A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

2005. évi közhasznúsági jelentése * 

(1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. kerület, Városház u. 9-11.), amely az 1992. április 15-én 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest, V. kerület, Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben előírtak alapján készült.

2005. év folyamán mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2005. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 2 098
B. Forgóeszközök 56 029
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 58 127
D. Saját tőke 34 624
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 23 503
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 58 127

A szervezet 2005. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 59 080
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Összes bevétel 59 080
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 56 741
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 56 741
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 2 339

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A. Személyi jellegű ráfordítások 22 485
1. Bérköltség 14 629
- ebből megbízási díjak 1 037
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 891
3. Bérjárulékok 4 965
B. Szervezet által nyújtott támogatások 17 725
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 17 471
D. Továbbutalt támogatás 17 725

2. A szervezet 2005-ben 6700 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2004. évi összeg 2005. évi összeg
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 24 772 26 985
Tárgyévi eredmény közhasznú bevételből 2 214 2 339
Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 0 0
Saját tőke 32 286 34 624

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató
megnevezése
Támogatott
cél
Támogatási összeg
2005. év
Fővárosi Önkormányzat Alapítványok, egyesületek részére nyújtott támogatás 15 400
Ebből pályázat 13 400
Ebből működésre 2 000
Bp.-i Nagybani Piac Támogatás 600
Auchan Magyarország Év végi adományozási akcióhoz 100
Fogyatékosok Világnapjára
Támogatás 100
Fővárosi Csatornázási Művek Nagycsaládosok-hajléktalanok részére 1 000
Optima Forma Kft. Adomány 100
Magánszemélyek (6 fő) Mikulásgyár részére 55
Természetbeni adományok Magyar Vöröskereszt részére 8 166
Természetbeni adományok Mikulásgyár részére 22 803
Összesen 48 324

Forrásközpont

Támogató
megnevezése
Támogatott
cél
Támogatási összeg
2005. év
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Bűnmegelőzési pályázat 500
LIBRA 2003 tanulmányútra 487
ICSSZEM Szakmai hálózatfejlesztő
Központok fejlesztésére 3 000
Nemzeti Család és Szocpol Int. Szocpol. Referens 3 700
TANDEM projekt Osztrák 934
LIBRA 2003 projekt Spanyolo, EU-ban, Női esélyegyenlőség 4 736
Összesen 34 298

5. 1%-os SZJA támogatásból befolyt 28 311 Ft.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2005-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - csaknem teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Forrásközpont mintegy 34 különböző Nemzeti és Fővárosi programot valósított meg, illetőleg kezdett meg 2005-ben.

A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

8. Jelentős hiba miatti 3 oszlopos mérleg magyarázata

A 2004. évre vonatkozó, 2005. áprilisában kiállított árbevétel számla miatt az alábbi helyesbítéseket kellett a mérleg középső oszlopában elhelyezni: (Az előző évi mérleg főösszeg 2%-át meghaladja, emiatt kell külön soron bemutatni az adatokat.)

Mérlegsor változások:

Követelések - Forgóeszközök - Eszközök összesen: 2500 E Ft-tal nő.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből - Saját tőke: 1866 E Ft-tal nő.
Rövid lejáratú kötelezettségek - Kötelezettségek: 634 E Ft-tal nő.
Források összesen: 2500 E Ft-tal nő.

Eredménykimutatás sorok változásai:

Közhasznú tevékenységből származó bevétel - Összes bevétel: 2000 E Ft-tal nő.
Egyéb ráfordítások - Közhasznú tevékenység ráfordításai - Összes ráfordítás: 134 E Ft-tal nő.
Tárgyévi közhasznú eredmény: 1866 E Ft-tal nő.

  Vissza az oldal tetejére