A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Országgyűlés a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX. törvénnyel módosította többek között a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (5) bekezdését. Az új szabályozás szerint, ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, akkor a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást. Ezen felül a díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

A fenti szabályozás miatt a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 41. §-át módosítani, illetve pontosítani szükséges.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Ha várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat 10 naptári napon belül nem fizetik meg, akkor a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (5) bekezdése szerint a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni díj- és pótdíjfizetési felszólítást a gépjármű tulajdonosának. A tulajdonos adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezhetők be.

A díj- és pótdíjfizetési felszólításban a fizetési határidőt is meg kell jelölni, mert a továbbiakban ez a határidő a meghatározó a meg nem fizetett díj- és pótdíjtartozás bírói úton történő behajtásának megindításában.

A 3. §-hoz

A rendelkezés jogszabályi pontosítást tartalmaz.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére