A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2007. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítással a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratának módosítását - az adatok változásának naprakész átvezethetősége érdekében - bizottsági hatáskörbe utalja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vr. 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt, törvény által a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalt hatáskörök a (2) bekezdésnek megfelelően bizottsági átruházott hatáskörbe kerültek, ezért célszerű az átruházott hatáskörökbe tartozó ügyekhez kapcsolódó alapítóokirat-módosítást is ezen bizottságok hatáskörébe utalni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére