A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati rendelet módosítását törvényi módosítás tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény 44. §-a újrafogalmazta, illetve pontosította a helyi adókról rendelkező 1990. évi C. törvény (Htv.) 31. §-ának b) pontját azzal, hogy adókötelezettség alóli mentességet azoknak a magánszemélyeknek biztosít, akik az illetékes hatóság által engedélyezett működésű gyógyintézetben fekvőbeteg-szakellátásban vagy szociális intézményben részesülnek ellátásban. Az önkormányzati rendelet módosított szövege megegyezik a törvény szövegével.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik azzal, hogy rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének idejével megegyezően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére