A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2006. december 14-i ülésén megválasztotta az önkormányzati tanácsnokokat. A tanácsnokokra vonatkozó eddigi SZMSZ-szabályok felülvizsgálata felvetette a jelenlegi előírások egyértelműbb és részletesebb kifejtésének szükségességét.

Mivel a tanácsadók az új szabályok szerint a főpolgármester meghatalmazása alapján a főpolgármesteri tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat is elláthatnak, ezért az ezen munka segítésére szolgáló önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói munkaköröket tartalmazó 10. számú mellékletet is módosítani kell.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat elsősorban a tanácsnokok feladatainak pontosítását, jogaik és kötelezettségeik egyértelműbb és részletesebb felsorolását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ módosított 10. számú melléklete a Főpolgármesteri Hivatalnál a főpolgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök megnevezésének és az álláshelyek számának változását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint egy korábbi rendeletmódosítás során az SZMSZ-be került szövegrész technikai jellegű pontosításáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére