A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a Szent László Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. június 30-i hatállyal megszüntette, egyetemleges jogutódjául a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelőintézetet jelölte meg.

A Szent László Kórház jogutódja, a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelőintézet névváltozását az alapító okiratának módosításával együtt fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. Ezzel összefüggésben az intézmény nevében bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete I. Egészségügyi Bizottság fejezete 1. cím 16. pontját, törölve ezzel a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórházat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények sorából.

(2) Az intézmény alapító okiratában foglaltnak megfelelően tartalmazza az intézmény elnevezését.

A 2. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére