A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § a) pontja a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a főváros városképe, történelme szempontjából meghatározó épített és természeti környezetének a Közgyűlés rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletét, amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az idézett közgyűlési rendelet 4. § (1) bekezdés értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében mondja ki a rendelet, hogy a most védettség alá kerülő épületek adataival és a helyesbített adatokkal az alaprendelet mellékletét képező jegyzéket ki kell egészíteni.

A 2. §-hoz

A rendelet - összhangban az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-ában foglaltakkal - megszünteti a közelmúltban műemléki védettség alá került épületek helyi védettségét, tekintettel arra, hogy az oktatási és kulturális miniszter 4/2007. (II. 9.) OKM rendelete műemlékké nyilvánította a jelzett épületeket.

A jogbiztonság elvének érvényesülése és a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében mondja ki a rendelet, hogy azon épületek adatait, melyeknek a helyi védettsége megszűnik, az alaprendelet mellékletét képező jegyzékből törölni kell.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést követő hónap első napjában célszerű megállapítani.


  Vissza az oldal tetejére