A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat átal rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. augusztus 31-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1349/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve - Városháza Projekt megvalósítására” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1350/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat dr. Demszky Gábornak mint főpolgármesternek és ebből következően mint a főváros védelmi parancsnokának a fegyelmi felelősségének megállapítására a 2006. augusztus 20-i állami ünnepségen történt tragédiák miatt” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1351/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1352/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „A VII. ker., Damjanich u. 4. szám alatti (hrsz.: 33520) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1353/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a kerületi önkormányzatok 2006-2007. évi zöldfelület-fejlesztési támogatásának odaítélésére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1354/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1355/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére (Kossuth Ferenc telep)” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1356/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1357/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat parkolójegyváltás előtti türelmi idő bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1358/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával szerződést kötők alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1359/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a gáz és villanyáram fogyasztói árának növekedéséből származó terhek fölmérésére a fővárosi intézményeknél, illetve intézkedés készítésére a fővárosi távhőszolgáltatásnál a lakosság terheinek csökkentésére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1360/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest közigazgatási területén található oszlopok tulajdonjogának és állapotának felmérésére” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1361/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1362/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) számú határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1363/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest IX. kerületében található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztést.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1364/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1365/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1366/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az FKF Rt. üzemanyag-elszámolási gyakorlata és a cég által bevezetett és használt üzemanyagkártyával kapcsolatos bejelentés ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1367/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1368/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1369/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK-állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1370/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az 1956-os forradalom emlékeit gyűjtő és bemutató múzeum létrehozására” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1371/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Segélyalap létrehozására” című napirendet.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1372/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Javaslat a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat tűzoltási, mentési eszközök soron kívüli beszerzésére.

5. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

6. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálása II. ütemével összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések rendezésére.

7. Javaslat a közalkalmazotti illetmény törvényi kötelezettségének biztosítására.

8. Javaslat az „art” mozik fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert központi pótelőirányzat tervbevételére.

9. Javaslat az 1348/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció jóváhagyására beruházási feladat cserével.

10. Javaslat a BeTISZK Kht.-val kötött szerződés módosítására.

11. Javaslat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel kötött szerződés módosítására.

12. Javaslat kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek jóváhagyására, módosítására.

13. A VII. ker., Damjanich u. 4. szám alatti (hrsz.: 33520) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás.

14. Együttműködési megállapodás Budapest és Bécs között.

15. Együttműködési megállapodás Budapest és Barcelona között.

16. Együttműködési megállapodás aláírása az Urbact City Region/Metrogov programmal.

17. Csatlakozás az ENSZ Globális Megállapodás Magyarországi Hálózatához.

18. Javaslat a kerületi önkormányzatok 2006-2007. évi zöldfelület-fejlesztési támogatásának odaítélésére.

19. „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi II. pályázat elbírálása.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 60 napon túli tartozásainak rendezésére.

21. Javaslat a Budapest V., Október 6. u. 24. sz. alatti (hrsz.: 24755/0/A/1) társasházi ingatlan tulajdonjogának a Dévény Anna Alapítvány részére történő kedvezményes átruházására.

22. Javaslat a Szent László Kórház, Csontvelő Transzplantációs Osztály bővítésének támogatására.

23. Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízprojekttel kapcsolatos célokmányok és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások jóváhagyására.

24. Javaslat a Budapest XI. kerület, Bocskai út, Nagyszőlős utca, Karolina út és Függetlenségi park megnevezésű közterületek szabályozására vonatkozó T-72375 ttsz.-ú térrajz és megállapodás elfogadására.

25. Javaslat a XIV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő telekszabályozást követően kialakuló új ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

26. Javaslat a Rákospatak Budapest XIII. kerület, Tahi utcai és Cserhalom utcai szakaszainak megosztására, szabályozására, telekhatár rendezésére.

27. A Budapesti Közlekedési Szövetség 2007. évi várható költségigénye.

28. Sárga villogó berendezés létesítése a XXIII., Szent László út--Tartsay V. u. kereszteződésben.

29. Budapest 2006-2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák - Szabadság híd felújításának engedélyokirata 2. számú módosítása.

30. Javaslat a Fővárosi Illetékhivatal megszűnésével összefüggő intézkedések megtételére.

31. Bp. V., Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan használatba adása.

32. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház „G” épület újjáépítése feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

33. A Hungáriavíz Vagyonkezelő Rt. alapító okiratának módosítása.

34. Javaslat a Budapesti Zrt. alapító okirata és a részvényesei között létrejött megállapodásokat tartalmazó Szindikátusi Szerződés technikai jellegű módosítására.

35. Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

36. A Közgyűlés bizottságai, képviselőcsoportjai 2006. évi eredeti költségvetési előirányzata időarányos kötelezettségvállalása.

37. Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2006. évi Karta elfogadása.

38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Nemzeti Sporthivatal között 2006. évi iskolai, diák- és szabadidősport támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

39. Javaslat a Nemzeti Sporthivataltól a fővárosi diák- és szabadidősport tevékenység támogatására biztosításra kerülő 6500 E Ft felhasználására.

40. „Zalabai Gábor-díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” kitüntetés 2006. évi adományozása.

41. Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra.

42. Javaslat a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2004. évben kapott támogatás felhasználásának költségvetés módosítására.

43. Budapest III. ker., Bécsi út 16266/8 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítási ügy.

44. Budapest VI. ker., Andrássy út 33. sz. alatti ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

45. Budapest V. ker., Hold u. 16. sz. alatti ingatlan- elővásárlási jog gyakorlása.

46. Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelés számviteli rendezése.

47. 2008/2006. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtása - Finanszírozási szerződés.

48. Budapest IX. ker., Soroksári út 60-62. sz. alatti (hrsz.: 38034/6) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás.

49. Javaslat a Budapest Szíve - Városháza Projekt megvalósítására.

50. Javaslat a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” címről átcsoportosításra a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címre, valamint a támogatott szervezetekkel a közszolgáltatási szerződések jóváhagyására.

51. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

52. Javaslat bűnmegelőzési programok sportszervezetek által történő ellátására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére.

53. Javaslat társadalmi szervezet támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” címből.

54. Javaslat átutalás kezdeményezésére a „Fővárosi idegenforgalmi célú” bizottsági keretből.

55. Szöllősi András Tibor fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

56. Kovács Imréné gondnok fellebbezése Jokla László személyi térítési díj ügyében.

57. Kádárné Varga Mónika és Kádár Zoltán fellebbezése Kádár Dorottya személyi térítési díj ügyében.

58/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2006. (IX. 6.) önkormányzati rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, és a rendkívüli események jelentési rendszeréről és a biztonságot növelő szolgálat szabályairól szóló 1/1989. (IV. 30.) Főv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 53/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendeletét, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1373/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében szereplő intézmények, gazdasági és közhasznú társaságok, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított társulások (a továbbiakban együtt: intézmény és társulás) vezetői vagy azok megbízottai kötelesek:

a) az intézmény és társulás illetékességi területén történt rendkívüli eseményt - az elhárításban érintett szervek egyidejű értesítése mellett - a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6/A. §-ában szabályozott Vészhelyzet Információs Központ részére bejelenteni;

b) a rendkívüli eseményt követő munkanapon Budapest Főváros Főjegyzője részére részletes írásbeli jelentést tenni a rendkívüli eseményről, majd a vizsgálat befejezése után annak eredményéről.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1374/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1373/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2006. (IX. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 4. pontja: Javaslat tűzoltási, mentési eszközök soron kívüli beszerzésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor, Danielisz Béla, a közgyűlési frakciók vezetői

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1375/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a tűzoltási, mentési eszközök soron kívüli beszerzésével. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére tűzoltási, mentési eszközök beszerzése pénzügyi fedezete biztosítására 50 000 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen fejlesztések átütemezése tartaléka előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az új „Tűzoltási, mentési eszközök beszerzése” feladat előirányzatát.

1376/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze A Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés szeptember havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1377/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott, a Pénzügyi Bizottságra és a Városrendészeti Bizottságra átruházott hatáskörét és jóváhagyja a tűzoltási, mentési eszközök beszerzés-beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat kiadására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1378/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felterjesztési jogával élve javasolja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § (1) bekezdése módosítását és egyben felhatalmazza a főpolgármestert a miniszterelnök úrnak szóló, 3. számú melléklet szerinti tartalmú felterjesztő levél aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1379/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Gergely u. 85. alapító okiratát az 1/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Gergely u. 85. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1380/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát a 2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1381/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 3/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1382/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1383/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa György út 65. alapító okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa György út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1384/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1385/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 7/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1386/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1387/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1388/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. alapító okiratát a 10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1389/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 11/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1390/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. alapító okiratát a 12/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1391/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. alapító okiratát a 13/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1392/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 14/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1393/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó), Csabrendek alapító okiratát a 15/B számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó), Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1394/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Sáripuszta 1. alapító okiratát a 16/B számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Sáripuszta 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására. Egyben felkéri a főpolgármestert, intézkedjen a Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti ingatlan értékesítésének előkészítéséről, illetőleg az ingatlan funkciójában bekövetkezett változás miatt a vagyongazda ügyosztály kijelölésének módosításáról.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1395/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 17/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1396/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi u. 12. alapító okiratát a 18/B számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1397/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 19/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálása II. ütemével összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések rendezésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1398/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gazdálkodási rend racionalizálása miatt 2007. január 1-jétől 37 álláshelyet szüntet meg véglegesen. A végleges létszámleépítés intézményenkénti bontását a következő táblázat tartalmazza:

Intézmény Álláshely-
változás
1. 2.
4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király út 8.
-13
4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.
-4
4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.
-10
4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40.
-5
4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
-5
4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
-6
4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete +6
Végleges álláshelymegszűnés összesen: -37

Határidő: 2007. évi költségvetés készítésekor

Felelős: főpolgármester

1399/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendszerének racionalizálása miatt a végleges álláshely-megszüntetésből a 18 pályázható végleges álláshely-megszűnéshez tartozó 20 883 868 Ft összegű egyszeri többletkiadás ellentételezéséhez pályázatot nyújt be annak a központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. október 15.

Felelős: főpolgármester

1400/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 18 megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1401/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási rendszerének racionalizálása miatti 18 fős pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó 2006. december 31-i pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatának 20 884 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a táblázatban szereplő intézmények 2006. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 20 884 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 15 821 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 5063 E Ft) az alábbiak szerint:


Intézmény
Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok

Összesen
Pályázható végleges létszámleépítés
(fő)
1. 2. 3. 4. 5.
4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király u. 8.
6 718 2 150 8 868 -8
4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.
653 209 862 -1
4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.
2 509 803 3 312 -4
4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
5 462 1 748 7 210 -3
4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
479 153 632 -2
Összesen 15 821 5 063 20 884 -18

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

1402/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony-megszüntetésekkel összefüggő egyéb kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatának 22 005 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a következő táblázatban szereplő intézmények 2006. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 22 005 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 16 670 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 5335 E Ft):

Intézmény Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok
Összesen
1. 2. 3. 4.
4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1121 Budapest, Mátyás király u. 8.
6 184 1 979 8 163
4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.
1 022 327 1 349
4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.
3 690 1 181 4 871
4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103Budapest, Szlávy u. 40.
284 91 375
4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
4 707 1 506 6 213
4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
783 251 1 034
Összesen 16 670 5 335 22 005

1403/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítésnél, a 18 főnél a kifizetés eltér az 1399/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban közölt adattól (20 883 868 Ft), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot A Fővárosi Közgyűlés 2007. júniusi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés 2007. júniusi ülése

Felelős: főpolgármester

1404/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 1401-1402/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze A Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2006. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a közalkalmazotti illetmény törvényi kötelezettségének biztosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1405/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a közalkalmazottak egyhavi külön juttatásával kapcsolatosan történt jogszabályváltozásból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím működési kiadások előirányzatának 37 539 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2006. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 37 539 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 28 439 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 9100 E Ft).

Címkód Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
4201 Aga Gyermekotthon 1 750 560 2 310
4203 Hungária Általános Iskola és Kollégium 88 28 116
4204 Gyermekotthon és Általános Iskola (Oroszlány) 555 178 733
4206 József Attila Átmeneti Gyermekotthon 190 61 251
4207 Gyermekotthon (Róbert Károly körút) 560 179 739
4208 Gyermekotthon (Szlávy utca) 169 54 223
4210 Utógondozó Otthon (Budakeszi út) 1 304 417 1 721
4213 Gyermekotthon (Balatonboglár) 308 99 407
4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola (Bicske) 1 153 369 1 522
4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola 202 65 267
4220 Béke Gyermekotthon 720 230 950
4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola 2 443 782 3 225
4222 Cseppkő Utcai Gyermekotthon 454 145 599
4226 Kaffka Margit Gyermekotthon 630 202 832
4228 Gyermekotthon (Mónosbél) 285 91 376
4229 Gyermekotthon (XVIII., Gyöngyvirág utca) 702 224 926
4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) 1 593 510 2 103
4231 Átmeneti Gyermekotthon (XI., Breznó köz) 730 233 963
4233 Csecsemőotthon (VI., Kmety György utca) 4 458 1 426 5 88
44301 Gazdasági Szervezet (VIII., Kerepesi út) 2 128 681 2 809
430101 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (II., Hűvösvölgyi út) 322 103 425
430102 Általános Iskolai Kollégium (Tapolcsányi utca) 147 47 194
430103 Gyermekotthon, Bólyai út 325 104 429
430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola 1 041 333 1 374
430105 Hűvösvölgyi Gyermekotthon 1 040 333 1 373
430106 Vasvári Pál Gyermekotthon 759 243 1 002
430107 Esze Tamás Gyermekotthon 171 55 226
430108 Zirzen Janka Gyermekotthon 627 201 828
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola 539 172 711
430110 Bokréta Lakásotthonai 1 570 502 2 072
430111 Gyermekotthon (Pestújhelyi út) 824 264 1 088
430112 Gyermekotthon (XXI., Templom utca) 652 209 861
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem összesen: 28 439 9 100 37 539
9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira -37 539

1406/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1405/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze A Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés 2006. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat az „art” mozik fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert központi pótelőirányzat tervbevételére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1407/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1408/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a központosított pótelőirányzat módosításáról szóló értesítés megérkezését követően terjessze a Közgyűlés elé a költségvetési rendeletmódosítást a következő tartalommal:

„Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól az „art” mozik korszerűsítésének, fejlesztésének támogatására kapott központi pótelőirányzat összegével, 15 800 E Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi, 15 520 E Ft-tal pedig megemeli a „8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás” cím

1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sor előirányzatát 14 720 E Ft-tal,

2. A támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát 800 E Ft-tal, továbbá 480 E Ft-tal csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, és 200 E Ft-tal megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát”.

Határidő: a központosított pótelőirányzat jóváhagyásáról szóló értesítést követően a Közgyűlés rendeletmódosító ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1409/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a 3-9. számú mellékletek szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat az érintett „art” mozik üzemeltetőivel. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: a központosított pótelőirányzat megérkezését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat az 1348/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció jóváhagyására beruházási feladat cserével.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1410/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az 1348/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására tett jelentést és egyetért a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukciójának az előterjesztés szerinti 2006/2007. évi megvalósításával.

1411/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció megvalósításához szükséges fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola elhelyezése előkészítés feladat előirányzatát 19,2 M Ft-tal, a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szki. elhelyezése” feladat előirányzatát 16,0 M Ft-tal, ebből EIB-hitel 21,1 M Ft és 2007. évben 100 M Ft, ebből hitel 60,0 M Ft és

- megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció feladat előirányzatát 35,2 M Ft-tal, ebből hitel 21,1 M Ft (2007. évi ütem 100,0 M Ft, ebből hitel 60,0 M Ft).

1412/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 295/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott „Gervay Mihály Posta- és Bankforgalmi Szki. elhelyezése” tárgyú feladatot leállítja és megállapítja, hogy kifizetés nem történt.

1413/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1414/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Katona József Műszaki, Közgazdasági Szi. és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció” beruházás engedélyokiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a BeTISZK Kht.-val kötött szerződés módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1415/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal (1073 Budapest, Dohány u. 65.) kötött haszonkölcsön-szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 11. pontja: Javaslat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel kötött szerződés módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1416/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. számú mellékleteként szereplő ajándékozási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert az aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek jóváhagyására, módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1417/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Közhasznú Társaság közszolgáltatási szerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1418/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság közszolgáltatási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1419/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1420/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1421/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” céltartalék címről 7195 E Ft-ot átcsoportosít a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím „Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” sorára.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: A VII. ker., Damjanich utca 4. szám alatti (hrsz.: 33520) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás.

Előadó: Gy. Németh Erzsébet

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1422/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bek. alapján a VII. ker., Damjanich utca 4. szám alatti (hrsz.: 33520) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás ügyében - jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megállapodást a VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzatával az ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatosan.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Bécs között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1423/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 1. számú melléklet szerinti közös nyilatkozatot és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 15. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Barcelona között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1424/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a melléklet szerinti együttműködési megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 16. pontja: Együttműködési megállapodás aláírása az Urbact City Region/Metrogov programmal.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1425/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Csatlakozás az ENSZ Globális Megállapodás Magyarországi Hálózatához.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1426/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért az ENSZ Globális Megállapodás céljaival és 10 alapelvével, csatlakozik az ENSZ Globális Megállapodás Magyarországi Hálózatához és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy írja alá a csatlakozási dokumentumokat.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a kerületi önkormányzatok 2006-2007. évi zöldfelület-fejlesztési támogatásának odaítélésére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1427/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a kerületi önkormányzatok 2006-2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázatának elbírálásával kapcsolatos környezetvédelmi bizottsági hatáskört és az elbírálásra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

Pályázati sorszám
Ker.

Tárgy
Zöldfelület
típusa
Támogatási összeg
(ezer Ft)
Forrás-
biztosítás
éve
1. I. Franklin játszótér felújítása játszótér 7 830,00 2007. évi
3. II. MATÁV játszótér bővítése játszótér 15 000,00 2007. évi
6. III. Pethe Ferenc tér felújítása köztér 24 000,00 2007. évi
7. IV. Rózsa u. 1-3. és Tél u. 136. játszóterek létesítése játszótér 10 000,00 2006. évi
8. V. Szabadság tér IV. ütem déli oldal közpark 11 655,00
12 345,00
(össz.: 24 000,00)
2006. évi
2007. évi
9. VI. Lendvay u.-Benczúr u. zöldfelületfejlesztés növénykazetták 1 548,00 2006. évi
10. VII. Erzsébetváros-Lövölde tér parkrekonstrukció közpark 8 316,00 2007. évi
13. IX. József Attila ltp. Ifjúmunkás u. 32-34.
és Pöttyös u. 10. játszótér- és parkrekonstrukció
játszótér, park 9 001,00 2006. évi
15. X. Gépmadár u. 10-20. játszótér és pihenőkert felújítása játszótér és pihenőkert 4 000,00 2006. évi
17. XII. Csörsz park fejlesztése játszótér 3 800,00 2006. évi
19. XIV. Ilosvay Selymes tér-Czobor u. játszótér felújítása játszótér 12 000,00 2007. évi
21. XVI. Sashalmi sétány rendezése sétány pihenőpark, játszótér 15 000,00 2007. évi
22. XVII. Újlak u. 5-7. játszótér létesítése játszótér 5 000,00 2007. évi
23. XVII. Vida-domb játszótér létesítése játszótér 8 000,00 2007. évi
26. XVIII. Havanna u. 15-27. parképítés I. ütem köztér, játszótér 19 955,00 2007. évi
27. XIX. Rákóczi u. 18.-Hunyadi u. 23. játszótér-
rekonstrukció
játszótér 9 996,00 2006. évi
28. XX. Berkenye sétány - Napsugár játszótér létesítése játszótér 15 000,00 2007. évi
30. XXI. Csepel - Királymajor ltp. központi park
I. ütem játszótér-rekonstrukció
játszótér 14 500,00 2007. évi
31. XXII. Bartók B. u. 3/H játszótér-rekonstrukció játszótér 12 500,00 2007. évi
32. XXIII. Karmazsin u. nagy játszótér-rekonstrukció játszótér 12 000,00 2007. évi
Zöldfelület-rekonstrukció 2006. évi keretéből támogatandó: 50 000,00
Zöldfelület-rekonstrukció 2007. évi keretéből támogatandó: 181 446,00
Összesen: 231 446,00

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1428/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással való előzetes egyetértésének a Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörét, valamint a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésének főpolgármesterre átruházott hatáskörét és ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az alábbi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat, az alábbi mellékletek szerinti tartalommal.

Kerület Tárgy Melléklet
I. Franklin játszótér felújítása 5. számú melléklet
II. MATÁV játszótér bővítése 6. számú melléklet
III. Pethe Ferenc tér felújítása 7. számú melléklet
IV. Rózsa u. 1-3. és Tél u. 136. játszóterek létesítése 8. számú melléklet
V. Szabadság tér IV. ütem déli oldal 9. számú melléklet
VI. Lendvay u.-Benczúr u. zöldfelület-fejlesztés 10. számú melléklet
VII. Erzsébetváros-Lövölde tér parkrekonstrukció 11. számú melléklet
IX. József Attila ltp. Ifjúmunkás u. 32-34. és Pöttyös u. 10.
játszótér- és parkrekonstrukció
12. számú melléklet
X. Gépmadár u. 10-20. játszótér és pihenőkert felújítása 13. számú melléklet
XII. Csörsz park fejlesztése 14. számú melléklet
XIV. Ilosvay Selymes tér-Czobor u. játszótér felújítása 15. számú melléklet
XVI. Sashalmi sétány rendezése 16. számú melléklet
XVII. Újlak u. 5-7. játszótér létesítése 17. számú melléklet
XVII. Vida-domb játszótér létesítése 18. számú melléklet
XVIII. Havanna u. 15-27. parképítés I. ütem 19. számú melléklet
XIX. Rákóczi u. 18.-Hunyadi u. 23. játszótér-rekonstrukció 20. számú melléklet
XX. Berkenye sétány - Napsugár játszótér létesítése 21. számú melléklet
XXI. Csepel - Királymajor ltp. központi park
I. ütem játszótér-rekonstrukció
22. számú melléklet
XXII. Bartók B. u. 3/H játszótér-rekonstrukció 23. számú melléklet
XXIII. Karmazsin u. nagy játszótér-rekonstrukció 24. számú melléklet

Felkéri a főpolgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások megkötésére.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi II. pályázat elbírálása.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1429/2006. (VIII. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Élhető város” kulturált ebtartás program támogatás biztosítására összesen 11 590 E Ft-tal csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „8425 Kulturált ebtartás program támogatása” cím kiadási előirányzatát (lásd 1. számú táblázat), azon belül:

- működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát: 1500 E Ft-tal,

- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát: 2930 E Ft-tal,

- támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát: 7160 E Ft-tal.

1430/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az „Élhető város” kulturált ebtartás 2006. évi II. programban meghirdetett pályázatok elbírálásakor az alábbi szervezetek részére támogatást biztosít, és a táblázatban szereplő összegek átutalását engedélyezi:

1. számú táblázat

Kulturált ebtartás 2006.

Keretösszeg: 11 590 E Ft

Iktató-
szám

Pályázó szervezet neve

Pályázati cél
Igényelt
összeg
Támogatási
összeg
(E Ft)
Előirányzat
(E Ft)
1169 Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Kutyaillemhelyek kialakítása, kutyaürülék felszedésére alkalmas PE zacskók beszerzése 1 386 594 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1171 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Kutyafuttatók kialakítása 700 300 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1174 Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. Kutyaürülék-gyűjtés,
-elszállítás, -mentesítés
5 000 1 500 Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
1177 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzat területén található ebek kulturált közterületi tartása
932 400 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1181 Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Kutyafuttatók és kutya-
illemhelyek kialakítása a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében
3 573 1 531 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
1182 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Kutyapiszokgyűjtő ládák komplex karbantartása 2 192 940 Támogatásértékű működési kiadás
1183 Rákosszentmihály Árpádföld Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete Kutyapiszokgyűjtő edények és zacskók beszerzése és karbantartása 2 998 1 399 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
1184 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Elektronikus eb-
nyilvántartási rendszer fejlesztése közterület-
felügyeleti felhasználás hatékonyabbá tétele érdekében, új leolvasó kísérleti antenna kiépítése
7 980 2 615 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1185 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Köztéri szemét-, kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése, Blöki utcai tisztasági készlet beszerzése 5 388 2 311 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Támogatási igény összesen: 30 149 11 590

1431/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően intézkedjék a pályázók kiértesítéséről és a nyertes pályázókkal történő szerződés megkötéséről.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1432/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen: a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. ellenőrizze a programok végrehajtását, és negyedévente adjon tájékoztatást, áttekintést a támogatott programok végrehajtásáról.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 60 napon túli tartozásainak rendezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1433/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezése kötelezettségének elkerülése érdekében 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet részére, valamint mentesíti a 2148/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatával a Madarász Utcai Gyermekkórház részére juttatott tulajdonosi támogatás még fennmaradó 33 332 E Ft (20 835 E Ft 2006. évi és 12 497 E Ft 2007. évi) tartozás visszafizetési kötelezettsége alól.

Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási előirányzatát 70 835 E Ft-tal, továbbá a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 20 835 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet” cím működési, ezen belül dologi kiadási, valamint támogatási előirányzatát 50 000 E Ft-tal.

1434/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 1433/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze A Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest V. ker., Október 6. u. 24. sz. alatti (hrsz.: 24755/0/A/1) társasházi ingatlan tulajdonjogának a Dévény Anna Alapítvány részére történő kedvezményes átruházására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1435/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

kivonja a Fővárosi Önkormányzat Péterffy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet (1076 Budapest, Péterffy Sándor u. 8-20.) használatából a Budapest V., Október 6. u. 24. fszt. 1. sz. alatti (hrsz.: 24755/0/A/1) társasházi ingatlant, és módosítja az intézmény alapító okiratát, az előterjesztés 7/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, az alapítóokirat-módosítás aláírására, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 7/c. számú mellékleteként csatolt alapító okirat kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: főpolgármester

1436/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra, illetőleg „TULAJDONOSI BIZOTTSÁG” címe 16. pontjában a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdés], és úgy dönt, hogy

- jóváhagyja, és megköti az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt Budapest V. ker., Október 6. u. 24. fszt. 1. sz. alatti (hrsz.: 24755/0/A/1) ingatlan adásvételéről szóló szerződést a Dévény Anna Alapítvánnyal.

- Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előző bekezdésben megjelölt adásvételi szerződés, valamint a vételár összegének megfizetéséről szóló, az előterjesztés 8/a. mellékleteként csatolt igazolás adásvételi szerződés 4. pontja szerinti - aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: főpolgármester

1437/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest V. kerület, Október 6. u. 24. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvétel végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre a 2006. évi költségvetésben:

- 7000 E Ft-tal megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát,

- 7000 E Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

1438/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 1437/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze A Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Szent László Kórház, Csontvelő Transzplantációs Osztály bővítésének támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1439/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Szent László Kórház a Csontvelő Transzplantációs Osztály bővítésének közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevőjével bérleti szerződést kössön, azzal, hogy a bérlet időtartama alatt a kórház Budapest Főváros Önkormányzata költségvetéséből erre többlettámogatást nem igényelhet.

1440/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi Bizottságra, és a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a „Szent László Kórház, transzplantációs boksz beszerzése” beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízprojekttel kapcsolatos célokmányok és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások jóváhagyása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1441/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 3. számú mellékletben csatolt alábbi célokmányok szerinti feladatokat leállítja:

- Dél-budai Szennyvíztisztító Telep, azonosító: 005009, 2005. december 31-ig felhasznált: 236,5 M Ft;

- Dél-budai szennyvízfőgyűjtő II. ütem, azonosító: 003944, 2005. december 31-ig felhasznált: 20,1 M Ft;

- XXI. kerület, Vas Gereben utcai szennyvízátemelő és nyomóvezeték, azonosító: 003946, 2005. december 31-ig felhasznált: 26,4 M Ft;

- Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés, azonosító: 003942, 2005. december 31-ig felhasznált: 23,0 M Ft;

- Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, azonosító: 009345, 2005. december 31-ig felhasznált: 23,8 M Ft

és megállapítja, hogy az előkészítési munkákra 2005. december 31-ig összesen 329,7 M Ft került felhasználásra. A fenti célokmányok műszaki tartalmát a továbbiakban „Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei építése” néven a Dél-budai Regionális Szennyvízprojekt program 1. számú részfeladataként valósítja meg.

1442/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Dél-budai Regionális Szennyvízprojekt tervbevétele és az ehhez kapcsolódó fővárosi beruházások összevonása miatt a 2006. évi költségvetési rendeletet a következők szerint módosítja:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti

- a Dél-budai Szennyvíztisztító Telep tervezés előkészítés feladat előirányzatát 530,7 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 236,489 M Ft-tal, 2007. évi ütemét 575,7 M Ft-tal),

- a Dél-budai szennyvízfőgyűjtő II. ütem előkészítés feladat előirányzatát 280,6 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 20,125 M Ft-tal, 2007. évi ütemét 1468,4 M Ft-tal),

- a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés, -előkészítés feladat előirányzatát 332,3 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 23,750 M Ft-tal, 2007. évi ütemét 980,1 M Ft-tal),

- a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés, -előkészítés feladat előirányzatát 311,1 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 23,000 M Ft-tal, 2007. évi ütemét 278,8 M Ft-tal),

- a Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték, előkészítés feladat előirányzatát 115,1 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 26,375 M Ft-tal, 2007. évi ütemét 211,9 M Ft-tal).

- A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti

- a Dél-budai Szennyvíztisztító Telep feladat 2007. évi ütemét 4653,3 M Ft-tal, 2008. évi ütemét 5259,9 M Ft-tal, 2009. évi ütemét 4992,0 M Ft-tal, 2010. évi ütemét 1363,8 M Ft-tal),

- a Dél-budai szennyvízfőgyűjtő II. ütem feladat 2007. évi ütemét 874,6 M Ft-tal, 2008. évi ütemét 3060,8 M Ft-tal, 2009. évi ütemét 3060,8 M Ft-tal, 2010. évi ütemét 1749,0 M Ft-tal,

- a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladat 2007. évi ütemét 660,0 M Ft-tal, 2008. évi. ütemét 2310,0 M Ft-tal, 2009. évi ütemét 2310,0 M Ft-tal, 2010. évi ütemét 1320,0 M Ft-tal,

- a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladat 2007. évi ütemét 302,4 M Ft-tal, 2008. évi ütemét 1058,9 M Ft-tal, 2009. évi ütemét 1058,9 M Ft-tal, 2010. évi ütemét 605,2 M Ft-tal,

- a Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték feladat 2007. évi ütemét 174,4 M Ft-tal, 2008. évi ütemét 609,6 M Ft-tal, 2009. évi ütemét 610,1 M Ft-tal, 2010. évi ütemét 348,5 M Ft-tal.

- A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervbe veszi az alábbi új beruházásokat:

- a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei feladatot összesen 42 818,4 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 240,6 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 290,557 M Ft, 2007. évi ütem: 4578,1 M Ft, 2008. évi ütem: 20 198,9 M Ft, a 2009. évi ütem 15 681,4 M Ft és 2010. évi ütem 1828,9 M Ft),

- a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatot összesen 3212,2 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 29,1 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 3,566 M Ft, 2007. évi ütem: 88,0 M Ft, 2008. évi ütem: 1598,1 M Ft, a 2009. évi ütem 1328,8 M Ft és 2010. évi ütem 164,6 M Ft),

- a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladatot összesen 1110,8 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 6,7 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 1,165 M Ft, 2007. évi ütem 49,5 M Ft, 2008. évi ütem: 526,5 M Ft, a 2009. évi ütem 432,3 M Ft és 2010. évi ütem 94,6 M Ft),

- az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatot összesen 22 803,0 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 104,6 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 26,159 M Ft, 2007. évi ütem: 738,8 M Ft, 2008. évi ütem: 11 901,6 M Ft, a 2009. évi ütem 9772,3 M Ft és 2010. évi ütem 259,5 M Ft),

- a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatot összesen 3031,5 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 12,9 M Ft-tal, (2005. december 31-ig tény: 3,502 M Ft, 2007. évi ütem: 87,5 M Ft, 2008. évi ütem: 1593,6 M Ft, a 2009. évi ütem 1308,5 M Ft és 2010. évi ütem 25,5 M Ft),

- a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatot összesen 3391,7 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 13,5 M Ft-tal, (2005. december 31-ig tény: 3,927 M Ft, 2007. évi ütem: 90,7 M Ft, 2008. évi ütem: 1787,4 M Ft, a 2009. évi ütem 1467,6 M Ft és 2010. évi ütem 28,6 M Ft), és

- a Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése feladatot összesen 778,7 M Ft-tal, ezen belül a 2006. évi előirányzatot 8,2 M Ft-tal (2005. december 31-ig tény: 0,863 M Ft, 2007. évi ütem: 21,6 M Ft, 2008. évi ütem: 378,0 M Ft, a 2009. évi ütem 292,2 M Ft és 2010. évi ütem 77,8 M Ft), és

- egyidejűleg címen belül 1419,8 M Ft-tal megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

- A „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát megemeli 265,6 M Ft-tal, ezen belül

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítési támogatására összesen 94,9 M Ft-tal, ezen belül

- a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei feladatra 51,2 M Ft,

- a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 2,5 M Ft,

- a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladatra 2,5 M Ft,

- az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 31,4 M Ft,

- a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 3,7 M Ft, és

- a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 3,6 M Ft,

- a Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítésére 2005-2006. évi önkormányzati önrész átadása miatt összesen 170,7 M Ft-tal, ezen belül a

- a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 30,230 M Ft,

- a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladatra 5,433 M Ft,

- az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 99,419 M Ft,

- a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 12,735 M Ft,

- a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladatra 13,849 M Ft, és

- a Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése feladatra 9,034 M Ft.

- A „8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím előirányzatán belül módosítja a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.-től átvett pénzek célfeladatait a következők szerint:

- a Dél-budai Szennyvíztisztító Telep feladaton csökkenti 419,1 M Ft-tal,

- a Dél-budai szennyvízfőgyűjtő II. ütem feladaton csökkenti 181,6 M Ft-tal,

- a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladaton csökkenti 147,2 M Ft-tal,

- a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladaton csökkenti 175,3 M Ft-tal,

- a Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték feladaton csökkenti 119,4 M Ft-tal, és

- a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei feladaton megemeli 1042,6 M Ft-tal.

1443/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet 1442/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal kapcsolatos módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2006. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1444/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a fővárosi és a társönkormányzati részfeladatokat tartalmazó célokmányokat, valamint a „Dél-budai Regionális Szennyvízprojekt” című programalapokmányt, amely tartalmazza a fővárosi, valamint a társönkormányzati részfeladatok összességét, továbbá felkéri a főpolgármestert az okmányok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1445/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a társönkormányzatokkal megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat az előkészítési költségek forrásainak biztosítása céljából, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a XI. kerület, Bocskai út, Nagyszőlős utca, Karolina út és Függetlenségi park megnevezésű közterületek szabályozására vonatkozó T-72375 ttsz.-ú térrajz és megállapodás elfogadására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1446/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. §, 12. §, 14. § (1) és a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy

- egyetért a XI. kerület, Bocskai út, Nagyszőlős utca, Karolina út és Függetlenségi park megnevezésű közterületek szabályozására vonatkozó T-72375 ttsz.-ú térrajzzal és megköti az előterjesztéshez csatolt megállapodást a XI. kerületi Önkormányzattal,

- felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz és a megállapodás aláírására.

Határidő: testületi döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a XIV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő telekszabályozást követően kialakuló új ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1447/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy

- megköti az 1. számú mellékletként csatolt, a XIV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületi ingatlanok tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat és Budapest-Zugló Önkormányzata között az 1990. évi LXV. törvény 68/D. §-a alapján történő rendezéséről szóló megállapodást,

- felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás, és a T-74789, valamint a T-74792 ttsz.-ú térrajzok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Rákospatak Budapest XIII. kerület, Tahi utcai és Cserhalom utcai szakaszainak megosztására, szabályozására, telekhatár-rendezésére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1448/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) és a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy

- jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat között a 3. számú melléklet szerinti megállapodást a 25881/2 hrsz.-ú, 25882 hrsz.-ú, 25900/1 hrsz.-ú, 25900/2 hrsz.-ú és a 25900/4 hrsz.-ú ingatlanok rendezése érdekében.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és a T-73420 ttsz.-ú, valamint a T-73421 ttsz.-ú térrajzok aláírására.

Határidő: testületi döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A Budapesti Közlekedési Szövetség 2007. évi várható költségigénye.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1449/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség 2007. évi finanszírozási megállapodását a 3. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1450/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi költségvetésében 506 M Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedési Szövetség támogatására, melyből 41 M Ft céltartalék a 2006. évi elszámolás eredményeként esetlegesen felmerülő többletigény fedezésére, valamint 150 M Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedés Szervező Kht. támogatására, amelyből 5 M Ft fejlesztési célú.

Határidő: a 2007. évi költségvetés készítése

Felelős: főpolgármester

A napirend 28. pontja: Sárga villogó berendezés létesítése a XXIII., Szt. László út-Tartsay V. u. kereszteződésében.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1451/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a XXIII. kerületi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 3,5 M Ft-tal csökkenti a Jelzőlámpa 2005/2 feladat előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új Sárga villogó berendezés létesítése (Szent László út-Tartsay u.) feladat előirányzatát.

Határidő: az augusztusi közgyűlési ülést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1452/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 1451/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal kapcsolatban a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés ülésére.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1453/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési Bizottság előzetes egyeztetési jog gyakorlására vonatkozó hatáskörét és felkéri a főpolgármestert a „Sárga villogó berendezés létesítése (Szent László út-Tartsay u.)” tárgyú, az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás megkötésére.

Határidő: az augusztusi közgyűlési ülést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Budapest 2006-2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák - Szabadság híd felújításának engedélyokirata 2. számú módosítása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1454/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Szabadság híd felújítási feladat összköltségének biztosítása érdekében a 7 éves fejlesztési tervben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 2007. évben 800 M Ft-tal, 2008. évben 1200 M Ft-tal csökkenti a 4-es metró kapcsolódó felszíni rendezés II. ütemét, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Hídfelújítások feladat előirányzatának 2007-2008. évi ütemét.

1455/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1454/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal kapcsolatban a 2006. évi költségvetési rendelet módosítása keretében a 7 éves fejlesztési tervben a pénzügyi keretek feladatok közötti átcsoportosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1456/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest 2006-2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák - Szabadság híd felújításának engedélyokirata 2. számú módosítását, felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú módosításának melléklet szerinti kiadására és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Illetékhivatal megszűnésével összefüggő intézkedések megtételére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1457/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Illetékhivatal és megyei illetékhivatalok megszűnéséről rendelkező 2006. évi LXI. törvény 249. §-ában foglaltak végrehajthatósága érdekében a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (FEGSZ) létszámába tartozó, közvetlenül és kizárólag az illetékügyekkel foglalkozó 4 főt a Főpolgármesteri Hivatalhoz visszahelyezi, így a FEGSZ létszámkerete 4 fővel csökken, míg a Főpolgármesteri Hivatalon belül a Fővárosi Illetékhivatal 6 fős Mt. hatálya alá tartozó létszáma 4 fővel - összlétszáma 177 főről 181 főre - emelkedik.

Határidő: 2006. október 1.

Felelős: főpolgármester

1458/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal munkavállalói létszámának 4 fővel történő emeléséhez szükséges időarányos pénzügyi fedezet biztosítására, 2006. október 1-jei hatállyal (két hónapra) tartósan csökkenti a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2014 E Ft-tal (a kiadásból: személyi juttatások: 1654 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 334 E Ft, dologi kiadások: 26 E Ft), létszámkeretét 4 fővel; egyidejűleg megemeli:

- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 1911 E Ft-tal, ebből:

Személyi juttatások: 1600 E Ft,

Munkaadókat terhelő járulékok: 311 E Ft,

Létszámkeret-változás: + 4 fő;

- a „7103 Gazdasági ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát 103 E Ft-tal, ebből:

Személyi juttatások: 54 E Ft,

Munkaadókat terhelő járulékok: 23 E Ft,

Dologi kiadások: 26 E Ft.

1459/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Illetékhivatalnak (Illeték Ügyosztálynak) a 2006. évi LXI. törvény 249. §-a alapján történő megszűnése kapcsán a Főpolgármesteri Hivatal létszáma 2007. január 1-jével az Illeték Ügyosztályon foglalkoztatottak teljes létszámát figyelembe véve 181 álláshellyel csökken.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: főpolgármester

1460/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti rendjének módosításával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedésekről rendelkezzen.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2007. június 30-ig

Felelős: főpolgármester

1461/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1458/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze A Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2006. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Bp. V., Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan használatba adása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1462/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V., Akadémia u. 1. szám alatti (hrsz.: 24576) ingatlan használatba adására vonatkozó szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti. Felkéri a főpolgármestert a használatba adási szerződés-előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1463/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V., Akadémia u. 1. szám alatti (hrsz.: 24576) ingatlan vonatkozásában a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét a bérleti szerződéseket illetően eseti jelleggel magához vonja, jóváhagyja és megköti, az előterjesztés 2-17. számú melléklete szerinti megállapodásokat. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2-17. számú melléklete szerinti megállapodások aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1464/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V., Akadémia u. 1. szám alatti (hrsz.: 24576) ingatlan vonatkozásában eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi Bizottság és a Városrendészeti Bizottság hatáskörét és előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet az előterjesztés 2-17. számú melléklet szerinti megállapodásokat megkösse.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház „G” épület újjáépítése feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1465/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Heim Pál Gyermekkórház, „G” épület újjáépítése” feladat engedélyokiratát 936,0 M Ft teljes előirányzattal, ezen belül 216,0 M Ft fővárosi önkormányzati költség előirányzattal, az 1. számú melléklet szerinti engedélyokiratban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: A Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Hungáriavíz Vagyonkezelő Rt. alapító okiratának módosítása.

Előadók: Vajda Pál, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1466/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Hungáriavíz Vagyonkezelő Rt. alapító okiratának módosítását, egyben felhívja a Társaság legfőbb szervének figyelmét, hogy a jövőben a Szindikátusi Szerződés SZMSZ-ének 10.3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alapító okirat módosításához előzetesen kérjék meg a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulását.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapesti Zrt. alapító okirata és a részvényesei között létrejött megállapodásokat tartalmazó Szindikátusi Szerződés technikai jellegű módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Somlyódy Csaba

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1467/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályával az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és formában.

1468/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával - a fentiekben meghatározottak szerint - támogassa a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadását.

Határidő: a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. soron következő közgyűlése

Felelős: főpolgármester

1469/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. közgyűlése a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítását a fentiekben meghatározottak szerint elfogadja, felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. soron következő közgyűlését követő 30 nap

Felelős: főpolgármester

1470/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Graviton Invest Kft. közötti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szindikátusi Szerződést a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és formában. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Az üzleti/értékesítendő portfólióvagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1471/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/ értékesítendő portfólióvagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárát az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
Borsodchem 3 200
DÉMÁSZ 20 000
EGIS 29 000
FHB 1 500
Mtelekom 1 050
Pannonplast 3 500
Richter 44 000
Rába 1 000
Zwack 12 400

1472/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 36. pontja: A Közgyűlés bizottságai, képviselőcsoportjai 2006. évi eredeti költségvetési előirányzata időarányos kötelezettségvállalása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1473/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felhívja a Közgyűlés bizottságait, képviselőcsoportjait, hogy 2006. október 1-jéig a 2006. évi eredeti költségvetési előirányzatuk időarányos, 9/12-ed részére vállalhatnak kötelezettséget, illetve ilyen mértékig használhatják fel a 2006. évi költségvetési keretüket.

Fenti korlátozás nem terjed ki a képviselőcsoportok köztisztviselőivel kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A napirend 37. pontja: Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2006. évi Karta elfogadása.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1474/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2006. évi Karta tartalmát. Felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Nemzeti Sporthivatal között a 2006. évi iskolai, diák- és szabadidősport támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1475/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi szabadidősport támogatását rögzítő - a Nemzeti Sporthivatallal kötendő - támogatási szerződést (1. sz. melléklet), és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Nemzeti Sporthivataltól a fővárosi diák- és szabadidősport tevékenység támogatására biztosításra kerülő 6500 E Ft felhasználására.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1476/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Nemzeti Sporthivataltól a fővárosi diák- és szabadidősport tevékenység támogatására biztosításra kerülő 6500 E Ft-ból az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. A mellékelt támogatási szerződéseket jóváhagyja, megköti és felkéri a főpolgármestert azok aláírására. Jelen előterjesztés csak azt követően hajtható végre, amennyiben a Nemzeti Sporthivatal a támogatás első részletét a Főpolgármesteri Hivatal számlájára átutalta.

Határidő: Nemzeti Sporthivataltól várt támogatás első részletének beérkezését követő 15. napon belül

Felelős: főpolgármester

Sorszám Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Budapesti Szabadidősport Szövetség A „Moccanj Családi Négypróba” rendezvénysorozat kiadásaira. 3000
2. Budapesti Diáksport Szövetség A Szövetség bonyolításában történő rendezvények terembérleti díjaira, versenydíjakra és a versenyekkel kapcsolatos egyéb kiadásokra, valamint a legeredményesebb iskolák diákjainak, illetve felkészítő tanárainak elismerésére. 3000
3. Budapesti Atlétikai Szövetség A Szövetség által megrendezésre kerülő Történelmi (Kegyeleti) Váltófutás kiadásaira. 500
Összesen: 6500

A napirend 40. pontja: „Zalabai Gábor-díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” kitüntetés 2006. évi adományozása

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 41. pontja: Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1478/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a C/2 9112 Évközi indítású beruházások, Egészségügyi feladatok VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztéseken belül az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész átvállalására biztosított 19,2 M Ft összeget egészségügyi céltartalékok között a „Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés” keretre csoportosítja át.

Határidő: a határozathozatalt követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2004. évben kapott támogatás felhasználásának költségvetés módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1479/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2004. évben kapott támogatás költségvetésének módosításához az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal


Kiadási jogcímek
Pályázat
költségvetése
(Ft)
Átcsoportosítási
kérelem
(Ft)
Bp. V. ker., Széchenyi rakpart kutyafuttató fejlesztése 2 144 913 0
Green dog kutyapiszok gyűjtő kihelyezése 3 375 000 5 519 913
Kutyapiszok-takarító gép beszerzése 3 000 000 3 000 000
Összesen: 8 519 913 8 519 913

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Bp. III. ker., Bécsi út 16266/8 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítási ügy.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1480/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi, 16266/8 hrsz.-ú Z-VP és Z-KP zöldterületi besorolású 24 ha 0344 m2 nagyságú ingatlan tulajdonosának, az Újlaki Szabadidő Kft.-nek az Étv. 30. § (4) bekezdésén alapuló 2 Mrd Ft-os vételi ajánlatát elutasítja, mint jogilag megalapozatlant, mivel a tulajdonjog megszerzésekor is zöldterületben volt az ingatlan, így a tulajdonosi és építési jogok korlátozására nem került sor.

A kérelmező kisajátítási kártalanítási igényét az 1997. LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalánál (1056 Bp., Váci u. 62-64.) érvényesítheti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Budapest VI. ker., Andrássy út 33. sz. alatti ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1481/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a 29377 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 33. sz. alatt található társasház ingatlannak a közös tulajdonból hozzátartozó 2241/10 000-ed eszmei tulajdoni hányadával, és annak elválaszthatatlan részét képező 29337/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 655 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlannak 3 900 000 EUR + 780 000 EUR áfa, azaz 1 083 459 000+216 691 800 Ft áfa vételárért a TOPBÜRO Ingatlanforgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Budapest V. kerület, Hold u. 16. szám alatti ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1482/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 24870 hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Hold u. 16. szám alatt található ingatlannak a SEDESA Hungária Építőipari Szolgáltató Kft. részére 1 730 000 000 Ft + 346 000 000 Ft áfa vételárért történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelés számviteli rendezése.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1483/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a HÓD-UDVAR Kereskedelmi és Szállítási Kft.-vel szemben fennálló 1 391 113 Ft összegű behajthatatlan követelést elengedi.

Felkéri a főpolgármestert a behajthatatlan követelés pénzügyi rendezésére.

Határidő: 2006. IV. n. évi mérlegkészítés

Felelős: főpolgármester

A napirend 47. pontja: 2008/2006. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtása - Finanszírozási szerződés.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1484/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2. számú melléklet finanszírozási szerződését, egyben felkéri a főpolgármestert a finanszírozási szerződés és a finanszírozási szerződés 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírására.

Felkéri a főpolgármestert a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: A Bp. IX. ker., Soroksári út 60-62. szám alatti (hrsz.: 38034/6) ingatlan használatára vonatkozó megállapodás.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1485/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodást az EZON Kft.-vel.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapest Szíve - Városháza Projekt megvalósítására.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1486/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Szíve - azon belül - a Városháza Projekt megvalósításának struktúráját oly módon, hogy az közbeszerzési eljárás útján, építési koncesszióban valósuljon meg, amelyet meghívásos tervpályázati eljárás lebonyolítása előz meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1487/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 286/2002. (III. 14.)-293/2002. (III. 14.) Főv. Kgy. határozatokat, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül és tegyen javaslatot a Budapest Szíve - Városháza Projekt műszaki-gazdasági tartalmára, a megvalósulása esetén felmerülő hivatali áthelyezések és felújítások költségfedezetére, valamint a szerződéses vagy egyéb jogviszony alapján a Városháza tömbön belül működő szervezetek elhelyezésére.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: főpolgármester

1488/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri Budapest Főváros Közgyűlése Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a Budapest Szíve - Városháza Projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás kezdeményezésére és az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elnöke

A napirend 50. pontja: Javaslat a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” címről átcsoportosításra a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címre, valamint a támogatott szervezetekkel a közszolgáltatási szerződések jóváhagyására.

Előadó: Geberle Erzsébet

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1489/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatás céltartaléká”-ról a következő táblázatban szereplő alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására összesen 30 300 E Ft-ot az alábbiak szerint átcsoportosít:

- a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatára 6508 E Ft-ot,

- a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatára 23 792 E Ft-ot.Sorszám


Pályázó

Érvé-
nyessége


Pályázati program

Pályázott összeg
(E Ft)

Elnyert összeg
(E Ft)
Ebből
felhalmozási
célú áht.-n
kívülre
(E Ft)
Ebből
működési
célú áht.-n
kívülre
(E Ft)
CSALÁD, GYERMEK, IFJÚSÁG
1. Agóra Családsegítő Alapítvány I A Családok Átmeneti Otthona működtetése, felújításának támogatása 800 800 0 800
2. Anyaoltalmazó Alapítvány I Az alapítvány komplex krízisintervenciós és családsegítő programja 1200 600 0 600
3. Budapest Helyőrség Szociális Alapítvány I Katona özvegyek és árvák 2006. évi üdültetésének támogatása 200 0 0 0
4. Csel-leng Alapítvány I Az Alapítvány működésének és fejlesztési céljainak támogatása 770 500 0 500
5. Dzsumbuj Egyesület I Tanoda a ferencvárosi kisdiákoknak 548 548 0 548
6. Egyesek Ifjúsági Egyesület I Szabadság, egyenlőség, fiatalság - ifjúságnevelés, kortárssegítés 662 0 0 0
7. Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány I Lépések a szervezet gyermekjóléti szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő közhasznú tevékenységének biztonsága felé 200 200 0 200
8. Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye (HÁTHA Műhely) I Újpalotai munkanélküli fiatalok közösségi kortárs kapcsolatainak bővítése, munkaerőpiaci és társadalmi integrálódásuk fejlesztése 500 300 0 300
9. Hazafelé Közhasznú Alapítvány I Segítsen, hogy családban éljenek! - nevelőszülők képzése, kiégésének megelőzése, közösségépítés 950 500 0 500
10. Józsefvárosi Szabadidős Egyesület I Gyermek- és ifjúsági csoportok szervezése Józsefvárosban 500 300 0 300
11. Kaszap István Alapítvány, közhasznú szervezet I Szociális családtámogatás, lelki nap és iskolai étkeztetés, nyári gyermektáborok támogatása 540 540 0 540
12. Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány I Ingyenes mosoda a káposztásmegyeri lakótelepen 430 430 0 430
13. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok Átmeneti Otthona I Mentálhigiénés szolgáltatás 1 000 500 0 500
14. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok Átmeneti Otthona I Modellértékű utógondozás 1 000 500 0 500
15. Mikkamakka Alapítvány I A játék segít - a csepeli játéktár komplex szolgáltatásai 774 500 0 500
16. Nagycsaládosok Országos Egyesülete I A Szervezet többéves hagyománnyal rendelkező fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szolgáltatásainak továbbfejlesztése, illetve működtetése 1 000 0 0 0
17. Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka - Ferencváros csoport I „Töltsük meg együtt a bőség kosarát!” 602 300 0 300
18. Nap Klub Alapítvány I Grund Védő-Óvó Műhely 500 300 0 300
19. RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány I A Családok Átmeneti Otthonának működési támogatása 1 452 600 0 600
20. Tudor Alapítvány I Hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatása 500 200 0 200
Összesen: 14 128 7618 0 7618
IDŐSEK ELLÁTÁSA
21. Délután, az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány I Az ügyeleti helyszín bér- és rezsiköltsége 672 672 0 672
Összesen: 672 672 0 672
HAJLÉKTALANOK ELLÁTÁSA
22. Hajlék Misszió Közhasznú Alapítvány I Több kéz többet tesz az asztalra - nappali melegedőben konyhai kisegítő alkalmazása 1 000 400 0 400
23. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Hajléktalan emberek modellértékű nyilvántartási programja 600 0 0 0
24. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Idősödő és időskorú hajléktalanok mentális és pszichológiai felkészítése a szociális otthonba való beilleszkedésre 600 300 0 300
25. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I AHA Színpad működése 2006-2007 600 300 0 300
26. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Filmszínházas csoport 900 0 0 0
27. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Művészeti csoport 500 0 0 0
28. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Szocializációs csoport a Rehabilitációs 600 0 0 0
29. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Hajléktalan emberek elhelyezkedésének segítése, utánkövetés 1 035 200 0 200
30. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló I Számítógép-kezelési ismeretek alapvető elsajátítását segítő csoport 600 0 0 0
31. Menhely Alapítvány (Kürt Utcai Nappali Melegedő és Ügyfélszolgálat) I Működési költségtámogatás 480 200 0 200
32. Menhely Alapítvány (Práter-Vajda3) egy) I Az éjjeli menedékhely és idősek otthona helyiségeinek felújítása 1 380 1380 1380 0
33. Menhely Alapítvány Módszertani Központ I Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása az EU-ban 430 430 0 430
34. Oltalom Karitatív Egyesület I Hajléktalanok ellátásának biztosítása 1 000 600 500 100
35. Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány I Programjaink folyamatos működtetéséért 700 500 0 500
36. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány I Eszközbeszerzés a férfiak rehabilitációs otthona számára 500 500 400 100
37. Tiszta Forrás Alapítvány I Fejlesszünk, korszerűsítsünk! - a nappali melegedő elektromos hálózatának bővítése, felújítása 850 400 400 0
38. Új Út Szociális Egyesület I Filmklub hajléktalan emberek reintegrációja érdekében 650 300 0 300
39. Van Esély Alapítvány I Hajléktalanságból kiutat keresők támogatása 756 300 0 300
Összesen: 13 181 5810 2680 3130
FOGYATÉKKAL ÉLŐK ELLÁTÁSA
40. ADDETUR(Adj Hozzá!) Alapítvány I Gazdasági adminisztráció fejlesztése és sürgős beruházások a szervezet lakóotthonában 786 300 200 100
41. Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete I Az egyesület önsegítő klubjának és ’fehér folt’ programjának megvalósítása 650 300 0 300
42. Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány I A szervezet Támogató Szolgálata információnyújtási tevékenységének bővítése Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Szolgálat működtetésével 1 270 600 0 600
43. Értelmi fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége I XV. Sérült Gyermekek Napja 1 026 100 0 100
44. Flóra Alapítvány I Az alapítvány fejlesztő tevékenysége 450 450 0 450
45. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért I Napközbeni ellátás az alapítványban 2 952 1000 1000 0
46. Gondviselés Szociális Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. Kht. Integrált Gondviselő Ház és Szociális Szolgáltató Központ működésének beindítása 600 0 0 0
47. Hajlék Alapítvány I A szervezet gazdasági működésének javítása 516 250 0 250
48. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány I Eltérő fejlődésmenetű, fogyatékos gyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások 1 172 1172 0 1172
49. Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány I A budapesti Fénysugár Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona fejlesztésének és működésének támogatása 1 466 450 450 0
50. Motiváció Mozgás - sérülteket Segítő Alapítvány I A fogyatékos fiatalok integrációt segítő programokon és rendezvényeken való részvétel folytatásának támogatása 1 000 1000 0 1000
51. Reménység Ifjúságvédő Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány I Rehabilitációs gyógyúszó tanfolyamok fogyatékos fiatalok számára 358 358 0 358
52. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége I Munkaerő-piaci szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása a SINOSZ-
ban
1 045 600 332 268
53. Újbudai Reménység Egyesület autizmussal élő fiatalok támogatására I Napi ellátás kialakítása felnőtt autista személyek részére 3 000 500 120 380
Összesen: 16 291 7080 2102 4978
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TANÁCSADÁS
54. ESZTER Közhasznú Alapítvány I Van segítség! - bántalmazott gyermekek és felnőttek rehabilitálása, támogatása 5400 400 0 400
55. Harmónium Független Kommunikációs Egyesület I Civil Tanácsadó Iroda működtetése 1249 0 0 0
56. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány I Segítő Esély Szolgálat Kőbányán 500 200 0 200
57. Horizont Szociális Alapítvány I Ingyenes jogsegélyszolgálat - a szociális tanácsadáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztése 624 500 76 424
58. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány I Kontakt programok fejlesztése 2000 1000 720 280
59. KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület I „Kézen fogva” 1190 600 0 600
60. Közjóléti Szolgálat Alapítvány I A lakhatás biztonságáért 636 200 0 200
61. Létminimum Alatt Élők Társasága I Létminimum alatt élők megsegítése 500 200 0 200
62. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete I Pszichológiai segítségnyújtás, képzés önkéntesek részére 996 0 0 0
63. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete I Számítógépek beszerzése 644 320 320 0
64. Magyarországi Adósságkezelők Egyesülete I Támogatás az egyesület működési költségeihez 353 0 0 0
65. Második Alap Közhasznú Alapítvány I Köz-tér ifjúsági tanácsadó pont működése a II. kerületben 491 0 0 0
66. Nonprofit Alapítvány I Egyéni segítési formák támogatása - álláskeresési tanácsadás 1607 0 0 0
67. Otthon Segítünk Alapítvány I Az alapítvány hálózatának fejlesztése 285 285 0 285
68. Pestszentimrei Református Egyház „Soli Deo Gloria” Alapítvány I Fejlesszünk, hogy fejlődhessünk! - Szociális hálózat beindításához szükséges feltételek megteremtése 1 000 350 350 0
69. Salva Vita Alapítvány I Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás részleges működési költségei 1 440 0 0 0
70. Szertelen - Kék Alapítvány I Az alapítvány működési feltételeinek kialakítása 1 540 1 000 260 740
71. Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért I Informatikai képzéssel támogatott munka-rehabilitációs tevékenység minőségi továbbfejlesztése, fenntartása 1927 0 0 0
72. Továbblépés Adósságkezelő és Családsegítő Alapítvány I Támogatás az alapítvány működési költségeihez 623 0 0 0
73. Uniós Tanoda Alapítvány I Krízisszolgálat működtetése és konfliktuskezelő tréningek szervezése nők számára 600 300 0 300
Összesen: 23 605 5 355 1 726 3 629
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS/MÁS ÁGAZATBA TARTOZÓ PÁLYÁZATOK
74. Bona Officia Alapítvány I „HÍD Szociális ellátás a Kárpát-medencében” II. szakmai konferencia 600 300 0 300
75. Civil Rádiózásért Alapítvány I Civil Rádió - a szociális problémák láttatója 400 400 0 400
76. Farkas Edith Szociális Szolgáltató és Oktatást Segítő Alapítvány I Az alapítvány működéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése 680 0 0 0
77. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület I Forráshiány a szociális gazdaságban 657 0 0 0
78. Fény a Fényben Egyesület Egészségmegőrző Kh. Szervezet I Életmód-egészségnevelő programok 500 200 0 200
79. Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány I Újra kezdünk! Jogsegélyszolgálat és állásbörze 400 400 0 400
80. Közéleti Roma Nők Egyesülete I Jogvédelem - polgármesteri hivatalok és a roma lakosság között 400 400 0 400
81. MaCeKo Szociális Szolgáltató, Képző és Foglalkoztató Közhasznú Társaság Kht. Szenvedélybetegek komplex közösségi programja 3 560 0 0 0
82. Magyar Williams Szindróma Társaság I Williams-szindrómások mozgásfejlesztése 615 615 0 615
83. Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület I Az egyesület irodájának felújítása 500 0 0 0
84. Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület I Az egyesület Budapesten megvalósuló programjai működésének támogatása 1 850 850 0 850
85. Palota Sclerosis Multiplex Egyesület I A szervezet továbbfejlesztéséhez valamint működéséhez támogatás kérése 6 897 0 0 0
86. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület I Kihelyezett angol nyelvtanfolyam mozgássérültek részére 300 200 0 200
87. Szent Adalbert Misszió Alapítvány I Térítésmentes komplex fogászati szűrés, fogorvosi ellátás, protetika 800 0 0 0
88. Váltó-sáv Alapítvány I Fogvatartottak és szabadultak támogatása 1 200 400 0 400
Összesen: 19 359 3 765 0 3 765
MINDÖSSZESEN: 87 236 30 300 6508 23 792

1490/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a támogatott szervezetekkel a Közszolgáltatatási szerződések megkötését a mellékelt szerződésminta szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket írja alá.

Határidő: A határozathozatalt követő 60 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 51. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1491/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Tulajdonosi Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2006. június 30-ig hozott és hatályba lépett határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 52. pontja: Javaslat bűnmegelőzési programok sportszervezetek által történő ellátására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1492/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2006. évi előirányzata terhére, a Budapesti Sporttanács részére, az általa és tagszervezetei által lebonyolításra kerülő sportrendezvények és versenysorozatok támogatására 800 E Ft támogatást biztosít. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 53. pontja: Javaslat társadalmi szervezet támogatására a 8209 Műemléki célú bizottsági keret címből.

Előadó: Horváth Gyula

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1493/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 8209 Műemléki célú bizottsági keret cím 2006. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi társadalmi szervezet részére, a megjelölt összegben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
66. sorszámú pályázat
Budapest VII. kerület,
Hársfa utca 12. Homlokzatfelújítás 2 000 000
Magyar Országos és Budapesti Fodrász , fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-, és Lábápoló és Műkörömépítő, Szikvízelőkészítő, Kelmefestő és Vegytisztító Szakmai Ipartestület (MOSZI)
Összesen: 2 000 000

A napirend 54. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből.

Előadó: Rusznák Imre

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1494/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság 56/2006. (VI. 28.), 60/2006. (VI. 28.) és 63/2006. (VI. 28.) határozatai alapján a „9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítását követően a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen 4000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Alapítvány Program Támogatás
(E Ft)
Vítézi Ének Alapítvány Budavári Nyár - 2006 2500
Budapesti Operabarát Alapítvány Magyar Operagála - 2006 1000
Balázs MesterAlapítvány Dr. Draveczky Balázs régészeti és gasztronómiai írásai könyv 500
Mindösszesen 4000

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint

Felelős: a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

A napirend 55. pontja: Szöllősi András Tibor fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Kovács Imréné gondnok fellebbezése Jokla László személyi térítési díj ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Kádárné Varga Mónika és Kádár Zoltán fellebbezése Kádár Dorottya személyi térítési díj ügyében

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1498/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 58/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
A Fővárosi Közgyűlés

1499/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 2281/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2285/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2286/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2305/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 754/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- a 758/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- a 2285/2003. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 2088/2004. (XI. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2089/2004. (XI. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2457/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 2546/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 83/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- a 193/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja.

Kelt A Fővárosi Közgyűlés 2006. augusztus 31-i nyílt ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére