A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó gazdasági folyamatok mellett is betölti rendeltetését, így koncepcionális változtatásokra nincs szükség. Azonban a megjelenő új tevékenységek rendszeres időközönként szükségessé teszik a rendelet kiigazítását, és a változó feltételek figyelembevételével a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében foglalt díjtáblázat módosítása a 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves (2006. évi) fogyasztói árindexváltozás mértékével (3,9%-os emelkedés) módosul. Az egyszerűbb alkalmazás céljából az összegek kerekített összegek.

Az asztali árusítások összetartozásuk szerint átcsoportosításra kerülnek, így a léggömbárusítás önálló díjtétele megszűnik.

Építkezések kapcsán rendszeresen előfordul, hogy daruzási munkához, betonpumpa működtetéséhez kérnek közterület-használati hozzájárulást, ezért indokolt a díjtáblázatban ezen tevékenységek külön nevesítése.

A vitrinek „reklámmal” és „reklám nélkül” kategóriáinak összevonása indokolt vitrin elnevezéssel, mivel önmagukban reklámhordozó és árubemutató funkciót is ellátnak.

A vendéglátó teraszok díjának infláció mértékével megfelelő megemelése nem javasolt, mivel azok a piaci viszonyok szerint jelenleg is magasak és jelentős terheket rónak a vendéglátókra, valamint ezzel is elősegíthető a minél több és igényesebb kivitelű, fővárosi városképhez illeszkedő terasz kialakítása. A fenyőfa-árusítás díja a teraszéhoz hasonló indokok miatt nem emelkedik.

Az összetartozó, hasonló jellegű szórakoztató tevékenységek díja típusok szerint differenciáltan egységesítésre kerül (bringó, elektromos miniautó, sétatricikli, roller díjai Ft/db/hóban kerülnek meghatározásra).

A kulturális és sportesemények összefoglaló neve pontosításra kerül, kulturális, sport- és egyéb rendezvényre.

A közterületi rendeletek alapján létesíthető közterületi parkolók egy speciális fajtájaként - a sporttevékenység támogatása és a sportszolgáltatások fejlesztése szem előtt tartásával - a rendelet külön meghatározza a sportlétesítményeket kiszolgáló parkolók közterület-használati díját.

A 2. §-hoz

E paragrafus a módosítás hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére