A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Országgyűlés Hivatala és a Fővárosi Önkormányzat - annak érdekében, hogy az Országgyűlésnek, mint a legfelsőbb államhatalmi és képviseleti szerv jogköreinek zavartalan gyakorlása biztosítva legyen, a Magyar Köztársaság képviseletének méltó ellátásához, és hogy az Országgyűlés épületének környezetébe tartozó, Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér elnevezésű közterület méltó módon kerüljön rendezésre - 50 évre szóló használati jogot alapító szerződést kötöttek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) Állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékéről szóló 5. számú melléklete II. Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság fejezetében felsorolt hatáskörök kiegészülnek az Országgyűlés Hivatala és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Kossuth tér meghatározott részére használati jogot alapító szerződés alapján kiírt tervpályázat tekintetében gyakorolandó egyetértési joggal.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ-nek a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékéről szóló 7. számú melléklete XXIV. Egyéb hatáskörök című fejezete kiegészül a tervpályázat Bíráló Bizottságába a Fővárosi Önkormányzat által delegált tagja(i) kijelölésével kapcsolatos döntési jogosultsággal.

A 3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére