A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 65/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A jogosulatlanul, díjfizetés nélkül utazókkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében a pótdíjakat emelni szükséges. A magasabb pótdíjak nagyobb visszatartó ereje javítja az utasok jegyvásárlási hajlandóságát, ösztönzi őket a jogkövető magatartásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 5. § (4)-(5) és (8)-(9) bekezdésében kizárólag a pótdíjtételek összege változik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére