A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2005. évi közhasznúsági jelentése * 

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

(1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2005.

Tartalom

1. A Pro Cultura Urbis Közalapítvány számviteli beszámolója

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1. A Pro Cultura Urbis Közalapítvány számviteli beszámolója

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

*

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2005. 01. 01. Nyitó
Bank 08. 38 682 812,00 Ft
Bank 07. 47 518,00 Ft
Bank 04. 873 871,00 Ft
Passzíva (2004-ben ki nem utalt támogatások) -27 036 216,00 Ft
Passzíva (Könyvvizsgálati díj) -625 000,00 Ft
Téves utalás (Magyarország Felfedezése Alapítvány) 100 000,00 Ft
Járulékkötelezettség -749 000,00 Ft
Bérkifizetési kötelezettség -188 987,00 Ft
Magánnyugdíj kötelezettség -16 200,00 Ft
Szállítói kötelezettség -715 000,00 Ft
Nyitó összesen 10 373 798,00 Ft
Bevételek Kapott támogatás Fővárosi Önkormányzat 2004. 25 973 655,00 Ft
Kapott támogatás Fővárosi Önkormányzat 2005. 93 604 696,00 Ft
Működési támogatás 4 143 561,00 Ft
Kerekítés 650,00 Ft
Banki kamat 41 497,00 Ft
Értékpapír kamata 97 671,00 Ft
Bevétel összesen 123 861 730,00 Ft
Kiadások
Közhasznú cél megvalósítását eősegítő kiadások 5 805 388,00 Ft
Fénymásolási költség 187 500,00 Ft
Művészeti tevékenység, mappa és oklevélkészítés 303 938,00 Ft
Megbízási díj 300 000,00 Ft
Pro Cultura díj (szobor) 1 075 000,00 Ft
Bérjárulékok 145 950,00 Ft
Ösztöndíj 2 460 000,00 Ft
Reprezentációs költség 1 333 000,00 Ft
Működési költség 4 201 312,00 Ft
Könyvvizsgálat és könyvelés költsége 1 055 500,00 Ft
Kurátor Kft. pályázati ellenőrzések 2 868 750,00 Ft
Bankköltség 276 412,00 Ft
Kerekítés 650,00 Ft
Továbbutalt támogatások 113 772 963,00 Ft
Támogatás 2004. 25 973 655,00 Ft
Támogatás 2005. 87 799 308,00 Ft
Kiadások összesen 123 779 663,00 Ft
Követelés Járulékkövetelés -58 000,00 Ft
Követelés összesen -58 000,00 Ft
Kötelezettség Jövedelem elszámolási kötelezettség 37 500,00 Ft
Kötelezettség összesen 37 500,00 Ft
Elhatárolások 2005. évi könyvvizsgálati díj 600 000,00 Ft
2005. évi továbbutalandó támogatás elhatárolása 21 395 304,00 Ft
Elhatárolások összesen 21 995 304,00 Ft
Nyitó 10 373 798,00 Ft
Bevételek 123 861 730,00 Ft
Kiadások -123 779 663,00 Ft
Követelés -58 000,00 Ft
Kötelezettség 37 500,00 Ft
Elhatárolások 21 995 304,00 Ft
Záró 32 430 669,00 Ft
2005. 12. 31. Záró
Bank 08. 32 430 669,00 Ft
Záró összesen 32 430 669,00 Ft

A Közalapítvány 2004. évi beszámolójában elhatárolásra került az egész évre kapott működési támogatás és a közhasznú cél megvalósítását elősegítő kiadásokra jutó bevétel összege, mely elhatárolás a 2005. évi mérlegbeszámoló „előző évek helyesbítése” oszlopában korrigálva lett az alábbiak szerint:

- 2004. évi jutó közhasznú cél megvalósítását elősegítő kiadás 4 201 345 Ft
- 2004. évi működési költség 2 018 439 Ft
összesen: 6 219 784 Ft
- 2004. évre kapott működésre fordítható támogatás 3 081 000 Ft
- 2004. évben működésre fordított kiadás 2 018 439 Ft
2005. évre áthúzódó működésre fordítható maradvány 1 062 561 Ft

A Közalapítvány Kuratóriuma döntött arról, hogy az egyéb bevételek között szereplő kerekítés, valamint a pénzügyi bevételek között kimutatott banki és értékpapír kamat működési kiadásra fordítható.

2004., 2005. évi egyéb működésre fordítható bevételek:

2004. év 2005. évben
Kerekítés 488 Ft 650 Ft
Banki kamat 55 697 Ft 41 497 Ft
Értékpapír kamat 0 Ft 97 671 Ft
Összesen: 56 185 Ft 139 818 Ft

Figyelembe véve a Közalapítvány egyéb bevételek és pénzügyi bevételek között kimutatott működési kiadásra fordítható összegekről szóló döntését, az összes működési bevétel fedezetet nyújtott a 2004. és 2005. évi működési kiadásokra.

A beszámoló mérlegének „tárgyi eredmény közhasznú tevékenységből” során mutatkozó 82 000 Ft a 2005. évi működési költségre fordítható keretből fennmaradó 2006. évben működési kiadásra felhasználható összeg.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza részletesen.

Ösztöndíj 2 460 000,00 Ft
Pro Cultura díj 3 345 388,00 Ft
Támogatás jogi személyek részére (2004. év terhére) 25 973 655,00 Ft
Támogatás jogi személyek részére (2005. évi döntés, 2005. évi kifizetés) 87 799 308,00 Ft
Támogatás jogi személyek részére (2005. évi döntés, 2006. évi kifizetés) 8 960 000,00 Ft

*

A Közalapítvány felé 2005. december 31-i állapot szerint az alábbi szervezetek tartoznak elszámolási kötelezettséggel:

Nyilvántartási
száma
Szervezet neve Elszámolási kötelezettség összege
12/2005 Katapult Film Kft. 800 000 Ft
13/2005 Caban Kft. 400 000 Ft
17/2005 FilmArt Kft. 868 500 Ft
20/2005 MTA Szociológiai Kutatóintézet 625 000 Ft
22/2005 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 600 000 Ft
23/2005 Színház Alapítvány 1 500 000 Ft
25/2005 ART 9 Galéria 744 983 Ft
26/2005 Lumen Fotóművészeti Alapítvány 315 720 Ft
28/2005 Mentor Irodalmi Alapítvány 1 500 000 Ft
29/2005 AURA Editor Kft. 1 570 390 Ft
30/2005 Villányi Microtrade Kft. 553 322 Ft
31/2005 Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti M. Alapítvány 464 453 Ft
32/2005 Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2.309 334 Ft
33/2005 Fészek Művészklub Egyesület 1 305 463 Ft
34/2005 MU Színház Egyesület 1 393 660 Ft
36/2005 Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 1 804 184 Ft
37/2005 Csillaghegyi Evangélikus Gyül. És Templ. Alapítvány 800 000 Ft
38/2005 Utas és Holdvilág Kh. Kulturális Alapítvány 359 031 Ft
39/2005 Orkesztika Alapítvány 1 500 000 Ft
41/2005 Magyar Jazz Kht. 1 697 760 Ft
44/2005 Mozgó Világ 3 000 000 Ft
47/2005 Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 500 000 Ft
48/2005 Ernst Múzeum 500 000 Ft
49/2005 Budapesti Vándor Kórus 500 000 Ft
52/2005 Hungarofest Kht. 500 000 Ft
55/2005 Folpress Kft. 1 950 000 Ft
56/2005 Baltazár Színház 863 982 Ft
58/2005 Magyar Fotográfusok Háza 316 851 Ft
59/2005 Vörösmarty Társaság - HOLMI 1 000 000 Ft
61/2005 ARTPOOL 1 000 000 Ft
62/2005 Magyar Üvegművészeti Társaság 500 000 Ft
63/2005 Rádió C. Kht. 579 567 Ft
64/2004 Műcsarnok 500 000 Ft
66/2005 Fonó Budai Zeneház Kht. 764 000 Ft
NY2/2005 Spinóza Ház 1 000 000 Ft
NY10/2005 Pool ’n’ Roll SE - Roll Dance Bp. 447 162 Ft
NY11/2005 Száz Magyar Falu Kht. 4 670 500 Ft
NY12/2005 Pallas Páholy Baráti Kör 1 901 505 Ft
NY13/2005 Talentum Kulturális Alapítvány 2 639 511 Ft
NY21/2005 SzimplaFilm Kft. 2 000 000 Ft
NY30/2005 Budapest Music Center 3 048 157 Ft
NY62/2005 Budapesti Könyvszemle Alapítvány 1 000 000 Ft
NY63/2005 K. Petrys Kft. 494 136 Ft
NY69/2005 Amaro Drom Alapítvány 672 250 Ft
NY94/2005 Magyar Komputerzenei Alapítvány 1 000 000 Ft
ÖSSZESEN: 55 958 350 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban.
Fővárosi Önkormányzat 2005. közhasznú cél megvalósítására 115 000 000,00 Ft
Fővárosi Önkormányzat 2005. működési költség támogatás 3 081 000,00 Ft
Passzíva Fővárosi Önkormányzat (2005-ben ki nem utalt támogatások) 21 395 304,00 Ft

*

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Közalapítványnál vezető tisztségviselők a Kuratórium elnöke és tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

2005-ben a Kuratórium 6 kuratóriumi ülést, a Felügyelő Bizottság 1 ülést tartott.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2005. évi közhasznú tevékenységéről szóló szakmai beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza.

*

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány Kuratóriuma 2006. május 29-i ülésén elfogadta a 2005. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Budapest, 2006. május 29.

Victor Máté s. k., Varsányi Gyula s. k.

képviselők

1. számú melléklet

Kedvezményezett neve Megítélt támogatási összeg Elszámolási kötelezettség Végelszámolás határideje Végelszla. státusz Támogatott cél megnevezése
Budapesti Közlekedési Rt. 1 000 000,00 Ft - Ft 2005. október 31. elszámolt szobor kiállítás (Kossuth tér, Blaha L. tér)
Móra Ferenc Könyvkiadó Rt. 500 000,00 Ft - Ft 2005. október 31. elszámolt Janikovszky Éva emlékmű
Budapest Print Kft. 600 000,00 Ft - Ft 2005. december 31. elszámolt Garas c. könyv megjelentetése a Nemzet színészei sorozatban
AURIS Kft. 800 000,00 Ft - Ft 2005. december 31. elszámolt Kolozsvári Magyar Opera vendégszereplése
Varga Imre 500 000,00 Ft - Ft 2005. december 31. elszámolt Wallenberg plakettek
NYÍLT PÁLYÁZAT 42 000 000,00 Ft 20 412 150,00 Ft 2006. július 31. lásd: Melléklet
Armel Produkció és Sajtóiroda 1 000 000,00 Ft - Ft elszámolt Eötvös Péter: Le Balcon c. operájának bemutatójához
Pesti Kalligram Kiadó 400 000,00 Ft - Ft 2005. június 30. elszámolt Jóry Judit: „(Vetkőztetik a mennyasszonyt)...” c. könyvkiadáshoz
József A. Műv.
Centenárium Kh. Al.
500 000,00 Ft - Ft 2005. június 30. elszámolt József Attila évszázada c. kiállításhoz
Országos Középiskolás Képviselet 500 000,00 Ft - Ft 2005. június 30. elszámolt József Attila emlékére zarándoklat és nappali virrasztás rendezvény
Promix Média Kft. 1 000 000,00 Ft - Ft 2005. június 30. elszámolt József Attila versmetró projekt
József Attila Színház 500 000,00 Ft - Ft 2005. június 30. elszámolt József Attila megemlékezés ápr. 10-én a József A. Színházban
Ferencvárosi Műv. Központ és Int. 500 000,00 Ft - Ft elszámolt „Kulturális virrasztás” József Attila emlékére c. műsorban fellépők...
Budapesti Városvédő Egyesület 800 000,00 Ft - Ft 2006. április 30. elszámolt „A viziváros” c. monográfia kiadásához
Spinóza Ház/díj 500 000,00 Ft - Ft PCU díjazott!!!!!!!
Soundtrack Bt./Pap Ágnes 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. július 30. inkasszó A Vérkorszak nyomai az emberek emlékezetében... c. kutatás
Non-Profit Pénzügyi Központ Alapítvány 500 000,00 Ft 2005. július 30. elszámolt EFC XVI. Közgyűlés
Katalpult Film Kft. 800 000,00 Ft 800 000,00 Ft 2006. július 30. Katapult-Európa Forgatókönyv Fejlesztő Workshop + Madzag filmnapok megrendezéséhez
Caban Kft. 400 000,00 Ft 400 000,00 Ft 2006. július 30. Jane a városban divatbemutató megrendezéséhez
Szabó Ervin Könyvtár 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. július 30. elszámolt Friedmann Endre - Budapest fotóalbumának megvalósításához
József Attila Kör Irodalmi Egyesület 300 000,00 Ft - Ft 2006. július 30. elszámolt JAK hajó rendezvényéhez
Upperstudio Kft. 800 000,00 Ft - Ft 2006. július 30. elszámolt a 2. Moziünnep elnevezésű program megszervezése
FilmArt Kft. 1 000 000,00 Ft 868 500,00 Ft 2006. július 30. „Bp. bemutatása a nagyvárosi néprajz aspektusából egy ismeretterjesztő sorozatban” c. projekt
Budapesti Kamaraszínházért Alapítvány 600 000,00 Ft - Ft 2006. július 30. elszámolt a 15 éves Budapesti Kamaraszínház kiállításaihoz és az évfordulóval kapcsolatos kiadvány kiadásához
Bp.-i Közép-Európai Egyetem Alapítvány 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. július 30. a Centrális Galéria „KözépKOR” c. kiállítás megrendezése
MTA Szociológiai Kutatóintézet 1 000 000,00 Ft 625 000,00 Ft 2006. október 31. „Kultúra és közösség - Budapest c. rovat”
Teleki László Alapítvány 500 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Etnikai és társadalmi szegregáció a közép-európai nagyvárosokban”
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 600 000,00 Ft 600 000,00 Ft 2006. október 31. „Budapest történelmében szerepet játszó dualizmus kori szlovák egyesületek”
Színház Alapítvány 1 500 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft 2006. október 31. „Színház c. folyóirat különszámának megjelentése”
Kortárs Könyvkiadó Kft. 400 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Hétköznapi Magyarország c. antológia”
Art 9 Galéria 1 000 000,00 Ft 744 983,00 Ft 2006. október 31. „Ráday utcai kiállítás sorozat”
Lumen Fotóművészeti Alapítvány 700 000,00 Ft 315 720,00 Ft 2006. október 31. „A Lumen Galéria könyvkiadás támogatása”
Magyar Lettre Internationale Alapítvány 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Új várasiasságok” Európai Kultúrvárosok”
Mentor Irodalmi Alapítvány 1 500 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft 2006. október 31. „A 2000 folyóirat tematikus különszámai”
Aura Editor Kft. 1 700 000,00 Ft 1 570 390,00 Ft 2006. október 31. „Budapest emléktáblái”
Villányi Microtrade Kft. 1 000 000,00 Ft 553 322,00 Ft 2006. október 31. „Az utolsó harminc év (a magyar zsidóság életéből)”
Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti M. Al. 1 000 000,00 Ft 464 453,00 Ft 2006. október 31. „Vizuális kutatás / kulturális rendezvény”
Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 5 000 000,00 Ft 2 309 334,00 Ft 2006. október 31. „Kiállítások szervezése szakmai programok rendezése”
Fészek Művészklub Egyesület 3 000 000,00 Ft 1 305 463,00 Ft 2006. október 31. „A Fészek Művészklub kulturális rendezvényei”
MU Színház Egyesület 2 500 000,00 Ft 1 393 660,00 Ft 2006. október 31. „A MU Színház 2005/2006-os évad előadásainak támogatása”
Nyitott Műhely Bt. 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. október 31. „A Műhely 2005/2006 évi programjainak támogatása”
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 2 000 000,00 Ft 1 804 184,00 Ft 2006. október 31. „A kortárs művészeteket tömörítő szervezet szakmai programja”
Csillaghegyi Evang. Gyül. És Temp. Al. 800 000,00 Ft 800 000,00 Ft 2006. október 31. „kultúra és közösségteremtő munka Észak-Budán”
Utas és Holdvilág Kh. Kulturális Alapítvány 500 000,00 Ft 359 031,00 Ft 2006. október 31. „Szerethető, elérhető” kultúrával - egy szerethető, élhető városért”
Orkesztika Alapítvány 1 500 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft 2006. október 31. „szakmai program megvalósítása”
Cello-Press Bt. 500 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Farkasházy Miklós katalógus”
Magyar Jazz Kht. 4 000 000,00 Ft 1 697 760,00 Ft 2006. október 31. „bemutatkozási lehetőség biztosítása fiatal zenészek számára”
Nagy és Nagy Galéria 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. október 31. „A Galéria 2005. Évi kiállításainak támogatása”
Táncvilág Kft. 4 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Rómeó és Júlia táncmű megvalósítása”
Vertigo Publishing Kft. 6 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Az Octogon folyóirat 2005/4. Különszáma”
Mozgó Világ 3 000 000,00 Ft 3 000 000,00 Ft 2006. október 31. „A tér”
Jelenkor Kiadó Kft. 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Nádas Péter: Párhuzamos történetek”
DunapART Művészeti Társaság 500 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Magyar Festészet Napja 2005.”
Vajda Lajos Stúdió Kult.
Egy. (Ef Zámbó)
1 000 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. október 31. „VII. Nemzetközi Kis Magyar Performance és Nehéz Zenei Fesztivál”
Ernst Múzeum 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. október 31. „Metszet c. kiállítás”
Budapesti Vándor Kórus 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. október 31. „70. Évfordulós események megrendezése”
Argumentum Kiadó és Nyomda Kft. 250 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Szabadkűműves Budapest”
Civil Rádiózáért Alapítvány 500 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „10 éves születésnapi ünnepség”
Hungarofest Kht. 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. október 31. „Budapesti Zenei Verseny fővárosi díja”
Liget Műhely Alapítvány 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. elszámolt „Liget folyóirat”
Bárka Józsefvárosi
Színházi és Kult. Kht.
1 000 000,00 Ft - Ft 2006. október 31. ok „COMET Fesztivál”
Folpress Nyomdaipari Kft. 1 950 000,00 Ft 1 950 000,00 Ft 2006. október 31. „Dezső Tamás: Józsefváros”
Baltazár Színház 1 000 000,00 Ft 863 982,00 Ft 2006. november 30. „sérült és egészséges emberek integrált művészeti oktatása”
Média a jövőért! Alapítvány 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. november 30. hiánypótlás Versmetró
Magyar Fotográfusok Háza 1 000 000,00 Ft 316 851,00 Ft 2006. november 30. hiánypótlás „két (Csoszó Gabriella, Telek Balázs) kiállítás”
Vörösmarty Társaság / HOLMI 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. november 30. „Fővárosi térzene c. rovat 2006”
Károlyi Zsigmond 200 000,00 Ft - Ft 2006. november 30. elszámolt -
Artpool 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. november 30. „A 70-80-as évek budapesti alternatív műv. Szcéna fotódok. Felkutatása arch.”
Gaál Endre 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. „Szobor helyreállítás”
Rádió C. 1 000 000,00 Ft 579 567,00 Ft 2006. november 30. „Kiskörút”
Műcsarnok 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. „Gil and Moti: Dating prjekt c. installáció és kiállítás”
Polgart Kiadó 600 000,00 Ft 600 000,00 Ft 2006. november 30. „Varga László: A velünk élő állambiztonság. Fővárosi színterek”
Fonó Budai Zeneház Kht. 1 000 000,00 Ft 764 000,00 Ft 2006. november 30. „Fonó a Közönségért”
Macska Kft. 1 500 000,00 Ft Bem mozi körüli csellengők... alkotóközösségének támogatása
C3 Alapítvány 360 000,00 Ft 360 000,00 Ft 2006. november 30. 2006. Február kiállítások
Millenáris Kht. 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. Intro Fesztivál - programfüzet
Holnap Kiadó Kft. 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. Búza Péter: Fürdőző Budapest c. könyv kiadása
ART Sector Alapítvány 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. 2005. Dec. 16-31. közötti programok a Tűzraktárban
Magyar Képzőmuvészeti Egyetem 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. Farkas Ádám: Jelek és olvasatok c. album kiadása
Thália Színház Kht. 500 000,00 Ft 500 000,00 Ft 2006. november 30. Alternatív Thália Projekt
127 060 000,00 Ft
2005. Évi nyitó kötelezettség: 25 973 655,00
2004. Évi döntés (2005. Év terhére): 3 400 000,00
2004. Évi támogatás 2005. Kifizetés 22 573 655,00
2005. Évben kapott Önkormányzati támogatás 118 081 000,00
2005. Évi működési költség 3 081 000.00
2005. Évi döntés 127 060 000.00
2003. Évi kötelezettség visszautalása (2005. Év terhére) 1 827 097,00
2005. Évi döntés 2006. Év terhére 8 960 000,00
2005. Évi döntés (megszűnt szervezet) 1 500 000,00
2005. Évi döntés (visszamondott támogatás) 1 000 000,00
2005. Évi projekt kiszolgálás költsége 5 805 388,00
2006. Évi nyitó kötelezettség (2005. Évi Önkormányzati támogatás terhére): 21 395 304,00 Ft
* A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti M. Al. Támogatásából 426 345 Ft 2005. Év terhére, 573 655 Ft 2004. Év terhére történt.
** a Fonó Budai Zeneház Kht. támogatásából 827 037 Ft 2003. Év terhére, 172 963 Ft 2005. Év terhére történt.
A 2003. Évi kötelezettség a Szabó Ervin Könyvtár 1 827 037 Ft-os visszautalásából következik.
Kedvezményezett neve Megítélt támogatási összeg Elszámolási kötelezettség Végelszla.
határideje
Végelszla.
státusz
Támogatott cél megnevezése
Spinóza Ház Kft. 4 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. 07. 31. kabarék, déli koncertek
Stencil Kulturális Alapítvány 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Beszélő Budapest - tematikus különszám
Pool ’n’ Roll SE - Roll Dance Bp. 1 000 000,00 Ft 447 162,00 Ft 2006. 07. 31. kulturális műhely szakmai programjának támogatása
Száz Magyar Falu Kht. 5 000 000,00 Ft 4 670 500,00 Ft 2006. 07. 31. A Budapest városlakók lapja folyóirat kiadása
Pallas Páholy Baráti Kör Egyesület 3 000 000,00 Ft 1 901 505,00 Ft 2006. 07. 31. A Klubháló c. internetes folyóirat Budapest fejezete
Talentum Kulturális Alapítvány 3 000 000,00 Ft 2 639 511,00 Ft 2006. 07. 31. Szakmai program megvalósítása
Meridián - 2000 Kiadói Okt. és Műv. Bt. 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Az Enigma folyóirat tematikus számainak megjelentetése
SzimplaFilm Kft. 2 000 000,00 Ft 2 000 000,00 Ft 2006. 07. 31. Koncertprogram bővítése, irodalmi klub
Absolut Media Kft. 1 000 000,00 Ft 2006. 07. 31. visszamondta a szerz. Új stílusos magazin
Budapest Music Center Kft. 4 000 000,00 Ft 3 048 157,00 Ft 2006. 07. 31. Budapest kulturális értékeinek ápolása, megőrzése és gyarapítása
Hangvető Zenei Terjesztő Társulás 1 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok kulturális műhely szakmai programjának támogatása
A38 Kulturális Közhasznú Társaság 4 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Az A38 hajó kulturális tevékenysége
TIT Budapest Planetárium 2 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Tudományos ismeretterjesztés
Műhely Alapítvány 1 500 000,00 Ft 1 500 000,00 Ft 2006. 07. 31. Kulturális műhelyek szakmai programjának támogatása
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 500 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Műemlék-történet, várostörténet
Budapesti Könyvszemle Alapítvány 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. 07. 31. Budapesti Könyvszemle c. folyóirat
K. Petrys Kft. 1 000 000,00 Ft 494 136,00 Ft 2006. 07. 31. Budapest kulturális értékeinek megőrzése
AMARO DROM Alapítvány 1 000 000,00 Ft 672 250,00 Ft 2006. 07. 31. Folyóirat tematikus különszám
Premier - Páholy Kulturális Kiadó Kft. 2 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok A Főváros kulturális életének sokszínű bemutatása
Városi Színház Művészeti Kht. 2 000 000,00 Ft - Ft 2006. 07. 31. ok Megújult kulturális alkotóműhely támogatása
Magyar Komputerzenei Alapítvány 1 000 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft 2006. 07. 31. Alkotóközösségek szakmai programjának megvalósítása
ÖSSZESEN: 42 000 000,00 Ft 20 412 150,00 Ft

2. számú melléklet

Pro Cultura Urbis Közalapítvány
2005. évi szakmai beszámolója

A Fővárosi Közgyűlés a 940, 941, 942, 943, 944/1999. (V. 27.) határozataival hagyta jóvá a korábban Pro Cultura Urbis Alapítvány név alatt működő szervezet közalapítvánnyá és kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakítását, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság összetételét. Ennek alapján a Fővárosi Bíróság 1999. októberében jegyezte be a közalapítványt.

A Közalapítvány célja: a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése, a „Pro Cultura Urbis” díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, és egyedi támogatás adományozása által.

A Fővárosi Közgyűlés 2001. augusztus 29-i ülésén a kulturális mecenatúra működtetésének ellátásával a Pro Cultura Urbis Közalapítványt bízta meg a Közalapítvány alapító okiratában, illetve a Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. A Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzések és feladatok ugyanis megfelelnek a kulturális mecenatúra céljainak, a Közalapítvány kuratóriumának összetétele szakmai szempontból biztosítékot nyújt a rendelkezésre álló forrás hatékony felhasználására. A kulturális mecenatúrára fordítható éves keretet a Közalapítvány elkülönítetten kezeli.

A kulturális mecenatúra működtetésére fordítható összeg olyan művészeti, kulturális műhelyek támogatására használható fel, amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a Főváros kulturális életének gazdagításához, ápolják a város kulturális hagyományait, vagy új értéket teremtenek.

A Fővárosi Közgyűlés vállalta, hogy mindenkori éves költségvetéséből a célok elérését lehetővé tevő támogatást biztosít. A Pro Cultura Urbis első alkalommal 1999. októberében kötött közszolgáltatási szerződést a Fővárosi Önkormányzattal.

2005-ben a megállapodás aláírását követően a Fővárosi Önkormányzat - a 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - a „8314 Pro Cultura Urbis Közalapítvány” címen előirányzott 118 081 E Ft összeget utalt át a Közalapítvány számlájára.

Az előirányzott összegből 3081 E Ft fenntartási, működtetési költségekre, 115 000 E Ft pedig a kulturális mecenatúra működtetésére volt felhasználható.

1. Pro Cultura Urbis díjak

A Közalapítvány 2000-ben Pro Cultura Urbis díjat alapított a város kulturális életében kiemelkedő munkát végző személyek és intézmények tevékenységének elismerésére.

2005-ben a díjat a következők kapták:

- Lugosi Lugó László fotómuvész - Budapest arculatát egyedi módon bemutató, a főváros életét, lakóit megörökítő kiemelkedő fotóművészeti tevékenységéért,

- Szikora Tamás festőművész - a budapesti konstruktivista szemlélet korszerű, egyéni változatának festményeiben, dobozkompozícióiban való megteremtéséért,

- Sebő Ferenc énekes, dalszerző, népzenekutató - az ősi paraszti zene- és tánckultúra továbbéléséért, urbanizált társadalmunkban is érvényes, új tartalommal való megtöltéséért végzett munkásságáért és a

- MU Színház Egyesület a kortárs tánc számára otthont teremtő, közönséget vonzó színház létrehozásáért, a táncszínházi produkciókat ösztönző és népszerűsítő tevékenységért.

A díjazottakat hagyományosan a Magyar Kultúra Napján köszöntöttük ünnepélyes keretek között.

2. Fotográfiai ösztöndíj

A Közalapítvány 2000-ben a Magyar Fotoriporterek Társaságával együtt hozta létre a Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat, amelynek keretében egy éven keresztül havonta 80 000 Ft összegű ösztöndíjat biztosít egy fotóművész számára „a főváros életének, lakóinak, kulturális értékeinek magas szinten történő megörökítése és bemutatása” céljából.

A zsűri 2005-ben Kudász Áron Arion fotóriporternek ítélte oda az ösztöndíjat. Az egy éves periódus végeztével az elkészült műveket kiállítás keretében ismerheti meg a közönség, valamint kiadvány formájában is megjelennek. 30 darab fotó pedig a Közalapítvány tulajdonába kerül.

3. Mecenatúra

A 2005-ben elfogadott közszolgáltatási szerződés 3/a. pontja értelmében támogatásban részesült:

I. Nyílt pályázat keretében:

A közalapítvány a tavalyi meghívásos pályázat tapasztalataira alapozva 2005-ben nyílt pályázatot írt ki az alábbi két kategóriában:

- olyan folyóirat vagy tematikus különszám; könyvsorozat vagy tanulmánykötet, illetve ezek aktuális részeinek kiadása,

- amely elősegíti a Budapestről való gondolkodást és eszmecserét, bevonva ebbe a város kiemelkedő szellemi, gazdasági és politikai személyiségeit, és ezzel lehetőséget teremt arra, hogy a nagyközönség minél jobban megismerhesse Budapest múltját és jelenét, illetve

- amelynek célja a Budapest történelmében, szellemi, művészi és kulturális, valamint tudományos életében fontos szerepet játszó személyiségek, csoportok, illetve munkásságuk; események, helyszínek, társadalmi jelenségek, tudományos, kulturális eredmények egyedi, újszerű nézőpontból történő feldolgozása, dokumentálása.

- olyan kulturális műhelyek, alkotóközösségek szakmai programjának megvalósítása,

amelyek működésüket nagyobb részt piaci bevételekből és szponzori támogatásokból biztosítják, valamint a főváros kulturális életében jelentős szerepet töltenek be, tartósan magas színvonalon működnek, illetve szélesítik a város kulturális kínálatát vagy új, hiánypótló feladatot vállalnak: lefedik a kultúra bizonyos speciális területeit vagy a kortárs művészet megismertetésében van kiemelt szerepük.

Színházak, táncszínházak esetében csak befogadó intézmények pályázhattak.

A kuratórium 20 szervezetet támogatott. (Ezek listáját a mérleg melléklete tartalmazza.)

II. Meghívásos pályázat keretében:

A nyílt pályázatra beérkezett pályázatok közül sajnos sok tartalmilag kiváló pályázatot kellett elutasítani formai okok miatt. Ezért a kuratórium úgy döntött, hogy a pályázókat meghívásos pályázat keretében kívánja ismételten elbírálni.

A pályázat résztvevői közül 26 szervezetet támogatott a kuratórium. (Ezek listáját a mérleg melléklete tartalmazza.)

III. Egyedi támogatás keretében:

Az év folyamán folyamatosan érkező kérelmek egyedi elbírálása révén elsősorban magas színvonalú, hiánypótló folyóiratok, kiadványok megjelenését, nagyszabású projektek (kutatás, fesztivál), nemzetközi vonatkozású programok és kortárs képzőművészeti kiállítások létrejöttét, valamint a 2005-ös év évfordulóihoz (elsősorban József Attila emlékév) kapcsolódó rendezvényeket támogatott a kuratórium, ilyen módon összesen 45 szervezet részesült támogatásban.

A 2005. év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közalapítvány által támogatott műhelyek fontos szerepet töltenek be a város kulturális életében: szélesítik a város kulturális kínálatát, lefedik a kultúra bizonyos speciális területeit vagy éppen a kortárs művészet megismertetésében van kiemelt szerepük.

Közalapítványunk a 2005. évben a fenti tevékenységével kívánta a főváros életét, kulturális értékeinek védelmét biztosítani, támogatva új értékek létrehozását.

Budapest, 2006. április 13.

Victor Máté s. k., Varsányi Gyula s. k.

képviselők


  Vissza az oldal tetejére