A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a Budapesti bor- és gasztronómiai napok „Terítéken a magyar konyha” programsorozat 2006. évi támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága pályázati felhívása a Budapesti bor- és gasztronómiai napok - 2006. - „Terítéken a magyar konyha” programsorozat támogatására a fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből.

A pályázat célja:

- a magyar gasztronómia és tradíciók népszerűsítése a turisták és a lakosság körében a fővárosban étel- és italbemutatók rendezésével, reprezentatív, többnyelvű étlap készítésével, valamint közvetlenül a programhoz kapcsolódó reklámeszközökkel,

- hazai alapanyagból készített hagyományos magyar ételek és italok bemutatása a főváros éttermeiben,

- a magyar élő zenei kultúra bemutatása, népszerűsítése a gasztronómiai programmal egy időben és azonos helyszínen (az étterem jellegének megfelelően tánczene, cigányzene, szalonzene stb.).

A pályázók köre

- Pályázatot nyújthat be hagyományos éttermet üzemeltető jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, természetes személy, nonprofit szervezet. A támogatás címzettje a befogadó étterem.

- A pályázathoz csatolni kell a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény esetében a közgyűlés határozatának hiteles másolatát, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás eredeti példányát és/vagy az együttműködési szerződést.

- Egy pályázó kizárólag egy programra nyújthat be pályázatot.

A támogatás

- összege: maximum 3000 ezer forint programonként, illetve 2000 ezer forint, amennyiben élő zenei szolgáltatás nincs

- jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli

- felhasználási célja: a rendezvény promóciója, kizárólag a pályázott programhoz kapcsolódó többnyelvű étlap, reklámanyagok, az élő zenei szolgáltatás költségei számolhatók el.

A támogatási összeg a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadását követően kerül átutalásra.

A pályázott program:

- Időpontja: 2006. szeptember 15-24. között.

A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

- Egy pályázatban 10 napos, a magyar konyha jellegzetességeit bemutató gasztronómiai program megrendezését, többnyelvű (pl. magyar, angol és német) étlap és recept (receptkönyv) - mely tartalmazza az étel összetevőit és az ételkészítés módját - elkészítését, élő magyar zenei szolgáltatást kell vállalnia a pályázónak.

- A pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ételkészítés, szervezés és megrendezés költségei, a program megvalósításához szükséges technikai eszközök, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

- A program előkészítettségét és a meghívott ételkészítőkkel történő együttműködést (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)

A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag a felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, egy teljes eredeti példányban + két példány eredeti adatlap és egy példány számítógépes adathordozón vagy e-mailen.

Az adatlap formanyomtatványa és a nyertes pályázókkal kötendő szerződés tervezete hozzáférhető az internet - „Budapest Portal” helyen, az alábbi elérési módon: http://www.budapest.hu PÁLYÁZATOK: Budapesti bor- és gasztronómiai napok - 2006. - „Terítéken a magyar konyha” pályázat címszó alatt.

Nyomtatott formában átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, cím: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

- Hiánypótlás egy alkalommal lehetséges, a beadási határidőt követő öt (5) munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

A borítékon kérjük feltüntetni:

Budapesti bor- és gasztronómiai napok - 2006. - „Terítéken a magyar konyha” pályázat

A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2006. április 1., 24.00 óra

A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés, a támogatási összeg utalványozása

- Érvénytelen a pályázat, ha

- nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,

- a program nem a megjelölt időpontban kerül megrendezésre,

- a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton küldték,

- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja,

- ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testülete bevonásával végzi.

- A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében, a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság köt szerződést, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)

A kiíró egy alkalommal, 2006. március 20-án (hétfő) 10.00-13.00 óra között konzultációt biztosít a pályázók számára. A konzultáció helyszíne: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. II. emelet 275. sz. tárgyaló

További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890

e-mail: tothgy@budapest.hu


  Vissza az oldal tetejére