A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2005. évi közhasznúsági jelentése * 

A Támasz Alapítványt 18 évvel ezelőtt 1988-ban hoztuk létre a nagykorúvá vált, állami gondoskodásból kikerült fiatalok életkezdésének segítésére.

2005-ben kiemelkedően közhasznú szervezet minősítésben részesültünk (Fővárosi Bíróság 12.Pk.64.677/16).

Megalakulásunkkor úgy döntöttünk, hogy elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat részesítjük ösztöndíj jellegű támogatásban. Amikor anyagi lehetőségünk megengedte, átképzéshez, idegennyelv-tanuláshoz is segítséget nyújtottunk.

Az ösztöndíj elnyerésére - minden esetben - pályázatot írtunk ki.

1992-ből bővült tevékenységünk, Budapesten 5-8 fő befogadására alkalmas ideiglenes szálláshelyet, ún. „lakásotthont”-t működtetünk. Itt - elsősorban - az általunk támogatott ösztöndíjasok kaphatnak elhelyezést. A kulturáltan berendezett lakásban tanulmányaik befejezéséig, illetve ezt követően - maximum - még két évig élhetnek a fiatalok. Önálló életre való felkészítésüket pedagógus végzettségű „utógondozó” segíti.

1998-ban úgy gondoltuk, hogy az általunk nyújtott ösztöndíj lehetővé teszi e nehéz sorsú társadalmi réteg sport és kultúra iránti igényének felkeltését és - részben - kielégítését. Tévedtünk. Ma már egyértelmű, hogy támogatottaink túlnyomó többsége az államtól kapott ellátmányból nem tudja fenntartani magát, alkalmi munkavállalásra kényszerül, és a tőlünk kapott pénzt is élelem megvásárlására, tanszerek beszerzésére használja fel. Különösen nehéz helyzetben vannak a 25. életévüket betöltött fiatalok, mivel ők már állami támogatásban nem részesülnek.

A megélhetési gondok tanulmányai befejezésének évében a legnagyobbak. A diploma írása, nyelvvizsgára való felkészülés stb. nem teszi lehetővé a munkavállalást.

Évek óta nagy segítséget jelent a lakásotthon lakóinak, hogy az Oltalom Egyesülettől burgonyát, hagymát, tésztafélét és egyéb tartós élelmiszert kapnak. Tankönyveik megvásárlásához is hozzájárulnak, és ha gondunk van, számíthatunk más természetű együttműködésükre is.

A velünk kapcsolatba kerülő, ösztöndíjat, lakást kérő tanulók kizárólag anyagi segítséget várnak tőlünk annak ellenére, hogy pályázatainkban rögzítjük: a kapcsolattartásra is igényt tartunk. Miközben messzemenően tiszteletben tartjuk személyiségi jogaikat, elvárjuk, hogy hírt adjanak magukról, örömeikről, gondjaikról. Kezdetben kötelességből írnak, telefonálnak, viszonylag hosszú idő telik el, amíg ez számukra is belső igénnyé válik.

Támogatottaink jelentős részével diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk. Életük alakulását figyelemmel kísérjük. Örömünkre szolgál, hogy - ha szerény mértékben is - növekszik azoknak a száma, akik lehetőségeik alapján segítik a náluk nehezebb helyzetben lévőket.

Alapítványunk eddig 393 fiatalt részesített ösztöndíjban.

Közülük: 224 fő kapott diplomát, vagy tett záróvizsgát. (Orvosok, közgazdászok, tanárok, teológusok, pszichológusok, szociális munkások stb. lettek.)
96 fő átképzését segítettük. (Többségük az átképzést követően el tudott helyezkedni.)
51 fő idegennyelv-tanuláshoz kapott támogatást. (A tőlünk kapott pénz is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy eredményes nyelvvizsgát tegyenek.)
22 fő szünetelteti, illetve abbahagyta tanulmányait. (Képesség, szorgalom, illetve egyéb okok miatt.)

A beszámolási időszak - a 2005-ös naptári év - a 2004-2005-ös tanév második félévét, valamint a 2005-2006-os tanév első félévét öleli fel.

A 2004-2005-ös tanév második félévében 33 főnek adtunk tanulmányi eredményüktől függően 8000-15 000 Ft/hó ösztöndíjat (1/a. számú melléklet).

Közülük 7 fő kapott diplomát, 6 fő eredményes nyelvvizsga hiányában záróvizsga-minősítéssel rendelkezik (1/b. számú melléklet).

A 2005-2006-os tanév első félévében - az előfelvételisekkel együtt - 21 fő folytatja tanulmányait. Méltányosságból 2 új kérelmező is ösztöndíjban részesült. 9 fiatal kapott egyszeri támogatást. 4-en halasztást kértek és kaptak.

Összegezve, 2005-2006-os tanév első félévében (1/c. számú melléklet):

2 fő jeles tanulmányi eredménye alapján havi 15 000 Ft,
21 fő jó tanulmányi eredmény alapján havi 10 000 Ft,
9 fő különböző, méltányolandó okokból egyszeri támogatásként, differenciáltan 25-80 000 Ft-ot kapott,
4 fő halaszt.

A lakásotthon üres férőhelyét - ez évben is - pályázat útján töltöttük fel. Jelenleg öt fiatal - két lány és három fiú - él a négyszobás lakásban. 2005-ben kifestettettük a lakást. Csak a festékért, a fóliáért kellett fizetni, mivel a festőtanulók végezték a munkát. Néhány új függönyt, és lámpát is vehettek. (A lakásotthon bútorainak és egyéb tárgyainak életkora több mint tízéves. Örömünkre szolgál, hogy vigyáznak rá, megkímélik, így még mindig rendezett az állapot.)

Az otthon lakóinak egymáshoz, és az utógondozáshoz való viszonya sok kívánnivalót hagy maga után. Annak ellenére, hogy a pályázatban tudatjuk, és a beköltözést megelőzően is hangsúlyozzuk, hogy az otthon nem albérlet, más, több ennél, azt tapasztaljuk, hogy elvárásaink a mindennapokban e tekintetben részben teljesülnek.

Pénzügyi helyzetünk a beszámolási időszak harmadik negyedévéig szűkös volt (1/d. számú melléklet).

A Fővárosi Területi Szakszolgálat költségvetéséből - a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján - egymillió forintot kaptunk. Ezt az összeget a lakásotthon fenntartására, és ösztöndíjra költöttük el.

Pályázat útján az ICsSzEM-től egymillió forint támogatásban részesültünk. Ezt - rendeltetésének megfelelően - szintén ösztöndíjra fordítottuk, a pénzzel már elszámoltunk.

Az OTP Bank 2005. év harmadik negyedévében negyvenmillió forint támogatást utalt a részünkre. Ehhez az összeghez még nem nyúltunk, 2006 első negyedévében dönt a kuratórium az ezzel összefüggő teendőkről.

2006. március 31.

Burdza Emilné s. k.

titkár

1/a. számú melléklet

A 2004-2005-ös tanévben az alábbi felsőoktatási intézményben tanultak ösztöndíjasaink

(Második félév)

1 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar
1 fő Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
4 fő Debreceni Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar
1 fő ELTE, Bölcsészettudományi Kar
1 fő ELTE, Tanító- és Óvónőképző Kar
1 fő Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar
1 fő Miskolci Egyetem, Jogtudományi Kar
1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola
1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
4 fő Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
3 fő Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskola
3 fő Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskola
1 fő Pécsi Tudományegyetem, Közgazdasági Főiskolai Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Élelmiszeripari Főiskolai Kar
1 fő Szent István Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
1 fő Szent István Egyetem, Jászberényi Főiskolai Kar
1 fő Tessedik Sámuel Főiskola, Egészségügyi Intézet
1 fő Veszprémi Egyetem, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
2 fő Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola

1/b. számú melléklet

A Támasz Alapítvány ösztöndíjasai közül a 2004-2005-ös tanévben diplomát kapott, illetve záróvizsgát tett

4 fő tanító
1 fő mérnök
1 fő gyógytornász
1 fő okleveles közgazdász (rektori dicsérettel)
2 fő szociálpedagógus
1 fő általános szociális munkás
2 fő diplomás ápoló
1 fő munkavállalási tanácsadó

1/c. számú melléklet

A 2005-2006-os tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben tanuló, ill. nyilvántartásunkban szereplő ösztöndíjasaink, támogatottaink

(Első félév)

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola
1 fő** Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1 fő* Debreceni Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar
2 fő* ELTE, Bölcsészettudományi Kar
2 fő*/1 ELTE, Tanító- és Óvónőképző Kar
1 fő Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar
1 fő Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Főiskolai Kar
1 fő* Multimédia-tanfolyam
1 fő** Miskolci Egyetem, Jogtudományi Kar
1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
1 fő** Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola
3 fő Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
4 fő*/1,**/1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar
1 fő Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
1 fő Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskolai Kar
1 fő* SOTE, Általános Orvostudományi Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Élelmiszeripari Főiskolai Kar
1 fő Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1 fő Szent István Egyetem, Jászberényi Főiskolai Kar
1 fő Tessedik Sámuel Főiskola, Egészségügyi Intézet
2 fő Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
1 fő Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar
2 fő Wesley János Lelkészképző Főiskola
3 fő* Tanulmányait jó eredménnyel fejezte be, ennek elismeréseként, méltányosságból
*/fő = egyszeri támogatás
**/fő = halaszt

Jelentés
a Támasz Alapítvány 2005. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Az Alapítvány 2005. évi gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat, számlákat, bank- és pénztárbizonylatokat áttekintve, valamint az egyszerűsített beszámoló mérlegének egyeztetése után az alábbi jelentést tesszük:

Az Alapítvány céljának megfelelően működött. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem kompetenciája az Alapítvány szakmai működését minősíteni, azonban az ellenőrzés során óhatatlanul benyomásokat szereztünk. A támogatott fiatalok adataiból és az utógondozást végző Burdza Emilné beszámolójából kiderül, hogy lelkiismeretes, a fiatalokat maximálisan támogató, magas szintű szakmai tevékenységet folytatnak.

Bevételek:

Egyéni támogatók (1 fő) 15 000 Ft
Főv. TEGYESZ 1 000 000 Ft
ICSSZM 1 000 000 Ft
Ép. Minőségell. Innov. Kht. 75 000 Ft
adomány OTP Bank 40 000 000 Ft
Támogatások: 42 090 000 Ft
Lakáshaszn. díjak 252 000 Ft
Kamatbevétel 800 079 Ft
Függő bevétel -68 000 Ft
Összes bevétel: 43 074 079 Ft

Kiadások:

A kiadások legjelentősebb részét az ösztöndíjak teszik ki. Az átutalásokat az ösztöndíjasok névsorával és anyagával egyeztettük.

2004-2005-ös tanév II. felében 33 fő kapott tanulmányi eredményétől függően 8-15 ezer forint közötti ösztöndíjat. Közülük 13 fő végzett, 7 fő kapott diplomát, 6 fő nyelvvizsga hiányában záróvizsga-minősítéssel rendelkezik.

A 2005-2006-os tanév első félévében 21 fő folytatja tanulmányát. Ösztöndíjuk 10 000 Ft/hó.

Egy fő a továbbiakban nem tart igényt ösztöndíjra, 4 fő halasztást kért és kapott.

Méltányosságból 3 új kérelmező is ösztöndíjban részesült.

2 fő jeles, aki 15 000 Ft/hó ösztöndíjat kap.

9 fiatal kapott egyszeri támogatást, melynek összege 25-80 000 Ft között volt.

A kiadások további jelentős részét a lakással kapcsolatos kiadások teszik ki, valamint néhány fogyóeszköz-vásárlás (pohár, evőeszköz, függöny, csillár).

Az utógondozó nagy figyelmet fordít a családias légkör kialakítására, és ezzel kapcsolatban merülnek fel kiadások (ünnepek, születésnap, ballagás, diplomaosztás stb.).

A Vajdahunyad utcai otthonban jelenleg 5 fő lakik (2 lány, 3 fiú).

Ösztöndíjra pályázatot 2006-ban írnak ki.

Nyitó pénzkészlet: 9 918 818 Ft
Záró pénzkészlet: 47 317 556 Ft
Ebből: pénztárban 9 747 Ft
Bankban 7 074 789 Ft
ERSTE Bank értékpapírban 40 233 020 Ft

A záró pénzkészlet az elmúlt évhez viszonyítva 37 398 738 Ft-tal növekedett.

Az Alapítvány a munkáját szabályszerűen végzi.

Budapest, 2006. április 10.

Molnár László s. k.
Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke
Gáspárné Puskás Krisztina s. k.
Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsági tag
Ferencz Gáborné s. k.
Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsági tag

  Vissza az oldal tetejére