 311 6 180 25 491 -13
1121 Budapest, Mátyás király út 8.
4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36. 8 138 2 604 10 742 -4
4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. 18 700 5 985 24 685 -10
4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40. 7 407 2 371 9 778 -5
4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3. 11 655 3 729 15 384 -5
4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 9 198 2 944 12 142 -6
Összesen 74 409 23 813 98 222 -43
4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 17 351 5 553 22 904 +6
Nettó megtakarítás összesen: 57 058 18 260 75 318 -37

1215/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 6 fő gazdasági vezető 2007. február 28-ig történő továbbfoglalkoztatásához, továbbá a felmentett és határozott időre foglalkoztatott munkavállalók december havi bérkifizetéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím működési kiadások előirányzatának 8420 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az alábbi intézmények 2006. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 8420 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 6378 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 2042 E Ft):

Ezer forint
Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok Összesen
1. 2. 3. 4.
4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király út 8. 1541 493 2034
4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36. 737 236 973
4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. 960 307 1267
4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40. 802 257 1059
4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3. 1293 414 1707
4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 1045 335 1380
Összesen 6378 2042 8420

1216/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés előkészítésével és végrehajtásával járó többletmunkák elismerésének fedezetére, egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím működési kiadások előirányzatának 10,0 M Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím 2006. évi előirányzatát.

1217/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1215-1216/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. szeptemberi közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1218/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdálkodási rend racionalizálásával összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések teljesítéséhez javaslatot terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. szeptemberi közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1219/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1121 Budapest, Mátyás király út 8.) alapító okiratát az 5/1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1220/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.) alapító okiratát az 5/2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: Dr. Demszky Gábor

1221/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az 5/3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat- módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1222/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát az 5/4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1223/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát az 5/5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító- okirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1224/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az 5/6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1225/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út. 33.) alapító okiratát az 5/7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1226/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra szavazni kíván a „Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadására” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1227/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervet, az 1. számú melléklet szerint.

1228/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, készítsen megvalósíthatósági tanulmányokat szakmacsoportonként 1-3 szakképző központ tartalmi és infrastrukturális fejlesztésének lehetőségeiről.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1229/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím működési célú tartalék előirányzatát 20 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az új „Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv” feladat előirányzatát.

1230/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakképző intézmények szerkezetváltását célzó ütemtervet terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1231/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Miniszterelnöknél a középfokú oktatás feladatellátására vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás megváltoztatására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítványtól szakképzési feladatok átvétele és 2005. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1232/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. július 1-jei hatállyal a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány által fenntartott Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola által ellátott szakképzési feladatokat átveszi.

1233/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a nyomdaipari szakképzési feladatot a Fővárosi Önkormányzat által működtetett Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola látja el 2006. július 1-jétől kezdve (1078 Budapest, Hernád u. 52.).

1234/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 4-10. szám alatti ingatlant, telephelyeként történő üzemeltetéssel a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (1078 Budapest, Hernád u. 52.) használatába adja.

1235/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2006. július 1-jei hatállyal jóváhagyja a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (1078 Budapest, Hernád u. 52.) alapító okiratának módosítását a 7. számú melléklet, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1236/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvánnyal 2002. január 30-án kötött közoktatási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti, és az előterjesztés 5. számú melléklet szerinti megállapodást („Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése”) megköti, jóváhagyja, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírásra és kiadására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1237/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1238/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2005. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a 9. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2005. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1239/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2006. július 1-jétől átvett nyomdaipari szakképzési feladatok Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskolában történő elhelyezése és működtetésének biztosítása érdekében csökkenti a „8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány” cím kiadási, ezen belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 16 281 E Ft-tal, valamint a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím 29 913 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola” cím bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint.

Összes kiadás 68 363 E Ft
ebből:
személyi juttatás 26 733 E Ft (5 hó)
munkaadói járulékok 8 555 E Ft (5 hó)
dologi kiadások 33 075 E Ft (6 hó)
Összes bevétel 68 363 E Ft
ebből:
intézményi működési bevétel 22 169 E Ft
felügyeleti szervtől kapott
támogatás 46 194 E Ft
Létszámkeret: +29 fő

A napirend 60. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi működéséről, a 2006. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1240/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.

A napirend 61. pontja: Javaslat a „FÁNK Madártelelő épület átalakítása és felújítása” engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1241/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok állatkerti támogatására kapott központosított pótelőirányzathoz kapcsolódóan a saját forrás biztosítása érdekében 120 000 E Ft-tal csökkenti az „5701 a Fővárosi Állat- és Növénykert” címen az intézményi beruházások előirányzatát és azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új FÁNK Madártelelő épület átalakítása és felújítása feladaton.

1242/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok hatáskörét és jóváhagyja a „FÁNK Madártelelő épület átalakítása és felújítása” tárgyú engedélyokiratot a 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a jóváhagyást követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. egyes alapítói döntéseire.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1243/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. jegyzett tőkéjét a társaság eredménytartalékának terhére 7000 E Ft-tal megemeli.

1244/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket

- dr. Péter Ferencet (a. n.: *, Lakcím: *)

- Pész Andrásnét (szül: Velesz Ágnes, a. n.: *, Lakcím: *)

a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. Felügyelőbizottságának tagjává választja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1245/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti használatba adási szerződésmódosítást a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.-vel, és felhatalmazza a főpolgármestert a használatba adási szerződés és az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt használatba adási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. július 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1246/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 6. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. alapító okiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. július 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Javaslat az egészségügyi intézményekhez kirendelésre kerülő önkormányzati biztosok közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1247/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a fővárosi egészségügyi intézményeknél 2006-2009. években felmerülő önkormányzati biztosi tevékenység fedezetére évi 80 millió forint + áfa kiadási előirányzatra, melynek tervezésénél a 2006. évre rendelkezésre álló 100 millió forintot csökkentő tényezőként figyelembe kell venni. Így a kötelezettségvállalás összege 220 millió forint + áfa.

Határidő: 2007., 2008., 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1248/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére” című előterjesztés után tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1249/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra szavazni kíván a „Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi működéséről, a 2006. évi közszolgáltatási szerződés megkötése” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi működéséről, a 2006. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1250/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, valamint a 2005. évi kulturális mecenatúra keret felhasználásáról szóló beszámolót, továbbá a Közalapítvány közhasznúsági jelentését az 1. számú mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1251/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2006. évre szóló közszolgáltatási szerződését jóváhagyja és megköti, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1252/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2006. július 1-jei hatállyal tudomásul veszi Török András lemondását a Pro Cultura Urbis Közalapítvány felügyelőbizottsági tagságáról, helyette megválasztja 2006. július 2-i hatállyal Geberle Erzsébetet a tisztség betöltésére.

Határidő: a közgyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1253/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1254/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatának 110 800 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 83 940 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 26 860 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint:

a) a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 10 153 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 10 153 E Ft összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 7692 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2461 E Ft);

b) a Szent László Kórház intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 41 779 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 41 779 E Ft összeggel megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 31 651 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 10 128 E Ft);

c) a Szent János Kórház és Rendelőintézetnél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 18 846 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 18 846 E Ft összeggel megemeli az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 14 277 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4569 E Ft);

d) a Nyírő Gyula Kórház intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 23 492 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 23 492 E Ft összeggel megemeli az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 17 797 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5 695 E Ft);

e) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 16 530 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 16 530 E Ft összeggel megemeli az „1114 Jahn Ferenc Délpesti Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 12 523 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4007 E Ft);

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

1255/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, a Szent László Kórház, Szent János Kórház és Rendelőintézet, a Nyírő Gyula Kórház és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

- az előterjesztő által tett kiegészítéssel és módosítással - megalkotja 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1256/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt hogy a 268/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat azon részének végrehajtásáról, - figyelemmel a végrehajtás átütemezéséről szóló 653/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatra is - mely az adósságszolgálati céltartalék képzésére vonatkozik, a költségvetés féléves teljesülése számainak ismeretében rendelkezik.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1257/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

a) Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület 100 E Ft
b) Budapesti Sport Egyesület 1000 E Ft
c) Zöldpont Egyesület 1000 E Ft
d) „Rés” Szociális és Kulturális Alapítvány 1000 E Ft
e) Emberibb Létért Szociális Alapítvány 600 E Ft
f) Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány 1000 E Ft
g) Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 900 E Ft
h) Építési Fórum Alapítvány 200 E Ft

1258/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Rókusfalvi Ilona részére - 25 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra - megemelt járadék fedezetét a 2007. évtől az éves költségvetésekben biztosítja.

A napirend 66. pontja: „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi pályázat elbírálása.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1259/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Élhető város” kulturált ebtar- tás program támogatás biztosítására összesen 74 810 E Ft-tal csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „8425 Kulturált ebtartás program támogatása” cím kiadási előirányzatát azon belül:

- működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát: 2311 E Ft-tal,

- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát: 12 683 E Ft-tal,

- támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát: 59 816 E Ft-tal.

1260/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Az „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi programban meghirdetett pályázatok elbírálásakor az alábbi szervezetek részére támogatást biztosít, és a táblázatban szereplő összegek átutalását engedélyezi:

1. számú táblázat

Kulturált ebtartás 2006.

Keretösszeg: 86 900 E Ft
Iktató szám
Pályázó szervezet neve

Pályázati cél
Igényelt összeg
(E Ft)
Önrész összege
(E Ft)
Elnyert összeg
(E Ft)

Előirányzat
764 Cinkotai Polgárőr Egyesület Polgárőrök a polgárokért 2 311 1 000 2 311 működési c. pénzeszközátadás áht.-n kívülre
820 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Kutyapiszok-gyűjtő edények kihelyezése, illetve a XV. kerület Árendás köz mellett lévő park területén kutyafuttató kialakítása 3 850 1 650 3 850 támogatásértékű felhalmozási kiadás
821 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Kommunális járdatakarító gép beszerzése 9 660 4 140 9 660 támogatásértékű felhalmozási kiadás
822 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Kutyapiszok-gyűjtő ládák komplex karbantartása 4 130 1 770 0
823 Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyűjtőedények beszerzése és kihelyezése 1 330 570 1 330 támogatásértékű felhalmozási kiadás
824 Fővárosi Közterületfelügyelet A hatékony ebrendészeti járőrözési munkához szükséges kutyaürülék-
zacskók beszerzése
5 000 0 0
826 Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Köztisztaság és kulturált kutyatartás a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében 12 609 5 404 9 609 felhalmozási kiadás áht.-n kívülre
827 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat területén található ebek kulturált közterületi tartása 746 320 746 támogatásértékű felhalmozási kiadás
828 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Kutyaürülék-gyűjtő edények, valamint kutya wc-k építési és üzemeltetési munkái 11 965 5 128 8 030 támogatásértékű felhalmozási kiadás
829 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Az Óbudai tiszta utcák és a kulturált ebtartás érdekében kutyahulladék tárolók kihelyezése 3 500 1 500 3 500 támogatásértékű felhalmozási kiadás
830 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Ebürülék-gyűjtő edények kihelyezése a Budapest XIII. kerület területén 9 100 3 900 6 000 támogatásértékű felhalmozási kiadás
875 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Budapest Józsefváros Önkormányzat kulturált ebtartás körülményeinek javítása céljából tárgyi eszközök beszerzése, beépítése 8 400 3 600 8 400 támogatásértékű felhalmozási kiadás
876 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Elektronikus eb-nyilvántartás bevezetése 11 300 4 960 10 300 támogatásértékű felhalmozási kiadás
877 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egy darab 414 RS típusú járdatakarító gép beszerzése és üzemeltetése 7 990 3 427 0
878 Árpádföld Kertváros Ingatlan-tulajdonosainak Egyesülete Kutyaürülék-gyűjtő edények beszerzése 3 379 1 568 3 074 felhalmozási kiadás áht.-n kívülre
879 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Köztéri szemét-, és kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése, Blöki utcai tisztasági készlet beszerzése 2 640 1 133 0
880 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest XI. kerület területén hulladékgyűjtők kihelyezése és kutyafuttatók létrehozása 13 300 5 700 8 000 támogatásértékű felhalmozási kiadás
Támogatási igény összesen: 111 210 45 770 74 810

1261/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően intézkedjék a pályázók kiértesítéséről és a nyertes pályázókkal történő szerződés megkötéséről.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1262/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert intézkedjen, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. ellenőrizze a programok végrehajtását, és negyedévente adjon tájékoztatást, áttekintést a támogatott programok végrehajtásáról.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1263/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2006. évi „Kulturált Ebtartás” Program címen a nyertes pályázatok támogatását követően fennmaradt 11 590 E Ft támogatási összegre újabb pályázatot ír ki a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint a fővárosi székhelyű alapítványok, egyesületek, társadalmi és egyéb szervezetek részére.

1264/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „Kulturált Ebtartás Program 2006. év II. pályázat” felhívását a 1. számú és 2. számú mellékletekben szereplő tartalommal.

1265/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a pályázati kiírás és felhívás szövegét 2006. július 10-ig jelentesse meg egy országos napilapban és a www.budapest.hu internetes honlapon.

Határidő: 2006. július 10.

Felelős: az Egészségügyi Bizottság elnöke

1266/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2006. évben a Kulturált ebtartás program pályázati kiírásának költsége - az 1264/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatban körülírt pályázatok egy országos napilapban való megjelentetése - a Kulturált ebtartás program pénzügyi keretéből kerüljön kifizetésre. Ezért csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program céltartalék” cím kiadási előirányzatát 500 E Ft-tal és egyidejűleg megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási azon belül dologi kiadását a hirdetési díj kifizetésére.

1267/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a beérkezett pályázatok elbírálására 6 tagú eseti munkacsoportot hozzon létre, az alábbi összetétellel:

az Egészségügyi Bizottság elnöke

az Egészségügyi Bizottság két alelnöke

az ÁNTSZ képviselője

az Egészségügyi Ügyosztály képviselője

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Határidő: 2006. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Javaslat a Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzésével kapcsolatos feladatok összevonására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1268/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a folyamatban lévő „Szent János Kórház CT-berendezés beszerzése”, valamint a „Szent János Kórház nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem” tárgyú beruházási feladatokat - 0 Ft felmerült költségek elszámolása mellett - leállítja. Ezzel egyidejűleg a leállított beruházások feladatait összevonva, 124 280 E Ft teljes bekerülési összeggel az új, „Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzése” megnevezésű feladatot jóváhagyja.

1269/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „1111 Szent János Kórház” címen a Céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 64 280 E Ft összeggel, ezen belül a „Szent János Kórház CT-berendezés beszerzése” feladatát 46 080 E Ft-tal, és a „Szent János Kórház nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem” feladatát 18 200 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 64 280 E Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a „Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzése” új feladat előirányzatát.

1270/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi Bizottságra, és a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a „Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzése” beruházási engedélyokiratot a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi gyermek- és ifjúságvédelmi fejlesztési és felújítási feladataink módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1271/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Egyesített Csecsemőotthon (Berettyó u.) telephely bővítése” című beruházási feladat leállítását - az előkészítésen jóváhagyott 3,4 M Ft elszámolási kötelezettsége - mellett jóváhagyja.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1272/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 58/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül 800 E Ft-tal megemeli a „Hűvösvölgyi Gyermekotthon tűzjelző rendszer” feladat előirányzatát,

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 45 000 E Ft előirányzatot biztosít az új, „Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése” című feladatra,

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 43 700 E Ft-tal csökkenti az „Egyesített Csecsemőotthon (Berettyó u.) telephely bővítése” feladat előirányzatát, valamint 2100 E Ft-tal a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát,

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20 000 E Ft-tal megemeli a „Gyermekotthon Mónosbél rekonstrukciója” feladat 2008. évi előirányzatát.

1273/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja a „Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése” feladat engedélyokiratát az 1. számú melléklet szerint tartalommal.

1274/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Gyermekotthon Mónosbél főépület rekonstrukciója” feladat célokmányának 2. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1275/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester hatáskörét és jóváhagyja a „Hűvösvölgyi Gyermekotthon tűzjelző rendszer” feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 69. pontja: Javaslat „Szemünk Fénye” fűtés és világítás rekonstrukciós programban való részvételre.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1276/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat és a fenntartásában lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények részvételével a „Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program”-ban és csatlakozik a „Szemünk Fénye” fűtés és világításkorszerűsítési programot megvalósító központosított közbeszerzési eljáráshoz.

1277/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a központosított közbeszerzési eljárás nyertes szállítója által tett, 2. számú melléklet szerinti tartalmú ajánlatokat.

1278/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a program lebonyolítására javasolt eljárással, azzal, hogy a bérleti díjak fedezetéül az intézményeknek a korszerűsítési program következtében jelentkező kiadási megtakarításai szolgáljanak.

1279/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a új 9-es bekezdéssel egészüljön ki:

„(9) A főpolgármester jogosult a Szemünk Fénye Programban részt vevő intézmények címeiről a megkötött szerződések szerinti éves bérleti díj időarányos részének megfelelő kiadási és támogatási előirányzatot átcsoportosítani az új »84... Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja« címre.”

1280/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A további évekre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításához kötelezettséget vállal arra, hogy a „84... Szemünk Fénye fűtés- és világítás-korszerűsítési program bérleti díja” cím előirányzatát éves költségvetéseiben az adott évet megelőző évi, a KSH által közzétett, fogyasztói árindex mértékével növeli.

1281/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az első ütemben az alábbi intézményekben megvalósuló világításkorszerűsítésre vonatkozó Vállalkozási és Bérleti szerződéseket a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Címrend Intézmény megnevezése Bérleti díj bruttó
ezer Ft/év
31050 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, 31053 Varga Katalin Kollégium 427
31050 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, 31052 Középiskolai Leánykollégium 168
31110 Kós Károly Kollégium 3 051
33060 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 648
35250 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 477
35280 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 801
35490 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1 834
35580 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 275
35660 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 735
35670 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola 747
Oktatási intézmények összesen: 9 163
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 6 237
Mindösszesen 15 400

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: A Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény megszüntetése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1282/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési szervet 2006. október 31. hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Felhatalmazza a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti megszüntető okirat aláírására és kiadására, valamint felkéri a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda megbízott igazgatója - a munkáltató jogutód nélküli megszüntetése jogcímén történő - közalkalmazotti jogviszonya megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1283/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az intézmény megszüntetésével kapcsolatban felmerülő, 30 fő közalkalmazotti jogviszony megszűnésével járó, szükségletnek megfelelő kifizetésekre (végkielégítés, egyéb bérjellegű kifizetések és járulékai) a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatról átcsoportosítja - egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel - a „6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” cím támogatási és kiadási előirányzatra az alábbiak szerint: személyi juttatásokra 20 000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 6400 E Ft.

A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez benyújtandó pályázaton elnyert támogatási összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.

1284/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen a költségvetési szerv nyilvántartásból való törléséről és a bankszámlájának a megszüntetéséről.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény eszközeinek és forrásainak 2006. október 31-i fordulónappal történő leltározásáról, a vagyonértékelésről, a könyvviteli mérleg és a záró beszámoló elkészítéséről és az erről szóló dokumentumokat a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésre vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2006. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1286/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2006. november 1-jei hatállyal 3 fővel megemeli, egyidejűleg a köztisztviselői álláshelyek számát 1087 főben állapítja meg.

Határidő: 2006. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1287/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának 3 fővel történő emeléséhez szükséges időarányos pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 1641 E Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 1641 E Ft-tal, ebből:

személyi juttatások: 1319 E Ft;

munkaadókat terhelő járulékok: 322 E Ft.

1288/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

2006. november 1-jétől Budapest Főváros Levéltára létszámkeretét 4 fővel megemeli.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2007. január 1-jétől a 2007. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon a 4 fős létszámemeléshez kapcsolódó bérek és járulékok fedezetének biztosításáról.

Határidő: 2007. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 71. pontja: Javaslat a „Városháza épületvilágítás felújítás, korszerűsítés I. ütem” tárgyú engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1290/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Városháza épületvilágítás felújítás, korszerűsítés I. ütem tárgyú beruházás, beruházási engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztéshez csatolt 2. számú melléklet szerint, és felkéri a főpolgármestert a beruházási engedélyokirat 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma működési elveinek jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1291/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fórumának 1. számú melléklet szerinti tartalmú működési elveivel.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 73. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1292/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a XVIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2006. (II. 2.) határozatát, jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerint a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. ker., Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről és ellátásáról szóló megállapodás 2007. január 1-jei hatállyal történő módosítását. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2006. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1293/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Budapest XVIII. kerületének közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a közterület-felügyeleti feladatokat 2007. január 1-jétől a Fővárosi Közterület-felügyelet biztosítsa.

Határidő: 2006. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 74. pontja: Javaslat a Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) rekonstrukció, átalakítás beruházás engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1294/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) rekonstrukció, átalakítás elnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés melléklete szerint.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 75. pontja: Javaslat a Dobos C. József Vendéglátóipari Szki. (Bp. XIII., Huba u. 7.) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1295/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola rekonstrukció engedélyokiratát és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 76. pontja: „A” épület felszabaduló területeinek rekonstrukciója a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházásánál.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1296/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a beruházás átütemezése és a hitel engedélyokiraton történő átvezetése miatt a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül 489,2 M Ft-tal csökkenti a Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és műtéti tömb beruházás előirányzatát (2007. évi ütem 2094,1 M Ft), 218,0 M Ft-tal a „8529 EIB II. hitel” bevételi előirányzatát és 271,2 M Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indíttatású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatát.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1297/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a beruházás engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a beruházás engedélyokirata 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme feladat jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1298/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet 7. § alapján úgy dönt, hogy egyetért a „Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme” új feladat megvalósításával.

1299/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 17,0 M Ft-tal csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Fővárosi Levéltár elhelyezése feladat előirányzatát és azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme” feladaton.

1300/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva az illetékes bizottságok (Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság) hatáskörét jóváhagyja a „Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme” új feladat célokmányát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Javaslat a dunai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatásról szóló szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1301/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező, záradékkal ellátott támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés alapján átutalt, az általános tartalékból megelőlegezett 10 500 E Ft összegű támogatást a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” címen és a „9300 Általános tartalék” kiadás címen kell tervbe venni.

A napirend 79. pontja: Budapest portál rendszer tartalomszolgáltatóként történő üzemeltetése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1303/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az adott évi költségvetés készítésekor az éves költségvetési rendeletben 7101-es címen, a Sajtóiroda költségvetésén belül - 2009. december 31-ig terjedő időszakra - a Budapest portál rendszer tartalomszolgáltatóként történő üzemeltetéséhez 2007-re 48 300 E Ft + áfa összegű forrást, ezt követően pedig az előző évi forrás az aktualizált finanszírozási prognózis adott évi inflációs indexével korrigált összegét biztosítja.

Határidő: 2007-től 2009-ig, az adott évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 80. pontja: Átutalás kezdeményezése a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” 2006. évi előirányzata terhére a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részére egy Térségi Fejlesztési Információs Központ létrehozása érdekében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1304/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi 500 E Ft átutalását a „8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret” kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzata terhére a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretein belül működő Regionális Képzési Központ Egyesület részére, a Hargita megyében felállítandó Térségi Fejlesztési Információs Központ létrehozásának támogatására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 81. pontja: Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2005. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1305/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2005. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

1306/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2005. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Ikvai-Szabó Imre

A napirend 82. pontja: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2005. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1307/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.tudomásul veszi a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2005. évi beszámolójában foglaltakat.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2005. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 83. pontja: Felterjesztési javaslat az 1993. évi III. tv. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1308/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

felterjesztési jogával élve javasolja a Miniszterelnöknek a 2005. évi CLXX. törvény 52. § (3) bekezdés olyan tartalmú módosítását, amely alapján a hivatkozott szakasz nem lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a felterjesztés 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: a döntés kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 84. pontja: Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1310/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.jóváhagyja és megköti a Segély Helyett Esély Alapítvánnyal a 3. számú melléklet szerinti határozatlan idejű ellátási szerződést 2006. június 29-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert az ellátási szerződés aláírására.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 85. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. törzstőke emelésére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1311/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. szakmai programjának megvalósításában való közreműködés és az ehhez szükséges források megteremtése céljából kiírt pályázat nyertesével kötendő előszerződés tartalmában való megegyezés, az arra vonatkozó elfogadó nyilatkozat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és felkéri a főpolgármestert intézkedjék a pályázó, a Health Care Company AG (székhely: AT-1040 Bécs, Brucknerstraße 4/4., cégjegyzékszám: FN 210240 b) értesítéséről és a letétbe helyezett bánatpénz visszautalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1312/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert intézkedjék a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. fejlesztésének egyéb lehetőségeire vonatkozó javaslat kidolgozásáról és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2006. december 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 86. pontja: Javaslat az Ezüst Bagoly Alapítvány támogatásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1313/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-ának (6) bekezdése alapján engedélyezi a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak, hogy ugyanezen önkormányzati rendelet 7. §-a (7)-(8) bekezdése szerint szabályozott módon, támogatási szerződés keretében a 2006. évben 50 000 Ft-tal támogassa az „Ezüst Bagoly” Egészségügyi Könyvtári Alapítványt (székhely: 1363 Budapest, Nádor utca 32., nyilvántartási szám: 2027).

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 87. pontja: Javaslat az egészségügyi közhasznú társaságok ügyvezetőinek, felügyelőbizottsági elnökeinek, felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazási szabályzatára.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1314/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. egészségügyi közhasznú társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, és felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, felhatalmazza a főpolgármestert a szabályzat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1315/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Schöpf Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. egészségügyi közhasznú társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, és felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, felhatalmazza a főpolgármestert a szabályzat aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 88. pontja: Javaslat a főváros és IV. kerületi egészségügyi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1316/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az újpesti egészségügyi alap- és szakellátás célját szolgáló ingatlanok tulajdonjogának rendezési elveit a következők szerint:

- a Fővárosi Önkormányzat a IV. ker., Jókai utca 1-3. szám alatti, 71814 helyrajzi számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának tulajdonjogát átruházza az Újpesti Önkormányzat részére, a IV. ker., Pozsonyi utca 23. sz. alatti 70746/4 helyrajzi számú, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlannak a Kerület Önkormányzata által gyermekrendelő céljára történő felújítása, és emeletráépítéssel bővítése ellenében,

- a Fővárosi Önkormányzat a Budapest IV. ker., Kunhalom 1/c. sz. alatti, 75214/7 helyrajzi számú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannak a tulajdonában lévő 977/2111 tulajdoni hányad tulajdonjogát térítésmentesen átruházza az Újpesti Önkormányzat részére,

- a Fővárosi Önkormányzat térítésmentesen használatba veszi a Budapest IV. ker., Fóti u. 54. szám alatti, 75518 helyrajzi számú, a IV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlannak a Károlyi Sándor Kórház által tüdőgondozó céljára használt részét,

- a Fővárosi Önkormányzat használati, illetve tulajdonjogi igényt nem támaszt a Budapest IV. ker., Galopp u. 4-6. szám alatti, 76561/67/A/350 helyrajzi számú, az Újpesti Vagyonkezelő Rt. tulajdonában lévő ingatlanra, amennyiben az Újpesti Önkormányzat - az Ötv.-nek megfelelően - a gyermekfogászati ellátás feladatait átveszi,

- a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő Budapest IV. ker., Király u. 17-19. szám alatti, 71422/169 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Kerületi Önkormányzat részére, tekintettel arra, hogy ott kerületi alapellátás folyik,

- a Fővárosi Önkormányzat térítésmentesen átveszi az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. ker., 71422/7 helyrajzi számú közterület 2100 m2 alapterületű részét, mely az Árpád Kórház Budapest, IV. ker. 71445, 71441, és 71442 helyrajzi számú ingatlanjaihoz kerül egyesítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1317/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonrendezésre vonatkozó megállapodásokat terjessze a hatáskörrel rendelkező fővárosi önkormányzati szervek elé

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 89. pontja: Javaslat az „Együtt Egymásért” bizottsági keret céltartalék 2006. évi felhasználására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1318/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8213 Együtt Egymásért Bizottsági keret” címről az „Együtt Egymásért 2006” programban meghirdetett pályázat kapcsán, az Egészségügyi Bizottság döntése alapján az alábbi nyertes civil és társadalmi szervezetek részére (államháztartáson kívülre) 10 494 E Ft működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadása támogatás átutalását engedélyezi az alábbi részletezésnek megfelelően:

Me.: ezer Ft

Szervezet
összege
Felhalmozási
célú p. á.
áht.-n
kívülre
Működési
célú p. á.
áht.-n
kívülre

Támogatás

Pályázati cél
Budapest - Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány 660 660 Berendezett tanácsadói csoportszoba létrehozása

Küldetés Egyesület

205

185

390
Foglalkozási gyakorlathoz szükséges szitázógép, és a szitázáshoz szükséges anyagok beszerzése
HARKE (Hallássérültek Rehabilitá ciójáért Küzdők Egyesülete) 290 290 - jeltolmácsok díjazása;
- irodaszerek beszerzése
Salva Vita Alapítvány 1 429 1 429 Iroda fenntartási költségek (telefon, rezsi, iroda karbantartás)
DOWN Alapítvány 300 300 Irodaszerek, nyomtatás, fénymásolás, telefon, fax rezsiköltségei
VGYKE (Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete)
1500

1 500

Állományi bérköltség és azok járulékai
Soteria Alapítvány 1 491 1 491 Szervezet fenntartási költségek

Civitan Help Egyesület

1 290

1 290
- Kertészet fenntartásához fogyóeszköz jellegû beszerzések
- Pszichológus 2. félévi megbízási díja
Informatika a Látássérültekért Alapítvány 144 144 Nyomtató modullal ellátott fénymásoló berendezés

Motiváció Sérülteket Segítő Alapítvány

1 500

1 500
- Irodaszerek, nyomtatás, fénymásolás, telefon-, fax-, postadíj
- Irodafenntartási költségek

Student Service Egyesület

700

800

1 500
- Állományi bérköltség, konzulensi eseti megbízási díjak
- számítógép beszerzése, digitális filmfelvevő beszerzése
Mindösszesen 1 709 8 785 10 494

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 90. pontja: Budapest Főváros Önkormányzatának részvétele a „Virágos Magyarországért” versenykiírásban.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1319/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2006. évi „Virágos Magyarországért” versenykiírásban Budapest Főváros Önkormányzatának részvételéről szóló, jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő együttműködési megállapodást a Magyar Turizmus Rt.-vel.

Felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 91. pontja: Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2005. évi beszámolója elfogadására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1320/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 2005. évre vonatkozó számviteli beszámolóját a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, közhasznúsági jelentését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint könyvvizsgálói jelentését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 92. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2005. évi beszámolója elfogadására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1321/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2005. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 93. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására a 2006/2007. tanévre.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1322/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2006/2007. tanévre saját hatáskörben állapítja meg a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kötelező óraszámát az előterjesztés mellékletében foglalt részletezés szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelező óraszám megállapításához szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2006. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 94. pontja: Javaslat a 662/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat intézményi hibás adatszolgáltatások miatti módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1323/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 7 végleges álláshely megszüntetés miatt 8 015 683 Ft-ról a központi költségvetésből történő biztosítására, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 662/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatát.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2006. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 95. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1324/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a „Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” tárgyú engedélyokiratot jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a közgyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 96. pontja: Az I. ker. Önkormányzat „vis maior” keretből történő támogatása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1325/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Budavári Önkormányzat pályázatát elutasítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a Budavári Önkormányzatot.

Határidő: 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 97. pontja: A 707/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása (a Csatorna Holding Rt. részvényekre vonatkozó részvény-átruházásokkal kapcsolatos önkormányzati döntések).

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1326/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 707/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat c) és d) pontjában foglaltak szerint elfogadott megállapodás helyett - tekintettel arra, hogy a megállapodás névváltozás miatt a Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux S. A. cégnevű társasággal írható alá a többi szerződő fél változatlanul hagyása mellett - a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást hagyja jóvá és köti meg, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 98. pontja: Budapest V. ker., Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1327/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. tv. 86. § (4) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24113 hrsz. alatt felvett 296 m2 alapterületű „kivett irodaház” megnevezésű, természetben Bp. V. ker., Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatt található, mintegy 1709 m2 hasznos, nettó alapterületű felépítményes ingatlan 594 000 000 Ft + 118 800 000 Ft áfa vételárért a Mezonfrida Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 99. pontja: Budapest V. ker., Markó u. 9. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1328/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. tv. 86. § (4) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24931 hrsz. alatt felvett 1415 m2 alapterületű „transzformátorház” megnevezésű, természetben Bp. V. ker., Markó u. 9. sz. alatt található ingatlan 820 000 000 Ft + 164 000 000 Ft áfa vételárért az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 100. pontja: Budapest II. ker., Bem József u. 1. sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1329/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló

- Bp. II. kerület, 13507/1/A/1 hrsz. alatt felvett, 290 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, vételára: 46 000 000 Ft + 9 200 000 Ft áfa (158 621 Ft/m2)

- Bp. II. kerület, 13507/1/A/2 hrsz. alatt felvett, 2777 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, vételára: 456 000 000 Ft + 91 200 000 Ft áfa (164 206 Ft/m2)

- Bp. II. kerület, 13507/1/A/5 hrsz. alatt felvett, 52 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, vételára: 8 000 000 Ft + 1 600 000 Ft áfa (153 846 Ft/m2)

mindösszesen 510 000 000 Ft + 102 000 000 Ft áfa vételárért történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 101. pontja: Budapest XIV. kerület, Csömöri út-Rákospatak u.-Bosnyák u.-Lőcsei út által határolt területen található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1330/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, természetben Bp. XIV. ker., Csömöri út-Rákospatak u.-Bosnyák u.-Lőcsei út által határolt területen található, 31267/94 hrsz. alatt felett, 68 417 m2 alapterületű, belterületi, kivett sporttelep művelési ágú, Csömöri úti részben beépített földingatlan bruttó 4 000 000 000 Ft vételárért az Echo Investment S.A. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 102. pontja: A Budapesti Közlekedési Szövetség alapszerződésének és működési szerződésének módosítása, támogatási szerződés megkötése a Volánbusz Zrt.-vel és a MÁV Zrt.-vel.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1331/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség alapszerződésének módosítását, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1332/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség I. üteme működési szerződésének módosítását, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1333/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Volánbusz Zrt.-vel a 2006. évre szóló kompenzációs szerződést, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1334/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a MÁV Zrt.-vel a 2006. évre szóló kompenzációs szerződést, a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 103. pontja: Bp. I. ker., Rác fürdő környéke területi rendezése.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1335/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az „I. kerület Rác fürdő környéke területi rendezése” ügyében úgy dönt, hogy az I. kerület, Hadnagy utca menti 5966, 6006/1 hrsz.-ú fővárosi tulajdonú - 3540 m2-es és 2 ha 6232 m2 területek egyesítésével a T-77432 ttsz.-ú változási vázrajz szerint egyetért, a 6001 hrsz.-ú kerületi tulajdonú közterület É-i határának módosítását nem kifogásolja, mivel az utca területe változatlanul 1921 m2 marad.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Kerületek Földhivatala által záradékolt T-77432 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 104. pontja: Javaslat az Európai Beruházási Bankkal 1998. október 15-én kötött EIB I. „Környezetvédelem és Infrastruktúra Projekt” hitelszerződés módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1336/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Európai Beruházási Bankkal 1998. október 15-én aláírt hitelszerződésnek az előterjesztés 1. számú mellékletében benyújtott módosítását és a kapcsolódó kiegészítő levelet, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1337/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Garancia és Kártalanítási Megállapodást megszüntető, az előterjesztés 2. számú mellékletében benyújtott megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 105. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1338/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdés (c) pontja alapján úgy dönt, hogy egyetért a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója II. üteme engedélyokirata 1. sz. módosításával és felkéri a főpolgármestert a módosított beruházási engedélyokirat aláírására.

Határidő: határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 106. pontja: Javaslat a Békásmegyeri Tűzoltólaktanya létesítése 3. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1339/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Békásmegyeri Tűzoltólaktanya létesítése” tárgyú engedélyokirat 3. sz. módosítását 400,00 M Ft teljes bekerülési költséggel, a módosított engedélyokirat szerinti tartalommal és ütemezéssel.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 107. pontja: Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. alatti (hrsz. 69) Jankovich kastély és őspark értékesítése.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1340/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. (hrsz: 69) alatti ingatlannal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) b) pontja alapján úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 91-92/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozatok szerinti eljárást eredménytelennek minősíti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1341/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítésével csak akkor foglalkozik, ha a minimálárral megegyező vételi szándékot nyújtanak be, a pénzügyi fedezet igazolásával.

Határidő: 180 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 108. pontja: Javaslat az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat 2006. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Marsi Péter Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1342/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2661/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 2006. évi foglalkoztatási tervet az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal módosítja, egyidejűleg a határozatban szereplő, a „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” cím működési célú pénzeszközátadás előirányzatra biztosított 56 500 E Ft támogatás összegét 62 700 E Ft-ra módosítja.

1343/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2662/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozatban szereplő, a „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” cím működési célú pénzeszközátadás előirányzatra biztosított 21 000 E Ft támogatás összegét 22 000 E Ft-ra módosítja.

1344/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

Megköti az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-val - a 2. számú mellékletben szereplő tartalommal - a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés kiegészítésére: azonnal,

a megállapodás aláírására: közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 109. pontja: Balla István fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A napirend 110. pontja: Dernei Tibor fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A napirend 111. pontja: Kuharecz Károlyné fellebbezése Sipos Ilona személyi térítési díja ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 112/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1348/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 126/2003. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 874/2005. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2266/2005. (X. 19.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. július 30-ra módosítja;

- a 2490/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. augusztus 31-re módosítja;

- a 2844/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- a 194/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. augusztus 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. június 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére