A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szervezeti átalakítások következtében egyes intézmények közhasznú társasági formában látják el a jogszabályban meghatározott feladatokat, így a rendelet meghatározott részeinek módosítása válik szükségessé.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mnyk.) 76. §-a kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ában - az egyértelmű értelmezhetőség érdekében - szükséges nevesíteni a Fővárosi Állat- és Növénykert intézményt, és az ahhoz kapcsolódó feladatmeghatározást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szervezeti átalakítások következtében a főváros által fenntartott intézményeken kívül a „közhasznú társaságok” is feltüntetésre kerültek.

A 2. §-hoz

Az Mnyk. 76. §-a kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott Rendelet 3. §-a szerinti kötelezően ellátandó közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatkörén túlmenően a Fővárosi Önkormányzat a Rendelet 4. §-ában foglalt egyéb kötelező fővárosi közművelődési feladatokat is ellát. Ez utóbbi paragrafuson belül - az egyértelmű értelmezhetőség érdekében - szükséges nevesíteni a Fővárosi Állat- és Növénykert intézményt, és az ahhoz kapcsolódó feladatmeghatározást.

A kiegészítés alapját egyrészt az Mnyk. fent idézett paragrafusa, továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 46. § (1)-(2) bekezdése adja. Eszerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni, e feladatok végrehajtását, mely a környezettudatos nevelésre történő felkészítésben összegezhető, az állami és önkormányzati szervek kötelesek előmozdítani.

A szervezeti átalakítások következtében a főváros által fenntartott intézményeken kívül a „közhasznú társaságok” is feltüntetésre kerülnek, az R. (2) bekezdése pontosítja azok név szerinti felsorolását. A bekezdés új második és harmadik mondata egyértelműen rögzíti a feladatellátás mértékét és módját.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében korábban szereplő „alapok” rendeletmódosítás következtében „bizottsági keret céltartalék”-ra változtak, amelyek átvezetésre kerülnek jelen R. 5. § (2) bekezdésében is.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére