A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat átal rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. szeptember 7-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1500/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FOK Kht. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1501/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az EU Önerő Alap támogatására irányuló pályázat benyújtására az önkormányzat saját forrás részbeni kiváltása céljából” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1502/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Budapest XVI. ker., 118616 hrsz. alatt felvett ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1503/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1504/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BRFK állománya részére Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1505/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az 1956-os forradalom emlékeit gyűjtő és bemutató múzeum létrehozására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1506/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat fővárosi védettségű gesztenyefasorok megmentésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1507/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a 7-es főút XXII. kerületi, a Pedellus utcát érintő szakaszának zajvédelmére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1508/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1509/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az FKF Rt. üzemanyag-elszámolási gyakorlata és a cég által bevezetett és használt üzemanyagkártyával kapcsolatos bejelentés ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1510/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1511/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közútkezelői szabályzat megalkotására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1512/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest IX. kerületében található Szent László Kórház sporttelepének térítésmentes átadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1513/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) számú határozatának végrehajtására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1514/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj program című EGT-pályázat benyújtására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1515/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Norvég Alap pályázat” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1516/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Segélyalap létrehozására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1517/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés éljen felterjesztési jogával, és kezdeményezze a védelmi bizottsági elnöki jogkör áttelepítését a főpolgármestertől a főjegyzőhöz” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1518/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a személyszállítás forgalmi adójának emeléséből következő, a BKV veszteségét növelő kiadásoknak a főváros költségvetéséből történő kompenzálására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1519/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest közigazgatási területén található oszlopok tulajdonjogának és állapotának felmérésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1520/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a gáz és villanyáram fogyasztói árának növekedéséből származó terhek felmérésére a fővárosi intézményeknél, illetve intézkedés készítésére a fővárosi távhőszolgáltatásnál a lakosság terheinek csökkentésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1521/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat dr. Demszky Gábornak, mint főpolgármesternek és ebből következően, mint a főváros védelmi parancsnokának fegyelmi felelőssége megállapítására a 2006. augusztus 20-i állami ünnepségen történt tragédiák miatt” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1522/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1523/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítésének, használatának, üzemeltetésének rendjéről szóló rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1524/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Döntés a díszpolgári cím és a »Pro Urbe Budapest« díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1525/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1526/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmények „9300 Általános tartalék« cím terhére történő támogatására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1527/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1529/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program »Tárt Kapus Létesítmények« akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1530/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó előtti napirendként tárgyalja meg a „Klauzál téri mélygarázs műszaki előkészítési feladataira vonatkozó egyetértés” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1531/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „RENDEZŐ VÁROSI SZERZŐDÉS az UEFA Európa-bajnokság 2010/12-es döntő mérkőzéssorozatához kapcsolódóan” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

2. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására - új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására.

4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

5. Javaslat a kulturális esélyegyenlőségi program 2006. évi céltartalékának felosztására.

6. Javaslat a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj program című EGT-pályázat benyújtására.

7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmények „9300 Általános tartalék” cím terhére történő támogatására.

9. Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht., valamint a Szabad Tér Színház Kht. ügyvezetőjének megbízására.

10. Javaslat a FOK Kht. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására.

11. Norvég Alap pályázat.

12. Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam képviseletében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság közötti megállapodás megkötésére.

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

15. Javaslat az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetésére.

16. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. alapító okiratának módosítására.

17. A X. kerület, Gyógyszergyári utca 39210/189 hrsz.-ú terület tulajdonjogi rendezése.

18. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

19. Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására.

20. Javaslat a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. II. kerület, Moszkva tér (Széna tér-Retek utca-Szilágyi Erzsébet fasor- Krisztina körút-Várfok utca-Vérmező utca által határolt terület) KSZT.

21. A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

22. A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, társasági szerződésmódosítás.

23. A Csatorna Holding Zrt. alapszabály-módosításával kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás.

24. Budapest XVI. ker., 118616 hrsz. alatt felvett ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

25. Javaslat a Szent Imre Kórház területén lévő gyógyvíz hasznosítására.

26. Javaslat az EU Önerő Alap támogatására irányuló pályázat benyújtására az önkormányzat saját forrás részbeni kiváltása céljából.

27. Javaslat az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013 című dokumentum véleményezésére.

28. Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj, valamint a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj adományozásáról.

29. Javaslat „Szemünk Fénye” fűtés és világítás rekonstrukciós programban való részvétel módosítására.

30. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból.

31. Beszámoló a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 2005. és 2006. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

32. Az Informatikai Bizottság négyéves (2002-2006) munkájáról szóló beszámoló.

33. Klauzál téri mélygarázs műszaki előkészítési feladataira vonatkozó egyetértés.

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

35/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés 15 órakor tűzi napirendjére:

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2006. I. féléves munkájáról.

A napirend 1. pontja: Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

Előadó: dr. Pálinszki Antal

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1545/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó előtti napirendként tárgyalja meg a „RENDEZŐ VÁROSI SZERZŐDÉS az UEFA Európa-bajnokság 2010/12 döntő mérkőzéssorozatához kapcsolódóan” című előterjesztést.

A napirend 2. pontja: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2006. I. félévi munkájáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1546/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szálka Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2006. évi első féléves beszámolójából kimaradt, közlekedési rendészetről szóló fejezet 14 napon belül pótlólag kerüljön megküldésre a Fővárosi Közgyűlés számára”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1547/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2006. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját, és elismerését fejezi ki a főváros rendje és biztonságának javítása érdekében tett intézkedésekért.

1548/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a főváros közbiztonságáért, a közterületek nyugalmáért és a lakosság biztonságérzetéért viselt önkormányzati felelősségből kiindulva ugyanakkor indokolt az alábbi feladatok végrehajtására felhívni Budapest rendőrfőkapitányának figyelmét:

- A Fővárosi Közgyűlés szorgalmazza a látható és intézkedő jelleg további erősítését, azoknak a rendőri szolgálati intézkedéseknek hatékonyabbá tételét, amelyek az objektív biztonság mellett Budapest polgárai szubjektív biztonságérzetét növelik, így különösen a közterületi rend fenntartását, a szándékos rongálás valamennyi formájának visszaszorítását, a lakossági bejelentésekre történő reagálóképesség növelését, a lakókörzetek biztonságának javítását.

- A Budapesti Rendőr-főkapitányság tartsa fenn és fejlessze tovább a rendészeti együttműködés, valamint a civil kapcsolatok kialakításában elért eredményeket, ideértve a Fővárosi Közterület-felügyelettel való együttműködést.

- Továbbra is elengedhetetlenül szükséges a közlekedési rend fenntartása, valamint a közúti forgalom folyamatosságának biztosítása, különösen a frekventált közlekedési csomópontokban; kiemelt feladatnak tekintjük a sárga útburkolati jellel megjelölt jelzőlámpás csomópontokban az ún. „keresztbe állás” megakadályozását, a tömegközlekedési sávok ellenőrzését és szabálytalan használatának szankcionálását.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1549/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 4. számú melléklet 3/a. pontjában szereplő „negyedéves fogyasztás alapján kiállított végszámláknál vagy” szövegrészt törli.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1550/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felkéri a

a) Budapest Távhőszolgáltató Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2007. évre 825,0 M Ft

b) Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2007. évre 370,0 M Ft

c) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2007. évre 400,0 M Ft

d) Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2007. évre 426,0 M Ft

e) Fővárosi Gázművek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2007. évre 150,0 M Ft

forrást biztosítson a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: főpolgármester

1551/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az 1550/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozatban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál részben a Fővárosi Téli Kiegészítő Lakásrezsi Támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság elnöke

1552/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány kuratóriumát, hogy a FŐGÁZ Zrt.-vel egyeztetve - a 150 M Ft forrás keretei terhére, 2007-ben, évi 3000 Ft fővárosi gázár-kompenzációt biztosítson, az előterjesztés módosított 4. számú mellékletében lévő jogosultsági feltételek szerinti jogosultaknak.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: főpolgármester

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az 1. számú melléklet szerint - 56/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1553/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje, és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság elnöke

1554/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására címen rendelkezésre álló 150 millió forintos kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 HÁLÓZAT - a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány címre, működési célú pénzeszköz átadásra:

- részben a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására,

- részben az 1555/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozat szerinti egyszeri támogatás céljára.

1555/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy akik „az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján 2006. december 31-ig támogatásban részesültek, és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-től távhőszolgáltatást vesznek igénybe, azok részére - a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti jogosultakat kivéve - az 1554/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozatban lévő pénzügyi forrás terhére - 16 000 Ft összegű egyszeri támogatás kerüljön folyósításra a 2007. februári-márciusi-áprilisi-májusi fizetési határidejű távhőszámlákon, egyenlő részletekben.

Határidő: a rendelet hatálybalépését követően, 2007. februári-márciusi-áprilisi-májusi fizetési határidejű távhőszámlákon, egyenlő részletekben

Felelős: főpolgármester

1556/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy forduljon a fővárosi kerületi önkormányzatok jegyzőihez, hogy az 1555/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásának biztosítása céljából „Az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése b) és c) pontja szerinti jogosultakról összesítő listát - a kérelmezők adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata birtokában - juttasson el a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványhoz.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

1557/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés a 3. számú mellékletében lévő közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá, és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: a rendelet hatálybalépését követően, azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 4. pontja: Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1558/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a lakossági távhő-szolgáltatási díjak 6%-os díjemelésével és ezzel egyidejűleg a regionális kedvezmény megszűnésével egyetért”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 5. pontja: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által tett kiegészítésekkel - 58/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.

A napirend 6. pontja: Javaslat a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj program című EGT-pályázat benyújtására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1559/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatja a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj program című projekt EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázat benyújtását.

1560/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a „9163 EU integrációs feladatok” cím feletti döntési jogát, az Európai Integrációs és Külügyi Bizottság e címre vonatkozó javaslattételi jogkörét, és a „9163 EU integrációs feladatok” cím működési céltartalék előirányzatról a „8417 EU integrációs feladatok támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatára 2700 E Ft összeget csoportosít át a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj programhoz, külső forrásként, a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. részére.

Határidő: 2006. szeptember 15.

Felelős: főpolgármester

1561/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező a „BEINDÍTÓ” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj programhoz igénybe vehető támogatásról szóló nyilatkozatban foglalt feltételeket és felhatalmazza a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 15.

Felelős: főpolgármester

1562/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén felkéri a főpolgármestert, a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-val kötendő jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: a pályázat sikeres elbírálása

Felelős: főpolgármester

A napirend 7. pontja: Javaslat a kulturális esélyegyenlőségi program 2006. évi céltartalékának felosztására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1563/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Thália Színház Kht. részére, egyszeri jelleggel 3000 E Ft támogatást biztosít 2005. évi pénzmaradvány felhasználása mellett - a „Gobbi Hilda Páholy” program 2006/2007. évi végrehajtásához:

A támogatás folyósítása érdekében 3000 E Ft-t a ,,9148 Kulturális esélyegyenlőség” címen tervezett előirányzatról átcsoportosít a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre előirányzatára.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Thália Színház Kht. részére egyszeri jelleggel, a „Gobbi Hilda Páholy” program 2005. évi támogatás elszámolását követően, a rendelkezésre álló pénzmaradvány az 1. számú melléklet szerinti szerződés alapján kerüljön felhasználásra.

1564/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével kötött megállapodás módosításához, a feladatok kibővítéséhez - a SINOSZ ifjúsági centrumában működő filmklub technikai hátterének fejlesztéséhez, a székház indukciós hurokkal való ellátásához -, valamint az elszámolási határidő 2006. december 31-ig történő meghosszabbításához.

1565/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Budapesti Mozi Közalapítvány részére nyújtott támogatás 336 E Ft maradványának 2007. augusztus 31-ig történő felhasználásához a budapesti pedagógusok kedvezményes mozi látogatását szolgáló kártyák céljára.

1566/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére a 2005-ben biztosított támogatás maradványának, 1408 E Ft-nak a felhasználását 2007. augusztus 31-ig biztosítja a kulturális szolgáltatásokat igénybe vevő mozgássérülteknek a rendelkezésükre álló speciális járművekkel történő szállítása igénybevételére.

1567/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére, egyszeri jelleggel 6000 E Ft támogatást biztosít a Könyvet Házhoz program végrehajtásához.

A támogatás folyósítása érdekében 6000 E Ft-ot a ,,9148 Kulturális esélyegyenlőség” címen tervezett előirányzatról átcsoportosít az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatára (a kiadásból dologi kiadásra 3360 E Ft, személyi juttatások 2000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 640 E Ft).

1568/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Bábszínház és Kolibri Színház részére, egyszeri jelleggel 3000-3000 E Ft összeget biztosít az általános iskolások színházi látogatásának támogatására.

A támogatás folyósítása érdekében a ,,9148 Kulturális esélyegyenlőség” cím előirányzatát 6000 E Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg megemeli a „5101 Budapest Bábszínház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3000 E Ft-tal, valamint az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3000 E Ft-tal.

1569/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1570/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Siketek és Nagyothallók Szövetségével kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, az elszámolási határidő 2006. december 31-ig történő meghosszabbításával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1571/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Mozi Közalapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, a 2006. évi maradvány felhasználásának 2007. augusztus 31-ig történő meghosszabbításával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1572/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével kötött pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás módosítását, a maradvány felhasználásának 2007. augusztus 31-ig történő meghosszabbításával, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1573/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szabó Ervin Könyvtárral a támogatásról szóló megállapodást, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1574/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Bábszínházzal a támogatásról szóló megállapodást, a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1575/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Kolibri Színházzal a támogatásról szóló megállapodást, a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által tett kiegészítésekkel - 59/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1576/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola beszámolóját a 3. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 4. számú melléklet szerint.

1577/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatását.

a) Ferencvárosi Torna Club-Női

Kézilabda Szakosztály 1000 E Ft,

b) Rákoshegyi Bartók Zeneház

Közalapítvány 1500 E Ft,

c) Olah Euro Gipsy Zenész

Egyesület 100 E Ft,

d) Beszélő-Stencil Kulturális

Alapítvány 500 E Ft,

e) Nyugdíjasok Budapesti

Szövetsége 285 E Ft.

1578/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a „8712 Támogatás a Combino villamosok megrongálóinak felderítéséhez (Budapesti Rendőr-főkapitányság)” cím terhére az 1320 E Ft azonnali utalását.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmények „9300 Általános tartalék” cím terhére történő támogatására.

Előadó: Hardi Róbert

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1579/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht., valamint a Szabad Tér Színház Kht. ügyvezetőjének megbízására.

Előadó: dr. Schiffer János

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 11. pontja: Javaslat a FOK Kht. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1582/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a FOK Kht. könyvvizsgálójának 2006. szeptember 8-tól 2011. szeptember 7-ig ötéves időtartamra a MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a, könyv. bej. száma: 000233), a társaság nevében eljáró könyvvizsgálónak Tóth Józsefet (lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a, könyv. bej. száma: 002555) választja meg.

1583/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A FOK Kht. alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (7. számú melléklet) aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 12. pontja: Norvég Alap pályázat.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja egyéni pályázóként az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázati alapok 3. célterületére, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1585/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program” pályázat beadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati feltételként meghatározott 15% önerő összegét, 75 000 E Ft-ot, azaz 272 727 eurót az alábbiak szerint biztosítja az éves költségvetésekben: 2007-ben 18 750 E Ft-ot, 2008-ban 37 500 E Ft-ot, 2009-ben 18 750 E Ft-ot.

Határidő: az éves költségvetések készítése

Felelős: főpolgármester

1586/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Az önkormányzati önrészt a továbbpályáztatás során a végső kedvezményezettek viselik.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1587/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A megelőlegezett 75 000 E Ft önrész összegét a pályázati támogatással való elszámolást követően - az elszámolási ütemezésnek megfelelően - a költségvetés általános tartalékába vissza kell pótolni.

1588/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a „Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program” pályázat részben vagy egészben utófinanszírozással történik, a Norvég Pályázati Alapból elnyert támogatás megelőlegezéséről a Közgyűlés határoz.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: főpolgármester

A napirend 13. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1589/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp., Kmetty György u. 31.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam képviseletében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság közötti megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1590/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam képviseletében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság közötti megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája parkjában létesítendő felépítmény tulajdonjogára és az ingyenes földhasználatra vonatkozóan, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1591/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1592/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1593/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1594/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1595/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítások aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok kibocsátására.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 16. pontja: Javaslat az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1596/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

társalapítóként kezdeményezi az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetését, és felhatalmazza a főpolgármestert a Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó kérelem benyújtására a Fővárosi Bírósághoz.

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1597/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A megszüntetésre javasolt Észak-pesti Kórház Közalapítvány bankszámláján lévő 3 911 839 Ft összegű vagyonnak a Fővárosi Önkormányzatot, mint társalapítót megillető részét a megszűnő közalapítványhoz hasonló céllal létrehozott, a Fővárosi Bíróság 16. Pk. 60.123/2006/3. számú jogerős végzésével 9893. sorszám alatt nyilvántartásba vett „Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi” Közalapítvány javára fordítja, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pénzösszeg átutalásáról.

Határidő: az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetéséről szóló jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül

Felelős: főpolgármester

1598/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hozza nyilvánosságra az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: az Észak-pesti Kórház Közalapítvány megszüntetéséről szóló bírósági végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1599/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 1246/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatát.

1600/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. alapító okiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 18. pontja: A X. kerület Gyógyszergyár utca 39210/189 hrsz.-ú terület tulajdonjogi rendezése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1601/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a X. kerület, Gyógyszergyár utca 39210/189 hrsz.-ú ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (1) bek. alapján úgy dönt, hogy a X. kerület 39210/92 hrsz. alatti fővárosi tulajdonú - 82 ha 1793 m2 területű - ingatlanból a T-71605 ttsz.-ú telekalakítási terv szerint kialakult 39210/189 hrsz.-ú, mely 4 ha 3429 m2 területű 486,4 M Ft forgalmi értékű telek tulajdonjogát Budapest Főváros Önkormányzata térítésmentesen az Erdélyi Gyülekezet Karitatív és Kulturális Központ Reménység Szigete részére ajándékozza, azzal a kikötéssel, hogy a területet az Erdélyi Gyülekezet tevékenységének megfelelően, egyházi és karitatív célra lehet hasznosítani.

1602/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az ajándékozási szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására. Az ajándékozási szerződés mellékletét képezi a telek vázrajza. Az ajándékozás tényének a Fővárosi Kerületek Földhivatala ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére az ajándékozási szerződés aláírását követően kerülhet sor.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 19. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására.

Előadók: dr. Bakonyi Tibor, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1603/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi költségvetés terhére 140 000 000 (száznegyvenmillió) Ft támogatást nyújt a Studio Metropolitana Kht. részére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló tervezéskor

Felelős: főpolgármester

1604/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Studio Metropolitana Kht. és a Fővárosi Önkormányzat közötti „Közszolgáltatási Szerződés 2007. évi kiegészítését” az első számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 20. pontja: Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására.

Előadók: Gy. Németh Erzsébet, dr. Kupper András, Zsinka László, Hock Zoltán, dr. Bőhm András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen felmérést az esetleges vásárlási igényekről, és intézkedjen a jelentkező képviselők számára a számítógépek maradványértéken történő megvásárolhatóságáról.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. II. kerület, Moszkva tér (Széna tér-Retek utca-Szilágyi Erzsébet fasor-Krisztina körút-Várfok utca-Vérmező utca által határolt terület) KSZT.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1606/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a Budapest II. kerület, Széna tér-Retek utca-Szilágyi Erzsébet fasor-Krisztina körút-Várfok utca-Vérmező utca által határolt terület, Moszkva tér területének kerületi szabályozási tervével, valamint az ehhez szükséges OTÉK alóli felmentés előterjesztés szerinti megadásával egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 3 héten belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 22. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárának meghatározása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1607/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvények értékesítési minimálárát az alábbi mértékben határozza meg:

Mtelekom 1050 Ft

Rába 1000 Ft

TVK 5800 Ft

1608/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjesszen elő javaslatot a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, tőzsdei portfólióhoz tartozó részvényeknek átsorolására és a BFVK Zrt. vagyonkezelésbe (az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoport vagyoni körbe) adására vonatkozóan.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 23. pontja: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása, társasági szerződés módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés a) és g) pontjaiban foglaltak alapján, a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2006. szeptember 12-i taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa, az alábbi döntések meghozatalát:

a) a társaság taggyűlése Huszár Lászlót megválasztja a BKSZT Kft. ügyvezető igazgatójának 2006. szeptember 15-től 2007. szeptember 15-ig terjedő időtartamra;

b) hozzájárul a társasági szerződés 3. számú melléklet szerinti módosításához.

Határidő: 2006. szeptember 12.

Felelős: főpolgármester

A napirend 24. pontja: A Csatorna Holding Zrt. alapszabály-módosításával kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1610/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

az 1997. november 3-án létrejött Részvényesi Szerződés 6. számú mellékletének 2. pontja alapján hozzájárul a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának tervezett módosításához az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hozzájárulásáról tájékoztassa a Csatorna Holding Zrt. igazgatóságát.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 25. pontja: Budapest XVI. ker., 118616 hrsz. alatt felvett ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1611/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Tulajdonosi Bizottság 512/2006. (VIII. 22.), valamint - a döntést hatályában fenntartó - 537/2006. (VIII. 29.) számú határozatait felülvizsgálja és úgy dönt, hogy az id. Gombos József tulajdonában álló Bp. XVI. ker., 118616 hrsz. alatt felvett ingatlan 45000/118687 arányú tulajdoni hányadának 11 500 000 Ft vételárért Pálocska János és Benik József részére történő elidegenítése során az ingatlanon fennálló elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 26. pontja: Javaslat a Szent Imre Kórház területén lévő gyógyvíz hasznosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1612/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Marsi Péter Pálnak a „Javaslat a Szent Imre Kórház területén lévő gyógyvíz hasznosítására” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1613/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1614/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdés a) pontja és 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 3519/7 hrsz.-ú, természetben a Budapest XI. ker., Tétényi út 12-16. sz. alatti ingatlan ügyében úgy dönt, hogy a 60264 m2-es telek T-77277 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti megosztásával, a gyógyszálló részére a 8693 m2-es telek kialakításával egyetért.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Kerületek Földhivatala által záradékolt T-77277 ttsz.-ú változási vázrajzot aláírja.

Határidő: 15 nap

Felelős: főpolgármester

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1615/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Szolnoki Andrea módosító indítványát, mely szerint:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a kialakított ingatlan hasznosítására - amely földhasználati jog biztosításával megvalósuló gyógyszálló épület külső befektetővel való megépítésére, és a kórház által összeállított egészségügyi-szakmai program szerinti működtetésére irányul - készítsen elő pályázati anyagot és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Felelős: főpolgármester

Határidő: 120 nap

A napirend 27. pontja: Javaslat az EU Önerő Alap támogatására irányuló pályázat benyújtására az önkormányzati saját forrás részbeni kiváltása céljából.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1616/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap támogatására a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ - HEFOP/2004/4.1.1 - 374 280 E Ft-ról az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően; illetve az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ - HEFOP/2004/4.1.1 - 138 300 E Ft-ról a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a támogatási szerződésekben foglalt saját forrás részbeni kiváltása céljából.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

1617/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A BM EU Önerő Alap részére igazolja, hogy

- Budapest Főváros Önkormányzata

- a 416/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. határozattal úgy döntött, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat Támogatási Szerződését a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából konzorciumi pályázóként megköti az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazta a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

- Projekt címe: A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása.

- A megkötött Támogatási Szerződés szerint az alábbi pénzügyi ütemezéssel, összköltséggel, a pénzügyi források összetételével és azok éves ütemezésével vállalja a források biztosítását:

- Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását a pályázatnak megfelelően elnyeri, a források összetétele a következőképpen alakul:

és egyben kötelezettséget vállal az EU Önerő Alap által nem finanszírozandó saját forrás részének a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében - a fejlesztés teljes időtartamára - szóló biztosítására.

Források Ft %
Saját hozzájárulás *  623 800 000 55,51
Igényelt támogatás 500 000 000 44,49
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00
Természetbeni hozzájárulás 0 0,00
Összesen 1 123 000 000 100%

HEFOP pályázati kiírás


Megnevezés

Összeg
(HUF)
Az összes pénzügyi hozzájárulás
%-ában
Az összes hozzájárulás
%-ában
A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek pénzügyi hozzájárulása *  623 800 000 55,51% 55,51%
Igényelt támogatás 500 000 000 44,49% 44,49%
Egyéb EU-s intézmények, illetve EU-tagállamok pénzügyi hozzájárulása 0,00% 0,00%
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00% 0,00%
Név
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 1 123 000 000 100,00% 100,00%
A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek természetbeni hozzájárulása * 
HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 1 123 000 000 - -
Elszámolható költségek 2004 2005 2006 2007 2008 % Összes
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek 0 8 029 000 32 440 000 33 200 000 16 600 000 8,03% 90 269 000
Beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatások) 0 41 000 000 751 818 000 174 000 000 86,03% 966 818 000
Egyéb (kis értékű) beszerzések 0 6 300 000 40 382 000 3 600 000 4,47% 50 282 000
Adminisztratív költségek 0 960 000 1 920 000 1 920 000 960 000 0,51% 5 760 000
Rezsi (max. 7%) 0 0 0 0 0 0,00% 0
Tartalék (max. 5%) 0 0 0 9 000 000 1 671 000 0,95% 10 671 000
Összesen 0 8 989 000 81 660 000 836 320 000 196 831 000 100,00% 1 123 800 000
Források Ft %
Saját hozzájárulás 249 520 000 22,20
EU Önerő Alap tervezett összege 374 280 000 33,30
Igényelt támogatás 500 000 000 44,50
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00
Természetbeni hozzájárulás 0 0,00
Összesen 1 123 800 000 100%

1618/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A BM EU Önerő Alap részére igazolja, hogy

- Budapest Főváros Önkormányzata

- a 414/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. határozattal úgy döntött, hogy a „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” című HEFOP/2004/4.1.1 pályázat Támogatási Szerződését az ÉPTISZK Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása céljából egyéni pályázóként megköti a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazta a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

- Projekt címe: Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása.

- A megkötött Támogatási Szerződés szerint az alábbi pénzügyi ütemezéssel, összköltséggel, a pénzügyi források összetételével és azok éves ütemezésével vállalja a források biztosítását:

- Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását a pályázatnak megfelelően elnyeri, a források összetétele a következőképpen alakul:

és egyben kötelezettséget vállal az EU Önerő Alap által nem finanszírozandó saját forrás részének a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében - a fejlesztés teljes időtartamára - szóló biztosítására.

Határidő: 2006. október 31.

Felelős: főpolgármester

Források Ft %
Saját hozzájárulás *  230 500 000 23,45
Igényelt támogatás 752 500 000 76,55
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00
Természetbeni hozzájárulás 0 0,00
Összesen 983 000 000 100%

HEFOP pályázati kiírás


Megnevezés

Összeg
(HUF)
Az összes pénzügyi hozzájárulás
%-ában
Az összes hozzájárulás
%-ában
A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek pénzügyi hozzájárulása *  230 500 000 23,45% 23,45%
Igényelt támogatás 752 500 000 76,55% 76,55%
Egyéb EU-s intézmények, illetve EU-tagállamok pénzügyi hozzájárulása 0,00% 0,00%
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00% 0,00%
Név
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 983 000 000 100,00% 100,00%
A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek természetbeni hozzájárulása *  0 - 0,00%
HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 983 000 000 - -
Elszámolható költségek 2005 2006 2007 2008 % Összes
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek 7 759 394 29 489 485 34 452 147 11 062 714 8,42 82 763 740
Beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatások) 0 100 100 000 783 035 301 2 200 000 90,06 885 335 301
Egyéb (kis értékű) beszerzések 0 4 500 000 2 700 000 250 002 0,76 7 450 002
Adminisztratív költségek 851 500 1 560 000 1 560 000 670 964 0,47 4 642 464
Rezsi (max. 7%) 0 0 0 0 0 0
Tartalék (max. 5%) 0 1 203 639 1 604 854 0 0,29 2 808 493
Összesen 8 610 894 158 653 124 823 352 302 14 183 680 100% 983 000 000
Források Ft %
Saját hozzájárulás 92 200 000 9,38
EU Önerő Alap tervezett összege 138 300 000 14,07
Igényelt támogatás 752 500 000 76,55
Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0,00
Természetbeni hozzájárulás 0 0,00
Összesen 983 000 000 100%

1619/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BM EU Önerő Alap eredményes pályázati összegéből 40 M Ft-ot a Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítására, a beruházás többletköltségeire, 45 M Ft-ot a Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítására, a beruházás többletköltségeire biztosít.

Határidő: a pályázat elbírálását követően

Felelős: főpolgármester

A napirend 28. pontja: Javaslat az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013 című dokumentum véleményezésére.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1620/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közigazgatási reform előkészítésében részt kíván venni annak érdekében, hogy a „Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között a Főváros folyamatos és kiszámítható fejlődéséért” c. dokumentumban meghatározott határidők szerint a szükséges törvénymódosítások az Országgyűlés elé terjeszthetők legyenek.

1621/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Nem kíván lemondani a Budapest Városfejlesztési Koncepciójában és a Középtávú Városfejlesztési Tervben (Podmaniczky Program) található fejlesztésekről, ezért javasolja a „Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között a Főváros folyamatos és kiszámítható fejlődéséért” c. dokumentum teljes, szövegszerű megjelenítését az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013 c. dokumentum új, 8. számú mellékleteként.

1622/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a térszerkezeti és területi prioritások megjelenítését szükségesnek tartja.

A szövegszerű javaslatok az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal kerüljenek átvezetésre az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe.

1623/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az elfogadott vélemény, továbbá a „Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között a Főváros folyamatos és kiszámítható fejlődéséért” c. dokumentum II/3. a) bekezdésre vonatkozó fővárosi közgyűlési határozatok (1105/2006. (VI. 29.); 1106/2006. (VI. 29.); 1107/2006. (VI. 29.); 1108/2006. (VI. 29.) és a kapcsolódó mellékletek megküldésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.

A napirend 29. pontja: Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj, valamint a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj adományozásáról.

Előadó: Danielisz Béla

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 30. pontja: Javaslat „Szemünk Fénye” fűtés és világítás rekonstrukciós programban való részvétel módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1626/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1281/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

1627/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az első ütemben az alábbi intézményekben megvalósuló világításkorszerűsítésre vonatkozó vállalkozási és bérleti szerződéseket az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 31. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból.

Előadó: Körmendy Ferenc

Címrend Intézmény megnevezése Bérleti díj bruttó ezer Ft/év
31050 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, 31053 Varga Katalin Kollégium 427
31110 Kós Károly Kollégium 3 003
33060 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 648
35250 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 477
35280 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 801
35490 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1 834
35580 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 275
Oktatási intézmények összesen: 7 465
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 6 237
Mindösszesen 13 702

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 131/2006. (VIII. 31.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím terhére 43 100 E Ft összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím terhére összesen 30 840 E Ft összegben (a Képzőművészeti Alapból 6950 E Ft, a Közművelődési és Tudományos Alapból 9600 E Ft, a Zenei Alapból 14 290 E Ft), mindösszesen 73 940 E Ft értékben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
Alternatív Művészeti Alapítvány - Malko Teatro Az évad programjai 400
Andaxínház Egyesület Új bemutató 500
Angolnyelvű Színház Alapítvány Az évad programjai 1 500
Artéria Egyesület Mamet: Oleanna c. bemutató 400
Artkontúr Műv. és Kult. Egyesület - Kókai János Társulat A Halálfehér c. bemutató 400
Artus Kortárs Művészeti Egyesület Az évad programjai 800
Artus Kortárs Művészeti Egyesület - Umniakov Nina A Henzáp! Továbbjátszása és I. Piaci Játékok megrendezése 100
Astoria Művészeti Egyesület Az évad programjai 1 000
Atlantis Tánc-Színházi Alapítvány Az évad programjai 800
Aulea Alapítvány - Juhász Kata Bemutató, felújítás és továbbjátszások 400
Baltazár Színházi Alapítvány Picasso-ciklus 800
Budapest Táncszínházért Alapítvány Új bemutatók 400
Dream Team Színház Kulturális Egyesület Továbbjátszások és felújítás 400
Éjszaka Színház Közhasznú Kulturális Egyesület A 15. évad felújításai és születésnapi műsor 400
Gesztus Műhely Egyesület - Nagy Andrea Új, társművészetekkel közös bemutató 300
Gesztus Műhely Egyesület - SÍN Kulturális Központ Az évad programjai 1 500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány Az évad programjai 500
Holdvilág Kamaraszínház Egyesület Az évad programjai 500
Hólyagcirkusz Egyesület Továbbjátszások 400
Junion Színház Alapítvány Az évad programjai 300
Kompánia Színházi Társulat A Babilon Nemzetközi Színházi Műhely előadásai és új produkciója a Tűzraktérben 300
KOMPmÁNIA Táncszínházi Egyesület Az évad programjai 500
Kontakt Táncért Alapítvány - Mándy Ildikó Társulata Új bemutató 200
Közép-Európa Táncszínház Egyesület Az évad programjai 800
L1 Független Táncművészek Társulása Egyesület Az évad programjai 1 000
Mozgó Ház Alapítvány 19 produkció megvalósításának támogatása a Flórián Műhelyben 1 500
MU Színház Egyesület Az évad programjai 1 800
Műhely Alapítvány Az évad programjai 1 200
Off Alapítvány Új bemutató és továbbjátszás 700
Orkesztika Alapítvány Az évad programjai 500
Picaro M. P. M. Alapítvány Új bemutatók és továbbjátszások 500
Pintér Béla és Társulata Az évad programjai 1 500
Pont Műhely Egyesület Új bemutató 500
Stúdió „K” Alapítvány Az évad programjai 1 300
Szatinai Közművelődési Egyesület - Aranyszamár Színház Balázs Béla: Testvérország c. meséjének bemutatása 300
Találkozás - Maladype Kulturális Egyesület Az évad programjai 1 100
Táp Színház és Összművészeti Alapítvány Az évad programjai 1 100
Térszínház Egyesület Az évad programjai 500
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány A repertoár továbbjátszása 800
Zugszínház Egyesület Az évad programjai 500
Art Sector Alapítvány - Tűzraktér Az évad programjai 1 500
Aulea Alapítvány - MU Terminál Műhely Terminál estek - A, B, C 400
Bozsik Yvette Alapítvány Új koreográfia a Katona József Színházban 1 000
Dajka Margit Művészeti Alapítvány Új bemutató és továbbjátszások 400
Élőkép Egyesület Az évad programjai 300
Erős Táncért Alapítvány - Fortedanse A Kamarazene c. táncbemutató 400
Erős Táncért Alapítvány - Fortedanse Az évad programjai 800
Fészek Művészklub Egyesület Új magyar színművek a Fészek felolvasó pódiumán 100
Fun-Go Független Színházi Egyesület - Fésős András A Macbeth a Tűzraktárban továbbjátszása 300
Gesztus Műhely Egyesület - Gangaray Táncszínház A Vörös c. táncelőadás továbbjátszása 200
Gesztus Műhely Egyesület - Nagy Zoltán A Homokszék c. összművészeti bemutató 400
Gesztus Műhely Egyesület - Pataky Klára Pillangó ballada c. táncbemutató 300
Gesztus Műhely Egyesület - Pataky Klára A „Hull az elsárgult…” továbbjátszása 400
Gesztus Műhely Egyesület - Réti Anna, Szász Dániel Két szóló továbbjátszása 200
Karaván Művészeti Alapítvány Új bemutató és műhelymunka 500
Krétakör Alapítvány A Niebelung-lakópark továbbjátszása 1 000
Lakner Bácsi Alapítvány Az Édes mostoha új bemutatása 250
Magyarországi Roma Parlament - Duende Társulat Új bemutató és továbbjátszás 800
MH Líceum Alapítvány Békés Itala Gondolatiskolájának előadásai 200
Műhely Alapítvány - Gergely Attila Új bemutató (Kapu) 100
Műhely Alapítvány - Murányi Zsófia Új táncszínházi bemutató 200
Műhely Alapítvány - Réti Anna Kóborember c. bemutató 200
Nemzetközi Tánc és Kultúra Alapítvány A Táncpaletta 2006. megrendezése 500
Nyitott Műhely Alapítvány Az évad színházi programjai 200
Óperencia Regionális Kulturális Egyesület - OberonTársulat Pauline - ábrándjáték c. bemutató 300
Ökumenikus Színház Alapítvány - Evangélium Színház Szabó Magda: Szent Bertalan nappala c. bemutató 200
Pannon Művészeti Alapítvány Beavató Színházi sorozat 300
Térszínház Egyesület - Karsai János Társulata A Panto-mímosz II. továbbjátszása 100
TranszOrfeum Egyesület - MÉG Színház Pilinszky János Apokrif c. bemutató 100
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány - K.V. Társulat Budoár c. bemutató 300
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány - Szabó Annie Égi játszmák c. bemutató 300
Criticai Lapok Alapítvány A Criticai Lapok megjelentetése 500
Magyar Színházi Videoarchívum Alapítvány Színházi előadások profi, digitális rögzítése, meglévő felvételek digitalizálása, adatok számítógépes feldolgoztatása 500
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központ Internetes szakmai hírlevél 500
Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány A Táncművészet c. szaklap 3. száma 450
Színház Alapítvány A Színház c. folyóirat megjelentetése 500
Összesen: 43 100

A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretéből:

Képzőművészeti Alap:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány Csoportos kiállítás Bartók Béla emlékére a 2B Galériában 200
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete Kiállítások az Art9 Galériában 100
Artus Kortárs Művészeti Egyesület Őszi Tárlat címmel kiállítás képzőművészeknek 100
Belvárosi Művészek Társasága Harangszó-Harangzúgás 1456-1956 - kiállítás 300
Bolt Galéria Fotóművészeti Alapítvány Fotográfiai viszonyok c. könyv megjelentetése 200
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány Exindex című internetes kortárs képzőművészeti folyóirat fenntartása 300
Csepeli Munkásotthon Alapítvány Galéria 21 kiállítóterem tárlatainak megvalósításához 100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány Schéner Mihály festőművész kiállítása a békásmegyeri evangélikus templomban 200
Fészek Művészklub Egyesület 2006/07-es évad képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítási program a Fészek Galériában 400
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Stúdió Galériájának programjai, kiállításai 200
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület FKSE éves csoportos kiállításának megrendezése 1 000
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Privát Dokumentum kiállítás 200
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 1¥1 Tábla - Óriásplakát másként 100
Közéleti Roma Nők Egyesülete Roma női festők kiállítása az egyesület 12 éves évfordulójára 100
Lumen Fotóművészeti Alapítvány Lumen Galéria programjainak támogatása 200
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - Ferenczi Róbert Rajzkiállítás és katalógus az Óbudai Társaskör Galériában 100
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - Kéri Imre Kiállítás az Art 9 Galériában és annak katalógusa 200
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - Szabó Dezső Time Bomb című kiállítás a Dorottya és Vintage Galériában 100
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete - Somogyi Laura Varroda - kiállítás a Liget Galériában 100
Magyar Festők Társasága Festőrajzok c. grafikai kiállítás katalógusa 200
Magyar Fotóművészek Szövetsége Kétnyelvű jubileumi enciklopédia a Szövetség megalakulásának 50. évfordulójára 500
Magyar Fotóművészek Szövetsége - Frankl Aliona Frankl Aliona és Rolf Laven Liget Galériában tartandó kiállításának katalógusa 200
Magyar Műhely Alapítvány A Galéria 2006. évi kiállításai 150
Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete Galéria IX. 2006/07 évad kiállításainak támogatása 200
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Karikaturista Szakosztály Kaján Tibor: Rajzolok, tehát vagyok c. kiállítás és katalógus a Mester 85. születésnapjára 200
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Itt vártunk. Rajongók árnyai - fotókiállítás és katalógus a máramarosi zsidó temetőről 100
MAMÜ Társaság Kulturális Egyesület 2006. évi szakmai és kiállítási program támogatása 300
Nagy és Nagy Galéria Alapítvány Galéria 12. szemesztere képzőművészeti kiállításainak támogatása 200
Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület Kiállítások a Vasarely Múzeumban 300
Romart Alapítvány és Magyarországi Roma Galéria Egyesület Kortárs roma kiállítás a Tűzraktérben 200
VOX Artis Alapítvány Kortárs szakrális művészeti kiállítássorozat és kiadványa 200
Összesen: 6 950

Közművelődési és Tudományos Alap:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
Balkán Hangja Kulturális Egyesület XI. Balkán Hangja Fesztivál 200
Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv III. 200
Budapesti Honismereti Társaság 1956 - középiskolás történeti vetélkedő 150
Budapesti Népművelők Egyesülete KINCS - M művelődési házak majálisa 300
Budapesti Városvédő Egyesület Budapest templomai - XVII. kerület 200
Corodini Országos Bűvész Egyesület XIX. Corodini Kupa országos junior és ifjúsági bűvészverseny 100
Csepeli Munkásotthon Alapítvány Szigeti Gyermek Majális Országos Gyermeknéptánc Fesztivál 200
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány VI. IKON filmnapok megrendezése 100
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület „80” évesek Klubja Tudományos ismeretterjesztő előadássorozatok 100
dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete Világra szóló értékeink címmel kulturális és ismeretterjesztő rendezvénysorozat 100
ELTE Néptáncegyüttesért Alapítvány Három a tánc - 1956 emlékezete 100
Erkel Ferenc Néptáncegyüttes Egyesület Erkel Ferenc Néptáncegyüttes programjainak támogatása 200
Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület Cigányság hagyományait bemutató programsorozat a Fonó Budai Zeneházban 200
Európa Kulturális Alapítvány Európa Filmklub az Írók Boltjában 200
Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány - Hraskó András Tudományos népszerűsítő előadássorozat matematikából 100
Ferenczi Sándor Egyesület Művészet és pszichoanalízis - műhelybeszélgetés sorozat 200
Fészek Művészklub Egyesület 2006/07-es évadban tervezett programok támogatása
Fiatal Írók Szövetsége Konferencia rendezése 150
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Fiataloknak és felnőtteknek szóló társművészeti és tudományos-ismeretterjesztő rendezvények 200
Filantróp Társaság Barátság Egyesülete Kisebbségi önkormányzatiság egy évtizede a fővárosban - konferencia anyaga 200
Garabonciás Alapítvány Történelmi táncokkal, társastáncokkal színesített ifjúsági- és gyermekhangverseny sorozat 200
Gesztus Műhely Egyesület SIN Kulturális Központ évadjának támogatása 300
Ház a Téren Közhasznú Kulturális Egyesület 13. Országos Diákfilmszemle 300
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Hazatérés - újrakezdés címmel konferencia rendezése 300
Honismereti Szövetség XI. Országos Ifjúsági Honismeretei Akadémia megrendezése 200
Jakov Ignyatovits Alapítvány Budapest szerb műemlékei és emlékhelyei 200
Káva Kulturális Műhely Egyesület És Fél Fesztivál - kulturális fesztivál tartása 100
Kultúrvákum Egyesület Pesti belváros bemutatása - feladatsorok kiadása középiskolások számára 200
Lakner Bácsi Alapítvány Lakner bácsi színházának továbbvitele, színházi nevelés 250
Magyar Bábjátékos Egyesület Gyermekbábosok Budapesti Találkozója és Versenye 200
Magyar Csillagászati Egyesület Ismeretterjesztő programok a Polaris Csillagvizsgálóban 200
Magyar Urbanisztikai Társaság Hild és kora, tudományos diákköri pályázat kiadványának megjelentetése 250
Magyar Versmondásért Alapítvány Budapesti Versmondó Műhely 2006. évi működtetése 100
Magyar Versmondók Egyesülete Kaleidoszkóp - nemzetközi versfesztivál 200
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Magyar Zsidó Kultúra Napja az Európai Zsidó Kultúra Napján 300
MU Színház Varázsnap - közművelődési rendezvénysorozat 300
Nap Klub Alapítvány Nap Napok Játszótéri Játékok 100
Német Óvoda- és Iskolaegyesület Ifjú tehetségek Budapesten 100
Nyitott Műhely Alapítvány Irodalmi műhelyestek 200
OZVENA Budapesti Szlovák Kórus CD stúdió felvétele és kiadása 150
Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Benczúr Ház Sebő Klubjának 2006/07-es évada 150
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Adj jelet magadról címmel a Siketek Világnapjának megrendezése 100
Sivasakti Kalánanda Táncszínházi Társaság Mesés kelet - ázsiai kultúrtörténetet érintő ismeretterjesztő előadás-sorozat 100
Spiritusz Gyermek és Ifjúsági Színházi Közhasznú Egyesület III. Független és alternatív gyermek- és ifjúsági színházi találkozó 200
Stencil Kulturális Alapítvány Liberális leltár - kerekasztal-beszélgetések 200
Szegényeket és Rászorulókat Segítő Alapítvány Tartsd meg a hagyományt - roma hagyományok megőrzése 100
Szél Egyesület - Szemléletváltás az életért ember- és környezetvédő Közhasznú Egyesület Parkjaink kultúrája, Kultúránk parkjai - összehasonlító tanulmány 100
Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület XII. Tabán Est megrendezése 100
Táncház Egyesület XVII. Országos Szezonnyitó Táncházi Mulatság 100
Terézvárosi Művelődési Közalapítvány Terézváros díszkútjai - reprezentatív kiadvány a „Terézvárosi füzetek” sorozataként 200
TIT Budapesti Planetárium Iskolás csoportok planetáriumlátogatásának támogatása 200
TIT Kossuth Klub Egyesület TIT József Attila Szabadegyetem programjai 300
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Tudomány horizontjai - tudományos ismeret-
Regionális Egyesülete terjesztő előadás-sorozat látássérültek részére 100
Összesen: 9600

Zenei Alap:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
Budapesti Ifjúsági Kórus Alapítvány Családi adventi koncert megrendezése 150
Cimbalmos Baráti Kör Alapítvány Kortárs zene - fiataloknak 150
Csepeli Munkásotthon Alapítvány Európai uniós országok zenei kultúrájának megismerése 100
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület „80” évesek Klubja Zeneterápia - komoly- és könnyűzenei előadás-sorozat 100
Magyar Zenei Tanács Polifónia c. információs kiadvány megjelentetése 150
Szól a Szív Alapítvány - Fehér György Miklós Fehér György Miklós szerzői estje 150
Budapesti Városvédő Egyesület Egy város születése - Honvéd együttes koncertje 100
Garabonciás Alapítvány Történelmi táncokkal, társastáncokkal színesített ifjúsági és gyermekhangverseny-sorozat 100
Hubay Jenő Társaság Hubay Jenő emlékkoncert és kiállítás 100
Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány Koncertprogramokat ismertető tájékoztató anyagok és zenei folyóirat megjelentetése 250
Liszt Ferenc Társaság 32. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj 250
Magyar Muzsikus Fórum Az én világom címmel az Erkel Szabadegyetem keretében zenei estek 250
Magyar Zeneszerzők Egyesülete Hangverseny mai magyar szerzők ősbemutatóiból 250
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány Festetics bérlet előadásai a Festetics Palotában 250
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány Hangversenysorozat a Nemzeti Múzeumban 250
Musica Nostra Alapítvány Musica Nostra Alapítvány 2006/07-es évad koncertsorozata 250
MZMSZ-fővárosi pedagógiai szolgáltatás Fővárosi Zeneiskolák és Művészeti Iskolák szakmai rendezvényei 100
Pro Musica Alapítvány - Muzsika szerkesztőség Főváros zenei arculatát erősítő budapesti események szemlézése, kritikája 250
Reneszánsz Zenei Alapítvány A:N:S Chorus koncertje Matteus Pipelare műveiből 200
Szól a Szív Alapítvány - Jean-Marie Leclair Trió Barokk zenei hangversenyek a Nádor Teremben 150
Victoria Kamarakórus Ifjúság számára rendezett hangversenysorozat 150
Virágozzék Száz Virág Alapítvány A magyar zenei előadó-művészi választék színesebbé tétele 100
XXI. század Zenéje Alapítvány Hárfás kurzus és koncertsorozat 100
Musica Aeterna Művészeti Alapítvány IX. Hangversenysorozat Orlando di Lasso műveiből 150
Szól a Szív Alapítvány Hangversenyek a Nádor teremben 250
Budapesti Kórus Egyesület Egyházzenei áhítat a Mátyás-templomban 100
Angelica Alapítvány Angelica Leánykar 2006/07-es évadra esedékes koncertjeinek támogatása 200
Budapesti Vonósok Alapítvány Zeneirodalom ismert és rejtőzködő gyöngyszemei - koncertsorozat nyitóbérlete 500
EAR(FÜL) Egyesület Hangversenyek szervezése kortárs, elsősorban élő elektroakusztikus zene területén 500
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány Gyöngyösi Levente: Lukács-passió című művének ősbemutatója 200
Fészek Művészklub Egyesület Új Magyar Zenei Művek IX. hangversenyciklusa 500
Hólyagcirkusz Egyesület - Szőke Szabolcs Merlin Színházban működő Etno-Jazz és Kortárs improvizatív zenei klub támogatása 200
Javne Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3+1 Zeneüzemi koncertek és verseny Bartók jegyében 150
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány Liszt Ferenc Kamarazenekar egyetemi koncertsorozata 250
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány 18. Budapesti Bach-hét megrendezése 500
Magyar Kodály Társaság Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára ünnepségek rendezése és koordinálása 200
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Hangversenysorozat Budapest múzeumaiban 100
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság - Magyar Zene Magyar Zene c. folyóirat folyamatos kiadása 500
Pernye András Alapítvány In memoriam Pernye András címmel hangverseny rendezése 150
Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány XI. Benczúr - Énekes - Jazz Fesztivál 250
Pro Musica Alapítvány - Koncert Kalendárium szerkesztősége Főváros zenei arculatát erősítő budapesti események naptárszerű összefoglalása 200
Európai Kulturális Alapítvány - Suszter Ágnes Tükör és ablak címmel kamaraest a Fészek Klubban 200
TIT Kossuth Klub Egyesület TIT József Attila Szabadegyetem zenei programjai 250
Windland-Fúvósvilág Alapítvány Windlandia CD lemezbemutató koncert 200
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál előkészítése 500
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Zenei esték sorozat 250
Belvárosi Zenei Alapítvány Belvárosi Főplébániatemplom folyamatos egyházzenei szolgálata 140
Carmine Celebrat Kórus Alapítvány XX. és XXI. századi magyar egyházzene bemutatása istentiszteleteken 100
Concerto Ecclesiastico Alapítvány Offertorium kötet összeállításának kottagrafikai költségei 100
Fővárosi Kántorátus Alapítvány Zenei szolgálat istentiszteleteken 1 580
Goldmark Kórus Alapítvány Rendszeres istentiszteleti részvétel 220
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége - Irgalmas Rendi Szent István kápolna Scholája Istenes Szent János - istentiszteleti ének-gyakorlat fenntartása 50
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom Egyházzenei élet fejlesztése 120
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány Rendszeres egyházzenei szolgálat 100
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány Deák téri evangélikus templom zenei életének támogatása 220
Magyar Egyházzenei Társaság Reneszánsz egyházi zene kiemelkedő mestereinek művei, istentiszteleti keretbe foglalva 450
Országos Magyar Cecília Egyesület Magyar Kórus kiadása 250
Református Egyházzenészek Munkaközössége Psalterium Ungaricum - a magyar református egyházzene gondozása 250
Viadana Kórus és Zenekari Egyesület Istentiszteleti szolgálat 2006/07-es évadban 60
VOX Pannonica Alapítvány Montserrati Escolania Fiúkórus koncertjei a Szt. István Bazilikában 250
VOX Pannonica Alapítvány Serei Zsolt és Zombola Péter vesperás-ciklusának bemutatása 200
Összesen: 14 290
Kulturális célú bizottsági keretből összesen: 30 840
Színházi és Kulturális célú bizottsági keretből mindösszesen: 73 940

1629/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság 137/2006. (VIII. 31.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím terhére 500 E Ft összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím terhére 2350 E Ft összegben, mindösszesen 2850 E Ft értékben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Kulturális célú bizottsági keret:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
Pátzay Pál Művészeti Alapítvány A 2006. évi Pátzay-díj 100
A Magyar Kézművességért Alapítvány Fővárosi díjazottak díjai és kiadvány készítése 500
Antonin Liehm Alapítvány Az európai kulturális füzetek 56-os száma 200
Drámai Nevelési Színházi Társulás (DNS) Gyermekszínházi előadások továbbjátszása, új bemutatók 300
KÁVA Kulturális Műhely Egyesület Helyettes áldozat c. program és más TIE előadások 300
Kerekasztal Társulás Az évad programjai 300
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi Találkozó a Népmese Napján 200
Budapesti Vonósok Alapítvány Nyári koncert zeneiskolásoknak a Nádor utcában 100
Magyar Egyházzenei Társaság -
Alsó-krisztinavárosi Szkólák
Az énekkar új programjainak bemutatása a fővárosi közönségnek 100
Schola Hungarica Egyesület Az énekkar új programjainak bemutatása a fővárosi közönségnek 150
Sonora Hungarica Kamarazenekar Alapítvány Gamba esték 2006/2007 100
A Kulturális célú bizottsági keret összesen: 2 350

Színházi célú bizottsági keret:

Számlatulajdonos pályázó Cél E Ft
Aulea Alapítvány - MU Terminál Pályakezdő táncosok továbbképzése 200
Színházi Kritikusok Céhe Színházi Kritikusok Díjának átadása 300
A Színházi célú bizottsági keret összesen: 500
Mindösszesen: 2 850

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: a Kulturális Bizottság elnöke

A napirend 32. pontja: Beszámoló a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 2005. és 2006. évi munkájáról.

Előadó: Geberle Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1630/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 2005. és 2006. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

A napirend 33. pontja: Az Informatikai Bizottság négy éves (2002-2006) munkájáról szóló beszámoló.

Előadó: Katona Kálmán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1631/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

az Informatikai Bizottság négyéves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 34. pontja: RENDEZŐ VÁROSI SZERZŐDÉS az UEFA Európa-bajnokság 2010/12 döntő mérkőzéssorozatához kapcsolódóan.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1632/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés tárgyát képező, a 2012. évi UEFA EURO Labdarúgó Európa-bajnokság 2010/12 döntő mérkőzéssorozatához kapcsolódó RENDEZŐ VÁROSI SZERZŐDÉS-t (1. számú melléklet), és felkéri a főpolgármestert a mellékelt magyar nyelvű Rendező Városi Szerződés hivatalos angol nyelvre fordított formában történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 35. pontja: Klauzál téri mélygarázs műszaki előkészítési feladataira vonatkozó egyetértés.

Előadó: Devosa Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1633/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy nyilatkozik, hogy a KSZT tervezetben megfogalmazott Klauzál téri mélygarázs létesítésével elviekben egyetért.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.

Előadó: Hardi Róbert

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1634/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződést (1. számú melléklet), és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: főpolgármester

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 36/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1636/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. szeptember 7-i nyílt ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére